Število rezultatov iskanja: 183

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo psihologov Slovenije (28)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (40)
Pedagoška obzorja (4)
Pro anima, d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (7)
Študentska založba (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Zavod RS za šolstvo (8)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Ašvata (1)
Beletrina (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Brat Frančišek (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
D. Kragelj Eigenverlag (1)
D. Kragelj self-publishing (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Festival Sanje (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo psihologov Slovenije (38)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba Jezusova (14)
Družina (3)
Državna založba Slovenije (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
GV Revije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
IPSOS (4)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Mladinska knjiga (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nova revija (1)
Obzorja (2)
Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (4)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna praksa (1)
Pro Anima (1)
samozal. (1)
samozal. D. Kragelj (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (7)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska založba (6)
T. Soršak (1)
Teološka fakulteta (6)
V. Pečjak (1)
Večer (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (8)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Išči med rezultati (183)