Število rezultatov iskanja: 2591

Časopisje in članki - naslov
2. šola o sarkomih (9)
Aktualno! (20)
Akutne levkemije (1)
Alkohol in rak (14)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Book of abstracts (12)
Celostna obravnava kot odgovor na potrebe onkoloških bolnikov v sodobni družbi (12)
Diagnostika v onkologiji (8)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (13)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (11)
Druga šola pljučnega raka (22)
Državni presejalni programi za raka (12)
Incidenca raka v Sloveniji (27)
Izbrana poglavja iz ginekološke onkologije (12)
Izzivi v multidisciplinarni obravnavi bolnikov z rakom sečnega mehurja, prostate, ledvic in mod : zbornik (1)
Kaj sporoča prenovljeni evropski kodeks proti raku (17)
Kajenje in rak (11)
Kajenje in rak pri ženskah (11)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (16)
Kemikalije v okolju in rak (9)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (15)
Maligni melanom (4)
Maligni tumorji testisa (5)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (14)
Med bolnišnico in domom (16)
Napredovali rak - dodajmo življenje dnevom (14)
Novosti v sistemskem zdravljenju in pri zdravljenju kronične bolečine (8)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2011 (14)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2012 (3)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2013 (4)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2015 (9)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (9)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2018 (5)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2019 (13)
Okužbe in rak (12)
Onkologija (Ljubljana) (652)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (18)
Onkološki vikend (578)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (16)
Pacientke z rakom dojk (2)
Pacientke z rakom dojk - trendi in novosti (14)
Pljučni rak (9)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (20)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (14)
Poročilo Bolnišničnega registra Onkološkega inštituta Ljubljana (5)
Prehrana in rak (13)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (10)
Prva šola pljučnega raka (15)
Rak glave in vratu (1)
Rak jajčnikov (14)
Rak materničnega telesa (15)
Rak materničnega vratu (17)
Rak mod (9)
Rak na črevesju (9)
Rak prebavil (10)
Rak pri moškem (10)
Rak pri moških (10)
Rak pri otrocih in mladostnikih (13)
Rak rodil (12)
Rak sečnega mehurja (4)
Rak uroloških in reproduktivnih organov (13)
Rak v nosečnosti (17)
Rak v Sloveniji (23)
Rak zunanjega spolovila (20)
Razvoj onkologije in onkološke zdravstvene nege (14)
Redki raki (11)
Sevanja in rak (15)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (18)
Standardi onkološke zdravstvene nege (6)
Starost in rak (14)
Šola raka dojk 2016 (18)
Šola raka dojk 2019 (18)
Šola raka prostate (20)
Tarčna zdravila - trendi in novosti (16)
Tretja šola pljučnega raka (19)
Tumorji v otroški dobi (7)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (22)
Urgentna stanja v onkologiji in hormonsko zdravljenje raka dojk (15)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (25)
Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka (10)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (12)
Zadovoljna, celovito urejena medicinska sestra (8)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 1 (5)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 2 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 4 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 5 (20)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 6 (26)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (13)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (15)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (15)
Zgodnje odkrivanje raka - izzivi za prihodnost (12)
Ženske in ginekološki raki (24)
Ženske, moški in rak (26)
Izvor
Onkološki inštitut Ljubljana (2591)odstrani
Narodna in univerzitetna knjižnica (500)
Založnik
Društva onkoloških bolnikov (20)
FIHO (11)
Fondacija 'Docent dr. J. Cholewa' (9)
Glaxo (55)
Glaxo Wellcome (22)
Institute of Oncology (14)
Inštitut RS za rehabilitacijo (29)
Inštitut za varovanje zdravja RS (23)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (17)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (306)
Kancerološko združenje SZD (76)
Katedra za onkologijo (5)
Katedra za onkologijo, Sekcija za internistično onkologijo (1)
Krka (113)
Medicinska fakulteta, Katedra za onkologijo (2)
Onkološki inštitut (1344)
Onkološki inštitut etc. (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Onkološki inštitut, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije (23)
Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo (27)
Onkološki inštitut, Sektor za internistično onkologijo (1)
Sekcija internistične onkologije SZD (37)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (125)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (20)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (88)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (35)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (10)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (53)
Sekcija za internistično onkologijo (2)
Sekcija za internistično onkologijo pri SZD (1)
Sekcija za internistično onkologijo SZD (21)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (10)
Slovensko zdravniško društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija internistične onkologije (4)
Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za internistično onkologijo (3)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo (38)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (20)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (15)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (29)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (29)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo (14)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (68)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (74)
Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva (19)
Združenje za senologijo SZD (19)
ZENECA International (22)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (530)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (48)
Dostop
Išči med rezultati (2591)