Število rezultatov iskanja: 379

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (2)
Acta carsologica (17)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (5)
Agricultura (Maribor) (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (3)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Dom in svet (Ljubljana) (19)
Dve domovini (3)
Edinost in dialog (1)
Geografski vestnik (4)
Geographica Slovenica (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Image analysis and stereology (1)
Instrumentum (3)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (12)
Jezikoslovni zapiski (3)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (2)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (110)
Loški razgledi (1)
Muzikološki zbornik (13)
Naša sodobnost (2)
Naše gospodarstvo (2)
Nova muzika (2)
Novi akordi (1)
Organizacija (Kranj) (4)
Otrok in knjiga (3)
Planinski vestnik (3)
Primerjalna književnost (13)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (3)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (8)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (11)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (3)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (14)
Stati inu obstati (2)
Studia mythologica Slavica (5)
Šolska kronika (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (11)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (3)
Urbani izziv (3)
Verba hispanica (1)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (4)
Zvonček (Ljubljana) (9)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (14)
Mariborska knjižnica (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (190)
Planinska zveza Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (13)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (34)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biotehniška fakulteta (2)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (16)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Filozofska fakulteta (8)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Glasbena matica (5)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (3)
H. Slovák (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (2)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (3)
Jodler Lojz in njegov trio (1)
Jožef Blaznik (3)
Karl Linhart (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (19)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Schwentner (1)
LDS (1)
Litera (1)
Mariborska knjižnica (3)
Moderna organizacija (4)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Pedagoška fakulteta (4)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pravna fakulteta (2)
RTV (1)
s. n. (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (23)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (24)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Societá storica del Litorale (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
Tiskovna zadruga (110)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Velhagen & Klasing (1)
Založba ZRC (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (379)