Število rezultatov iskanja: 4231

Leto izida
1725 (1)
1769 (1)
1813 (1)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (53)
1831 (55)
1832 (53)
1833 (53)
1834 (53)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (54)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (53)
1845 (53)
1846 (104)
1847 (104)
1848 (105)
1849 (105)
1864 (1)
1865 (1)
1868 (1)
1869 (2)
1876 (1)
1880-1918 (3)
1881 (2)
1885 (1)
1887 (1)
1891 (12)
1892 (14)
1893 (10)
1894 (9)
1895 (5)
1896 (6)
1897 (8)
1898 (9)
1898-1915 (1)
1899 (6)
1900 (2)
1903 (2)
1903-1909 (1)
1904 (2)
1905 (1)
1906 (2)
1907 (1)
1908 (1)
1909 (2)
191? (1)
1910 (1)
1911 (1)
1912 (4)
1914 (1)
1915 (2)
1915/18 (4)
1917 (1)
1918 (2)
1919 (14)
192? (1)
1920 (16)
1920/1921 (37)
1921 (18)
1921/1922 (34)
1922 (3)
1922/1923 (33)
1923 (1)
1923/1924 (27)
1924 (9)
1924/1925 (15)
1925 (1)
1925/1926 (16)
1926 (3)
1927 (1)
1927/1928 (23)
1928 (5)
1928/1929 (17)
1929 (2)
1929/1930 (30)
1930 (6)
1930/1931 (28)
1931 (5)
1931/1932 (33)
1932 (7)
1932/1933 (37)
1933 (2)
1933/1934 (35)
1934 (3)
1934/1935 (34)
1935 (5)
1935/1936 (33)
1936 (10)
1936/1937 (36)
1937 (3)
1937/1938 (34)
1938 (1)
1938/1939 (36)
1939 (3)
1939/1940 (38)
1940 (6)
1940/1941 (39)
1941 (2)
1941/1942 (36)
1942 (2)
1942/1943 (39)
1943/1944 (39)
1944/1945 (20)
1945 (3)
1945/1946 (29)
1946/1947 (27)
1947/1948 (28)
1948 (2)
1948/1949 (27)
1949 (4)
1949/1950 (20)
1950 (5)
1950/1951 (21)
1951 (7)
1951/1952 (18)
1952 (6)
1952/1953 (23)
1953 (8)
1953/1954 (21)
1954/1955 (20)
1955 (6)
1955/1956 (17)
1956 (8)
1956/1957 (20)
1957 (5)
1957/1958 (15)
1958 (12)
1958/1959 (15)
1959 (7)
1959/1960 (20)
1960 (8)
1960/1961 (16)
1960-1969 (1)
1961/1962 (14)
1962 (6)
1962/1963 (16)
1963 (1)
1963/1964 (16)
1964 (9)
1964/1965 (16)
1965 (18)
1965/1966 (14)
1966 (18)
1967 (19)
1968 (23)
1969 (18)
1970 (19)
1971 (17)
1972 (24)
1973 (12)
1974 (11)
1975 (20)
1976 (21)
1977 (25)
1978 (30)
1979 (36)
1980 (29)
1981 (37)
1982 (34)
1983 (20)
1984 (31)
1985 (13)
1986 (27)
1987 (34)
1988 (28)
1989 (28)
1990 (20)
1991 (21)
1992 (14)
1993 (20)
1994 (35)
1995 (14)
1996 (6)
1997 (6)
1998 (8)
1999 (10)
2000 (6)
2001 (9)
2002 (15)
2003 (18)
2004 (14)
2005 (2)
2006 (3)
2007 (2)
2008 (2)
2009 (1)
2010 (6)
2011 (1)
2012 (6)
2013 (5)
2014 (6)
2016 (4)
2017 (9)
2018 (9)
2019 (3)
2020 (4)
Založnik
(1)
A. Turk (1)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (1)
aux depens de La compagnie (1)
Beletrina (1)
Cankarjev dom (2)
Cankarjeva založba (1)
Der Sturm (1)
Deželno gledališče (3)
Didakta (2)
Dramatično društvo (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Državna založba Slovenije (68)
Državno gledališče (2)
Državno gledališče, Opera (1)
Etnografski muzej (4)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
Gledališče Glej (1)
Gledališče Ptuj (1)
Glej (9)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (4)
Horvat založništvo (1)
im Selbstverlage (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Bleiweis (1)
J. Giontini (1)
J. Sivec (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Jugoslovenska štampa (1)
Katoliško tiskovno društvo (21)
Kino podjetje (1)
Kleinmayr (1842)
Koncertna poslovalnica (1)
Konzorcij Edinosti (5)
Konzorcij 'Slovenca' (1)
Kraljevsko slovensko gledališče, Opera (2)
KUD Logos (1)
Kulturno umetniško društvo Transformator (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (2)
L. Pesjak-ova (1)
LDS (7)
LUD Literatura (1)
Lutkovno gledališče (5)
M. Japelj (1)
M. Jurak (1)
Mavrično gledališče (1)
Mestno gledališče ljubljansko (32)
Mestno gledališče Ljubljansko (8)
MGL (4)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (7)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport (4)
Mladinska knjiga (2)
Mladinska založba (1)
Mladinsko gledališče (8)
Muzejsko društvo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (1)
Narodno gledališče (20)
Narodno gledališče kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (2)
Narodno gledališče Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1)
Narodno gledališče, Drama (2)
Narodno gledališče, Opera (5)
Novi zato (1)
Novinski biro (8)
Obzorja (110)
Pedagoška fakulteta (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Prešernovo gledališče (11)
Prešernovo gledališče Kranj (2)
Primorsko dramsko gledališče (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
Ruslica (3)
S. n. (1)
samozal. (1)
samozal. GorKerKavčLot (1)
samozal. I. Umek (2)
samozal. V. Ravnjak (2)
Slavistično društvo Slovenije (28)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (10)
Slovenska matica (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (83)
Slovenski gledališki inštitut (2)
Slovenski gledališki muzej (230)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko ljudsko gledališče (20)
Slovensko mladinsko gledališče (5)
Slovensko narodno gledališče (624)
Slovensko narodno gledališče Drama (537)
SNG (58)
SNG Drama (47)
SNG Maribor (1)
SNG Opera in balet (2)
Sophia (1)
SSG (1)
Stalno Dramsko gledališče Furlanije-Julijske krajine (1)
Stiki z javnostjo SNG opera in balet (1)
Šentjakobsko gledališče (2)
Tiskovna zadruga (111)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
Verfasser (1)
Verlag von F. Tendler (1)
Vesna film (1)
Victor (1)
VPL (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba UL FRI (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod RS za šolstvo (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije etc. (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (65)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Išči med rezultati (4231)