Število rezultatov iskanja: 690

Založnik
A. Kosi (1)
A. Slatnar (1)
Andragoški center Republike Slovenije (13)
Andragoški center Slovenije (47)
apresso Gasparo Weis (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
bey Johann Wilhelm Schell (1)
bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Buča (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Center IRIS (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (6)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
CODEC (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
D. Čatorič (1)
D. Laketić (1)
Deželni odbor kranjski (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo DOVES FEE Slovenia (4)
Društvo Humanitas (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (26)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (2)
Državni izpitni center (3)
Državni svet Republike Slovenije (1)
E. Liegel (1)
EDUvision (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
F. Humski (1)
F. Praprotnik (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Education (2)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za management (4)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Filozofska fakulteta (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (4)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Goriška matica (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
H. Ničman (1)
Hennicke (1)
Hrv. pedagogijski-književni zbor (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (10)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
Idrija Heritage Centre (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Izobraževalni center Geoss (1)
J. Papš (1)
J. R. Milic (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (2)
Kopija-nova (1)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Leila (4)
Leykam (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (2)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljudska univerza (9)
M. Kos (1)
Malinc (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
Milič (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (10)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (4)
Ministrstvo za šolstvo in šport (14)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Miška (1)
Mozirje (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v nemških šolah (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (5)
Naši zapiski (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National School for Leadership in Education (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
Natisk ino papir od Andreja Lajkama naslednikov v Gradzi (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Janes Leon (2)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
Občina (1)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Osnovna šola (1)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Gustava Šiliha (1)
OŠ Preska (1)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (20)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoški inštitut (40)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
pisatelj (1)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
RIS Dvorec (6)
Rokus Klett (15)
Rudolf Milic (1)
S. Š. M. (1)
Salezijanski zavod (1)
samozaložba (3)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
Seyring (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (5)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska šolska matica (3)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
SŠTS Šiška (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
SVIZ Slovenija (1)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šaleški študentski klub (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Šola za ravnatelje (50)
Šolski center (2)
Šolski center Ptuj (2)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Mohar (1)
T. Podjavoršek (2)
The National Education Institute Slovenia (1)
The National School of Leadership in Education (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trnovo Kindergarten (1)
Typis Academ. Per L. Berger (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (7)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (6)
Univerza (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (10)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. Vodopivec (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Vrtec Trnovo (10)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba G (1)
Založba Obzorja (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (12)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (37)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (29)
Zavod VISTA (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zdravstvena fakulteta (2)
Združenje zdravnikov družinske medicine (10)
Zeschko & Till (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (2)
Dostop
Prost (690)odstrani
Išči med rezultati (690)