Število rezultatov iskanja: 514536

Časopisje in članki - naslov
1. državna dekliška meščanska šola - Ljubljana (7)
1. državna dekliška meščanska šola - Maribor (7)
1. državna deška meščanska šola - Ljubljana (7)
1. državna deška meščanska šola - Maribor (10)
1. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
1. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
1. mestna deška šola - Ljubljana (34)
1. mestna deška šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (27)
1551 (29)
2. državna dekliška meščanska šola - Maribor (6)
2. državna deška meščanska šola - Maribor (3)
2. državna gimnazija - Ljubljana (36)
2. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
2. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (1)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (37)
3. državna meščanska šola - Ljubljana (4)
3. državna realna gimnazija - Ljubljana (18)
3. mestna deška ljudska šola - Ljubljana (5)
3. mestna deška ljudska šola in obrtna pripravljalna šola - Ljubljana (3)
AB. Arhitektov bilten (20)
Akademski glas (69)
Akademski glas (1939) (1)
Amerikanski Slovenec (3722)
Ameriška domovina (4822)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (19190)
Annuario della civica scuola reale superiore all`Acquedotto - Trst (1)
Anthropos (Ljubljana) (1066)
Anzeigeblatt zur Laibacher Zeitung (658)
Archeografo Triestino (1)
Argo (1892-1903) (108)
Arheološki vestnik (255)
Arhitektura (Ljubljana) (23)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (561)
Avtonomist (187)
Beilage zur Laibacher Zeitung (346)
Bela Ljubljana (2)
Belokranjski plamen (7)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Besednik (Celovec) (171)
Blätter aus Krain (367)
Blejske novice (1)
Bogoljub (Ljubljana) (553)
Bojevnik (54)
Borba (Italija) (2)
Borba in vzgoja (1)
Borec (2)
Brencelj (135)
Brus (1889-1891) (8)
Cäcilia (Laibach) (20)
Cankarjev glasnik (69)
Carniolia (Laibach) (626)
Celjske slovenske novine (1)
Cerkveni glasbenik (730)
Civica scuola reale autonoma - Trst (10)
Civica scuola reale di San Giacomo - Trst (3)
Clevelandska Amerika (1232)
Čas (Ljubljana) (203)
Časopis za kritiko znanosti (266)
Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (15)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (61)
Čitalnica (2)
Čuk na palci (2)
Dan (1912) (989)
Danica (Ljubljana) (152)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dekliška glavna in obrtna šola pri uršulinkah - Ljubljana (30)
Dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (14)
Dekliška ljudska šola - Kranj (23)
Dekliška ljudska šola - Novo mesto (1)
Dekliška meščanska šola pri uršulinkah - Ljubljana (6)
Dekliška šola pri uršulinkah - Ljubljana (20)
Dekliški licej - Ljubljana (10)
Dekliški licej ubožnih šolskih sester Notre Dame (Mädchenlyzeum) - Gorica (1)
Delavec (803)
Delavec (1893) (3)
Delavska fronta (93)
Delavska mladina (6)
Delavska politika (1788)
Delavska pravica (662)
Delavske novice (94)
Delavski list (Trst) (80)
Delavski list za strokovna, gospodarska, kulturna in politična vprašanja (16)
Delavski obzornik (13)
Delavsko-kmetski list (82)
Delo (Ljubljana) (8612)
Delo (Trst) (253)
Delo za Slovence (31)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (57)
Demokracija (1918) (11)
Der Eisenbahner (1893) (180)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (7)
Deška ljudska šola - Kamnik (15)
Deška ljudska šola - Novo mesto (32)
Deška ljudska šola - Škofja Loka (24)
Deška ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Kranj (21)
Deška meščanska šola s kmetijskim značajem - Krško (1)
Detektiv (Ljubljana) (1)
Deželna vrtnarska, sadjarska in poljedelska šola - Novo mesto (22)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (1810)
Dialogi (2218)
Die Krainer Biene (35)
Divji kozel (1)
Dnevni red (11)
Documenta Praehistorica (97)
Dolenjec (Novo mesto) (19)
Dolomitski glas (1)
Dom in svet (Ljubljana) (17386)
Domači prijatelj (Praga) (134)
Domačin (108)
Domoljub (Ljubljana) (2457)
Domoljubove podobe (12)
Domovina (Ljubljana) (1293)
Domovina in Kmetski list (184)
Drobtince (31)
Društvenik (Ljubljana) (84)
Družina (1929-1930) (22)
Družinski tednik (690)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (5)
Državna dvorazredna trgovska šola - Celje (8)
Državna II. dekliška in meščanska šola - Ljubljana (6)
Državna II. deška meščanska šola - Ljubljana (7)
Državna ljudska in meščanska deška šola (nemška) - Trst (1)
Državna meščanska šola - Brežice (5)
Državna meščanska šola - Celje (1)
Državna meščanska šola - Jesenice (6)
Državna meščanska šola - Kranj (1)
Državna meščanska šola - Lendava (6)
Državna meščanska šola - Litija (2)
Državna meščanska šola - Mežica (4)
Državna meščanska šola - Ormož (3)
Državna meščanska šola - Ptuj (7)
Državna meščanska šola - Rakek (4)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (6)
Državna meščanska šola - Sveti Lenart v Slovenskih Goricah (1)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (4)
Državna meščanska šola - Šoštanj (6)
Državna meščanska šola - Trbovlje (2)
Državna meščanska šola - Tržič (3)
Državna meščanska šola - Vojnik (6)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna meščanska šola - Žalec (4)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Državna nemška dekliška šola - Ljubljana (1)
Državna nemška deška šola - Ljubljana (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (3)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (10)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Državni upokojenec (50)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (4569)
Državno učiteljišče - Maribor (16)
Dve domovini (349)
E vsevedež (2)
Edinost (Chicago) (777)
Edinost (Ljubljana) (49)
Edinost (Maribor) (109)
Edinost (Toronto) (226)
Edinost (Trst) (12887)
Ekonomska srednja šola - Murska Sobota (1)
Enakopravnost (ZDA) (6521)
Enakost (25)
Enotnost (1926) (120)
Etični potrošnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (163)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (248)
Evgenika (19)
Extra Blatt zur Laibacher Zeitung (5)
Franc Jožefova ljudska šola - Ljutomer (1)
Gasilec (1897-1941) (240)
Geografski vestnik (282)
Geologija (697)
Gimnazija - Celje (51)
Gimnazija - Celovec (3)
Gimnazija - Gorica (24)
Gimnazija - Kranj (44)
Gimnazija - Maribor (60)
Gimnazija - Novo mesto (69)
Gimnazija (italijanska) - Koper (50)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (26)
Gimnazija (nemška) - Trst (17)
Ginnasio comunale superiore - Trst (15)
Glas delavca (9)
Glas delovne mladine (1)
Glas iz Astena (1)
Glas izseljencev (9)
Glas Juga (Ljubljana, 1914) (2)
Glas naroda (New York) (13061)
Glas svobode (Ljubljana) (61)
Glas svobode (Pueblo (Col.)) (267)
Glasbena šola - Kranj (1)
Glasbena zora (18)
Glasilo delovnega kolektiva LIP Bled (9)
Glasilo kanadskih Slovencev (47)
Glasilo KSK jednote (1648)
Glasilo občanov (Litija) (9)
Glasilo Slovenske narodne podporne jednote (26)
Glasnik (1869) (1)
Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo (25)
Glasnik slovenskega slovstva (1)
Glavna deška šola - Škofja Loka (30)
Glavna šola - Idrija (30)
Glavna šola - Kamnik (28)
Glavna šola - Kočevje (23)
Glavna šola - Kranj (34)
Glavna šola - Novo mesto (16)
Glavna šola - Postojna (19)
Glavna šola - Tržič (16)
Glavna šola in nižja realka - Trst (3)
Gledališki list (Opera, SNG Ljubljana) (613)
Gledališki list SNG. Drama (539)
GM. Glasbena mladina (197)
Gmajna (1)
Gorenjski partizan (23)
Gorenjski pionir (14)
Gorenšči fantje (3)
Gorica (17)
Goriška straža (2)
Goriški borec (6)
Goriški list (1944) (84)
Gospodar (Ljubljana) (189)
Gospodar in gospodinja (561)
Gospodarski list (70)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Gostilničar (199)
Gostilničarski vestnik (100)
Grlica (104)
Gruda (200)
Handels Lehranstalt - Ljubljana (5)
Hrup (1)
Ilirski Primorjan (24)
Illyrisches Blatt (1842)
Ilustracija (Ljubljana) (36)
Ilustrirani glasnik (209)
Ilustrirani Slovenec (392)
Ilustrovani tednik (1935) (5)
Imkers Rundschau (42)
Indeks turističnega zaupanja (8)
Instrumentum (19)
Intelligenzblatt zur Laibacher Zeitung (8191)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Izpod Triglava (1)
Izseljenec (2)
Izseljenski vestnik (83)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Jadranka (36)
Jadranska zarja (28)
Jadranski almanah (2)
Jadranski Slavjan (6)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (42)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Gymnasiums in Pettau (5)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jašubeg en Jered (41)
Jezičnik (27)
Jezik in slovstvo (2891)
Jug (7)
Jugoslavija (Ljubljana) (1212)
Jugoslovan (1918) (2)
Jugoslovan (1930) (714)
Jugoslovanski obrtnik (93)
Jugoslovanski učiteljiščnik (6)
Jugoslovenski obzor (71)
Jugoslovenski sokol (1924) (24)
Juri s pušo (17)
Jutro (1910) (798)
Jutro (Ljubljana) (8112)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (947)
Kamničan (1905) (1)
Katoliška ljudska šola - Trst (1)
Katoliški obzornik (50)
Kemija v šoli in družbi (45)
Klasična gimnazija - Ljubljana (125)
Klasje (Ivančna Gorica) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (36564)
Kmetovalec (1296)
Kmetski list (1144)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Književnost (1932) (31)
Knjižnica (1828)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (15)
Koledar Cankarjeve družbe (12)
Koledar Obrambne družbe sv. Cirila in Metoda (5)
Koledar Osvobodilne fronte Slovenije (3)
Koledar Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (32)
Komar (6)
Komunist - Zveza komunistov Slovenije (1677)
Koncertni list Slovenske filharmonije (430)
Korošec (120)
Koroška domovina (12)
Koroški klic (2)
Koroško Korošcem (37)
Kovine zlitine tehnologije (472)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Kres (Celovec) (70)
Kres (Ljubljana) (14)
Kres: Glasilo slovenskih fantov (156)
Kritika (1925-1927) (16)
Križ (Ljubljana) (11)
Križ na gori (22)
Kronika (Ljubljana) (1445)
Kurent (45)
Kurent (1918) (18)
Kurir (2)
Laibacher Kneipzeitung (2)
Laibacher Tagblatt (3585)
Laibacher Wochenblatt (302)
Laibacher Wochenblatt (1880) (673)
Laibacher Zeitung (24912)
Letno poročilo Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (35)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Letopis ljubljanske nadškofije (110)
Letopis Matice Slovenske (42)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (40)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
Linguistica (Ljubljana) (6)
Literatura (Ljubljana) (1593)
Ljubljanska mladina (15)
Ljubljanski borec (1)
Ljubljanski časnik (301)
Ljubljanski dnevnik (155)
Ljubljanski list (550)
Ljubljanski škofijski list (699)
Ljubljanski zvon (11965)
Ljudska in meščanska dekliška šola - Trst (1)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (5)
Ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Ljudska pravica (6130)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola - Cerknica (1)
Ljudska šola - Dolenjske Toplice (1)
Ljudska šola - Gorica (1)
Ljudska šola - Idrija (16)
Ljudska šola - Komen (1)
Ljudska šola - Kranj (18)
Ljudska šola - Krško (10)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola - Mengeš (3)
Ljudska šola - Metlika (3)
Ljudska šola - Mokronog (2)
Ljudska šola - Novo mesto (4)
Ljudska šola - Postojna (37)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Ljudska šola - Radeče (1)
Ljudska šola - Ribnica (1)
Ljudska šola - Senožeče (4)
Ljudska šola - Šmartno pri Litiji (5)
Ljudska šola - Tržič (33)
Ljudska šola - Videm Dobrepolje (1)
Ljudska šola - Vipava (18)
Ljudska šola - Višnja Gora (2)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Ljudska šola (nemška) - Trst (1)
Ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Izlake (1)
Ljudska šola na Barju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu - Trst (1)
Ljudska šola v Križah - Tržič (2)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Ljudski glas (59)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (380)
Lublanske novize Jann. Fridr. Egerja (277)
Luč (Ljubljana) (86)
Lučka z neba (48)
Mädchen Institut der Ursulinen - Škofja Loka (1)
Mala pratika (27)
Mali list (287)
Mali trgovec (103)
Marburger Zeitung (14930)
Mariborski delavec (459)
Mariborski večernik Jutra (4126)
Martin Krpan (4)
Maschinengewerbliche Fachschule - Celovec (5)
Matajur (1943) (5)
Mati in gospodinja (186)
Meddobje (Entresiglo) (124)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (13)
Meščanska šola - Krško (17)
Meščanska šola - Ljutomer (4)
Meščanska šola - Novo mesto (5)
Mi mladi borci (240)
Misel in delo (58)
Misli (Kew) (550)
Mittheilungen aus dem Gebiete der Statistik (83)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (58)
Mlada pota (Ljubljana) (9)
Mlade sile (1)
Mladi borec (2)
Mladi junak (1)
Mladi kovači (1)
Mladi plamen (1930) (33)
Mladi tovariš (1)
Mladika (Gorica) (279)
Mladina (1924) (22)
Mlado jutro (520)
Modni katalog - Elkroj (1)
Modni katalog - Labod (3)
Modni katalogi - Mura (1)
Modni katalogi - Alpina (1)
Modni katalogi - Astibo (4)
Modni katalogi - Ateks (10)
Modni katalogi - Beti (2)
Modni katalogi - Ciciban (2)
Modni katalogi - Elan (5)
Modni katalogi - Elkroj (1)
Modni katalogi - Erima (1)
Modni katalogi - Euroline (1)
Modni katalogi - Gorenjska oblačila (1)
Modni katalogi - Gorenjska Oblačila (1)
Modni katalogi - Gorenjska Predilnica (1)
Modni katalogi - Industrija Usnja Vrhnika (2)
Modni katalogi - Istra (1)
Modni katalogi - J. Jelovšek (1)
Modni katalogi - Kamensko (1)
Modni katalogi - Komet (1)
Modni katalogi - KORS (1)
Modni katalogi - Kroj (1)
Modni katalogi - Labod (5)
Modni katalogi - Lisca (8)
Modni katalogi - Mič Styling (1)
modni katalogi - Moda (1)
Modni katalogi - Moda Bauer (1)
Modni katalogi - Mont (3)
Modni katalogi - Mura (16)
Modni katalogi - Nancy (2)
Modni katalogi - Orico (1)
Modni katalogi - Rašica (1)
Modni Katalogi - Rašica (1)
Modni katalogi - Real Paris (3)
Modni katalogi - Scala (1)
Modni katalogi - Svilanit (5)
Modni katalogi - Tekstil (1)
Modni katalogi - Triglav fashion (1)
Modra ptica (143)
Most (Trst) (50)
Muhe (15)
Mura (1)
Murska straža (268)
Na straži (1)
Napredna misel (10)
Naprej (1943) (1)
Naprej (glasilo JSDS) (2158)
Naprej (Ljubljana) (78)
Narodna šola - Ljutomer (3)
Narodni dnevnik (Ljubljana, 1924) (1183)
Národni koledar in letopis Matice Slovenske (1)
Narodni socijalist (20)
Narodni socijalist (1919) (24)
Naš čolnič (72)
Naš dom (Ljubljana) (64)
Naš glas (1925-1928) (35)
Naš kmečki dom (68)
Naš korak (1)
Naš pohod (1)
Naš rod (142)
Naša borba (2)
Naša gospodinja (47)
Naša misel (56)
Naša moč (1905) (741)
Naša sodobnost (2253)
Naša vez (1)
Naša volja (80)
Naša Zvezda (1931) (171)
Naše slike (26)
Naše veselje (47)
Naši zapiski (142)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (15)
Neodvisnost (42)
Nerazvrščeno - članki (18)
Njiva (Ljubljana) (21)
Normalka - Gorica (1)
Normalka - Ljubljana (50)
Notarski vestnik (1925-1927) (49)
Nova crainska pratica (60)
Nova doba (137)
Nova doba (Cleveland) (964)
Nova domovina (322)
Nova muzika (69)
Nova obzorja (Maribor) (5)
Nova pratika (10)
Nova pravda (433)
Nova pravda (1937) (189)
Nova Soča (59)
Novi akordi (1647)
Novi čas (Gorica) (70)
Novi čas (Ljubljana) (463)
Novi list (Buenos Aires) (158)
Novi rod (66)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Novi tednik NT in RC (522)
Novi zapiski (9)
Novice v slikah (44)
Novičar: večerno izdanje Edinosti (1)
Novinarski ples (1)
Ob Soči (2)
Občinska uprava (21)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (903)
Obrtna šola za lesno industrijo - Kočevje (4)
Obrtni vestnik (531)
Obrtniški glasnik (25)
Obvestila Republiške matične službe - Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (57)
Obzorja (Maribor) (26)
Odmev iz Afrike (390)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Offizieller Telegraph (180)
Omladina (4)
Omladina (1904) (89)
Orjuna (319)
Orlič (91)
Partizanski zdravstveni vestnik (8)
Pavliha (14)
Pavliha: zabavljivo-šaljiv list (7)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Pevčeva pesmarica (16)
Pevec (Ljubljana) (82)
Piramida (1936-1937) (9)
plakati (2)
Planinska siratka (1)
Planinski šaljivec (1)
Planinski vestnik (539)
Pod lipo (2)
Pohod (228)
Pohorska politika (4)
Polet (Ljubljana, 1935) (8)
Poligrafi (12)
Politisches Blatt (33)
Polžek (1)
Pomladni glasi (10)
Pomorska trgovska akademija - Trst (2)
Ponedeljek (Ljubljana) (164)
Ponedeljski Slovenec (372)
Popotnik (1880-1941) (859)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (34)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Pozdrav iz domovine (1)
Pravi Slovenski poročevalec (3)
Pravica (282)
Pravica (Buenos Aires) (20)
Pravnik slovenski (1870-1872) (32)
Prednjak (17)
Prepihi (3)
Preporod (1912) (12)
Preporod (1919-1923) (13)
Prikazi in analize (15)
Prima linea (Ljubljana) (44)
Primerjalna književnost (238)
Primorski list (Gorica) (893)
Prirodoslovne razprave (22)
Problemi (Ljubljana) (157)
Problemi. Eseji (21)
Problemi. Literatura (41)
Problemi. Razprave (44)
Program (54)
Proletarec (Chicago) (2238)
Proletarska mladina (16)
Promis (5)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Prosveta (ZDA) (9081)
Radio Ljubljana (601)
Rafael (1931-1935) (55)
Raketa (Ljubljana) (11)
Rast: mesečnik za versko vzgojo (5)
Razgled (Ljubljana, 1927) (8)
Razgovori in razgledi (8)
Razpol (Ljubljana) (13)
Razprave. Pravni razred (3)
Rdeči prapor (1923) (7)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (510)
Realka - Celovec (1)
Realka - Gorica (13)
Realka - Idrija (20)
Realka - Ljubljana (69)
Realka - Maribor (26)
Realka (italijanska) - Piran (8)
Realka (nemška) - Trst (11)
Realna gimnazija - Ptuj (33)
Republikan (1)
Resnica (1917) (46)
Revija katoliške akcije (19)
Rimski katolik (41)
Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem (3)
Rodoljub (357)
Roman (Ljubljana, 1932) (114)
Rudar (1910) (156)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Samouprava (Ljubljana, 1925) (9)
Samouprava (Ljubljana, 1933) (72)
Scopolia. Supplementum (120)
Sedanjost (52)
Slavistična revija (607)
Slavjan (29)
Sloga (Cleveland) (26)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovanski svet (1888) (293)
Slovenčev koledar (5)
Slovenec (1873) (20961)
Slovenija (1848-1850) (184)
Slovenija (1932-1941) (523)
Slovenka (1004)
Slovenka (1943) (56)
Slovenka (Gorica) (10)
Slovenka (Ljubljana) (5)
Slovenska bčela (110)
Slovenska beseda (Ljubljana) (119)
Slovenska čebela (125)
Slovenska država (495)
Slovenska dvorazredna trgovska šola - Trst (8)
Slovenska glasbena revija (18)
Slovenska gospodinja (110)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska misel (12)
Slovenska mladina (14)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (10)
Slovenska vas (24)
Slovenska zadruga (1898) (126)
Slovenska zemlja (46)
Slovenska žena (1)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (21)
Slovenske novice (1916-1920) (109)
Slovenski cerkveni časopis (27)
Slovenski citrar (1895) (5)
Slovenski čebelar (1457)
Slovenski čebelar in sadjerejec (72)
Slovenski delavec (178)
Slovenski dom (1909-1914) (271)
Slovenski dom (1935-1945) (2474)
Slovenski etnograf (359)
Slovenski glas (75)
Slovenski glasnik (10)
Slovenski glasnik (1858) (162)
Slovenski gospodar (41570)
Slovenski jezik (4)
Slovenski jug (17)
Slovenski list (159)
Slovenski list (1896) (413)
Slovenski list (Buenos Aires) (187)
Slovenski meščan (15)
Slovenski narod (23104)
Slovenski pionir (8)
Slovenski pionir (Ljubljana) (3)
Slovenski poročevalec (5912)
Slovenski pravnik (3242)
Slovenski Primorec (Trst) (1)
Slovenski republikanec (32)
Slovenski Sokol (122)
Slovenski študent (1937) (2)
Slovenski taboriščnik (52)
Slovenski tednik (114)
Slovenski tednik (Buenos Aires) (157)
Slovenski tehnik (Praga) (10)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Slovensko domobranstvo (18)
Slovenščina 2.0 (7)
Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine (1602)
Sobota (Kranj) (54)
Sobotna priloga (261)
Socialist (Ljubljana, 1923) (127)
Socialna misel (68)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (148)
Socialno delo (824)
Sodobnost (1933) (1045)
Sokol (1936) (29)
Sokolič (Ljubljana, 1919) (197)
Sokolski glasnik (165)
Sokolski glasnik (1930 - 1941) (528)
Soški glas (3)
Sporočila delavskega sveta (3)
Sršeni (2)
Srž: časnik za Posavje (7)
Stara pravda (9)
Statistički godišnjak (9)
Stern der Neger (569)
Straža v viharju (190)
Stražni ognji (13)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet elektronike (22)
Svetogorska kraljica (2)
Svetovna vojska (17)
Svoboda (1919) (13)
Svoboda (1929) (90)
Svobodi naproti (1)
Svobodna misel (38)
Svobodna mladina (6)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (3571)
Škrat (26)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (524)
Šotorska knjižnica (16)
Tabor (Maribor) (1975)
Taboriščnik (166)
Teden v slikah (23)
Tedenska tribuna (1130)
Tedenske slike (1914) (198)
Tedenske slike (Konzorcij) (797)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tekstilna šola - Kranj (15)
Télégraphe officiel (320)
Teorija in praksa (1956)
The Voice of youth (Chicago, Ill.) (263)
Theologische Zeitschrift (Laibach) (52)
Tomšičev glas (3)
Torbica (12)
Toti list (1938) (152)
Tovariš (Ljubljana) (1375)
Traditiones (Ljubljana) (635)
Trgovska akademija - Maribor (11)
Trgovski list (3438)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Tribuna (Ljubljana) (723)
Triglav (1865) (392)
Trivialka - Tržič (4)
Tržiški zvon (2)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester - Trst (1)
Učiteljišče - Koper (1)
Učiteljišče - Kranj (1)
Učiteljišče - Ljubljana (20)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (11)
Učiteljski tovariš (33044)
Ujedinjenje (1920) (7)
Umetnost (Ljubljana, 1936) (48)
Umni gospodar (30)
Univerza - Ljubljana (43)
Upokojenec (1936) (80)
V nove zarje (11)
Večer (Maribor) (300)
Večerni list (536)
Večernik (Ljubljana) (47)
Veda (27)
Vedež (1848) (134)
Venec cerkvenih bratovščin (78)
Vesna (1892) (34)
Vesna (1921) (4)
Vestnik (1873) (29)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (154)
Vestnik Šolske družbe sv. Cirila in Metoda (11)
Vidovdan (21)
Vigred (250)
Vigred-Vestnik-Prosvetni oder (12)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (4)
Vodnikova pratika (19)
Vojaška realka - Maribor (1)
Vojaški strokovni list (1)
Vzajemna svoboda (34)
Vzgoja (Ljubljana) (54)
Wöchentliche Ordinari Zeitungen (1)
Wöchentlicher Auszug von Zeitungen (21)
Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain (52)
Zadruga (1884) (26)
Zarja (653)
Zarja (1911) (879)
Zarja (1922) (2)
Zarja (1922, Ljubljana) (58)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu - Kočevje (2)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zasebna meščanska šola v Celju - Celje (2)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (5)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zasebne šole - Ljubljana (1)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče Uršulink - Škofja Loka (4)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (2)
Zbor (1936) (57)
Zbori (78)
Zbornik Svobodne Slovenije (24)
Zbornik za umetnostno zgodovino (46)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (117)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (20)
Zdravniški vestnik (222)
Zenit (Zagreb) (25)
Zgodnja Danica (2635)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zora (1872) (150)
Zora (Ljubljana) (169)
Zrnje (Maribor) (32)
Zveznik (3)
zvočni posnetki (1)
Zvon (1870) (144)
Žar (36)
Železarski zbornik (673)
Železničar : glasilo slovenskih železniških nastavljencev (285)
Žena in dom (133)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (14)
Ženski list (5)
Ženski svet (244)
Živa njiva (14)
Življenje in svet (623)
Leto izida
- (19)
???? (21)
????-1903 (1)
????-1905 (1)
????-1935 (1)
1??? (19)
1000/1100 (1)
1100-1200 (3)
1150-1200 (10)
1201-1300 (1)
1270-1330 (1)
13?? (1)
1300/1400 (1)
1300-1325 (1)
1300-1400 (3)
1300-1500 (1)
1335-1370 (1)
1347 (1)
1350 (1)
1350-1375 (1)
1350-1400 (1)
14?? (5)
1400-1450 (2)
1400-1500 (2)
1401 (1)
1401-1500 (1)
1415 (1)
1428/1440 (1)
1428-1450 (1)
1430? (1)
1450-1500 (1)
1472 (1)
1479 (1)
1481 (1)
1484 (1)
1491 (1)
1497 (1)
15?? (2)
1508 (1)
1510-1524 (1)
1513 (1)
1515 (1)
1516 (1)
1518 (1)
1519 (2)
1520 (3)
1525 (1)
1530 (1)
1531 (2)
1532 (1)
1533 (2)
1535 (3)
1537 (2)
1540 (2)
1541 (2)
1542 (1)
1544 (2)
1548 (1)
1549 (2)
1550 (2)
1550-1600 (1)
1551 (2)
1553 (1)
1553-1559 (1)
1555 (3)
1560 (1)
1561 (3)
1562 (1)
1563 (1)
1564 (1)
1565 (2)
1566 (6)
1567 (6)
1569 (1)
1574 (1)
1575 (4)
1576 (2)
1577 (6)
1578 (3)
1579 (1)
1580-1590 (1)
1581-1582 (1)
1584 (5)
1586 (1)
1587 (1)
1588 (2)
1589 (1)
1591/1613 (1)
1593 (1)
1594 (2)
1595 (3)
1595-1716 (1)
1597 (1)
1599 (3)
16?? (7)
16??-1616 (1)
1601 (1)
1604 (1)
1607 (1)
1608 (2)
1612 (2)
1616 (1)
1625 (1)
1625/1675 (1)
1627 (1)
1633/1666 (1)
1639-1640 (1)
1642 (4)
1643 (1)
1649 (3)
1652 (1)
1654 (2)
1657 (1)
1659 (2)
1660/1670 (1)
1661 (1)
1664 (1)
1667 (1)
1668 (1)
1669-1670 (1)
1670/1706 (1)
1672 (1)
1673 (2)
1674 (1)
1676 (2)
1677 (1)
1678 (2)
1679 (1)
1680 (5)
1680/1685 (1)
1680/1702 (1)
1681 (5)
1682 (4)
1683 (2)
1684 (2)
1686 (1)
1687 (2)
1688 (4)
1689 (3)
1690 (3)
1690/1800 (1)
1690-1710 (1)
1691 (3)
1692 (2)
1695 (1)
1696 (4)
1697 (2)
1699 (6)
1699-1705 (1)
17.09.2015 (1)
1700 (4)
1700-1799 (1)
1701 (4)
1705 (2)
1706 (2)
1707 (4)
1708 (1)
1709 (1)
1710 (3)
1711 (2)
1711-1712 (1)
1712 (1)
1713 (5)
1714 (2)
1715 (4)
1715-1716 (1)
1716 (5)
1719 (3)
1721 (1)
1725 (1)
1726 (2)
1727 (2)
1728 (3)
1729 (1)
1730 (3)
1730/1760 (1)
1730? (1)
1730-1770 (1)
1731 (1)
1732 (1)
1732-1757 (1)
1733 (1)
1734 (2)
1735 (2)
1736 (1)
1737 (1)
1738 (2)
1739 (5)
1739-1577 (1)
1740 (2)
1741 (2)
1742 (7)
1743 (4)
1744 (7)
1745 (3)
1746 (1)
1747 (3)
1750 (4)
1750-1764 (1)
1752 (4)
1753 (2)
1754 (2)
1755 (2)
1756 (1)
1757 (6)
1757-1767 (1)
1758 (2)
1758-1761 (2)
1759 (1)
1760 (5)
1760/1777 (1)
1760-1762 (1)
1761 (2)
1762 (4)
1763 (2)
1764 (3)
1765 (4)
1766 (3)
1767 (5)
1768 (5)
1768-1777 (1)
1769 (7)
177? (1)
1770 (6)
1771 (6)
1771-1776 (1)
1771-1780 (1)
1772 (6)
1772-1775 (1)
1773 (11)
1774 (8)
1775 (63)
1775/1825 (1)
1776 (7)
1776-1777 (2)
1777 (8)
1778 (8)
1778- (1)
1778-1789 (1)
1779 (10)
1779-1781 (1)
1779-1786 (1)
1780 (9)
1781 (8)
1781/1790 (1)
1781-1784 (1)
1781-1793 (1)
1782 (4)
1783 (33)
1783/1784 (1)
1783-1784 (1)
1784 (61)
1785 (58)
1786 (58)
1787 (55)
1787/1798 (1)
1788 (58)
1788-1791 (2)
1789 (63)
1789/1806 (3)
179- (1)
1790 (92)
1790/1800 (1)
1791 (108)
1791/1806 (4)
1791-1802 (1)
1792 (16)
1793 (10)
1794 (8)
1794-1795 (1)
1795 (16)
1795-1797 (1)
1796 (13)
1797 (105)
1798 (84)
1798-1799 (1)
1798-1803 (1)
1799 (269)
1799/1810 (1)
18-- (1)
18?? (195)
18??-1851 (1)
18??-1908 (1)
1800 (275)
1800/1810 (1)
1800/1840 (2)
1800/1899 (1)
1800-1804 (1)
1801 (215)
1801-1808 (1)
1802 (8)
1803 (19)
1803/1813 (1)
1804 (52)
1805 (49)
1806 (10)
1806/1817 (1)
1807 (10)
1808 (11)
1809 (16)
1809/1813 (1)
181? (1)
1810 (37)
1810/1880 (1)
1811 (118)
1812 (240)
1813 (187)
1814 (222)
1815 (266)
1816 (268)
1816/1817 (1)
1817 (269)
1818 (265)
1819 (260)
1819-1848 (1)
182? (1)
1820 (265)
1820? (1)
1821 (263)
1822 (262)
1822-1823 (1)
1823 (267)
1823-1828 (1)
1824 (271)
1824/1833 (1)
1825 (264)
1825/1835 (2)
1826 (278)
1826/1827 (1)
1827 (272)
1828 (487)
1829 (477)
183? (20)
1830 (482)
1830/1838 (1)
1830/1850 (2)
1830/1860 (1)
1830/1870 (2)
1830-1831 (1)
1831 (484)
1832 (484)
1832/1839 (1)
1833 (485)
1833-1834 (1)
1834 (468)
1835 (483)
1835/1845 (3)
1835-1836 (1)
1836 (388)
1836-1842 (1)
1837 (367)
1838 (427)
1838/1839 (104)
1838/1850 (1)
1838-1840 (1)
1839 (387)
1839/1840 (104)
1839-1964 (1)
184? (11)
1840 (387)
1840/1841 (105)
1840/1850 (2)
1840/1870 (1)
1840-1843 (1)
1840-1845 (1)
1841 (480)
1841/1842 (104)
1841/1850 (2)
1842 (484)
1842/1843 (104)
1842/1848 (2)
1843 (682)
1843/1852 (1)
1844 (1008)
1845 (1004)
1845-1846 (1)
1846 (1251)
1847 (975)
1847-1852 (1)
1848 (1479)
1848-1862 (1)
1849 (1483)
1849/1860 (1)
1849-1851 (1)
185? (2)
1850 (1451)
1850/1859 (1)
1850/1860 (11)
1850/1870 (1)
1850/1890 (1)
1850/1900 (2)
1850-1853 (1)
1851 (1439)
1851/1900 (2)
1852 (1676)
1852-1854 (1)
1852-1862 (1)
1853 (1639)
1854 (1752)
1855 (1621)
1855/1865 (1)
1855-1856 (1)
1855-1857 (1)
1855-1864 (1)
1856 (1699)
1856-1857 (1)
1857 (1740)
1858 (1454)
1858- (1)
1858-1861 (1)
1858-1863 (1)
1859 (1465)
1859/1860 (1)
1859/1869 (2)
1859-1860 (1)
186? (46)
1860 (1419)
1860/1869 (1)
1860/1870 (1)
1860/1880 (1)
1860/1897 (1)
1860/1900 (1)
1860-19?? (32)
1861 (1500)
1861-1862 (2)
1861-1864 (1)
1862 (1714)
1862-1868 (1)
1862-1919 (1)
1863 (1750)
1863/1865 (1)
1863-1864 (1)
1864 (1958)
1864/1865 (1)
1864-1865 (1)
1864-1880 (1)
1865 (2006)
1865/18?? (1)
1865/1866 (1)
1865/1881 (4)
1865-1866 (4)
1865-1868 (1)
1866 (2174)
1867 (2322)
1867/1868 (1)
1867-1868 (1)
1867-1874 (1)
1868 (2695)
1868/1869 (1)
1868? (1)
1868-1874 (1)
1868-1877 (1)
1869 (2663)
1869/1870 (2)
1869/1887 (1)
1869-1870 (1)
1869-1912 (1)
187- (1)
187? (34)
1870 (3204)
1870/1871 (2)
1871 (2476)
1871/1872 (2)
1871/1881 (1)
1872 (2563)
1872/1873 (2)
1873 (3525)
1873/1874 (2)
1873/1945 (1)
1873-1874 (4)
1874 (3453)
1874/1875 (2)
1874-1875 (1)
1875 (3151)
1875/1876 (2)
1876 (3107)
1876/1877 (4)
1876-1877 (1)
1877 (3098)
1877/1878 (6)
1877/1888 (1)
1877/1890 (1)
1877/1900 (1)
1878 (3055)
1878/1879 (6)
1878-1879 (1)
1879 (2996)
1879/1880 (6)
1879/1898 (1)
1879-1880 (1)
188? (63)
1880 (3059)
1880/1881 (8)
1880/1885 (1)
1880/1890 (4)
1880-1881 (1)
1880-1885 (1)
1880-1891 (1)
1880-1910 (1)
1880-1918 (96)
1880-1922 (1)
1881 (3241)
1881/1882 (9)
1881/1890 (1)
1881/1900 (5)
1882 (3282)
1882/1883 (13)
1882/1888 (1)
1882/1898 (1)
1883 (3029)
1883/1884 (11)
1883-1890 (1)
1884 (3803)
1884/1885 (13)
1884/1887 (1)
1884-1885 (1)
1884-1889 (1)
1885 (3848)
1885/1886 (18)
1885/1887 (1)
1885/1895 (1)
1885-1886 (5)
1885-1893 (1)
1885-1894 (1)
1885-1904 (1)
1886 (3245)
1886/1887 (16)
1886-1887 (5)
1886-1890 (1)
1886-1910 (1)
1887 (3282)
1887/1888 (18)
1887/18888 (2)
1887-1888 (4)
1887-1889 (1)
1888 (3595)
1888/1889 (21)
1888-1892 (1)
1888-1920 (1)
1889 (3462)
1889/1890 (17)
1889/1894 (1)
1889/1990 (1)
1889-1892 (1)
189? (84)
189?-1908 (1)
1890 (3511)
1890/1891 (18)
1890/1899 (1)
1890/1915 (1)
1890/1920 (1)
1890/1930 (1)
1890-1891 (1)
1890-1899 (1)
1890-1910 (1)
1890-1913 (1)
1891 (3777)
1891/1891 (1)
1891/1892 (26)
1891-1899 (1)
1891-1918 (1)
1891-1941 (1)
1892 (3946)
1892/1893 (25)
1892/1902 (1)
1892-1893 (6)
1892-1894 (1)
1892-1897 (1)
1893 (3827)
1893/1894 (24)
1893/1984 (2)
1893-1894 (5)
1893-1895 (1)
1893-1909 (1)
1894 (4337)
1894/1895 (23)
1894/1896 (1)
1894-1895 (5)
1894-1898 (1)
1894-1903 (3)
1894-1910 (2)
1895 (4277)
1895/1896 (22)
1895/1900 (2)
1895/1905 (4)
1895/1910 (3)
1895-1896 (6)
1895-1899 (1)
1895-1907 (1)
1895-1910 (1)
1896 (4071)
1896/1897 (19)
1896-1897 (5)
1896-1898 (1)
1896-1910 (1)
1896-1918 (1)
1896-1941 (1)
1897 (4389)
1897/1897 (1)
1897/1898 (25)
1897/1900 (1)
1897-1898 (6)
1897-1900 (1)
1897-1904 (1)
1897-1909 (4)
1897-1910 (2)
1897-1911 (1)
1897-1913 (1)
1897-1914 (4)
1897-1915 (1)
1897-1916 (1)
1897-1918 (1)
1897-1919 (1)
1897-1921 (1)
1897-1923 (1)
1898 (4588)
1898/1899 (19)
1898/1908 (1)
1898/1910 (1)
1898-1899 (5)
1898-19?? (2)
1898-1900 (1)
1898-1901 (1)
1898-1902 (2)
1898-1903 (1)
1898-1904 (2)
1898-1905 (1)
1898-1906 (2)
1898-1907 (4)
1898-1908 (5)
1898-1909 (5)
1898-1910 (5)
1898-1911 (1)
1898-1912 (1)
1898-1913 (1)
1898-1914 (1)
1898-1915 (1)
1898-1918 (10)
1898-1919 (2)
1898-1920 (2)
1898-1922 (1)
1898-1925 (1)
1898-1927 (1)
1898-1928 (1)
1898-1941 (1)
1899 (4493)
1899/1900 (24)
1899-19?? (2)
1899-1900 (6)
1899-1901 (1)
1899-1902 (1)
1899-1904 (2)
1899-1905 (2)
1899-1906 (1)
1899-1907 (3)
1899-1908 (3)
1899-1909 (5)
1899-1910 (2)
1899-1911 (1)
1899-1912 (4)
1899-1913 (2)
1899-1914 (2)
1899-1915 (2)
1899-1916 (4)
1899-1917 (1)
1899-1918 (3)
1899-1919 (2)
1899-1923 (1)
1899-1929 (1)
19-- (8)
19?? (3565)
19??/1897 (1)
19??/191? (1)
190? (175)
1900 (4296)
1900/1901 (25)
1900/1905 (4)
1900/1906 (1)
1900/1910 (15)
1900/1911 (2)
1900/1917 (2)
1900/1920 (9)
1900-1901 (5)
1900-1902 (2)
1900-1903 (4)
1900-1904 (3)
1900-1905 (1)
1900-1906 (2)
1900-1907 (1)
1900-1908 (1)
1900-1909 (3)
1900-1910 (2)
1900-1911 (3)
1900-1913 (1)
1900-1914 (3)
1900-1915 (4)
1900-1916 (2)
1900-1918 (5)
1900-1919 (1)
1900-1926 (1)
1900-1930 (1)
1900-1938 (1)
1900-1952 (1)
1900-1999 (1)
1901 (4267)
1901/1902 (30)
1901-1902 (6)
1901-1904 (1)
1901-1906 (1)
1901-1908 (3)
1901-1909 (4)
1901-1910 (1)
1901-1911 (1)
1901-1913 (1)
1901-1914 (1)
1901-1915 (1)
1901-1916 (1)
1901-1918 (1)
1901-1920 (3)
1901-1924 (1)
1902 (4447)
1902/1903 (36)
1902/1928 (1)
1902-1903 (4)
1902-1905 (3)
1902-1906 (1)
1902-1909 (1)
1902-1910 (1)
1902-1912 (1)
1902-1913 (1)
1902-1914 (1)
1902-1915 (1)
1903 (4131)
1903/1904 (35)
1903/1905 (1)
1903/1908 (2)
1903-1905 (4)
1903-1907 (2)
1903-1908 (1)
1903-1909 (2)
1903-1910 (2)
1903-1911 (1)
1903-1914 (2)
1903-1918 (1)
1903-1921 (1)
1903-1924 (1)
1904 (4158)
1904/1903 (1)
1904/1905 (30)
1904/1915 (1)
1904/1960 (1)
1904-1905 (5)
1904-1906 (1)
1904-1908 (2)
1904-1919 (2)
1904-1920 (2)
1905 (4535)
1905/1906 (23)
1905/1910 (4)
1905/1911 (11)
1905/1915 (24)
1905/1925 (16)
1905/1940 (2)
1905/1944 (1)
1905-1907 (5)
1905-1908 (2)
1905-1909 (2)
1905-1910 (1)
1905-1911 (2)
1905-1913 (1)
1905-1914 (1)
1905-1935 (1)
1906 (4551)
1906/1907 (24)
1906/1939 (1)
1906? (8)
1906-1907 (2)
1906-1908 (2)
1906-1909 (2)
1906-1910 (1)
1906-1911 (1)
1906-1915 (1)
1906-1918 (1)
1906-1926 (1)
1907 (5367)
1907/1908 (43)
1907/1920 (1)
1907? (1)
1907-1909 (1)
1907-1911 (1)
1907-1913 (2)
1907-1914 (1)
1907-1916 (2)
1907-1921 (1)
1908 (4693)
1908/1909 (39)
1908/1913 (3)
1908/1915 (1)
1908/1935 (3)
1908? (1)
1908-1907 (1)
1908-1909 (1)
1908-1910 (5)
1908-1911 (1)
1908-1920 (1)
1908-1935 (1)
1908-1938 (1)
1909 (5000)
1909/1910 (58)
1909-1910 (1)
1909-1911 (1)
1909-1914 (1)
1909-1916 (1)
1909-1919 (1)
1909-1921 (1)
1909-1930 (1)
191? (244)
1910 (6023)
1910/1911 (61)
1910/1915 (20)
1910/1920 (61)
1910/1925 (79)
1910/1930 (79)
1910/1935 (1)
1910/1938 (1)
1910/1940 (5)
1910? (1)
1910-1911 (1)
1910-1914 (2)
1910-1915 (1)
1910-1917 (1)
1910-1918 (1)
1910-1920 (5)
1911 (5572)
1911/1912 (51)
1911/1917 (1)
1911/1925 (1)
1911-1912 (5)
1911-1913 (1)
1911-1914 (1)
1911-1915 (1)
1912 (6001)
1912/1913 (47)
1912/1922 (1)
1912-1913 (5)
1912-1915 (1)
1912-1927 (1)
1913 (5909)
1913/1914 (40)
1913/1923 (1)
1914 (4959)
1914/1915 (22)
1914/1916 (1)
1914/1918 (7)
1914/1920 (2)
1914-1918 (2)
1914-1924 (1)
1915 (4139)
1915/18 (4)
1915/1916 (19)
1915/1918 (2)
1915/1919 (1)
1915/1920 (6)
1915/1923 (6)
1915/1925 (13)
1915-1918 (1)
1916 (4826)
1916/1917 (11)
1916-1918 (1)
1917 (5013)
1917/1918 (17)
1918 (4918)
1918/1919 (18)
1918/1930 (1)
1918-1925 (3)
1919 (5069)
1919/1920 (11)
1919-1922 (1)
192? (454)
1920 (6072)
1920/1920 (2)
1920/1921 (54)
1920/1923 (2)
1920/1924 (1)
1920/1925 (7)
1920/1926 (4)
1920/1927 (2)
1920/1929 (5)
1920/1930 (27)
1920/1940 (15)
1920/1950 (2)
1920/1970 (1)
1920-1921 (1)
1920-1923 (2)
1920-1928 (1)
1920-1930 (5)
1920-1933 (1)
1920-1940 (2)
1920-1942 (1)
1921 (6343)
1921/1922 (44)
1921-1922 (1)
1922 (6547)
1922/1923 (43)
1922-1923 (1)
1923 (5998)
1923/1924 (49)
1923/1933 (9)
1923/1940 (1)
1923? (1)
1923-1924 (1)
1924 (6034)
1924- (1)
1924/1925 (43)
1924-1925 (6)
1925 (5976)
1925/1926 (42)
1925/1928 (1)
1925/1929 (1)
1925/1935 (4)
1925-1940 (1)
1926 (6409)
1926/1927 (18)
1926-1927 (13)
1926-1929 (1)
1927 (6518)
1927/1928 (38)
1928 (6267)
1928/1928 (1)
1928/1929 (31)
1928-1930 (1)
1928-1941 (1)
1929 (5926)
1929- (1)
1929/1930 (74)
1929/1934 (1)
1929/1939 (3)
1929/2930 (1)
1929-1930 (1)
1929-1938 (1)
1929-1939 (1)
1929-1958 (1)
193? (449)
1930 (6698)
1930/1931 (78)
1930/1940 (7)
1930/1942 (2)
1930/1944 (1)
1930/1950 (3)
1930? (1)
1930-1931 (11)
1930-1932 (1)
1931 (6521)
1931/1932 (81)
1932 (6702)
1932/1933 (101)
1932/1935 (1)
1933 (6357)
1933/1934 (88)
1933/1937 (2)
1933-1934 (1)
1933-1936 (1)
1934 (6449)
1934/1935 (95)
1934/1936 (1)
1934/1968 (1)
1934-1935 (2)
1935 (6788)
1935/1936 (96)
1935/1939 (1)
1935/1940 (1)
1935/1945 (1)
1935? (3)
1935-1936 (1)
1936 (7600)
1936/1937 (115)
1936-1937 (1)
1936-1939 (1)
1937 (7002)
1937/1938 (256)
1937/1939 (1)
1937-1939 (35)
1937-1940 (1)
1938 (7835)
1938/1938 (2)
1938/1939 (125)
1938? (1)
1938-1939 (1)
1938-1940 (1)
1938-1945 (1)
1939 (8378)
1939/1939 (1)
1939/1940 (147)
194? (300)
1940 (8033)
1940/1941 (73)
1940/1945 (3)
1940/1948 (1)
1940/1949 (1)
1940/1950 (3)
1940/1960 (1)
1940/1964 (1)
1940? (1)
1941 (5061)
1941/1942 (60)
1941? (2)
1941-1945 (23)
1942 (4045)
1942/1943 (57)
1943 (4382)
1943/1944 (52)
1943-1945 (19)
1944 (3725)
1944/1945 (20)
1944-1945 (11)
1945 (2675)
1945/1946 (31)
1945/1949 (2)
1945/1965 (1)
1945-1995 (35)
1946 (1885)
1946/1947 (28)
1946-1960 (1)
1947 (1708)
1947/1948 (29)
1947/1960 (1)
1948 (1646)
1948/1949 (28)
1948? (1)
1949 (1434)
1949/1950 (20)
195? (382)
195?/18?? (1)
195?/19?? (1)
1950 (1585)
1950/1951 (21)
1950/1953 (1)
1950/1959 (1)
1950/1960 (2)
1950/1967 (1)
1950-195? (1)
1950-1951 (20)
1950-1959 (2)
1950-1980 (3)
1950-1990 (2)
1951 (1280)
1951/1952 (43)
1951? (1)
1951-1995 (1)
1952 (1217)
1952/1953 (41)
1953 (1592)
1953/1954 (46)
1953/1963 (1)
1953-1954 (16)
1954 (1848)
1954/1955 (31)
1954/1956 (1)
1954/1961 (1)
1955 (1989)
1955/1956 (112)
1955? (1)
1956 (1856)
1956/1956 (1)
1956/1957 (53)
1956? (2)
1957 (1894)
1957/1958 (30)
1958 (2004)
1958/1959 (43)
1959 (1416)
1959/1960 (42)
196? (253)
1960 (1325)
1960/1961 (48)
1960/1968 (1)
1960/1969 (2)
1960/1970 (1)
1960/1975 (1)
1960/1980 (1)
1960-1969 (2)
1960-1990 (5)
1960-1995 (2)
1961 (1223)
1961/1962 (46)
1961-1962 (1)
1962 (1246)
1962/1963 (50)
1962? (1)
1963 (1006)
1963/1964 (39)
1963-1964 (33)
1964 (989)
1964/1965 (32)
1964-1965 (1)
1965 (1082)
1965/1966 (86)
1965-1966 (15)
1966 (1017)
1966/1967 (38)
1966-1567 (1)
1967 (1003)
1967/1968 (14)
1967/1969 (1)
1968 (983)
1968/1969 (20)
1968-1969 (9)
1969 (1015)
1969/1970 (28)
197? (179)
1970 (1011)
1970/1971 (37)
1970/1981 (1)
1970-1971 (6)
1970-1979 (2)
1970-1980 (2)
1970-1990 (1)
1971 (1006)
1971/1972 (66)
1972 (1016)
1972/1973 (55)
1972-1973 (7)
1973 (1143)
1973/1974 (55)
1974 (989)
1974/1975 (51)
1974-1975 (4)
1975 (1030)
1975/1976 (56)
1975-1976 (1)
1976 (1017)
1976/1977 (21)
1976-1977 (2)
1977 (1053)
1977/1977 (1)
1977/1978 (51)
1978 (1116)
1978/1979 (37)
1978-1979 (1)
1978-1980 (1)
1978-1982 (1)
1979 (1086)
1979/1980 (38)
198? (114)
1980 (1062)
1980/1981 (23)
1980/1982 (1)
1980-1982 (12)
1980-1985 (1)
1980-1989 (1)
1981 (1063)
1981/1982 (20)
1981-1982 (2)
1981-1989 (1)
1982 (928)
1982/1982 (1)
1982/1983 (20)
1983 (925)
1983/1984 (15)
1983/1987 (1)
1983-1987 (8)
1984 (607)
1984/1985 (22)
1984-1985 (1)
1985 (592)
1985/1986 (54)
1985? (1)
1985-1986 (1)
1986 (808)
1986/1987 (28)
1987 (726)
1987/1988 (31)
1987-2002 (1)
1988 (728)
1988/1989 (67)
1988/1990 (1)
1988-1990 (13)
1989 (1519)
1989/1990 (15)
199? (58)
1990 (1492)
1990/1991 (13)
1990/1997 (1)
1991 (1373)
1991/1992 (16)
1992 (1333)
1992/1993 (14)
1992-1999 (1)
1993 (1506)
1993/1993 (1)
1993/1994 (21)
1993-1994 (1)
1994 (1346)
1994/1995 (46)
1995 (910)
1995/1996 (19)
1995-1996 (18)
1996 (1127)
1996/1997 (6)
1996-1997 (2)
1997 (1071)
1997/1998 (6)
1997-1998 (3)
1998 (852)
1998/1999 (6)
1998? (2)
1998-1999 (4)
1999 (795)
1999/2000 (6)
1999-2000 (1)
20.2.2015 (1)
2000 (539)
2000/2001 (6)
2001 (497)
2002 (368)
2003 (348)
2004 (380)
2005 (261)
2006 (362)
2006-2008 (1)
2007 (193)
2008 (459)
2009 (554)
2009- (1)
2010 (724)
2010-2009 (1)
2011 (1227)
2011-2009 (1)
2012 (1428)
2012- (1)
2012/2013 (1)
2012-2014 (1)
2013 (1520)
2013-2012 (1)
2014 (1171)
2014-2013 (1)
2015 (1175)
2016 (1146)
2017 (1195)
2017-2013 (1)
2017-2014 (2)
2018 (321)
31.12.1951 (1)
800 (1)
d (3)
med (1)
Izvor
Narodna in univerzitetna knjižnica (514536)odstrani
Arhiv Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (948)
Društvo slovenskih skladateljev (19)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Focus, društvo za sonaraven razoj (1)
Glasbena šola Domžale (1)
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (4962)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Intelyway webmedia (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (77)
Knjižnica Ivana Potrča (32)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (2)
Knjižnica Kočevje (1)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3)
Kosovelova knjižnica Sežana (2)
Matična knjižnica Kamnik (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (41)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (3)
Misijonski red Comboni / Comboni missionare KöR (569)
Narodni muzej Slovenije (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Osrednja knjižnica Celje (10)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pokrajinski muzej Kočevje (93)
Ruska dača d.o.o. (569)
Semeniška knjižnica (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (930)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (117)
Splošna knjižnica Ljutomer (1)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (9970)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (57)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (25)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (265)
Založnik
(246)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
(c)Librum-translate.com, Aion (1)
(Eger) (1)
(Marib. Tisk.) (1)
(Rupnik) (1)
(Voigt) (1)
(Zadr. Štamp.) (1)
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
... stampe Gasparo Weis (1)
: IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
[A. Lajovic] (1)
[F. Bernard] (1)
[P. Merku] (1)
[P. Šivic] (2)
[s. n.] (44)
[s.n.] (2)
[U. Krek] (3)
1. drž. dekliška meščanska šola v Mariboru (1)
121 Marketing (3)
1A internet (55)
2. državna dekliška meščanska šola (2)
2. državna dekliška meščanska šola sv. Cirila in Metoda v Mariboru (1)
2. državna dekliška meščanska šola Sv. Cirila in Metoda v Mariboru (3)
4 razredna ljudska šola Postojnska (1)
A. Baš (1)
A. Beer (2)
A. Berthold (64)
A. Bonniers (1)
A. Borović (1)
A. Brauner (1)
A. Budja (1)
A. Buturović (1)
A. Cermak (1)
A. Cvenkel (1)
A. Černe (5)
A. Češarek (1)
A. Dekleva (1)
A. Dolenc (9)
A. Dollisch (1)
A. Einšpieler (524)
A. Foerster (3)
A. Gaberšček (1)
a. Gabršček (2)
A. Gabršček (29)
A. Gigov (1)
A. Golobič (1)
A. Grajfoner (1)
A. Hartleben (3)
A. Hartleben's Verlag (1)
A. Hilgert (1)
a. Hölder (1)
A. Hölder (1)
A. Holzhausen (1)
A. Huber (5)
A. Janežič (171)
A. Jerkič (24)
A. Jovanović (1)
A. Kansky (1)
a. Klein & Co. (1)
a. Klein & Comp. (1)
A. Koblar (1)
A. Kornhauser (1)
A. Kosi (4)
A. Krbavčič (1)
A. Krošl (1)
A. Kunike (3)
A. L. Schneider (3)
A. Lah (1)
A. Landau (7)
A. Lobnikar (5)
A. Lukanc (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Makra (1)
A. Mancini (1)
A. Marega (1)
A. Martinčič (1)
A. Mencini (1)
A. Ocvirk (1)
A. Ogorelec (1)
A. P. Železnikar (1)
A. Pediček (1)
A. Penn & Comp. studio fotografico (1)
A. Perdih (1)
A. Perissich (2)
A. Polenec (1)
A. Pollak (1)
A. Poznik (1)
A. Prebil (1)
A. R. Thiel (1)
A. Rasberger (1)
A. Reichard in druž. (2)
A. Reiss & P. Horn (1)
A. Rijavec (1)
A. Saderman (6)
A. Schädler (1)
a. Scherl (1)
A. Scholz (1)
A. Schretter (1)
A. Skušek (4)
A. Slatnar (1)
A. Smolej (1)
A. Sore (1)
A. Stele (1)
A. Svěcený (1)
A. Šalehar (1)
A. Šercelj (1)
A. Širca (1)
A. Šmalc (1)
A. Šulgaj (1)
A. Tomšič (6)
A. Trstenjak (2)
A. Turk (15)
A. Ulčnik (1)
A. Uršič (5)
A. Vavken (2)
A. Vengar (3)
A. Vengust (1)
A. Vilar (2)
A. Volkmann (1)
A. Ziegler (1)
A. Zorn (1)
A. Žorž (1)
A.Berthold (1)
A.t Berthold (1)
ABC Slemenice (4)
Abecednik (1)
abiturijenti (1)
ABV (5)
Acad. Buchh. (1)
Academia scientiarum et artium slv. merid. (1)
Academia, Višja strokovna šola (1)
Achtklassige atädtische deutsche Mädchenvolksschule in Laibach (1)
Adana (1)
Addenda (2)
Adolf Ribnikar (47)
Adria Airways (1)
Adria film (8)
Adriafilm (12)
Adriatic (1)
Adriatikus (15)
Adrijan Janc (9)
Aeri Incisa Per Abrah. Kaltschmidt (1)
Aero (3)
Aerosol (1)
Agencija Borba, Centar za marketing (1)
Agencija RS za okolje (1)
Agroemona (1)
Agroemona, TOZD PG, OE Dietetika (1)
Agroindustrijski kombinat (2)
AHS (1)
AK Gorica (1)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija Arhimed (1)
Akademija vseživljenjsko učenje (1)
Akademija za glasbo (3)
Akademija za likovno umetnost (1)
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (2)
Akademija znanosti in umetnosti (4)
Akademische Druck-u. Verlagsanstalt (1)
Akademska založba (4)
Akademska zveza (22)
Akademski pevski zbor (8)
Akademsko društvo Slovenija (1)
Akcijski odbor za uvedbo samoprispevka (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Albin Prepeluh (187)
Alchemical Playgrounds (22)
Alergološka in imunološka sekcija SZD (2)
Aleš Šef (1)
Alexander Philipp Dietrich (1)
Alfons Müllner (108)
Alkaloid (4)
Allg. D.Verl. Anst. (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Alma Mater Europea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
Almira (1)
Alojzija Štebi (5)
Alpetour, Žičnice Vogel (1)
Alpina (2)
Alpski letalski center (1)
Amalietti & Amalietti (8)
AMD (1)
Ameriško-jugoslovanska tiskovna družba (6521)
Amikum (1)
Amministrazione del pianta dela citta di Lubiana (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaem Merian (1)
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaum Merian (1)
Andragoški center Republike Slovenije (4)
Andragoški center Slovenije (56)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Andreas Franck (1)
Andrej Gabršček (59)
Andrejdrapal.com (1)
Anglo American photographers (2)
Anglo-American Photographers (1)
Anglo-american Photo-Studio (1)
Annales University Press (1)
Annales ZRS (1)
Ansambel Gorenjci (2)
Ansambel Jevšek (2)
Anton Burger (1)
Anton Ekar (3)
Anton Grablovic (3)
Anton Janežič (163)
Anton Jeretič (1)
Anton Mahnič (41)
Anton Martin Slomšek (31)
Anton Mrkun (2)
Anton Pesek (732)
Anton Turk (4)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
Appolonio (1)
appresso Bernardo Basa (1)
appresso Christoforo Zane (1)
appresso Gio. Battista Natolini (1)
appresso il Turrini (2)
appresso Pietro Farri (1)
apresso Gasparo Weis (1)
Apud Christianum Friedricum Wappler (1)
apud Clementem Ferronium (1)
apud Georgium Rhau (1)
apud Guilielmum Rouillium (1)
apud Guilielmum Simonem (1)
apud haeredes Lucaeantonii Iuntae (1)
apud haeredes Melchioris Sessae (1)
apud haeredes Viviani (1)
apud Ioan. Wecheli viduam, sumtib. Petri Fischeri (1)
apud Ioannem Emmeum (1)
apud Ioannem Frobenium (1)
apud Iuntas (1)
apud Nicolaum Buon ... (1)
apud Paulum Balleonium (1)
apud Paulum, & Io: Baptistam Seraphinum (1)
apud Ricciardum Amadinum (2)
apud Sebastianum Gryphium (1)
apud viduam B. Abrami Vandenhoeck (1)
Archiducali academia Labacensi (1)
Archiducali gymnasio Labacensi (1)
Archiducali lycaeo Labacensi (2)
Arhe (1)
Arhej (1)
Arhel (1)
Arheološki institut (Beograd) (1)
Arheološki muzej (Beograd) (3)
Arheološki muzej (Zagreb) (3)
Arhitekturni muzej (3)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhiv Republike Slovenije (6)
Arhiv SRS (1)
Aristej (7)
Armenskiga samostana tiskarnica (1)
Arnes (1)
Arnold (4)
Arnoldische Buchhandlung (2)
Artaria & Comp. (2)
Artaria et Comp. (1)
Artius (5)
Artizan (5)
Aschendorff (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Astra (2)
Ašvata (2)
Ataja (1)
Atelier Croatia (1)
Atelier D (1)
Atelier Doris (5)
Atelier E. Dzimski's Wittwe (1)
Atelier E. Dzimski's Witwe (1)
Atelier Heine (1)
Atelier Helios (5)
Atelier Jammernegg (2)
Atelier L. Krema (1)
Atelier Landau (1)
Atelier Makart (2)
Atelier Nina (1)
Atelier Schőpf (1)
Atelier Viktor (1)
Atelier Weiss (1)
Atelje Doria (7)
Atelje Guido (2)
Atelje Helios (2)
Atelje Helios V. Bešter (5)
Atellier Doris (1)
Atlas (1)
Atletska zveza Slovenije (1)
Atletska zveza Slovenije, Združenje atletskih sodnikov Slovenije (1)
Atletski klub (1)
ATS Od me-je (1)
Au Bureau D' Industrie (1)
au magasin de la Societé typographique (1)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
Aug. Berthold (1)
August Berthold (1)
August Cesarec (4)
Aura (1)
aus der k.k. Hof und Staatsdruckerey (1)
author (5)
author R. DiRicchardi (1)
author T. Horvat (1)
autor (1)
autor A. Malenica (1)
autor T. Orter (3)
Aux Depens de La Compagnie (1)
Aventinum (1)
Avgust Berthold (1)
Avgust Černigoj (48)
Avtoexport (1)
Avto-moto zveza Slovenije (1)
avtor T. Orter (1)
AX elektronika (22)
Ažbe (8)
B. Belec (1)
B. Bing (3)
B. Brzin (1)
B. Cassirer (1)
B. Cigoj (1)
B. Čerček (1)
B. Čulibrk Rajkovič (1)
B. Dobovišek (1)
B. Drinovec (1)
B. Egger (1)
B. Fajfar (3)
B. Flajšman (2)
B. Fučić (1)
B. Gorenc (1)
B. Grafenauer (1)
B. Herdt (8)
B. Jakac (1)
B. Johannes (1)
B. Kos (4)
B. Košir (1)
B. Košmelj (1)
B. Kuhar (1)
B. Lergetporer (3)
B. Majer (1)
B. Orel (1)
B. Paternu (1)
B. Peršič (1)
B. Pleničar (5)
B. Plesničar (1)
B. Podobnik (1)
B. Povh (1)
B. Raič (1)
B. Richter (1)
B. Rusjan (1)
B. Sket (1)
B. Stanovnik (1)
B. Štajer (11)
B. Volavšek (1)
Badeverwaltung (1)
Bakrotisk Jugoslavanske tiskarne (6)
Bakrotisk Jugoslovanske tiskarne (38)
Bamb. (2)
Bank of Slovenia (2)
Banka Slovenije (37)
Banovinska vinarska in sadjarska šola v Mariboru (2)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (8)
Barth. (1)
Battara (1)
Bauer und Raspe (1)
Bayer (2)
Bechtermünz (1)
Beer & Mayer (1)
Behr (1)
Bei Christian Erirech Vost U. Sohn (1)
bei F. Glöggl et Sohn Kunst und Musikalienhandlung (1)
bei F. Glöggl Kunst u. Musikalienhandlung (1)
Bei Joh. Wilh. Schmidt (1)
bei Johann Georg Heptner ... (1)
bei Keil (1)
bei Tobias Haslinger (1)
Bela Ljubljana (2)
Beletrina (194)
Beletrina Academic Press (1)
Belinka (4)
Belokranjski muzej (1)
Belokranjsko muzejsko društvo (3)
Belo-modra knjižnica (1)
Benet (1)
Beobanka (4)
Bergson (1)
Beros Studio (1)
Beti (1)
bey Adam Friderich Reichhard ... (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (6)
bey Adam Friderich Reichhart ... (1)
bey Adam Reichhardt (1)
bey Aloys Tusch (1)
bey Anna Elis Reichhardtin Wittib (1)
bey Artaria (1)
bey Artaria und Comp. (1)
bey Beyer und Maring (1)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
bey F.X. Stöckl (1)
bey Friedrich Fleischer (1)
bey Gabriel Nicolaus Raspe (1)
bey Georg Schlüter (1)
bey Heinrich Gessner (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
bey Homanns Erben (1)
bey J. G. Mayr ... (1)
bey J. Georg Mayr ... (1)
bey J.G. Mayr ... (1)
bey J.V. Degen, ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (3)
bey Johann Baptista Mayr ... (1)
bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
Bey Johann Friedrich Gleditsch (1)
bey Johann Gottlob Immanuel Breitkopf (1)
bey Johann Paul Krauss (1)
bey Jos. Eder (2)
bey Joseph Thadaeo Mayr ... (1)
bey Joseph Thaddaeo Mayr ... (1)
bey Josepho Thaddaeo Mayr (1)
bey Kaulfuss und Krammer (1)
bey Magnus Swederus (1)
bey Orell, Gessner, Füssli und Kompagnie (1)
bey Tranquillo Mollo (1)
bey Vlrich Morharts Wittib. (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
beym Herausgeber, und in Commission der Weidmannischen Buchhandlung (1)
Bibliofilska založba (62)
Biblioteca nazionale e degli studii di Trieste (1)
Biblioteca nazionale e universitaria di Lubiana Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Biegel (1)
Biotechnical Faculty (3)
Biotechnical Faculty, Department of Biology (1)
Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources (2)
Biotehnical Educational Centre, Vocational College (1)
Biotehniška fakulteta (8)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (11)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (20)
Biotehniška šola (15)
Biotehniški center (2)
Biotehniški center Naklo (2)
Biotehniški izobraževalni center (28)
Biotehniški izobraževalni center, Višja strokovna šola (1)
Bird publisher (1)
Bird Publisher (281)
Bischoflaker Hauptschule (1)
Biteks (47)
Blagovni center, TOZD Pražarna (1)
Blanke (1)
Blasnik (3)
Blasnikova Tisk. (1)
Blasnikovi Nasl. (18)
Blaznik (2)
Blaznikova kamenopisalna (1)
Bogdanov (1)
Bogoslovna akademija (1)
Böhm (1)
Bologna University Press (1)
Bompiani (1)
Borba (1)
Borzen (1)
Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta (6)
Boureau de Musique C. Evers (1)
Božo Podkrajšek (152)
Božo Štajer (1)
Bralno društvo Slovenije (2)
Branko (10)
Brat Frančišek (6)
Bratko Kreft (31)
Bratstvo-Jednota (1)
Braulin (1)
Braumüller (3)
Breitkopf und Härtel (1)
Britanska in inozemska svetopisemska družba (4)
Brno (1)
Brockhaus (7)
Brodhag (1)
Brodograđevna industrija Split (1)
Bubina Baita (1)
Buchhändler zu finden bei Heinrich Willhelm Korn (1)
Buchner (1)
Buča (2)
Buddh. Soc. Vic. (1)
Buenos Aires, Foto Sava (4)
Bukovnik (1)
Bukovnik Studios (1)
Bursík a Kohout (1)
by I. B. Elwe & D. M. Langeveld (1)
C. & W. Kuhé (1)
C. A. Spina (1)
C. Alkier (1)
C. E. Kollmann (1)
C. F. Kahnt Nachfolger (1)
C. F. Winter (1)
C. Ferrari (1)
C. Gerold (1)
C. Gerold's Sohn (10)
C. Gerold''s Sohn (1)
C. Götz (1)
C. Graeser (1)
C. in kr. vojno ministrstvo (1)
C. Jagemann (2)
C. k. glavna šola Postojnska (5)
C. k. kmetijska družba (1)
C. k. kmetijska družba Kranjska (1)
C. k. krajnska kmetijska družba (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. k. mestna glavna šola v Loki (1)
C. k. sviloprejsko poskuševališče (1)
C. K. Zaloga Bukev Za Šole Pri Sv. Ani. (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. k. založba šolskih knjig (1)
C. Klofutar (1)
C. kr II. državna gimnazija (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. drž. realka (1)
C. kr. državna gimnazija na Kranjskem (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (8)
C. kr. državna višja realka (2)
C. kr. gimnazija (3)
C. kr. II. državna gimnazija (15)
C. kr. kmetijska družba kranjska (3)
C. kr. mestni šolski svet ljubljanski (1)
C. kr. naklada školskih knjiga (1)
C. kr. realka (6)
C. kr. rudniška direkcija v Idriji (3)
C. kr. Slovenska državna gimnazija v Gorici (1)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (3)
C. kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (2)
C. Kralj. Bukvarstvo Za Šole (1)
C. Logar (1)
C. Lypoldt (1)
C. Manz (1)
C. Mastnak (1)
C. Narobé (2)
C. Pietzner (1)
C. Pijade (1)
C. Rabitsch (1)
C. Reichard (1)
C. Reisser''s Söhne (1)
C. Rümpler (1)
C. Scolik (4)
C. T. Meyer (1)
C. Thiefs (2)
C. Weigel (1)
C. Zamboni (1)
C.A. Haendel's Verlag (3)
C.Jagemann (1)
C.T. Meyer (1)
C.T. Winter (1)
Caes. reg. gimnasii Rudolphswertensis (1)
Caes. reg. lyceo Labacensi (8)
Calcutta printed, and London reprinted for Geo. Kearsley (1)
Cankarjev dom (37)
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (1)
Cankarjeva družba (12)
Cankarjeva ustanova (69)
Cankarjeva založba (151)
Carl Reichert (1)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Cecilijansko društvo (1)
Cecilijansko društvo za goriško nadškofijo (1)
Cecilijino društvo (736)
Cecilijino društvo ljubljanske škofije (1)
Cecilijino društvo za stolno župnijo (9)
Cecilijino društvo za stolno župnijo sv. Nikolaja (1)
Cecilijino društvo župnije Marijinega oznanjenja (1)
Cecilijino društvo župnije Sv. Jakoba (1)
Ceeman (1)
CEEMAN (6)
CeGD (1)
Celeia (4)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Celjsko literarno društvo (6)
Celjsko pevsko društvo (1)
Cellot (1)
Cent´r za obučenie i razvitie (3)
Centar film (5)
Centar za kulturu 'Dušan Petrović Šane' (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (8)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (37)
Center Sospita Rea Silvia Novak & Co. (1)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (5)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center vojaških šol (5)
Center za glasbeno vzgojo (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za sodobno oblačenje (3)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za turistično in ekonomsko propagando pri Gospodarski zbornici Slovenije (1)
Center za turistično promocijo (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Center za usposabljanje slušno in govorno motenih (1)
Centerkontura (2)
Cent'r za obučenie i razvitie (1)
Centralna tehniška knjižnica (3)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centralni komitet Komunistične partije Slovenije (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centre for eGovernance Development for South East Europe (CeGD) (1)
Centre of Excellence PoliMaT (1)
Centro di sviluppo e formazione (3)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Cerebral palsy society (1)
cerkveno predstojništvo (1)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (3)
Ces.kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (6)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Cesarsko kraljeva kmetijska družba (30)
Cestno podjete (1)
Cestno podjetje (1)
Ch. Scolik (1)
Champion (1)
Changuion (1)
ChargoNet (1)
Chez Blaizot (1)
chez Chretien Theoph. Schmieder (1)
chez Desaint (1)
chez François Changuion (1)
chez François Des Ventes (1)
Chez Froulle (1)
chez H. Iaillot ... (1)
chez J. Brenkhorst (1)
chez J. Pierre Heubach (2)
chez Jean Catuffe (1)
chez Jean George Fleischhauer (1)
chez Jean-Louis de Lorme (1)
chez Jules Henri Pott et comp. (1)
chez l´auteur (1)
chez La société typographique (1)
chez La Société Typographique (2)
chez Marc Michel-Rey (1)
chez Merlin (1)
chez N. M. Tilliard (1)
chez Nourse (1)
Chez P. Al. Le Prieur (1)
chez Pierre de La Vallée (1)
chez Ruault (1)
Chez Saillant (1)
chez Saillant & Nyon (3)
chez Saillant & Nyon ... [et] Pissot ... (1)
chez Saillant ... Delormel ... Desaint ... Panckoucke (1)
chez Saillant et Nyon ... [et] Panchauche ... (1)
chez Samuel Fauche (1)
chez Samuel Pitra (1)
Chrio (1)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Christophers (1)
CIDM (1)
Cilier Gymnasiums in Cilli (1)
Cillier Gymnasium (1)
Cimos (1)
Circovich (1)
Ciril Böhm (2)
Ciril Štukelj (15)
Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev (1)
Civic Library (1)
Civica scuola reale autonoma in Trieste (1)
Civica scuola reale superiore all' acquedotto in Trieste (5)
Civica scuola reale superiore all` acquedotto in Trieste (1)
Civica scuola reale superiore di San Giacomo Trieste (3)
Civica scuola reale superiore di Trieste (4)
CIVITAS ELAN (1)
Cleveland recording company (2)
Clifford & Gibson, Photographic Emporium & Portarit studio (1)
Cobol & Priora (1)
coi tipi del Ljudevito Gaj (1)
College of Nursing (2)
Collegium musicum (2)
Columbia (6)
Columbia broadcasting system (24)
Columbia Graphophone (1)
Columbia graphophone co. (7)
Columbia graphophone company (6)
Columbia phonograph co. (2)
Comando Superiore Ff. Aa. 'slovenia-Dalmazia' (1)
Commune (1)
compositeur (1)
Comune (1)
Convento Monte Santo (2)
Conzatti a S. Bartolommeo (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Costenoble (2)
Cotta (1)
Coustelier (1)
Covirias (7)
Croatia film (6)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
CZ (1)
Č. Lucu (1)
Č. Zore (1)
Časnik Finance (2)
Čebelarska zveza Slovenije (5)
Čebelarski muzej (1)
Čebelarsko društvo (126)
Čebelarsko društvo za Slovenijo (1)
Čemažar in drug (1)
Českoslovanská sociálná demokratická strana dělnická (1)
Četerorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Četveroazredna ljudska šola v Cerknici (1)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čirilo-Metodov kor (1)
Čiro Böhm (4)
Čista pozitiva (2)
Čitalnica (42)
Čsl.-Jihoslovanska liga Čes. Budějovice (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna deška in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (1)
Čveterorazredna deška ljudka šola v Loki (1)
Čveterorazredna deška ljudka šola v Škofji Loki (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Loki (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Škofji Loki (16)
Čveterorazredna deška šola v Kamniku (3)
Čveterorazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola na Krškem (1)
Čveterorazredna ljudska šola v Krškem (4)
Čveterorazredna ljudska šola v Metliki (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (14)
Čveterorazredna ljudska šola v Senožečah (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Čveterorazredna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
D. A. Jurišić (1)
D. Bastiančič (1)
D. Blatnik (1)
D. Cvetko (1)
D. Davidov (1)
D. del Bianco (1)
D. Dolar (1)
D. Furlan (1)
D. Gelt (1)
D. Gostinčar (1)
D. Govšek (1)
D. Hribar (8)
D. Jamnik (1)
D. Jelić (1)
D. Jeremić (1)
D. Josipović (1)
D. Karba (1)
D. Kerin (1)
D. Kolar (1)
D. Kotnik (1)
D. Kozak (1)
D. Kuščer (1)
D. Lenardič (1)
D. Leskovšek (1)
D. M. Jezernik (1)
D. Meze (1)
D. Ocepek (1)
D. Pirjavec (1)
D. Radinja (1)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
D. Rovšek (55)
D. Stokavnik (1)
D. Škofič (2)
D. Tovornik (1)
D. Turnšek (1)
D. u. Oe. Alpenverein (1)
D. Vučković-Todorović (1)
D. Zavodnik (1)
D... (1)
da Giov. Torricella (2)
da Giuseppe Gnesda (1)
dalla Stamperia di Antonio Maldini ... (1)
Dalmacijaturist (2)
Dana (1)
Das Dürerbund für Österreich (1)
das hat getruckt, Martinum Flach zu Strassburg (1)
Dashöfer (37)
Däshofer (6)
Davorin Rovšek (1)
Dawinghoff (1)
de L'' Imprimerie de La Société Typograph. (1)
de L'Imprimerie de Monsieur (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Debora (2)
Debrett (1)
Decker (1)
Dedal (2)
Dekliška ljudska šola v Kranji (3)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (2)
Dekliška obertniška šola v Kamniku (4)
Dekliška šola v Kamniku (1)
Dekliška šola v Kranji (1)
Dekorativna (1)
Delavska enotnost (14)
Delavska izobraževalna zveza Svobode (13)
Delavska knjižnica (1)
Delavska tiskovna družba (2)
Delavska univerza (3)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Delavska založba (2)
Delavski muzej (1)
Delavsko pevsko društvo Cankar (1)
Delavsko-kmetski list (82)
Delniška Tisk. (1)
Delniška tiskarna (1)
Delniška Tiskarna (1)
Delo (11378)
Dëmmler (1)
Demokratska stranka (1)
Demšar (1)
Denicke (2)
Department of Biology, Biotechnical Faculty (3)
Der Militär-wissenschaftliche Verein (1)
Der Sturm (1)
der Verfasser (1)
Design biro (2)
Desk (1)
Dessa (5)
DESSA (1)
Desus (1)
DeSUS (1)
Deška meščanska šola s kmetijskim značajem v Krškem (5)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Deške meščanske šole s kmetijskim značajem v Krškem (1)
Detektivska zbornica Slovenije (1)
Deutsche Reichspost (1)
Deutsche Stiftung Organtransplantation (1)
Deutschen Knaben - Volksschule des deutschen Schulvereines (4)
Deutscher Frauen- und Kinderhort (1)
Deutscher Männergesangverein Vorwärts (6)
Deutscher und Oesterreichischen Alpenvereins (1)
Deutscher und Österreichischer Alpenverein, Section Küstenland (1)
Development and Education Centre (8)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novem mestu (4)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Novemmestu (1)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (3)
Deželna zveza gostilničarskih zadrug za Kranjsko (199)
Deželni odbor kranjski (907)
Deželni odbor Kranjski (1)
Deželno gledališče (3)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (1)
Didakta (56)
Die Concertgeber (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (7)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (4)
DigitPen (18)
Dijaški dom Tabor (1)
Dionička Tiskara (2)
Direction der administrativen Startistik in k.k. handels-Ministerium (83)
Direkcija MIS (4)
Direkcija MIS 79 (1)
Direktorijum Orjune (1)
Distinction Printing (1)
distribucija Projekt Geji v boju s HIV (1)
Dj. Kalčov (2)
Dlib.si (1)
DMFA - založništvo (2)
Dnevnik (16)
Doba (1)
Doba Epis (13)
DOBA EPIS (1)
Dober, zavod za sodobno umetnost (1)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Dobrodelno društvo varstvo (1)
Dolenjska banka (1)
Dolenjska turistična zveza (3)
Dolenjska založba (1)
Dolenjski muzej (7)
Dolinšek Anton (16)
Domovina (1)
Dompfarrzäzilienverein (4)
Domus (5)
Dopisna delavska univerza (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
Dopisna trgovska šola, trgovski učni zavod (1)
DOPPS - BirdLife Slovenia (2)
Dots Records (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (3)
DOZ, zaščitna služba (3)
Dr. Köhler (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (3)
Dragotin Hribar (7)
Dragotin Mohar (198)
Dramatično društvo (6)
Dramatično društvo v Ljublani (3)
Dramatično društvo v Ljubljani (1)
Dramatiško društvo v Ljublani (1)
Dreambook Studio (2)
Druck der Česká grafická unie (1)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (2)
Druck Und Verlag Des Ig. V. Kleinmayr U. Ferd. Bamberg (1)
Druck Und Verlag Des Josef Blasnik (1)
Druck und Verlag des Verlags-Comptoirs (1)
Druck und Verlag von A. Leykam's Erben (2)
Druck und Verlag von George Westermann (1)
Druck und Verlag von Ignaz Alois v. Kleinmayr (1)
Druck von Eduard Janschitz (1)
Druck von Jos. Blasnik (1)
Druck von Rosalia Eger (1)
Druck. D. Gr. Ztg. (1)
Druck. U. Verlag V. R. Oldenbourg (1)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
drukanu per Ignaziu Klainmajerju (1)
Društvo Abstinent (2)
Društvo arhitektov (20)
Društvo avtomatikov Slovenije (1)
Društvo bibliotekarjev Slovenije (1)
Društvo biofizikov Slovenije (1)
Društvo biopsihologov Slovenije (1)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo Dobrodelnost (2)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (10)
Društvo DOVES FEE Slovenia (10)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo državnih upokojencev za Dravsko banovino (80)
Društvo Ekologi brez meja (3)
Društvo Festival Sanje (2)
Društvo fotografskih delavcev Slovenije (6)
Društvo glasbena akademija (4)
Društvo glasbenih pedagogov Primorske (1)
Društvo Humanitas (1)
Društvo Ibis (1)
Društvo Icom, Mednarodni muzejski svet, Slovenski odbor (1)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo Integriteta - Društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (54)
Društvo konsertoristov (1)
Društvo likovnih umetnikov (4)
Društvo likovnih umetnikov severne Primorske (3)
Društvo likovnih umetnikov slovenske obale (3)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo ljubljanskih konservatoristov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (2)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (2)
Društvo mladih geografov Slovenije (5)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije (1)
Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine (1)
Društvo Pekinpah (4)
Društvo Potentia (1)
Društvo Pravnik (3244)
Društvo pravnikov LRS (380)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo psihologov Slovenije (1066)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Simfonija (1)
Društvo SKAM (1)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo slov. profesorjev (1)
Društvo Slovencev (12)
Društvo Slovencev v Parizu (1)
Društvo Slovenski lik (1)
Društvo Slovenski nacionalni naftno-plinski komite Svetovnega naftno-plinskega sveta (SNNK-WPC) (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (17)
Društvo slovenskih skladateljev (11)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (35)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo Sokol I (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (5)
Društvo sv. Mohora (3)
Društvo Svet za vse (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (5)
Društvo študentov biologije (23)
Društvo študentov medicine (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (4)
Društvo Temno nebo Slovenije (1)
Društvo učiteljev glasbe (2)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (3)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo varnostnih inženirjev (1)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za akademske in aplikativne raziskave (2)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Društvo za ceste severovzhodne Slovenije (2)
Društvo za domače raziskave (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (3)
Društvo za kakovost in ravnanje z okoljem (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za kulturno sodelovanje Slovenije z ZSSR (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (3)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS) (1)
Društvo za osvoboditev živali (1)
Društvo za oživljanje kulturne podobe starega mestnega jedra (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (2)
Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa (2)
Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (2)
Društvo za teoretsko psihoanalizo (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (234)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za vizualne medije Praska (1)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (2)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (5)
Društvo Zaživi življenje (3)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (54)
Družba Sv. Cir. In Met (1)
Družba sv. Cirila im Metoda (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (69)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Družba Sv. Moh. (1)
Družba sv. Mohora (78)
Družba Sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohora v Celovcu (2)
Družba sv. Mohorja (359)
Družba Sv. Mohorja (4)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (3)
Družba sv. Rafaela (2)
'Družba sv. Rafaela' (1)
Družbeni center (1)
Družina (131)
Družtvo slovensko (1)
Družtvo sv. Mohora (1)
Družtvo Sv. Mohora (2)
Drž. deška meščanska šola v Mariboru (1)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Drž. I. dekliška meščanska šola Antona Martina Slomška (1)
Drž. I. dekliška meščanska šola Antona Martina Slomška v Mariboru (2)
Drž. II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (4)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (3)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (5)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Drž. moško učiteljišče v Mariboru (1)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (7)
Drž. slovenska osnovna in meščanska šola v Mariboru (1)
Drž. Štamp. (2)
Drž. Štamparija (1)
Drž. trgovska akademija v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademije v Mariboru (1)
Drž. Za. Slovenije (1)
Drž. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državna dekliška meščanska šola (1)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola (3)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (2)
Državna deška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola v Krškem (2)
Državna deška meščanska šola v Mariboru (1)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (3)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Celju (7)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (5)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in združena šola v Ljubljani (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trogvska šola v Celju (1)
Državna gimnazija v Kočevju (2)
Državna gimnazija v Kranju (1)
Državna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (7)
Državna II. deška meščanska šola v Mariboru (3)
Državna II. realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Ljubljani (1)
Državna II. realna gimnazija v Ljubljani (2)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (11)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (11)
Državna kmetijska šola na Grmu v Novem mestu (1)
Državna mešana meščanka šola v Kranju (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Antona Aškerca pri sv. Lenartu v Slov. Goricah (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (3)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja Tržič (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (3)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (2)
Državna mešana meščanske šole na Viču (1)
Državna meščanska šola (7)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (3)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (4)
Državna meščanska šola dr. Radoslava Razlaga v Brežicah (4)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (2)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (5)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (2)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (5)
Državna meščanska šola Martina Hočevarja v Krškem (4)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (3)
Državna meščanska šola na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola na Rakeku (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (3)
Državna meščanska šola v Brežicah (1)
Državna meščanska šola v Krškem (2)
Državna meščanska šola v Litiji (2)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (3)
Državna meščanska šola v Mežici (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (2)
Državna realka (1)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (4)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (2)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (2)
Državna realna gimnazija v Celju (11)
Državna realna gimnazija v Kočevju (11)
Državna realna gimnazija v Kranju (5)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (3)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna štamparija (1)
Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (1)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (3)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (3)
Državna tekstilna šola in tekstilni tehnikum v Kranju (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (11)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (9)
Državna trgovska akademije v Mariboru (8)
Državna učiteljska šola v ljubljani (5)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (3)
Državna učiteljska šola v Mariboru (8)
Državna višja realka in nižja gimnazija v Idriji (1)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna višja realka v Idriji (1)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (3564)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (2)
Državne meščanske šole v Žalcu (2)
Državni izpitni center (25)
Državni svet Republike Slovenije (5)
Državni tekstilni tehnikum v Kranju (2)
Državno avtobusno in prevozniško podjetje Slovenije (1)
Državno gledališče (2)
Državno gledališče, Opera (1)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Mariboru (2)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (3)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
Dukat (2)
Dümmler (1)
Duncker & Humblot (2)
durch Abraham Lamberg (1)
durch Alexander und Samuel Weissenhorn Gebrüder (2)
durch Alexander und Samuel Weyssenhorn ... (1)
durch Alexander unnd Samuel Weyssenhorn Gebrüder (1)
durch Hans Kraffts Erben (1)
durch Hans Manel (1)
durch Hans Mannel (1)
durch Hanss Mannel (1)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
durch Künigund Hergotin (1)
durch Matthaeus und Johannem Singriener (1)
durch Michael Manger (2)
Dürr (2)
Dušan Kumer (1)
Dvořak & Roškota (1)
dvorazredna dekliška ljudska šola s poldnevnim podukom v Kamniku (1)
Dvorazredna dekliška ljudska šola s poldnevnim podukom v Kamniku (2)
Dvorazredna ljudska šola v Višnji gori (1)
Dvorazredna zasebna Slovenska trgovska šola v Trstu (6)
Dyk (5)
Dzimskis Witte (1)
DZS (383)
E. Adamič (71)
E. Adamlje (1)
E. Baldamus (1)
E. Beaufort (2)
E. Beauforta (1)
E. Cevc (1)
E. de Schönfeld (1)
E. Dzimski (3)
E. Flammarion (1)
E. Hölzel (1)
E. Hon (1)
E. Kansky (1)
E. Kodrič-Dačić (1)
E. Kramaršič (1)
E. Liegel (3)
E. Liegl (1)
E. Mihevc (1)
E. Montesi (1)
E. Müller (1)
E. Navinšek (2)
E. Niggl (4)
E. Nigll (1)
E. Nourry (2)
E. Piersons Verlag (1)
E. Pirkmajer (1)
E. Pogorec (1)
E. Pogorelc (24)
E. Pogorelz (19)
E. S. Mittler & Sohn (1)
E. S. Mittler und Sohn (1)
E. Schulte (1)
E. Šelhaus (4)
E. Škulj (1)
E. Urschitz (1)
E. Weber (1)
E. Woigt (1)
E.Pogorelc (1)
Ebook (10)
Eckstein'sche Verlags-Anstalt (1)
Ecologists Without Borders Association (1)
ECSA Slovenia (1)
Ed. Janžič (1)
Edinost (1003)
Edinost Publishing (3722)
Edison Bell Penkala (1)
Edison Bell Penkala Record (1)
Edison Bell Radio (2)
édition aux frais de l'auteur (2)
Edition Slave (3)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Edmundi Martini (1)
Eduard Liegel (1)
Eduvision (7)
Edward Kalish (1232)
Eesti Keele Instituut (1)
EFT center (1)
Eger (2)
Egerjev Kamnotis (1)
Egmont (1)
Ekhard (1)
Ekonomska fakulteta (9)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Ekonomska fakulteta, Inštitut za turizem (5)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomska srednja šola v Murski Soboti (1)
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija (1)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Ekonomsko-finansijki život (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Ekslibris (3)
Ekvilib Inštitut (1)
Elan (5)
Elektra (2)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Elektroton (16)
Elex (1)
ELIT - Ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije (3)
Emil Berté (1)
Emil Felber (1)
Emona (3)
Emona globtur (1)
Emona Globtur (5)
Emona, mesna industrija Zalog (1)
Emonica (2)
Employment Service of Slovenia (1)
EMUNI University (1)
Engel (1)
Englischen Kunstanstalt v. H.A. Payne (1)
Englisches Kunstanstalt v. H.A. Payne (1)
Engrotuš (1)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Eno (33)
EP Javor (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
Epistola (1)
EPOS (2)
Erma di Bretschneider (1)
Ernest Adamič (15)
Ernest Pogorelz Fotograf (1)
Erste Kroatische Aktiendruckerei (1)
Ersten städtischen Knabenvolksschule (1)
Est=etika, društvo za vzpodbujanje etike v prostoru (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (483)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Europeana.eu (1)
Euroteh (1)
Evalit (1)
Evropska hiša (1)
Evropska kultura (1)
Evropska pravna fakulteta (5)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
ex Academia Thomae Anshelmi (1)
ex aedibus Thomae Anshelmi Badensis (1)
ex officinâ Hackiana (1)
ex officina Henricpetrina (1)
ex officina Ioannis Manlii (1)
ex officina Ioannis Manlij (1)
ex officina Iohannis Manlij (1)
ex officina Knobloch. per Georg. Machaerop (1)
ex officina Petri Horst (1)
ex officina Plantiniana, apud Christophorum Raphelengium (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex tpographia Rev. Cam. Apostol. (1)
ex typographeo Joannis Baptistae Mayr ... (1)
ex typographéo Mayriano (1)
ex Typographéo Mayriano (3)
ex Typographéo Mayriano ... (1)
Ex Typographia Jacobi Raillard (1)
ex typographia Nicolai Mutij (1)
ex typographia Rev. Cam. Apost. (1)
excudebant haeredes Petri Seizii (1)
excudebat Egidius Aquila (1)
excudebat Ioannes Manlius (1)
excudebat Joannes Baskerville ... = by John Baskerville ... (1)
excudebat Robertus Stephanus in sua officina ... (1)
Extrade (1)
F. A. Brochaus (1)
F. A. Brockhaus (3)
F. Aparnik (2)
F. B. Geitler (1)
F. Bamberg (1)
F. Bar (1)
F. Benque (3)
F. Bernik (1)
F. Bračko (1)
F. Carposio (1)
F. Cesale (1)
F. Cvelbar (1)
F. Černe (1)
F. D. Pommer (1)
F. Doganotz (1)
F. Dolenc (1)
F. Dümmler (1)
F. Duncker (1)
F. Erjavec (2)
F. F. Langhan (1)
F. Fischer (1)
F. Fleischer (1)
F. Gerbič samozaložba (1)
F. Gerwig (2)
F. Geza (1)
F. Glöggl (1)
F. Gnidovec (1)
F. Gorše (1)
F. Gostinčar (2)
F. Grabejc (2)
F. Grabjec (23)
F. Grablje (1)
F. Graljec (1)
F. Grewig (1)
F. Gubenšek (1)
F. Habe (1)
F. Hirth (1)
F. Hronek (1)
F. Jasper (1)
F. Jug (3)
F. Juriševič (1)
F. K. Kos (1)
F. Kadilnik (1)
F. Kelleman (1)
F. Kistner (5)
F. Klemen (1)
F. Križanič (1)
F. Krones (1)
F. Kuhelj (1)
F. Kunc (4)
F. Kunšek (25)
F. L. Herbig (1)
F. Lainer (5)
F. Mauer (5)
F. Mavec (1)
F. Mayer (1)
F. Münz (1)
F. Neumayer (2)
F. Novak (1)
F. Novšak (1)
F. Osole (1)
F. Pavlin (4)
F. Pediček (1)
F. Pirnat (2)
F. Planina (3)
F. Planinc (1)
F. Praprotnik (1)
F. Rakuša (1)
F. Rasch (2)
F. Reale (1)
F. Reali (1)
F. S. Krischke (2)
F. S. Mencingerjeva (1)
F. Stegnar (1)
F. Stele (7)
F. Sunčič (1)
F. Sušnik (1)
F. Svirčević (2)
F. Šimáček (1)
F. Špiler Muys (1)
F. Tempsky (15)
F. Tratnik (1)
F. Ugovšek (2)
F. Vallardi (1)
F. W. Grunow (1)
F. Zadravec (1)
F. Zupanc (1)
F.A. Bailey (1)
F.A. Zeiberdlich (1)
F.K. Strezek (1)
Faber (1)
Fabian (1)
Facolta di Management (1)
Faculty for Mechanical Engineering (1)
Faculty of Administration (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences (1)
Faculty of Agriculture and Life Sciences, Department of Biosystems Engineering (1)
Faculty of Architecture (3)
Faculty of Arts (1)
Faculty of chemistry and chemical engineering (4)
Faculty of Chemistry and Chemical Technology (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (3)
Faculty of Computer and Information Science (1)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (6)
Faculty of Economics (2)
Faculty of Economics and Business (3)
Faculty of Education (4)
Faculty of Health Science (1)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of Information Studies (1)
Faculty of Law (2)
Faculty of Management (7)
Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Engineering Materials and Design, Laboratory for Characterisation and Processing of Polymers (1)
Faculty of Medicine (3)
Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, Chair of Information and Graphic Arts Technology (1)
Faculty of Organization Studies (2)
Faculty of Organizational Sciences (1)
Faculty of Public Administration (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Social Sciences (20)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (6)
Faculty of Social Work (2)
Faculty of Sport (3)
Faculty of Tourism and Hospitality Management (1)
Faculty of Tourism Studies - Turistica (1)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za arhitekturo (6)
Fakulteta za dizajn (5)
Fakulteta za družbene vede (53)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (2)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (123)
Fakulteta za državne in evropske študije (2)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (17)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za elektroniko in telekomunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za medijske komunikacije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za elektrotehnko (1)
Fakulteta za farmacijo (11)
Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo (17)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (9)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, Katedra za arhitekturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za industrijski inženiring (4)
Fakulteta za informacijske študije (8)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (25)
Fakulteta za kmetijstvo (1)
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
Fakulteta za logistiko (29)
Fakulteta za management (70)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (5)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za socialno delo (828)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1952)
Fakulteta za strojništvo (22)
Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za kemijo in okoljevarstvo (1)
Fakulteta za šport (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo, Katedra za košarko (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (2)
Fakulteta za tehnologijo polimerov (1)
Fakulteta za turistične študije - Turistica (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (4)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (46)
Fakulteta za varnostne vede (17)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Farna šola v Šmartnem pri Litii (2)
Farna učilnica v Šmartnim pri Litii (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (3)
FDV, IDV, Center za kritično politologijo (1)
Felix Stegnar (1)
Feniks (1)
Ferd. Mayer (1)
Ferd. v. Kleinmayr (1)
Ferdinand Hirt's Verlag (1)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
festival (1)
Festival (29)
Filač (1)
Filip Haderlap (59)
Film Danas (1)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Fiume (1)
Fleck & Lurz (1)
FND Piran, Konjerejsko turistčni center (1)
FND Piran, Konjerejsko turistični center (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (9)
Folklorna skupina (1)
Folkwang-Verlag (1)
formis A. F. Reichardt ... (1)
formis Adami Friderici Reichardt (1)
formis J. G. Mayr ... (3)
formis J. Georgij Mayr (1)
formis J.G. Mayr ... (2)
formis Joan. Georgij Mayr, Inclytae Provinciae Carnioliae Typogr. & bibliopolae (1)
formis Joannis Georgii Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (4)
formis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
Forum, študentsko kulturno društvo (1)
Fot. Toscana (1)
Foto - Central (1)
Foto - Firšt (1)
Foto art. Sava (2)
Foto Atelier Wagner (1)
Foto Atelier Zinaida (1)
Foto atelje Doris (1)
Foto atelje M. Japelj (1)
Foto atelje Special (1)
Foto atelje Tonka (1)
Foto Drayer (1)
Foto Helios V. Bešter (3)
Foto Holynski (7)
Foto J. Pogačnik (1)
Foto Janez (1)
Foto kino klub Svoboda (1)
Foto Kobal (1)
Foto M. Jungvirt (1)
Foto Martini (1)
Foto Meta (1)
Foto oddelek Tiskovnega urada Predsedstva narodne vlade Slovenije (1)
Foto Oskar (1)
Foto Pogačnik (1)
Foto Rekord (4)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Ricci (1)
Foto Sava (2)
Foto Slovenija (48)
Foto Staut (3)
Foto studio Joško Šmuc (1)
Foto Toni (1)
Foto Tonka (4)
Foto Triglav (1)
Foto Viktor (1)
Foto Vlastja (8)
Foto Vlašič (1)
Foto Vuga (2)
Foto Wagner (1)
Foto-atelje Ant. Uršič (1)
Foto-atelje Cvetni trg (1)
Foto-atelje Pelikan (1)
Fotogr. Atelier Triglav (2)
Fotograf. artist. atelier Erna (1)
Fotografia Braulin (1)
Fotografični zavod 'Makart' (1)
Fotografisch Artist Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografisch Artist. Anstalt Jos. Saller & A. Knesevič (1)
Fotografische Anstalt Heinrich Krapek (1)
Fotografische Ateliers von J.B. Rottmayer & Comp. (2)
Foto-kino klub (1)
Fotolik (7)
Foto-služba Zadružne knjige (1)
Fotospring (8)
Fotospring E-Publishing (5)
Fotospring E-založništvo (2)
Fototistk-Slovenija (1)
Fournier (1)
Fr Vesel (1)
Fr. A. Urbánek (1)
Fr. Derganc (7)
Fr. Dolšak (2)
Fr. Grabietz (1)
Fr. Hovnik (1)
Fr. Sedej (1)
Fr. Uršič (1)
Fr. Vesel (603)
Fr. Vesel? (2)
Fran Bartl (879)
Fran Grabjec (1)
Fran Jaklič (470)
Fran Juriševič (1)
Fran Kulovec (392)
Fran Levstik (7)
Fran Podgornik (283)
Fran Radešček (52)
Fran Vesel (19)
Franc Gnjezda (36)
Franc Jožefova ljudska šola v Ljutomeru (1)
Franc Leskovšek (1)
France Memmer (12)
France Stele Institute of Art History ZRC SAZU (1)
France Svetek (151)
Franckh'she Verlagsbuchhandlung (1)
Francoski institut (2)
Franč. samostan (1)
Frančišek Kralj (10)
Frančišek Pavletič (169)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
Frančiškanski samostan (7)
Franjo Grabietz (1)
Franjo Koren (3)
Franjo Kunšek (1)
Franjo Mavec (1)
Franz Müller (673)
Franz Schleimer (1)
Fratelli Treves (1)
Free Royal Town (1)
Fremdenverkehrsstelle der Stadt (1)
Freytag (1)
Friedens-Warte (2)
Friedrich Ebert Stiftung (1)
Friedrich Reichardt (1)
Friedrich-Ebert-Stiftung (1)
Fritz Rasch, Celje (1)
FrodX (2)
Fulvio Giovanni (1)
Fünfclassigen städtischen deutschen Knaben - Volksschule (3)
füskuti Landerer Mihaly ... (1)
Futura DDB (26)
G. & J. Varga (1)
G. Bertok (1)
G. Blaž (1)
G. Dolenc (18)
G. Felici (1)
G. Fischer (1)
G. Freytag (4)
G. Grabietz (1)
G. Grote (1)
G. H. Wigand (1)
G. Kernel (1)
G. Luzzato (1)
G. Luzzatto (2)
G. Mayer (1)
G. Mercator (1)
G. Oblak (1)
G. Orlov (1)
G. Rofa (1)
G. Rota (1)
G. Schmidt (1)
G. Schneider (1)
G. Senf (8)
G. Svete (1)
G. Tillmann (1)
G. Tomažič (1)
G. Tribnik (1)
G. Valk (1)
G. Varga (3)
G. Vlatković (1)
G. Westermann (1)
G. Wigand (1)
G.M. Vischer (1)
ga prodaja Bilhelm Henrik Korn ... (1)
gaj (1)
Galerija Emonska vrata (1)
Galerija Labirint (1)
Galerija likovnih umetnosti (1)
Galerija Miklova hiša (1)
Galerija savremene umjetnosti (1)
Galerija zbirka Miha Maleš (1)
Gallus Carniolus (2)
Gasilska zajednica za Dravsko banovino (240)
Gasilska zveza Slovenije (1)
Gasilsko društvo (1)
Gašper H. Martelanc (17)
Gašper H. Martelanec (28)
Gea College (1)
GEA College (1)
GEAart (1)
Geanetic (1)
Gebrüder Kröner (1)
Gedr. Bei Blasnik (1)
Gedr. Bei Leykom''schen Erben (1)
Gedr. In Konigl. Uniwersität (1)
gedruckt bei Ferdinand Edlem von Kleinmayr (1)
gedruckt bei Ignaz Alois Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt bei Ignaz edlen v. Kleinmeyer ... (1)
Gedruckt Bei J. Blasnik Marburg Und Stadtmagist. (1)
gedruckt bei Johann Leon (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (2)
Gedruckt Bey Andreas Leykam (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
gedruckt bey den Widmanstätt. Erben (1)
gedruckt bey der Kayserlichen Academie der Wissenschaften (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (3)
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, ... (4)
gedruckt bey Johann Thomas, Edlen von Trattnern, ... (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Joseph Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Josepho Thaddaeo Mayr ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
gedruckt mit Scarbina'schen Lettern (1)
gedruckt mit v. Kleinmayerschen Schriften (1)
gedruckt mit v. Widmanstättenschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bey Ignaz Aloys edlen von Kleinmayer ... (1)
gedruckt und verlegt bei Anton Gelb (1)
gedruckt und verlegt bey ... Thomas von Wierings (1)
gedruckt und verlegt bey Joh. Th. Edlen von Trattnern, ... (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
gedruckt und zu finden bey denen Johann Friderich Kleinmayr seel. Erben (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bey den Pillerischen Erben (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt vnd verlegt bey Melchior Haan ... (2)
gedruckt vnd verlegt durch Josephum Thaddaeum Mayr (1)
gedruckt von Joseph von Bacho (1)
gedruckt zu Laybach bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
gedruckt zu Laybach, vnd zu finden bey Johann Baptista Mayr, in Saltzburg (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt, und zu finden bey des seeligen Johann Georg Heptners Wittwe (1)
Gemeente (1)
Gemeinde (1)
Generalštab Slovenske vojske (2)
Genetic Society of Slovenia (1)
Genetic Society Slovenia (1)
Genija (199)
Genst. D. Heeres (1)
Geodetska uprava (1)
Geodetska uprava občine Domžale (12)
Geodetska uprava SRS (59)
Geodetska uprava SRS, mestni svet Lj. (7)
Geografski institut JNA (30)
Geografski institut Jugoslovenske armije (2)
Geographisches Institut (1)
Geological Survey of Slovenia (1)
Geološki zavod (43)
Geološki zavod Slovenije (8)
Geološki zavod, Ljubljana (652)
Georg Gruppenbach (2)
Georg Szelinski (1)
Gerle (1)
Gerold (1)
Gerold & Co. (1)
Gertsch (1)
gesammelt und herausgegeben von J.F. Kaiser ... (1)
GFS Institute (1)
Gibanje za Slovenijo (1)
Gimnazija (2)
Gimnazija Moste (1)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (10)
Ginnasio superiore comunale di Trieste (2)
Ginnasio superiore comunale Francesco Petrarca Trieste (1)
Giontini (8)
Giordani (1)
GK PAST (2)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
Gl. šola v Škofjiloki (1)
Glana šola v Kranji (1)
Glas naroda (13061)
Glas svobode (1)
Glasbena agencija Petan (1)
Glasbena akademija (34)
Glasbena matica (1289)
Glasbena Matica (50)
Glasbena mladina Slovenije (199)
Glasbena šola (1)
Glasbena šola v Kranju (2)
Glasnik Srca Jezusovega (1)
Glavna šola v Krajni (3)
Glavna šola v Kranji (2)
Glavna šola v Loki (1)
Glavni odbor K. A. (1)
Glavni štab NOV in PO Slovenije (1)
Glazbena matica (2)
Gledališče Glej (1)
Gledališče Ptuj (1)
Glej (14)
Globaldreamvision (1)
Globtur (3)
Glotta Nova (1)
Gnosis (1)
Gobreau (1)
Goga (58)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Göpferdt (1)
Gorenje (18)
Gorenje Commerce (1)
Gorenjesavinjska turistična zveza (2)
Gorenjska oblačila (1)
Gorenjski muzej (20)
Gorenjski tisk (2)
Goričar & Leskovšek (6)
Goriška matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (3)
Goriška Mohorjeva Družba (1)
Goriška Sokolska Župa (1)
goriška Tiskarna (1)
Goriška tiskarna (7)
Goriška tiskarna A. Gaberšček (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (40)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (4)
Goriška Tiskarna A. Gabršček (2)
'Goriška Tiskarna' A. Gabršček (1)
Goriški muzej (23)
Gospodarska zadruga za Mežiško dolino (2)
Gospodarska zbornica Slovenije (4)
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (1)
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesne in pohištvene industrije (2)
Gospodarska zbornica, Združenje lesne in pohištvene industrije (4)
Gospodarski vestnik (1)
Gospodarsko in izobraževalno društvo za dvorski okraj (2)
Gospodarsko napredno društvo za šentjakobski okraj (1)
Gospodarsko razstavišče (4)
Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani (1)
Gosposvetski zvon (1)
Gosse, Fils (1)
Gostilničarski vestnik (1)
Gostol (1)
Gouvernements Buchdruckerei (180)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (6)
Gozdarski vestnik (2)
Gozdno gospodarstvo (2)
GOZMS (1)
GP Soča (1)
GP Tehnika (1)
Gr. Kanizsa, J. Lingg (1)
Grabar Kos B. (1)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
Gradski komitet za zdravstvo (1)
Građevinska knjiga (1)
Grafica (1)
Grafički institut 'Narodna misao' (1)
Grafika 11 A (1)
Grafika 11A (1)
Grafika 13 A (1)
Grafiti studio (1)
Gramofon A. Rasberger (1)
Grangé (1)
Graphisches Institut J. E. Tintner (1)
Grm - center biotehnike in turizma (14)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (19)
GRSOFT Structural Engineering (3)
Grünes Gewölbe (1)
Grunf (1)
GS1 Slovenija (2)
Guido (1)
Güssing Energy Technologies (4)
Gutenberg (1)
GV Izobraževanje (1)
Gymnasii academici Labacensis (28)
Gymnasii academici Labaci (5)
Gymnasii Labacensis (3)
Gymnasiums (3)
GZS - Združenje lesne in pohištvene industrije (1)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (81)
H. Costenoble (6)
H. Dolenc (7)
H. Eilers (1)
H. Fiedler (1)
H. Frank (1)
H. Fries (1)
H. Gelpke (1)
H. Haas (1)
H. Harmsen (1)
H. Heid (3)
H. Hermsen (1)
H. Hibšer (18)
H. Kern (1)
H. Krapek (1)
H. Krappek (2)
H. Ledóchowski (1)
H. Ničman (2)
H. Niggl (1)
H. Pogorelz (1)
H. Rebolj (5)
H. Slovák (1)
H. Smrekar (2)
H. Strassern (1)
H. V. Korn ... (1)
H. W. Korn (1)
H. W. Schmidt (1)
H. Wanderer (3)
H. Zupan (1)
haeredes Iohan. Cratonis (1)
Hahn (2)
Hair center Darja (1)
Halauc (1)
Hallberger'sche Verlagshandlung (2)
Hamburger (1)
Handels - Lehranstalt in Laibach (5)
Harmonija (1)
Harpf (1)
Hartleben (2)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
HASA (1)
Hauptschule in Gottschee (12)
Hauptschule in Krainburg (3)
Hauptschule in Neumarktl (9)
Hauptschule in Wippach (5)
Hauptschule zu Gottschee (9)
Hauptschule zu Krainburg (2)
Hauptschule zu Neumarktl (1)
Hauptschule zu Wippach (6)
Heinr. Harmsen (1)
Heinrich Steiner (2)
Helena Bavdek (1)
Helena Bavdekova (1)
Helidon (25)
Helios (1)
Hennicke (1)
Herder (2)
Herrl (1)
Hertz (1)
Hexagonal (1)
Hieronymus Vietor (1)
Hinko Badiura (1)
Hinko Smrekar (1)
His master´s voice (4)
Historical Association of Slovenia (1)
Historischen Verein für Krain (236)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (12)
Hlahol vinohradsky (1)
Hmezad (1)
Hmezad Agrina Mega (1)
Hof- U. Staatsdruck. (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
Hof- und Staatsdruckerei (1)
Hof und- Staatsdrukcerei (1)
Hofbuchdrukerei (1)
Hoffmann (1)
Hokejska zveza Jugoslavije (1)
Hölder (1)
Holdt (4)
Holynski (6)
Horvat založništvo (7)
Hótel de Thou (1)
Hotelsko turističko poduzeće (4)
Hram (1)
Hrv. Drž. Tisk. Zavod (1)
Hrv. pedagogijski-književni zbor (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
Hrvatska književna naklada (1)
Hrvatska turistička agencija (1)
Huannes (3)
Hubadova župa J. P. S. (1)
Hubadova župa JPS (1)
Hud (1)
Hudnik (1)
Hutp hotel (1)
I. A. Kleinmayr (1)
I. A. v. Kleinmayr (1)
I. Artmann (1)
I. Bonač (1)
I. Danckerts (1)
I. Delač (1)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. drž. deška meščanska šola generala Maistra v Mariboru (4)
I. drž. deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (2)
I. drž. meš. meščanska šola Josipa Jurčiča v Ljubljani (5)
I. državna dekliška meščanska šola Antona Martina Slomšeka v Mariboru (1)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. državna deška meščanska šola kralja Petra I. Osvoboditelja v Ljubljani (2)
I. državna deška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (10)
I. Giontini (1)
I. Gruntar (1)
I. Jagodic (6)
I. Jazbec (1)
I. Josifovski (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (17)
I. Komelj (1)
I. Kotar (7)
I. Kovačič (1)
I. Kregar (1)
I. Kristan (1)
I. Kugel (1)
I. Kvas (1)
I. Lapajne (1)
I. Lapuh (1)
I. Lavrač (1)
I. Lenart (1)
I. Ljubič (2)
I. mestna deška ljudska šola (6)
I. mestna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
I. mestna deška osnovna šola (2)
I. mestna deška šola ljudska šola (1)
I. mestna ljudska šola v Ljubljani (3)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola (3)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (10)
I. mestna petrazredna deška ljudska šola, strokovna nadaljevalna šola za mehansko - tehniške obrti in trgovska gremialna nadaljevalna šola (2)
I. Mikl (1)
I. Müllers (1)
I. Munda (1)
I. Papš (3)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (15)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Pogačnik (2)
I. R. accademia di commercio e nautica (1)
I. R. Accademia di commercio e nautica in Trieste (1)
I. r. ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio Superiore di Capodistria (2)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (42)
I. R. ginnasio superiore governativo liceo Ginnasio Carlo Combi di Capodistria (1)
I. Raišp (1)
I. Rakovec (1)
I. Rupnik & Schelhaus (2)
I. Sedej (1)
I. Slavec (893)
I. städt. funfkl. Knabenvolksschule in Laibach (3)
I. städtischen 4 klassigen Volksschule (2)
I. städtischen funfklassigen Knabenvolksschule (2)
I. Standl (5)
I. Škorjanc (1)
I. Štefan Hozyan (3)
I. Tavčar (2)
I. Tischler (6)
I. Tišler (5)
I. Toličič (1)
I. Tomažič (1)
I. Tomšić (1)
I. Turk (1)
I. v Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayer in F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (10)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
I. Vavpotič (1)
I. Vodopivec (1)
I. Voje (1)
I. Vrišer (1)
I. Vurnik (1)
I. Zupančič (1)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (8)
i2 (3)
Ibis (17)
IBS Mednarodna poslovna šola (2)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
IBS, Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Ico (12)
ICO (1)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
ICOMOS SLovenija - Slovensko nacionalno združenje za spomenike in spomeniška območja (1)
Idrija Mercury Mine - in liquidation (1)
IFIMES (1)
Ig. Kleinmayer & Fed. Bamberg (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (117)
Ig. pl. Kleinmayr u. Fed. Bamberg (2)
Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (3)
Ig. V. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Ign. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignacij Sitar (156)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (53296)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
II städtischen Knaben - Volksschule (2)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
II. državna realna gimnazija v Ljubljani (8)
II. mestna 4 razredna ljudska šola v Ljubljani (3)
II. mestna deška ljudska šola v Ljubljani (6)
II. mestna deška peterorazredna ljudska šola v Ljubljani (1)
II. mestna ljudska šola v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (12)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
II. städt. fünfcl. Knaben - Volksschule in Laibach (1)
II. städt. fünfklassign Volksschule in Laibach (2)
II. städtischen fünfklassigen Volksschule (1)
II. städtischen vierklassigen Volksschule (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
III. državna realna gimnazija v Ljubljani (10)
III. mestna deška ljudska šola in obrta pripravljalnica na Erjavčevi cesti v Ljubljani (1)
III. mestna deška ljudska šola na Erjavčevi cesti v Ljubljani (4)
III. mestna petrazredna deška ljudska šola na Erjavčevi cesti v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
III. red (2)
Ilirija (1)
Ilirija - Vedrog (4)
Ilirija Vedrog (3)
Ilustrirani Slovenec (1)
Ilustrirani Slovenski Tednik (1)
im eigenen Verlag (1)
im Industrie-Comptoir (1)
im Selbstverlage (1)
Im Selbstverlage der Verfasser (1)
im Selbstverlage des Verfassers (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlag bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Im Verlage des Kunst und Industrie Comptoirs (1)
im Verlage des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Krain (1)
Im Verlage des Steirischen Radfahrer-Gauverbandes (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (5)
imp. Adami Friderici Reichhardt (1)
imp. Joannis Georgij Mayr ... (1)
Imp. Reg. ginnasio superiore in Capodistria (1)
impensis ... Iacobi Taurelii &c. (1)
impensis ... Joannis rynman in officina ... Henrici Gran ... Hagenaw impressus (1)
impensis J. G. Licht bibliopolae (1)
impensis Michaelis Promberger (1)
impensis, Mich. Fisher ... (1)
Imperatorskoe russkoe arheologičeskoe obščestvo (1)
Imprimerie de la cour (1)
Impromax (1)
IMV (3)
in aedibus Io. Frobenii (1)
in aedibus Thomae Anshelmi ... (1)
in der akadem. Buchhandlung von J. C. B. Mohr (1)
in der Arnoldischen Buchhablung (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
in der Baumgärtnerschen Buchhandlung (1)
in der Waltherischen Hofbuchhandlung (1)
in der Weidmannischen Buchhandlung (3)
In J. Riedl's Kunsthandlung (1)
in Kommision bey Anton Doll (2)
Industrija stavbnega pohištva (1)
Infomedia (1)
Iniciativna skupina slovenščina moj jezik (2)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Innsbruck : Ständiges Sekretariat der Alpenkonvention (1)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Institut Francais (1)
Institut Jožef Stefan (47)
Institut za italijansko kulturo (1)
Institute for Economic Research (1)
Institute for Local Self-Government (3)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (24)
Institute for Slovene Emigration Research (349)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Insula (1)
Inštitut Karakter (1)
Inštitut Karantanija (2)
Inštitut Lila (2)
Inštitut Logik (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (10)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (18)
Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK (3)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za Intelektualno lastnino {Ipi} (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (451)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije et al. (21)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (2)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za likovno umetnost (1)
Inštitut za lokalno samouprav, javne službe in javno zasebno partnerstvo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (32)
Inštitut za lokalno samoupravo Maribor (1)
Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije (1)
Inštitut za mladinsko politiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo (1)
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe (1)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za produktivnost (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (4)
Inštitut za razvoj igrač (1)
Inštitut za razvoj in inovacije (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (349)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC (1)
Inštitut za socialno medicino, socialno varstvo ... (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za turizem Ekonomske fakultete (2)
Inštitut za varovanje zdravja (6)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (36)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (5)
Integriteta, društvo za etičnost javnega delovanja (1)
Intelyway webmedia (42)
Interesansa-zavod (2)
Interfilm (2)
International Committee for Regional Museums (1)
International School for Social and Business Studies (1)
Inženirska zbornica Slovenije (5)
IO Komunistične stranke Italije (253)
IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Ioannes Gymnicus (1)
IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (1)
Ipavec (6)
Ipavska čitavnica (1)
Ipavska glavna šola (4)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (3)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (4)
Ipi (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (2)
IPSOS (54)
Iršić (1)
ISA institut (2)
Iscomet, Institute for Ethnic and Regional Studies (3)
Iskra (11)
Iskra Commerce (1)
Iskra Commerce, TOZD Marketing (3)
Iskra Delta (1)
Iskry (1)
Iskustvo (3)
ISRR - Inštitut za sektorske in regionalne raziskave (1)
ISSV Inc. (1)
Istarska naklada (4)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto di cultura Italiana (1)
Istituto geografico de Agostini (1)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Istra Jadran (2)
Istros Books (1)
Italijanska liktorska mladina, Zvezno poveljstvo (11)
IUS Software, GV založba (4)
IV razredna ljudska šola Postojnska (1)
Iv. Lavrič (1)
Iv. Pr. Lampret (2)
Iv. Tischler (1)
Iv. Tischler fotograf (1)
Ivan Bonač (4)
Ivan Cankar (6)
Ivan Dolinar (12725)
Ivan Gršak (2)
Ivan Jelačin (110)
Ivan Kavčič (15)
Ivan Kunc fotograf (1)
Ivan Mlinar (834)
Ivan Piano (25)
Ivan Rakovec (2474)
Ivan Semen (114)
Ivan Tavčar (24)
Ivan Tokan (137)
Ivan Zorec (523)
Ivan Železnikar (10)
Ivec (18)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
Iza Prijateljeva (114)
Iza Prijatevljeva (35)
Izd. Mariborska podružnica SPD (1)
Izdal In Založil Kn. Šk. Ordinariat (1)
izdal kot rokopis Anton Klodič (1)
Izdala In Založila Družba Sv. Mohorja V Celovcu (1)
izdatelj (2)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca (2)
Izpitna komisija RZS Ribiška zveza Slovenije (1)
Izseljenska zbornica (83)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
Izvršni odbor Jadranske straže (1)
J&Kinet poslovne storitve (1)
J. & F. Leon (1)
J. & J. Martini (1)
J. A. A. etc. (1)
J. A. K. Mladost - Balkan (1)
J. Ahtik (1)
J. Artman (1)
J. Arzenšek (1)
J. B. i. e. K. Jeretin (1)
J. B. Mayr (1)
J. B. Rottmayer (3)
J. Babnik (1)
J. Bahovec (1)
J. Bermann (1)
J. Bertič (1)
J. Blasnik (1031)
J. Blasnik nasl. (1)
J. Blasnika nasl. (2)
J. Blasnika Nasl. (1)
J. Blasnika Nasledniki (1)
J. Blasnikovi Nasl. (1)
J. Blasnikovi nasledniki (2)
J. Blasnik-ovi nasledniki (2)
J. Blaznik (28)
J. Bláznik (1)
J. Blaznikovi nasledniki (6)
J. Blaznikovi Nasledniki (1)
J. Bleiweis (3)
J. Bogataj (2)
J. Bole (1)
J. Bonač (3)
J. Brandner (1)
J. Breslmeyr (1)
J. Brinšek (1)
J. Buttignoni (1)
J. Carposio (1)
J. Cary Engraver & Map-seller (1)
J. Cherbuliez (1)
J. Cimperman (1)
J. Ciperle (1)
J. Colnarič (1)
J. David Köhler (1)
J. Debevec (4822)
J. Diwischovsky (1)
J. Dornig (8)
J. Dzimski (4)
J. Erjavec (1)
J. F. Buček (3)
J. F. Eger (52)
J. F. Langhans (1)
J. Ferčej-Cencelj (1)
J. Fettich (1)
J. Fiausch (1)
J. Fr. Eger (277)
J. Furlan (1)
J. G. Cotta (2)
J. G. Vrdélski (2)
J. Gerčar (1)
J. Gertinger (1)
J. Giontini (82)
J. Giontiniti (1)
J. Godina (1)
J. Gorup (2)
J. Gostiša (1)
J. Hašnik (1)
J. Hensel (1)
J. Hirsch (1)
J. Imme (1)
J. J. Augustin (1)
J. J. Böhm (1)
J. J. Weber (1)
J. Jablonski (1)
J. Jan (1)
J. Janssonius (1)
J. Javoršek (1)
J. Jenko (1)
J. Jeras (1)
J. Jernejčič (1)
J. Jesenko (1)
J. Jurančič (1)
J. Kastelic etc. (1)
J. Keber (1)
J. Kernik etc. (2)
J. Kersni etc. (1)
J. Kersnik etc. (6)
J. Klein (1)
J. Kleinmayr (1)
J. Kotar (4)
J. Krajec (42)
J. Krajec nasl. (6)
J. Kramar (1)
J. Kregar (1)
J. Kristan (1)
J. Krošelj (5)
J. L. van Haaften (1)
J. Leban (1)
J. Leon (8)
J. Leon etc. (1)
J. Levičnik (2)
J. Lojk (1)
J. Löwy (1)
J. M. Heberle (1)
J. M. Lenz (3)
J. Mally (1)
J. Marsel (1)
J. Martini (1)
J. Massak (1)
J. Massak, V. Vlašič (2)
J. Matjašič (1)
J. Mehle (1)
J. Mohorič (1)
J. Muller (3)
J. Müller (17)
J. Muster (1)
J. Naumann (1)
J. Oražem (1)
J. Orešnik (1)
J. Otto (1)
J. Otty (1)
J. Pahor (1)
J. Papš (1)
J. Pavlin (2)
J. Pavlovćić (1)
J. Pavlovič (1)
J. Pečar (1)
J. Peeters (1)
J. Pelikan (47)
J. Perkavac (1)
J. Pertes (1)
J. Perthes (1)
J. Planina (1)
J. Pleterski (1)
J. Pogačniik (1)
J. Pogačnik (44)
J. Prašnikar (1)
J. Ptaček (1)
J. Purač (1)
J. Putrich (1)
J. R. Milic (13)
J. R. Vilímek (1)
J. Rakusch (1)
J. Rechnitzer (1)
J. Rigler (1)
J. Ritopečki (1)
J. Robnik-Šikonja (3)
J. Rosa (1)
J. Rotar (1)
J. Rubinstein (1)
J. Rud. Milic (2)
J. Rudolf Milic (27)
J. Ruwner (3)
J. Ruwner & Co. (2)
J. Ruwner . (1)
J. Sagadin (1)
J. Saller (6)
J. Saller & A. Knesevič (1)
J. Scheible (4)
J. Schindler (2)
J. Schöndorfer (1)
J. Schweger (1)
J. Secky (1)
J. Senegačnik (1)
J. Sešek (1)
J. Sirola (1)
J. Sivec (1)
J. Slivnik (1)
J. Sovran (1)
J. Springer (1)
J. Stanonik (1)
J. Stoka (1)
J. Stritar (1)
J. Stritar in J. Jurčič (1)
J. Sušin (1)
J. Šiftar (1)
J. Šinkovic (1)
J. Širec (1)
J. Škerjanc (1)
J. Škraber (1)
J. Šmuc (4)
J. Šorn (1)
J. Špan (1)
J. Taix (1)
J. Tarmon (1)
J. Titl (1)
J. Tittl (1)
J. Tomažič (1)
J. Urbas (1)
J. V. Čirić (1)
J. Vengust (1)
J. Vertin (1)
J. Virant (1)
J. Vodopivec (1)
J. Vrečko (1)
J. Wagner (3)
J. Winkler (2)
J. Wyld (1)
J. Zajc-Satler (1)
J. Zalar (1)
J. Zalar, A. Knesevič (1)
J. Zaler (1)
J. Zaler, A. Knezovič (1)
J. Zirmann (1)
J.B. Rottmayer (1)
J.Blasnika nasl. (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.M. Lenz (1)
J.O.Z. (1)
J.R. Razlag (32)
J.Strnad (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33042)
J.U.U.-Sekcija za dravsko banovino (2)
J.V. Poberaj (1)
J.W Jager (1)
Jadralna zveza Slovenije (1)
jadran (1)
Jadran (2)
Jadran Ciciban (1)
Jadrolinija (1)
Jakob Alešovec (135)
Jakopičev paviljon (42)
Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba (3)
Janes Lavre Greiner (1)
Janez (1)
Janez Friderik Eger (1)
Janez Giontin (1)
Janez Giontini (2)
Janez Krizostom Pogačar (2814)
Janez Modic (72)
Janko M. Pajk (150)
Janko Pajk (24)
Januš Golec (93)
Japelj (1)
JAT, Sektor propagande (4)
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (1)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (1)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (1)
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (1)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Krajinski park (1)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
Jernej Bahovec (1)
Jeseniško-bohinjski odred (1)
Jevšenak (1)