Število rezultatov iskanja: 1222

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta carsologica (2)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta silvae et ligni (1)
Anali PAZU (1)
Anali PAZU HD (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (2)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (Ljubljana) (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (10)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Bogoslovni vestnik (4)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (18)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (5)
Delavci in delodajalci (4)
Delo in varnost (4)
Dialogi (4)
Didakta (3)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (535)
Dve domovini (8)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (8)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (2)
Geografski obzornik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (11)
IB revija (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (3)
Informacije MIDEM (2)
Informatica Medica Slovenica (4)
Izzivi prihodnosti (1)
Javno zdravje (3)
Jezik in slovstvo (6)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kakovostna starost (46)
Kinesiologia Slovenica (1)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (8)
Lex localis (2)
Literatura (Ljubljana) (5)
Ljubljanski zvon (11)
Loški razgledi (3)
Malignomi krvotvornega in limfatičnega tkiva (1)
Managing global transitions (1)
Med bolnišnico in domom (16)
Medicinski razgledi (2)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Muzikološki zbornik (3)
Obzornik zdravstvene nege (37)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri (1)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (8)
Perfectus AC (1)
Perfectus PRO (3)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (4)
Pljučni rak (1)
Podjetje in delo (4)
Podporna onkološka zdravstvena nega in zdravljenje (1)
Pomurska obzorja (1)
Primerjalna književnost (2)
Proteus (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (4)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revija za zdravstvene vede (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (2)
Skupaj odstiramo tančice upanja : zbornik (1)
Slavistična revija (5)
SLOfit nasvet (1)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (14)
Socialno delo (22)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1963) (6)
Studia Historica Slovenica (4)
Šolska knjižnica (1)
Šolska kronika (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (11)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Trdoživ (1)
Učiteljev glas (1)
Ujma (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 7 (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zdravniški vestnik (11)
Zdravstveno varstvo (10)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (2)
Zgodovinski časopis (4)
Zgodovinski zapisi (1)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Botanično društvo Slovenije (1)
Didakta (3)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (1)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (46)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za kriminologijo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (6)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (2)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Lexpera d. o. o. (3)
Mariborska knjižnica (8)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (861)
Onkološki inštitut Ljubljana (45)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (4)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (1)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (4)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Valvasorjeva knjižnica Krško (1)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (37)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (10)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Vsebina
Založnik
(1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (2)
= Svet slovenske nacionalne manjšine Primorsko-goranske županije (1)
Arhitekturni muzej (1)
Arhivsko društvo Slovenije (10)
Beletrina (2)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
BoMa (1)
C. k. založba šolskih bukev (1)
Cankarjev dom (23)
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (1)
Cankarjeva založba (1)
Delavska enotnost (1)
Didakta (4)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Dijaški dom Tabor (1)
dLib distributer (1)
Dragotin Hribar (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (1)
Društvo fotografskih delavcev Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Parada ponosa (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO (2)
Družba Jezusova (1)
Družina (5)
Državna založba Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Elex (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
ex officina Ioannis Manlii (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (22)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za šport (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Frančiškanski samostan (1)
Genija (1)
Glasbena mladina Slovenije (1)
Goethe-Institut Ljubljana (1)
Gorenje (1)
Gorenjski muzej (1)
'Goriška Tiskarna' A. Gabršček (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Hrvaški muzej naivne umetnosti (1)
Infomedia (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (7)
Inštitut Antona Trstenjaka (46)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut RS za socialno varstvo (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
IUS SOFTWARE (1)
Kapital (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (535)
Konzorcij šolskih centrov (1)
KUD Sodobnost International (5)
Kulturni dom (7)
L. Klančnik (1)
LDS (5)
Lexpera (3)
Ljubljanska banka, Podružnica (1)
Lovska podzveza (1)
M. Fonda (1)
Mariborska knjižnica (8)
Marksistični center Univerze Edvarda Kardelja (1)
Medicinski razgledi (2)
Mestno gledališče Ljubljansko (1)
Metamorfoza - društvo za kvaliteto življenja (4)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za obrambo (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Miš (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (9)
Moderna organizacija (1)
Muzejsko društvo (3)
N. Koren (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (9)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjžinica (1)
Obzorja (4)
Onkološki inštitut (5)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
P. Jarkovič (1)
PAZU (1)
PDG (1)
Pedagoška fakulteta (7)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (4)
Pionirski dom (2)
Pionirski dom - Center za kulturo mladih (2)
pisatelj (1)
Pisateljsko društvo (1)
Pivec (1)
Planinska zveza (1)
Planinska zveza Slovenije (4)
Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Providio (3)
RSS (1)
samozal. (1)
samozal. Fr. Vesel (1)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (16)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (18)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije (1)
Selbstverlag (1)
Sigmundova bukvarnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slov. plan. društvo (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski dom KPD Bazovica (1)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski gledališki in filmski muzej (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (11)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kulturno društvo Snežnik (1)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (11)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (3)
Slovensko združenje paliativne medicine (2)
spisatelj (1)
Statistični urad Republike Slovenije (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine (1)
SZDL (3)
ŠD Narodni dom (1)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (3)
Tiskovna zadruga (11)
Tovarna kemičnih izdelkov in proizvodnja krede (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Mariboru (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (4)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Uredništvo Slovenskega doma (1)
Vega (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Viječe slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
VTOZD Arhitektura, Univerza Edvarda Kardelja (1)
Zadružna založba (1)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založila Zadruga Slomškov dom v Petrovčah (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zbornica zdravstvene nege (37)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje hematologov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (14)
Zgodovinsko društvo Celje (2)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
ZKP, RTV (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno in publicistično središče (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Annales ZRS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna trgovina (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Železniško gospodarstvo (1)