Število rezultatov iskanja: 5788

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta Histriae (6)
Agricultura (Maribor) (4)
Akademija MM (1)
Annales. Series historia et sociologia (23)
Anthropos (Ljubljana) (9)
Arheo (1)
Arhivi (40)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (48)
Atlanti (1)
Bilten e-šolstvo (7)
Bogoslovni vestnik (7)
Caesareo-gimnasium academicum Clagenfurtensis (2)
CEPS journal (26)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Časopis za kritiko znanosti (17)
Časopis za zgodovino in narodopisje (6)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Dialogi (5)
Didakta (17)
Dijaški almanah (4)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (19)
Družboslovne razprave (6)
Državna meščanska šola v Brežicah (6)
Državna realna gimnazija (Maribor) (25)
Dve domovini (4)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Edinost in dialog (1)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Fizika v šoli (13)
Geodetski vestnik (1)
Geografija v šoli (14)
Geografski vestnik (1)
Geologija (1)
Glasba v šoli in vrtcu (16)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
IB revija (Ljubljana) (12)
Igra ustvarjalnosti (2)
Inovacijski projekti (1)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (6)
International journal of management, knowledge and learning (6)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (1)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (1)
Jahresbericht des Steiermärkisch-Landschaflichen Realgymnasiums zu Pettau (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (31)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Kmetijske in rokodelske novice (6)
Knjižnica (11)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (1)
Kronika (Ljubljana) (55)
Kronika slovenskih mest (1)
Les (Ljubljana) (1)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (109)
Loški razgledi (14)
Management (10)
Management (Spletna izd.) (4)
Managing global transitions (6)
Matematika v šoli (16)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (15)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (1)
Napredna misel (10)
Naša komuna (Ljubljana) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (7)
Naše gospodarstvo (7)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (28)
Organizacija znanja (3)
Pedagoška obzorja (16)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Popotnik (1880-1941) (859)
Pravni letopis (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (3)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (12)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (9)
Razredni pouk (16)
Revija za ekonomske in poslovne vede (9)
Revija za elementarno izobraževanje (4)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (5)
Revus (Ljubljana) (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (41)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Slavia Centralis (6)
Slavistična revija (3)
Slovenka (40)
Slovenski gospodar (13)
Slovenski jezik (1997) (1)
Slovenski učitelj (Ljubljana) (470)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (242)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (3)
Sodobna pedagogika (73)
Sodobnost (1963) (16)
Staats-Oberrealschule (Klagenfurt) (4)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (1)
Steiermärkisch-landschaftliche Bürgerschule (Cilli) (1)
Strojniški vestnik (1)
Šolska knjižnica (17)
Šolska kronika (85)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (524)
Šolsko polje (56)
Šolsko svetovalno delo (170)
Štajerc (3)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (16)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Učiteljev glas (9)
Učiteljski list (170)
Učiteljski tovariš (402)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (10)
Urbani izziv (2)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (26)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (22)
Vzgoja (Ljubljana) (13)
Vzgoja in izobraževanje (458)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (150)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (20)
Železne niti (8)
Leto izida
???? (1)
09.2006/10.2008 (1)
1700 (1)
1777 (1)
1796 (1)
1797 (1)
1801 (1)
1802 (1)
1803 (1)
1804 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1829 (1)
1834 (2)
1836 (2)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (1)
1848 (1)
1852 (51)
1853 (53)
1854 (55)
1855 (1)
1856 (14)
1857 (16)
1858 (14)
1859 (15)
1860 (14)
1861 (14)
1862 (15)
1863 (14)
1864 (14)
1865 (14)
1866 (14)
1867 (13)
1868 (14)
1869 (14)
1870 (14)
1871 (16)
1872 (18)
1873 (44)
1874 (30)
1875 (40)
1876 (40)
1877 (39)
1878 (15)
1879 (15)
1880 (40)
1881 (35)
1882 (30)
1882/1883 (1)
1883 (41)
1883/1884 (1)
1884 (30)
1884/1885 (1)
1885 (30)
1886 (27)
1887 (29)
1888 (31)
1889 (32)
1890 (35)
1890/1891 (1)
1891 (34)
1891/1892 (4)
1892 (32)
1892/1893 (1)
1892/1993 (1)
1893 (32)
1893/1894 (2)
1894 (38)
1894/1895 (1)
1894/1896 (1)
1895 (28)
1895/1896 (1)
1895-1896 (1)
1896 (38)
1896/1897 (2)
1896-1897 (1)
1897 (41)
1897/1898 (3)
1898 (40)
1898/1899 (2)
1899 (32)
1899/1900 (2)
1900 (40)
1900/1901 (2)
1901 (50)
1901/1902 (2)
1902 (51)
1902/1903 (2)
1903 (48)
1903/1904 (1)
1904 (33)
1904/1905 (1)
1904-1905 (1)
1905 (35)
1905/1906 (1)
1906 (34)
1906/1907 (2)
1907 (36)
1907/1908 (3)
1907-1908 (2)
1908 (34)
1908/1909 (3)
1908-1909 (2)
1909 (41)
1909/1910 (2)
1909-1910 (1)
1910 (46)
1910/1911 (3)
1910-1911 (1)
1911 (39)
1911/1912 (2)
1911-1912 (1)
1912 (52)
1912/1913 (1)
1913 (38)
1913/1914 (1)
1913-1914 (1)
1914 (39)
1915 (23)
1915/1916 (1)
1916 (25)
1916-1917 (1)
1917 (21)
1918 (19)
1919 (28)
1920 (46)
1921 (52)
1922 (66)
1923 (75)
1924 (58)
1925 (55)
1926 (35)
1927 (29)
1928 (32)
1929 (32)
1929/1930 (2)
1930 (19)
1930/1931 (2)
1931 (24)
1931/1932 (2)
1932 (31)
1932/1933 (2)
1933 (45)
1933/1934 (2)
1934 (37)
1934/1935 (1)
1935 (52)
1935/1936 (2)
1936 (25)
1936/1937 (1)
1937 (23)
1937/1938 (1)
1938 (23)
1938/1939 (1)
1939 (30)
1939/1940 (1)
1940 (30)
1941 (20)
1942 (5)
1943 (4)
1944 (3)
1946 (1)
1953 (1)
1955/1956 (1)
1957 (2)
1958 (1)
1959 (1)
1960 (5)
1961 (3)
1962 (2)
1963 (4)
1964 (9)
1966 (3)
1967 (2)
1968 (2)
1969 (9)
1970 (5)
1971 (9)
1972 (6)
1973 (3)
1974 (3)
1975 (2)
1976 (1)
1977 (6)
1978 (2)
1979 (3)
1980 (3)
1981 (2)
1982 (1)
1983 (2)
1984 (1)
1985 (5)
1986 (3)
1987 (3)
1988 (10)
1989 (3)
1990 (8)
1991 (13)
1991- (1)
1992 (18)
1993 (23)
1994 (20)
1995 (27)
1996 (10)
1997 (18)
1998 (10)
1999 (14)
2000 (5)
2001 (11)
2002 (7)
2003 (14)
2004 (20)
2005 (21)
2006 (57)
2007 (47)
2008 (129)
2009 (85)
2010 (125)
2011 (109)
2011-2012 (13)
2012 (280)
2012-2013 (2)
2013 (307)
2014 (291)
2015 (225)
2016 (231)
2017 (213)
2018 (219)
2019 (56)
2020 (49)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (40)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (76)
Didakta (17)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (15)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (9)
Geološki zavod Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (107)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (9)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (3)
Knjižnica Ivana Potrča (20)
Knjižnica Ivana Tavčarja (11)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (16)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (6)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (17)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Miška d.o.o (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (15)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3526)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (69)
Pedagoška obzorja (16)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (85)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (56)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Statistični urad Republike Slovenije (47)
Šola za ravnatelje (23)
Študentska založba (16)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (20)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (47)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (28)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (23)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (15)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za šolstvo (1126)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (73)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (35)
Založnik
A. Einšpieler (524)
A. Kosi (1)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (40)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Bralno društvo Slovenije (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
CEDRA, Center za družbeno raziskovanje (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (6)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (3)
Center RS za poklicno izobraževanje (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (23)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Civica scuola reale superiore (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
Didakta (17)
Doba Epis (15)
Dopisna delavska univerza (1)
Društvo ekonomistov Maribor (7)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (13)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Družba Jezusova (13)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (5)
Državna realka (2)
Državna založba Slovenije (16)
Državni izpitni center (1)
Ekonomski center Maribor (7)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Eksekutiva slov. narodno-radikalnega dijaštva (4)
F. Pediček (1)
Faculty of management (6)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (10)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za management (15)
Fakulteta za organizacijske študije (6)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Fakulteta za upravo (12)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (6)
Fran Jaklič (470)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
GV Revije (1)
HASA (1)
I. Lesar (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Institut Jožef Stefan (8)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Logik (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (5)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
International Institute for Archival Science (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (402)
Jezuitski kolegij (1)
Jožef Blaznik (6)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
Jugoslovansko učiteljsko udruženje (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K.k. Oberrealschule (4)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Karl Linhart (3)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Konzorcij Edinosti (40)
Kopo (2)
Krajni šolski svet (23)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturni center (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Laibach (1)
Ljudska šola (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (13)
Mestna glavna šola (1)
Mestna občina (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mihajlo Rostohar (10)
Milič (1)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (69)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (77)
Ministrstvo za šolstvo in šport (163)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (9)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (1)
Mirovni inštitut (1)
Miška (9)
Moderna organizacija (28)
Mozirje (1)
Muzejsko društvo (14)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Nova revija (2)
Občina (1)
Obzorja (6)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Osnovna šola (3)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Pedagoška fakulteta (28)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (26)
Pedagoška obzorja (16)
Pedagoški inštitut (18)
Pedagoško društvo (7)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pettau : Kaiser Franz Josef-Landesgymnasium (1)
Pia (2)
Pilatova ustanova (1)
Pravna fakulteta (1)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Prva osnovna šola (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (11)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
s. n. (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (23)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (7)
Slavistično društvo Slovenije (34)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska šolska Matica (36)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski šolski muzej (85)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (56)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (6)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (23)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Srednja upravno administrativna šola (1)
Staats-Ober-Realschule (18)
Statistični urad Republike Slovenije (13)
Steiermärkisch-landschafliche Bürgerschule (1)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
SVIZ Slovenija (1)
Šola za ravnatelje (42)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (17)
T. Lekan Kraševec (1)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Tehniški šolski center (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Tiskovna zadruga (113)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
TŠC (1)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (2)
Univerza (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (9)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (3)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Upraviteljstvo Državne meščanske šole (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
V. Brumen (1)
Verlag der k. k. Oberrealschule (18)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (5)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (9)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
vodstvo šole (3)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (2)
Založba /*cf (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod LR Slovenije za statistiko (4)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (14)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (19)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1125)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (143)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod RS za statistiko (1)
Zavod RS za šolstvo (350)
Zavod SR Slovenije za statistiko (10)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod za šolstvo SR Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (6)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (23)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (53)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (23)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5)
ZRC Publishing House (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (73)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (170)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (20)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (54)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (5788)