Število rezultatov iskanja: 390

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (5)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta Histriae (1)
Acta silvae et ligni (1)
Annales. Series historia et sociologia (4)
AR. Arhitektura, raziskave (38)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (8)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delo (Ljubljana) (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (10)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (18)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (1)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Gradbeni vestnik (10)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (4)
Journal of energy technology (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Klik (Ljubljana) (2)
Kmetijske in rokodelske novice (10)
Kronika (Ljubljana) (8)
Kronika slovenskih mest (2)
Les (Ljubljana) (6)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (9)
Loški razgledi (4)
Managing global transitions (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (5)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Otrok in knjiga (1)
Planinski vestnik (2)
Revija za geografijo (1)
Slovenski etnograf (5)
Slovenski gospodar (8)
Socialno delo (6)
Sodobnost (1963) (7)
Šolska kronika (1)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (1)
Tomšičev glas (1)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Učiteljski tovariš (1)
Urbani izziv (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (1)
Zbor občanov (6)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (4)
Železne niti (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
DELO, d.d. (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (6)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Medvode (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (13)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (7)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (40)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (177)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pro anima, d.o.o. (2)
Rokodelski center Ribnica (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (38)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
(6)
ABC Slemenice (2)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Delo (1)
Društvo arhitektov (5)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo Naše korenine (1)
Državna založba Slovenije (8)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (8)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (38)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta (1)
Fotolik (2)
Fr. Pavlin (1)
Fr. Vesel (21)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Helena Bavdek (1)
I. Sedej (1)
I. Štefan Hozyan (1)
I. Tischler (1)
ICO (1)
J. Löwy (1)
J. Müller (1)
J. Špicar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (10)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (18)
Knjižara Zorko (1)
Konzorcij šolskih centrov (2)
Kulturna skupnost (1)
Kulturna skupnost Jesenice (2)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
LDS (1)
M. Kolar (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna občina (2)
Mladinska knjiga (4)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Narodni muzej (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (6)
OK SZDL Ljubljana Center (10)
P. Petru (1)
Pedagoška fakulteta (1)
pisatelj (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pro Anima (2)
Putnik (1)
Putnik - fotoslužba (1)
S. Fras (3)
Salezijanski zavod Rakovnik (1)
samozal. J. Kenda (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (9)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (6)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societá storica del Litorale (4)
St. Peterska ženska podružnica sv. Cirila in Metoda (2)
Stopar - IT (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Th. Bohm (1)
Tiskarna sv. Cirila (8)
Tiskovna zadruga (9)
Turistica (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Založba ZRC (1)
Zavod za turistično in gospodarsko propagando (1)
Zgodovinski arhiv (3)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (10)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (7)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Išči med rezultati (390)