Število rezultatov iskanja: 415

Leto izida
2018 (415)odstrani
Založnik
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
A. Grajfoner (1)
A. Ulčnik (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (1)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (1)
Alma Mater Press (1)
Alpha und Omega (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Amikum (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Art Party (1)
B. Čulibrk Rajkovič (1)
B. Kos (2)
Banka Slovenije (5)
Beletrina (18)
Beletrina Academic Press (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (1)
Buča (1)
Ceeman (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center vojaških šol (3)
Covirias (2)
D. Lenardič (1)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (1)
Dreambook Studio (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo slovenskih pisateljev (2)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (1)
Državni izpitni center (4)
E. Adamlje (1)
Ekonomska fakulteta (1)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (1)
Eno (2)
Faculty of Architecture (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (1)
Faculty of Economics (2)
Faculty of medicine (1)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Social Sciences (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Festival (1)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (1)
Genija (9)
Goga (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
Huannes (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut Lila (2)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Istros Books (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Josip Cholewa Foundation (1)
Jožef Stefan Institute (1)
Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Književno društvo Hiša poezije (19)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (3)
Litera (21)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Margarana (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za zobne bolezni in normalno morfologijo zobnega organa (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (2)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (13)
Narodna in univerzitetna knjižnica (7)
National Institute of Public Health (1)
Občina (1)
Onkološki inštitut (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ Tončke Čeč (1)
P. Marincelj (1)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoški inštitut (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Pivec (7)
Pogrebno podjetje (1)
Prežihova ustanova (1)
published by B. Kos (1)
Quark (1)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RIS Dvorec (1)
Rokus Klett (15)
samozal. (5)
samozal. avtor (1)
samozal. E. Jazbinšek (1)
samozal. F. Rozman (1)
samozal. R. Brcar (2)
Sanje (11)
Science and Research Centre, Publishing house Annales ZRS (1)
Sekcija za medicinsko izvedenstvo in zavarovalniško medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
self published (1)
selfpublished A. Metelko (1)
selfpublished I. Erenda (1)
selfpublishment D. Dragić (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Biophysical Society (1)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo evalvatorjev (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko združenje za pretočno citometrijo (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (2)
Splošna bolnišnica (1)
Sports Association Riba (1)
Stopar - IT (1)
Strajnar Publishing (1)
Škuc (1)
Šolski center (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Mohar (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Trgovinska zbornica Slovenije (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj (1)
UMco (8)
University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology (1)
University of Maribor Press (5)
University of Primorska Press (4)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (14)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Vitaaa (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (13)
Založba ZRC (11)
Založba ZRC, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (4)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (22)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (2)
ZRC Publishing House (1)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
ZRS Bistra (3)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Zveza SUP (1)
Išči med rezultati (415)