Število rezultatov iskanja: 916

Leto izida
2018 (916)odstrani
Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
A. Grajfoner (1)
A. Ulčnik (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (1)
Alma Mater Press (1)
Alpha und Omega (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Amikum (1)
Andragoški center Slovenije (10)
Angelini Pharma (1)
Art Party (1)
ARTTS Design (1)
Asociacija Velenika (1)
B. Čulibrk Rajkovič (1)
B. Fidel (1)
B. Kos (2)
Banka Slovenije (5)
Beletrina (45)
Beletrina Academic Press (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Biotehniški center Naklo (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Buča (1)
Cankarjeva založba (17)
Carmina Slovenica (1)
Ceeman (1)
CEEMAN (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center Veles (1)
Center vojaških šol (9)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Covirias (2)
D. Gelt (1)
D. Lenardič (1)
Danuba, Barbara Pust Velikanje (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Doba Business School (2)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Dom upokojencev (1)
Dreambook Studio (2)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo slovenskih pisateljev (10)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (3)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (2)
Družina (6)
Državni izpitni center (5)
Državni zbor (1)
DZS (50)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
E. Adamlje (1)
E. Dornik (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska fakulteta v Ljubljani (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Engrotuš (1)
Eno (2)
Envit (1)
F. Padežnik (1)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of Economics (2)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Faculty of Social Sciences (3)
Faculty of Sport, Institute of Kinesiology (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (3)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za industrijski inženiring (2)
Fakulteta za organizacijske študije (3)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za strojništvo (3)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Festival (1)
Filatelistični klub (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Genija (9)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
GeoZS (1)
Gerontološki raziskovalni inštitut (1)
Goga (1)
Gorenjski muzej (3)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
H. Erčulj (1)
Harc s rák ellen muravidéki egyvesülete (1)
Huannes (1)
I. Tutuš (1)
Iarmr (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Ico (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (8)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Inštitut Lila (2)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Interesansa-zavod (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
Istros Books (1)
Izida Vita (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (1)
Javna agencija RS za varnost prometa (1)
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Josip Cholewa Foundation (1)
Jožef Stefan Institute (1)
K. Šikonja (1)
K. Tučič (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (5)
Književno društvo Hiša poezije (19)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
KUD Logos (12)
Kulturni center (15)
Kulturno društvo Pihalni orkester (1)
Kulturno umetniško društvo DramŠpil (1)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (3)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (3)
Kvarkadabra (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
Litera (21)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Praprotnik (1)
Manični poet (2)
Margarana (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (1)
Mestna občina (3)
Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (5)
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Miš (1)
Mladinska knjiga (9)
Mladinski center Trbovlje (2)
Mreža MaMa (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (2)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (18)
Narodna in univerzitetna knjižnica (8)
National Institute of Chemistry (1)
National Institute of Public Health (1)
Nova univerza (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (2)
Občina (2)
Območno združenje Rdečega križa (1)
Onkološki inštitut (2)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Osnovna šola (2)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
Ozara (1)
P. Marincelj (1)
Pedagoška fakulteta (5)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoški inštitut (9)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (6)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Pivec (15)
Pogrebno podjetje (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski muzej (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (3)
Pravna fakulteta (2)
Prešernovo gledališče Kranj (2)
Prežihova ustanova (1)
published by B. Kos (1)
Quark (2)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Reitenburg (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RIS Dvorec (1)
RKS Območno združenje (3)
Rokus Klett (15)
samozal. (18)
samozal. A. Rose (1)
samozal. avtor (2)
samozal. B. Krošelj (1)
samozal. B. Pejković (1)
samozal. E. Jazbinšek (1)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. M. Rojko (1)
samozal. R. Brcar (3)
Sanje (23)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
self published (1)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
selfpublishment D. Dragić (1)
Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Foresty Institute (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (1)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Biophysical Society (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenski debatni zdravniški klub (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (2)
Slovenski znanstveni inštitut (2)
Slovensko akademsko čebelarsko društvo (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko združenje za kakovost in odličnost (1)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
Slowenischen Schriftstellerverband (1)
Social Protection Institute of the Republic of Slovenia (1)
Socialna akademija (1)
Socialna zbornica Slovenije (1)
Sofos (1)
Sofos, Inštitut za izobraževalni management (1)
Soliris (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Spletni partner (1)
Splošna bolnišnica (1)
Sports Association Riba (1)
Stopar - IT (1)
Strajnar Publishing (1)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (1)
Škuc (1)
Šolski center (2)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Mohar (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
Umco (1)
UMco (8)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Maribor (1)
University of Maribor Press (18)
University of Primorska Press (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerzitetna založba (3)
Univerzitetna založba univerze (1)
Univerzitetna založba Univerze (29)
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (1)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Univerzitetni klinični center, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin etc. (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Vitaaa (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba FE (2)
Založba Obzorja (2)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (17)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (15)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (13)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Rakmo (6)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (10)
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (2)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod Tipka (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (8)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (2)
Zdravstvena fakulteta (3)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje za arterijsko hipertenzijo, Slovensko zdravniško društvo (1)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Zgodba.net (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (40)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (2)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
ZRS Bistra (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zveza SUP (1)
Išči med rezultati (916)