Število rezultatov iskanja: 2785

Založnik
an Tag gegeben und verlegt durch Matthaum Merian (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Bischoflaker Hauptschule (1)
C. k. mestna glavna šola v Loki (1)
dLib distributer (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Družina (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Etnografski muzej (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Geološki zavod (2)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
Gl. šola v Škofjiloki (1)
Glavna šola v Loki (1)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J. Lojk (1)
J. Wagner (1)
Jožef Blaznik (1)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lack (1)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lak (4)
K. k. Knaben- Hauptschule zu Lak (6)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (6)
Kaiserl. konigl. Hauptschule zu Lack (1)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (2)
Kaiserl. konigl. Knaben- Hauptschule zu Lak (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Krajni šolski svet (24)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (3)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
Loška deška glavna šola (3)
M. Eržen (1)
Matica Slovenska (1)
Mestna poglavitna šola v Loki (1)
Militärgeographisches Institut (7)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (2556)
Muzejsko društvo Škofja Loka (11)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (3)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (25)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nogometni klub LTH (1)
Občinska kulturna skupnost (1)
Odbor za I. obrtno-industrijsko razstavo (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto (2)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (5)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
s. n. (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
SO (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Turistica (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Ursulinen - Mädcheninstitutes in Bischoflack (1)
Uršulinski samostan v Škofji Loki (4)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (2)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Združenje umetnikov (1)
Zgodovinski arhiv (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Dostop
Išči med rezultati (2785)