Število rezultatov iskanja: 1209

Leto izida
2016 (1209)odstrani
Založnik
121 Marketing (3)
A. Cividini (1)
A. Ficko (1)
A. Golja (1)
A. Japelj (1)
A. Maver (1)
A. Meszaroš (1)
A. Moškrič (1)
A. Padovnik (1)
A. Torkar (1)
A. Žagar (1)
A. Žorž (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (2)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Amalietti & Amalietti (5)
Andragoški center Slovenije (3)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Andrejdrapal.com (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Aristej (2)
Artizan (1)
Association of the Slovene Literary Translators (2)
Ašvata (2)
B. Hudobivnik (1)
B. Logar (1)
Banka Slovenije (2)
Beletrina (43)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Cankarjeva založba (35)
CEEMAN (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (2)
College of Nursing (2)
Covirias (2)
Časnik Finance (1)
Čebelarsko društvo (1)
Čista pozitiva (1)
D. Firm (1)
D. Ilić (1)
D. Lužnik (1)
D. Obrstar (1)
D. Šemrov (1)
Dashöfer (2)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Didakta (15)
DigitPen (1)
Dijaški dom Tabor (1)
Domus (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (2)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (2)
Društvo slovenskih pisateljev (9)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo študentov medicine Slovenije (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (1)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Družina (44)
Državni izpitni center (3)
DZS (80)
E. Kovačec (1)
Ebook (10)
édition aux frais de l'auteur (2)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Eno (1)
Evropska pravna fakulteta (1)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (2)
Faculty of Medicine (1)
Faculty of Social Sciences (1)
Faculty of Social Work (1)
Faculty of Sport (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za farmacijo (3)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (3)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (7)
Fakulteta za varnostne vede (2)
FB&Marketing, spletna prodaja (1)
Filozofska fakulteta (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
G. Fidej (1)
Geanetic (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genija (30)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goga (6)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
Histria Editiones (1)
Horvat založništvo (2)
Hud (1)
I. Kavčič (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
Ico (5)
Institut Jožef Stefan (9)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (5)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (3)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (3)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Interesansa-zavod (1)
International Committee for Regional Museums (1)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (2)
J. Beltram (1)
J. Fridl (1)
J. Jenko (1)
J. Robnik-Šikonja (1)
J. Smolar (1)
J. Žižmond (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Jožef Stefan Institute (1)
K. Bezek (1)
K. Bitenc (1)
K. Istenič (1)
K. Karničar (1)
K. Klun (1)
K. Kološa (1)
K. Kregar (1)
K. Sinkovič (1)
K. Vrabec (1)
Karis (1)
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (6)
Književno društvo Hiša poezije (16)
Knjižnica Josipa Vošnjaka (1)
Kobariški muzej (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
KUD Logos (11)
KUD Sodobnost International (10)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (2)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (23)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (4)
L. Avsenik (1)
L. Kranjc (1)
L. Zajec (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Leila (4)
Litera (5)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljudska univerza (5)
LUD Literatura (6)
M. Adamič (1)
M. Ambrožič (1)
M. Bedjanič (1)
M. Bizjak (1)
M. Flajšman (1)
M. Grundner (1)
M. Jelenčič (1)
M. Klinc (1)
M. Müller (1)
M. Novak Babič (1)
M. Omerzu (1)
M. Planinc (1)
M. Ravljen (1)
M. Rozman Cafuta (1)
M. Simoneti (1)
M. Skudnik (1)
M. Šikić Pogačar (1)
M. Štrukelj (1)
M. Zupan (1)
M. Žavbi (1)
Malinc (1)
Mariborska literarna družba (1)
Mavrica (3)
Mavrično gledališče (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (2)
MeritUM (2)
Mestna knjižnica (3)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (4)
Ministrstvo za infrastrukturo (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (7)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za javno upravo (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (7)
Ministrstvo za kulturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija (1)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (1)
Ministrstvo za zdravje (3)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Ministry of Labour, Social Affairs and Equal Opportunities (2)
Ministry of Labour,Family, Social Affairs and Equal Opportunities (1)
Mirovni inštitut (1)
Mladinska knjiga (48)
Mladinska knjiga Založba (1)
Moderna organizacija (3)
Moi mečty (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
MycoMedica (1)
N. Bezak (1)
N. Švent-Kučina (1)
N. Weber (1)
Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (17)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
National Education Institute Slovenia (1)
National Institute of Public Health (1)
Nuclear Society of Slovenia (1)
Obalna sindikalna organizacija - KS 90 (1)
Obzorja (4)
Ocean (2)
Ogranak Matice Hrvatske (1)
Okaši (14)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
P. Drobež (1)
P. Pori (1)
P. Zadravec (1)
Palmer Higgs (1)
Peace Institute (1)
Pedagoška fakulteta (8)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoški inštitut (5)
Pivec (7)
Pokrajinski arhiv (1)
Pomurje Museum (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Pravna fakulteta (4)
R. Marsetič (1)
R. Pečenko (1)
R. Šiling (1)
R.-C. Cheng (1)
Rainbow Theater (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
RIS Dvorec (3)
Rokus Klett (42)
S. Bonča (1)
S. Drobne (1)
S. Koprivec (1)
S. Piskernik (1)
S. Popovski (1)
s.n. (1)
Salve (1)
samozal. (25)
samozal. A. Paulič (1)
samozal. B. Ekselenski (2)
samozal. B. Rudolf (1)
samozal. B. Vučko (1)
samozal. G. Podržaj (5)
samozal. I. Jurgec (1)
samozal. I. Vogrin (1)
samozal. J. Kališnik (1)
samozal. K. Cvetko Vah (2)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. M. Mazzini (3)
samozal. Miha Mazzini (1)
samozal. U. Bajda (1)
samozaložba (1)
Samsara (1)
Sanje (20)
Sekcija za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe Slovenskega zdravniškega društva (1)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
self-published (1)
selfpublisher T. Horvat (5)
Servizio foreste sloveno (2)
Silva Slovenica (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (1)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene Writers' Association (5)
Slovenia Forest Service (2)
Slovenian Forestry Institute, Publishing centre Silva Slovenica (1)
Slovenian Forestry Institute, Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (1)
Slovenian Pattern Recognition Society (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenija-Transplant (1)
Slovenska kapucinska provinca (2)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (1)
Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ) (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (3)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko biokemijsko društvo (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (2)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko osteološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (2)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za hipertenzijo (2)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (2)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (2)
Sophia (6)
SPH - Scientific Publishing Hub (6)
Splošna bolnišnica (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (5)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Studia humanitatis (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (2)
Š. Sanabor (1)
Škuc (1)
Šola za ravnatelje (8)
T. Simončič (1)
T. Stare (1)
Taktika plus - efektivni management (1)
Technical Museum of Slovenia (1)
Tehniški muzej Slovenije (4)
Teološka fakulteta (2)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The Museum of Architecture and Design (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (1)
ToKnowPress (1)
Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta (1)
Trapez Media (4)
T-TECTO (3)
U. Bidovec-Stojkovič (1)
U. Jamnikar (1)
Umanotera (3)
University (1)
University of Nova Gorica (1)
University of Primorska Press (8)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerzitetna založba Annales (4)
Univerzitetna založba Univerze (2)
Univerzitetni klinični center, Področje za zdravstveno nego in oskrbo (2)
Uprava RS za zaščito in reševanje (1)
V. Cunja (1)
V. Pitacco (1)
V. Stupar (1)
Veterinarska fakulteta (2)
Vezovišek & Partnerji (1)
Viharnik (2)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (2)
Vitra, center za uravnotežen razvoj (1)
Vrtec Galjevica (1)
Vrtec Trnovo (1)
Zala (3)
Založba FE (3)
Založba Obzorja (1)
Založba Pivec (6)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (12)
Založba ZRC (22)
Založba ZRC, ZRC SAZU (11)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod RS za šolstvo (10)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (1)
Zavod za razvoj družinske medicine (1)
Zavod za varnostne strategije pri Univerzi Maribor (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zdravniško društvo WINFOCUS Slovenija (1)
Zdravstvena fakulteta (3)
Združenje delodajalcev Slovenije (2)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (1)
Zen+ (1)
Zgodba.net (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (10)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (2)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (1)
Zveza ljudskih univerz Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (2)
Išči med rezultati (1209)