Število rezultatov iskanja: 58705

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (4)
Academica turistica (Spletna izd.) (4)
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta chimica slovenica (15)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta Histriae (9)
Acta linguistica asiatica (4)
Acta medico-biotechnica (6)
Acta neophilologica (2)
Agricultura (1)
Agricultura (Maribor) (13)
Akademija MM (1)
Almanah 1921 (1)
Alumni OMM (9)
Angelček (2)
Angeljček (5477)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (62)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (7)
Anthropos (Ljubljana) (59)
AR. Arhitektura, raziskave (11)
Arhivi (69)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (871)
Asian studies (2)
Atlanti (14)
Azijske in afriške študije (1)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (2)
Blisk (2)
Bogoslovni vestnik (38)
Brstje (2)
CEPS journal (226)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Časopis za kritiko znanosti (65)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (40)
Delo in varnost (12)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Dialogi (13)
Didakta (368)
Dogovori (14)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (36)
Družboslovne razprave (10)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Državna ljudska in meščanska deška šola v Trstu (1)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Dve domovini (22)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
E-bilten Parade učenja (5)
Edinost in dialog (7)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
Elektrotehniški vestnik (5)
ELOPE (Ljubljana) (10)
Endoskopska revija (1)
E-novičke (Engl. ed.) (12)
E-novičke (Slov. izd.) (86)
E-prijatelj (83)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (1)
Finača (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (1)
Flores (11)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (11)
Geografski obzornik (211)
Geografski vestnik (18)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (12)
Gozdarski vestnik (7)
Gradbeni vestnik (5)
Gymnasio (Rudolphswertensi) (1)
Gymnasium (Rudolfswert) (2)
Hermes (2)
Hmeljarski bilten (1)
Humanist (2)
IB revija (Ljubljana) (20)
Igra ustvarjalnosti (5)
Ilirija (2)
Informacije MIDEM (3)
Informatica (Ljubljana) (8)
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) (4)
Inovacijski projekti (1)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Intermezzo (Glasbena šola Rakovnik) (6)
International journal of Euro-Mediterranean studies (6)
International journal of management, knowledge and learning (13)
Iskra (26)
Iz naše doline (7)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izpod Gorjancev (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (36)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (3)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (11)
Javnost (Ljubljana) (5)
Jezik in slovstvo (177)
Jezikoslovni zapiski (4)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (2)
Kakovostna starost (10)
Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem (1)
Kemija v šoli in družbi (11)
Keria (Ljubljana) (3)
Kinesiologia Slovenica (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Klin (Ljubljana) (12)
Knjižnica (87)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (3)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (2)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (5)
Kres: prve vaje iz dijaških let (5)
Krka (2)
Kronika (Ljubljana) (97)
Kronika literarnega krožka PDRK v Novem mestu (1)
Kurir: glasilo Dolenjskega odreda (3)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (2)
Lanski sneg (3)
Learning parade e-bulletin (5)
Lepa Vida (1)
Les (Ljubljana) (8)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (5)
Loški razgledi (13)
Luč (Novo mesto) (6)
Mädchenlyzeum der armen Schulschwestern de Notre Dame in Görz (Gorica) (1)
Management (16)
Management (Spletna izd.) (9)
Managing global transitions (24)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (41)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Metodološki zvezki (2)
Misijonski zvonček (7)
Mlada misel (1)
Monitor ISH (4)
Muzikološki zbornik (8)
Na svoji zemlji (9)
Namig (4)
Napredna misel (10)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (4)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (10)
Naša skupnost (Grosuplje) (6)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana) (20)
Naše gospodarstvo (9)
Natura Sloveniae (1)
Novi PeFeron (1)
Novi rod (66)
Novičke (English print ed.) (18)
Novičke (Slovenska tiskana izd.) (68)
Obad (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (4)
Obzornik zdravstvene nege (78)
Oddih (5)
Ogenj (1)
Omladina (1904) (89)
Onkologija (Ljubljana) (4)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (109)
Organizacija znanja (22)
Ormožanček (3)
Otovec - Bubnjarci (5)
Otrok in knjiga (44)
Pedagoška obzorja (153)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Perfectus PRO (2)
Petelinček (1)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Phainomena (Ljubljana) (13)
Pionirski glas (1)
Planinski vestnik (7)
Podjetje in delo (1)
Polžek (1)
Popotnik (1880-1941) (859)
Pravni letopis (8)
Pravnik (1)
Presek (5)
Primerjalna književnost (11)
Prispevki za novejšo zgodovino (4)
Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit (1)
Projektna mreža Slovenije (3)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (86)
Publikacija (Osnovna šola Škofja Loka - Mesto) (2)
Publikacija (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana) (3)
Publikacija (Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice) (5)
Publikacija za udeležence izobraževanja odraslih (3)
Raziskave in razprave (10)
Razpotja (15)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (10)
Rehabilitacija (Ljubljana) (10)
Research in social change (3)
Revija za ekonomske in poslovne vede (13)
Revija za elementarno izobraževanje (323)
Revija za geografijo (17)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (5)
Revus (Ljubljana) (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (36)
Sanitarno inženirstvo (1)
Sedmo čudo (12)
Septima (1)
Serafinski vestnik (1)
Slavia Centralis (5)
Slavistična revija (5)
Slovenika (4)
Slovenski čebelar (7)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski študent (1937) (2)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Slovenščina 2.0 (6)
Social overview (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (269)
Socialno delo (65)
Sodobna pedagogika (478)
Sodobnost (1963) (16)
Stati inu obstati (2)
Statistične informacije. 9. Izobraževanje (60)
Statistično gradivo SR Slovenije (3)
Steiermärkisch-landschaftliche Bürgerschule (Cilli) (1)
Stezice (Novo mesto) (140)
Strojniški vestnik (11)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia universitatis hereditati (2)
Šolska kronika (136)
Šolsko polje (228)
Šport (Ljubljana) (4)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Študijski vodnik (2)
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) (4)
Tednik (Ptuj) (5)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (60)
Tim (Ljubljana) (12)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Trdinov skavt (6)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Tribuna (Ljubljana) (756)
Trobenta iz gimnazije (2)
TVU novičke (29)
Učiteljev glas (7)
Učiteljski list (107)
Učiteljski tovariš (33044)
Uporabna informatika (Ljubljana) (11)
Uprava (Ljubljana) (17)
Urbani izziv (8)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (26)
V poljani cvet (2)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (17)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (9455)
Vesna (1892) (34)
Vesna (Novo mesto) (10)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (154)
Vestnik za tuje jezike (21)
Vigred (1896) (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (201)
Vojaškošolski zbornik (2)
Vzgoja (Ljubljana) (268)
Vzgoja in izobraževanje (25)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Zarja (1923, Novo mesto) (2)
Zarja: glasilo društva Zarja (3)
Zbor občanov (11)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (20)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (21)
Zdravstveno varstvo (14)
Zgodovinski časopis (52)
Žar (39)
Žarki (2)
Železne niti (9)
Leto izida
1735 (1)
1777 (2)
1778 (1)
1779 (1)
1779-10 (1)
1780-05 (1)
1780-10 (1)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782-04 (1)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796 (2)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
1801 (2)
1802 (2)
1803 (2)
1804 (2)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (1)
1811 (3)
1812 (2)
1813 (1)
1814 (1)
1816 (1)
1818 (1)
1823 (2)
1824 (1)
1829 (2)
1830 (1)
1831 (1)
1832 (2)
1833 (1)
1834 (2)
1835 (1)
1836 (2)
1842 (2)
1843 (1)
1845 (2)
1846 (3)
1847 (2)
1848 (3)
1849 (1)
1850 (1)
1851 (1)
1853 (1)
1854 (1)
1855 (2)
1856 (2)
1857 (4)
1858 (1)
1859 (2)
1860 (1)
1861 (145)
1862 (272)
1863 (245)
1864 (257)
1865 (235)
1866 (240)
1867 (224)
1868 (207)
1869 (234)
1870 (213)
1871 (337)
1872 (351)
1873 (418)
1874 (346)
1875 (378)
1876 (372)
1877 (359)
1878 (348)
1879 (310)
1880 (355)
1881 (390)
1881/1882 (1)
1882 (353)
1882/1883 (2)
1883 (305)
1883/1884 (3)
1884 (395)
1884/1885 (3)
1885 (361)
1885/1886 (1)
1886 (376)
1886/1887 (1)
1887 (452)
1887/1888 (2)
1888 (446)
1888/1889 (4)
1889 (387)
1889/1890 (3)
1890 (431)
1890/1891 (2)
1890/1892 (1)
1891 (443)
1891/1892 (5)
1892 (436)
1892/1893 (3)
1892/1993 (1)
1893 (452)
1893/1894 (3)
1894 (450)
1894/1895 (3)
1894/1896 (1)
1895 (545)
1895/1896 (2)
1895-1896 (1)
1896 (510)
1896/1897 (3)
1897 (465)
1897/1898 (4)
1898 (572)
1898/1899 (2)
1899 (496)
1899/1900 (11)
1900 (509)
1900/1901 (3)
1901 (496)
1901/1902 (3)
1902 (526)
1902/1903 (3)
1903 (688)
1903/1904 (2)
1903-1905 (1)
1904 (663)
1904/1905 (2)
1905 (801)
1905/1906 (2)
1906 (863)
1906/1907 (3)
1907 (967)
1907/1908 (4)
1908 (1234)
1908/1909 (4)
1909 (1070)
1909/1910 (3)
1910 (1317)
1910/1911 (6)
1911 (929)
1911/1912 (3)
1912 (1015)
1912/1913 (3)
1913 (1169)
1913/1914 (3)
1914 (828)
1915 (585)
1915/1916 (2)
1916 (834)
1916/1918 (1)
1917 (785)
1918 (638)
1919 (824)
1920 (830)
1921 (743)
1922 (895)
1923 (986)
1923/1924 (11)
1924 (865)
1924/1925 (11)
1925 (793)
1925/1926 (183)
1926 (790)
1926/1927 (11)
1927 (803)
1927/1928 (128)
1928 (682)
1928/1929 (240)
1929 (546)
1929/1930 (153)
1930 (557)
1930/1931 (143)
1931 (576)
1931/1932 (158)
1932 (702)
1932/1933 (159)
1933 (694)
1933/1934 (135)
1934 (739)
1934/1935 (44)
1935 (851)
1935/1936 (127)
1936 (720)
1936/1937 (136)
1937 (695)
1937/1938 (135)
1938 (705)
1938/1939 (188)
1939 (861)
1939/1940 (1)
1939/1952 (1)
1940 (1005)
1941 (382)
1941/1942 (172)
1942 (12)
1942/1943 (127)
1943 (20)
1943/1944 (127)
1944 (9)
1944/1945 (26)
1945 (10)
1946 (7)
1948 (13)
1949 (1)
1951 (2)
1951/1952 (8)
1952 (4)
1952/1953 (3)
1953 (21)
1954 (33)
1955 (34)
1955/1956 (6)
1956 (32)
1957 (31)
1958 (24)
1959 (32)
1960 (28)
1961 (18)
1962 (36)
1963 (42)
1964 (47)
1965 (32)
1965/1966 (44)
1966 (8)
1966/1967 (31)
1967 (10)
1967/1968 (7)
1968 (9)
1968/1969 (8)
1969 (19)
1969/1970 (13)
1970 (13)
1970/1971 (20)
1971 (9)
1971/1972 (23)
1972 (12)
1972/1973 (16)
1973 (8)
1973/1974 (15)
1974 (9)
1974/1975 (7)
1975 (18)
1976 (22)
1977 (17)
1977/1978 (15)
1978 (18)
1978/1979 (14)
1979 (17)
1979/1980 (14)
1980 (19)
1980/1981 (15)
1981 (17)
1981/1982 (14)
1982 (18)
1982/1983 (13)
1983 (15)
1983/1984 (8)
1984 (13)
1984/1985 (14)
1985 (14)
1985/1986 (15)
1986 (12)
1986/1987 (14)
1987 (17)
1987/1988 (16)
1988 (15)
1988/1989 (23)
1989 (39)
1989/1990 (1)
1990 (52)
1991 (41)
1992 (41)
1993 (48)
1993/1994 (7)
1994 (49)
1994/1995 (7)
1995 (57)
1995/1996 (6)
1996 (99)
1997 (127)
1998 (102)
1999 (133)
2000 (133)
2001 (134)
2002 (85)
2003 (123)
2004 (134)
2005 (174)
2006 (310)
2007 (252)
2008 (344)
2009 (365)
2009/2010 (1)
2010 (338)
2010/2011 (1)
2011 (459)
2011/2012 (1)
2012 (480)
2012/2013 (1)
2012-2013 (18)
2013 (641)
2013/2014 (3)
2014 (599)
2015 (622)
2016 (563)
2017 (585)
2018 (272)
2018/2019 (3)
2019 (161)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (245)
Andragoški center Slovenije (6)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (69)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (25)
Čebelarska zveza Slovenije (7)
Didakta (368)
Dijaški dom Ivana Cankarja (3)
Dnevnik (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (41)
Društvo Alumni Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo arhitektov Ljubljana (4)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (15)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (229)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (10)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (86)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (2)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (5)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (13)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (13)
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (109)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (10)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (13)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (8)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (14)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (22)
Knjižnica Ivana Potrča (16)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Mirana Jarca (262)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (46)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (16)
Mariborska knjižnica (44)
MCDD Slovenske Konjice so.p. (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (17)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (14)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (15015)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Mladinska knjiga (2)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (13)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (37247)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Osnovna šola Dolenjske Toplice (6)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (12)
Osnovna šola Ormož (3)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto (2)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (6)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (153)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (2)
Planinska zveza Slovenije (7)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (70)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (136)
Slovensko društvo Informatika (19)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (228)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (12)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (18)
Slovensko kemijsko društvo (15)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (21)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (3)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (6)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Statistični urad Republike Slovenije (99)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (204)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (33)
Študentska založba (63)
Študentski svet stanovalcev zavoda Študentski dom Ljubljana (9)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (51)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (28)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (17)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (69)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (889)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (260)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (45)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (109)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (324)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (36)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (6)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (10)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (23)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Večer (4)
Zavod RS za šolstvo (33)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik (6)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (10)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (12)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (78)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (1)
Združenje za socialno pedagogiko (129)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (64)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
ZRC SAZU (30)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (37)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (478)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografov Slovenije (229)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (7)
Zveza lesarjev Slovenije (8)
Zveza prijateljev mladine Maribor (83)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (80)
Vsebina
Založnik
(1)
[s. n.] (2)
A. B. Starman (1)
A. Beer (1)
A. Grčar (1)
A. Kosi (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Šorgo (2)
A. Zorman (1)
Akademija za glasbo (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Alma Mater Press (1)
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Andragoški center Republike Slovenije (26)
Andragoški center Slovenije (296)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Andrej Komel (1)
Annales University Press (1)
apresso Gasparo Weis (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (69)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (11)
B. Jordan Fleten (1)
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (8)
Biteks (12)
Buča (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. zaloga šolskih knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
C. Razdevšek-Pučko (1)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Cankarjev dom (1)
Ceeman (2)
CEEMAN (5)
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport (5)
Cent´r za obučenie i razvitie (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (6)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (5)
Center RS za poklicno izobraževanje (37)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center vojaških šol (1)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (64)
Centro di sviluppo e formazione (1)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Civica scuola reale superiore (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
CODEC (1)
College of Nursing (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
D. Kogovšek (1)
D. Popenko (1)
D. Šubic (1)
Delavska univerza 'Boris Kidrič', Sektor za strokovno izobraževanje (1)
Development and Education Centre (2)
Deželni odbor kranjski (8)
Didakta (371)
Dijaška kongregacija pri oo. jezuitih (1)
Dijaški dom Ivana Cankarja (3)
Dijaški krožek Kres (5)
dLib distributer (3)
DMFA - založništvo (1)
Doba Epis (41)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Društvo Alumni OMM Naravoslovnotehniške fakultete (9)
Društvo antropologov Slovenije (7)
Društvo arhitektov (4)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (5)
Društvo DOVES FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo ekonomistov Maribor (9)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (15)
Društvo Humanitas (1)
Društvo Ilirija (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (268)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (9)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo Pripravniški dom (412)
Društvo psihologov Slovenije (145)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (3)
Društvo študentov biologije (24)
Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija (12)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (1)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (4)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Jezusova (268)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (3)
Družina (31)
Državna meščanska šola (1)
Državna založba Slovenije (17)
Državni izpitni center (19)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (8)
E. Dornik (2)
E. Jamnik (1)
E. Liegel (1)
Eduvision (6)
EDUvision (3)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Ekonomski center Maribor (9)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (9)
Elektrotehniška zveza Slovenije (4)
Elektrotehniško društvo (1)
Employment Service of Slovenia (1)
Eno (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (1)
Evropska svetovalnica (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (5)
F. Humski (1)
F. Ocepek (1)
F. Pediček (1)
F. Praprotnik (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Education (2)
Faculty of Health Sciences (1)
Faculty of management (24)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za arhitekturo (16)
Fakulteta za družbene vede (17)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Fakulteta za industrijski inženiring (1)
Fakulteta za management (34)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za organizacijske študije (5)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za socialno delo (65)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (55)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (17)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (10)
Fakulteta za upravo (17)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Filozofska fakulteta (18)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (5)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Franc Gnjezda (39)
gedruckt bei Konstantin Tandler (2)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
Generalštab Slovenske vojske, Center vojaških šol (2)
Genija (1)
Geološki zavod (2)
gimnazija (1)
Gimnazija (144)
GO Mice (5)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Goriška matica (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Gradbeni inštitut ZRMK (1)
GV Izobraževanje (1)
GV Revije (1)
Gymnasio Marburgensi (36)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
H. Ničman (1)
Hennicke (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Hrv. pedagogijski-književni zbor (1)
I. Brenčič (1)
I. Dornik (1)
I. Lesar (1)
I. Lorger (1)
I. Papš (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (10)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (4)
i2 (1)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
II. državna gimnazija (17)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. OŠ (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Im Selbstverlage der Anstalt (2)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
IMAD (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (3)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Slovene Emigration Research (20)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (10)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za primerjalno pravo (8)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (22)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (20)
Interesansa-zavod (1)
International Institute for Archival Science (14)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Iskra (1)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Izobraževalni center Geoss (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
J. Fridl (1)
J. Grah (1)
J. Kokole (1)
J. Kruh (1)
J. Lapuh Bele (1)
J. Papš (1)
J. R. Milic (1)
J. Sagadin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33042)
J.U.U.-Sekcija za dravsko banovino (2)
Javni zavod Cene Štupar - center za izobraževanje (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (1)
Josephi de Bacho (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
K. Graeser (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K. Šikonja (1)
K.k. Lehrerbildungsanstalt (2)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (11)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konsorcij (89)
Konzorcij (1)
Konzorcij šolskih centrov (4)
Kopo (1)
Krajni šolski svet (23)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
L. Rakovec (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Laibach (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Leila (4)
Leykam (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (3)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (2)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (4)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljudska šola (1)
Ljudska univerza (10)
Llooyd (1)
M. Blažić (1)
M. Božič (1)
M. Čebulc (1)
M. Gerbec (1)
M. Juriševič (1)
M. Jurkovič (1)
M. Kolenc (1)
M. Kos (1)
M. Kralj (1)
M. Langus (1)
M. Ovsenik (1)
M. Pikl (1)
M. Pogačnik (1)
M. Šalamon (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Malinc (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (44)
Marketing magazin (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (14)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (4)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Mestna glavna šola (1)
Mestna knjižnica (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mihajlo Rostohar (10)
Milič (1)
Ministero per l'istruzione e lo sport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (49)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (80)
Ministrstvo za šolstvo in šport (67)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (1)
Misijonski krožek (6)
Misjonski krožek (1)
Miška (4)
Mladinska knjiga (2)
Mladinski center Dravinjske doline (1)
Moderna organizacija (109)
Modrijan (3)
Movit (1)
Movit NA Mladina (1)
Mozirje (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Musée régional (1)
Muzejsko društvo (13)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
N. Bogataj (1)
N. Durjava (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v nemških šolah (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (8)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (4)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Naši zapiski (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National School for Leadership in Education (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
Natisk ino papir od Andreja Lajkama naslednikov v Gradzi (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Janes Leon (2)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Nova revija (12)
NUK (1)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (15)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (40)
OK SZDL Bežigrad (11)
OK SZDL Ljubljana Center (14)
Onkološki inštitut (6)
Osnovna šola (3)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče (12)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Jurija Vege (1)
Osnovna šola Ormož (3)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Škofja Loka - Mesto (2)
Osnovna šola Tabor (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ Dolenjske Toplice (6)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Gustava Šiliha (2)
OŠ Janka Glazerja (2)
OŠ Preska (1)
OVI Jarše (1)
P. Erjavec (1)
P. Jančič (1)
Partijski komite za Univerzo (2)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (564)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (171)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (28)
Pedagoška obzorja (153)
Pedagoški inštitut (114)
Pedagoško društvo (7)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (18)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor s.p. (1)
Pia (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (4)
pisatelj (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (7)
Podmladek Rdečega križa Državne narodne šole (7)
Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (1)
Pravna fakulteta (23)
Pravna praksa (1)
Prelomi - Inštitut za družinsko terapijo, svetovanje in izobraževanje (1)
PRK na drž. realni gimanziji v Novem mestu (1)
Prosvetna zveza (154)
Radio- Tednik (5)
Rakmo, Zavod za razvoj kulture medosebnih odnosov in obvladovanja konfliktov, izobraževanje, svetovanje, raziskovanje in založništvo (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (11)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (2)
Regional Museum (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RIC (1)
RIS Dvorec (7)
Rokus Klett (33)
Rudolf Milic (1)
S. Brus (1)
s. n. (49)
S. Rajgl (1)
S. Š. M. (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
Salezijanski zavod (1)
samozal. F. Humski (8)
samozaložba (3)
Samozaložba (1)
Sanje (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (64)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Seyring (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (3)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (20)
Slavistično društvo Slovenije (182)
Slomškova založba (1)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Chemical Society (4)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovenska šolska matica (3)
Slovenska šolska Matica (18)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (137)
Slovensko društvo Informatika (19)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (228)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (9)
Slovensko društvo za angleške študije (7)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (12)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (59)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (15)
Slovensko muzejsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (10)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (22)
Slovensko Združenje za projektni management (3)
SMAK printtisk (2)
SO (6)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Socialna akademija (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (64)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (6)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
SŠTS Šiška (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (82)
Steiermärkisch-landschafliche Bürgerschule (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (3)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Succeed Project Team (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (4)
SVIZ Slovenija (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
Š. Sanabor (1)
Šaleški študentski klub (1)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za ravnatelje (270)
Šolski center (4)
Šolski center Ptuj (2)
Študentska organizacija Univerze (756)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (7)
Študentska založba (59)
Študentski svet stanovalcev (9)
T. Lavrinc (1)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Lukman (1)
T. Mohar (1)
T. Podjavoršek (2)
T. Pristovnik (1)
Tehniška založba Slovenije (12)
Tehniški šolski center (1)
Teološka fakulteta (7)
The National Education Institute Slovenia (3)
The National School of Leadership in Education (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trnovo Kindergarten (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
Turistica (4)
Typis Academ. Per L. Berger (1)
typis Henrici Tandler typographi Circuli (1)
U. Podobnik (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (33)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
UL MF (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (9)
University of Primorska Press (7)
University Press, Faculty of Arts (3)
Univerza (6)
Univerza na Primorskem (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (14)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (12)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. Brumen (1)
V. Štemberger (1)
V. Vodopivec (1)
Večer (4)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Vesnani na Dunaji (34)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (13)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
vodstvo šole (3)
Vrtec Galjevica (1)
Vrtec Trnovo (10)
Z. Oven (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba FRI (1)
Založba G (1)
Založba Obzorja (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (19)
Založba ZRC (7)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Antona Martina Slomška (1)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (20)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (120)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (6)
Zavod Risa (3)
Zavod RS za šolstvo (168)
Zavod Salesianum, OE Glasbena šola Rakovnik (6)
Zavod SR Slovenije za statistiko (11)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (6)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod VISTA (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za izobraževanje in kulturo (3)
Zavod za kulturo in prosveto (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (10)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v managementu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene nege (78)
Zdravstvena fakulteta (3)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (269)
Združenje zdravnikov družinske medicine (10)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (64)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (922)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (64)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing House (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (87)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (15)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (480)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (229)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev (107)
Zveza prijateljev mladine Maribor (83)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (11)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (53)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (94)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Pravice
Išči med rezultati (58705)