Srednjeveški rokopisi (kodeksi)
Kodeksi, rokopisne knjige iz dobe pred iznajdbo tiska, so dragoceno in redko knjižnično gradivo. V Narodni in univerzitetni knjižnici hranimo 122 kodeksov, ki so nastali v času med pozno antiko in novim vekom. Najstarejši med njimi je Moralia in Iob Gregoriusa Magnusa iz prve polovice 9. stoletja, napisan v zgodnji karolinški minuskuli. Med digitaliziranimi srednjeveškimi kodeksi najdete tudi enega najpomembnejših slovenskih srednjeveških besedil, Stiški rokopis, ki je nastal okoli leta 1428.

Število rezultatov iskanja: 552

Založnik
Išči med rezultati (552)