Število rezultatov iskanja: 1769

Časopisje in članki - naslov
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Annales. Series historia et sociologia (9)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (7)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (8)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (18)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (4)
Didakta (176)
Dogovori (8)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Državna ljudska in meščanska deška šola v Trstu (1)
Državno tekmovanje iz fizike za osnovnošolce (5)
Dve domovini (6)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (2)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (5)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (113)
Keria (Ljubljana) (1)
Knjižnica (15)
Kronika (Ljubljana) (20)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Ljubljanski zvon (4)
Ljudska šola (1)
Loški razgledi (7)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (2)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (4)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (5)
Organizacija (Kranj) (7)
Ormožanček (3)
Otrok in knjiga (19)
Pedagoška obzorja (35)
Planinski vestnik (2)
Pravni letopis (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (16)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (97)
Revija za geografijo (4)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (28)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (1)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (2)
Slovenski gospodar (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (4)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (60)
Sodobnost (1963) (2)
Statistično gradivo LR Slovenije (1)
Statistično gradivo SR Slovenije (13)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (62)
Šolsko polje (12)
Šport (Ljubljana) (2)
Traditiones (Ljubljana) (3)
Učiteljski tovariš (25)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (34)
Vzgoja (Ljubljana) (31)
Zbor občanov (5)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (5)
Železne niti (7)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (8)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (176)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (27)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (5)
Društvo psihologov Slovenije (16)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (4)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (3)
Knjižnica Medvode (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (2)
Mariborska knjižnica (19)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (36)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (956)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Ormož (3)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Pedagoška obzorja (35)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (13)
Slovenski šolski muzej (62)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (12)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (47)
Šola za ravnatelje (34)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (97)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
ZRC SAZU (7)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (60)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Založnik
A. Rončević (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhiv Republike Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (8)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (2)
Biteks (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (9)
Ces. kralj. bukvarnica za šolo (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Debora (1)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Didakta (176)
Doba Epis (1)
Doba Fakulteta (2)
Domus (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES FEE Slovenia (4)
Društvo DOVES, program Ekošola kot način življenja (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (31)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (5)
Društvo psihologov Slovenije (23)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Družba Jezusova (31)
Družba sv. Cirila in Metoda (3)
Družina (2)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državna založba Slovenije (4)
Državni izpitni center (20)
DZS (206)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
F. Praprotnik (1)
F. Tempsky (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za telesno kulturo (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Geološki zavod (2)
Goričar & Leskovšek (1)
I. Lesar (1)
I. Lešnik (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. r. deposito dei libri scolastici (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
IPSOS (13)
Istituto sloveno di ricerche (1)
J. Leon (1)
J. Papš (1)
J. Sagadin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (25)
Jožef Blaznik (1)
Jutro (1)
K. k. Schulbücher-Verlag (1)
K. K. Schulbücherverlag (1)
K. K. Schulbücher-Verlag (2)
Kaiserlich-königlich Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königlicher Schulbücher-Verlag (21)
Kaiserlich-Königlicher Schulbücher-Verlag (1)
Karola Gerolda sin (1)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
Krajevna skupnost Sora (1)
KS Laze-Jakovica (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
L. Cappelli (1)
L. Novak (1)
L. Trevisini (2)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Lieglova knjigarnica (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Ljudska tiskarna (1)
Llooyd (1)
M. Blažić (1)
M. Gerbec (1)
M. Jurkovič (1)
M. Ovsenik (1)
M. Pikl (1)
Mariborska knjižnica (19)
Mestna glavna šola (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20)
Ministrstvo za šolstvo in šport (75)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Mladinska knjiga (6)
Moderna organizacija (7)
Modrijan (40)
Muzejsko društvo (7)
Muzejsko društvo Železniki (7)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Narava (1)
Naše delo (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
NUK (1)
Občina (2)
Obzorja (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (8)
Osnovna šola (5)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Franceta Prešerna (1)
Osnovna šola Ormož (3)
Osnovna šola Preska (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
OŠ Preska (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
Panika Records (1)
Pedagoška fakulteta (155)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (18)
Pedagoška obzorja (35)
Pedagoški inštitut (5)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pionirski dom - Center za kulturo mladih (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pokrajinska šolska založba (6)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
Prva osnovna šola (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
RIS Dvorec (3)
Rokus (1)
Rokus Klett (128)
RTV (1)
S. Novljan (1)
S. Š. M. (1)
samozal. izdajatelj (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (9)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
Slavistično društvo Slovenije (114)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski šolski muzej (62)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (12)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (7)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
SO (1)
Societá storica del Litorale (9)
Societât filologjiche furlane 'Graziadio Isaia Ascoli' (3)
Statistični urad Republike Slovenije (13)
SZK Oktatási Intézete (3)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (3)
Šola za ravnatelje (36)
Tangram (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tiskarna sv. Cirila (1)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
Tiskovna zadruga (4)
Učiteljska tiskarna (6)
Učiteljski dom (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
v c. kr. zalogi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
V. Štemberger (1)
Verlag Der Deutsch. Schulvereinsschule In Laibach (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Založba FE (1)
Založba G (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (2)
Zavod LR Slovenije za statistiko (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (21)
Zavod RS za šolstvo (124)
Zavod SR Slovenije za statistiko (26)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zbornica zdravstvene nege (5)
Združenje za socialno pedagogiko (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (9)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (60)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (2)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (19)
Išči med rezultati (1769)