Število rezultatov iskanja: 239

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta chimica slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Acta linguistica asiatica (5)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (2)
Bilten e-šolstvo (7)
Bogoslovni vestnik (2)
CEPS journal (6)
Časopis za kritiko znanosti (1)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Didakta (4)
Edinost in dialog (1)
ELOPE (Ljubljana) (10)
Informatica (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (15)
Kemija v šoli in družbi (1)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Ljubljanski zvon (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Metodološki zvezki (1)
Muzikološki zbornik (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (6)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (2)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (6)
Planinski vestnik (1)
Presek (1)
Primerjalna književnost (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (13)
Revija za geografijo (1)
Slavia Centralis (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenščina 2.0 (4)
Sodobna pedagogika (26)
Studia universitatis hereditati (2)
Šolska kronika (4)
Šolsko polje (6)
Teorija in praksa (1)
Učiteljski tovariš (11)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (11)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (7)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (3)
Zgodovinski časopis (2)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
Mariborska knjižnica (1)
Miška d.o.o (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38)
Pedagoška obzorja (6)
Planinska zveza Slovenije (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (18)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
ZRC SAZU (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (26)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Didakta (4)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (7)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Družba Jezusova (4)
Družina (2)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (11)
M. Langus (1)
Mariborska knjižnica (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva (1)
Miška (7)
Moderna organizacija (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta (22)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (6)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
samozal. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko društvo za angleške študije (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societá storica del Litorale (5)
Šola za ravnatelje (7)
Študentska založba (1)
T. Pristovnik (1)
Tiskovna zadruga (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
Turistica (1)
University Press, Faculty of Arts (2)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje zdravnikov družinske medicine (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (26)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (239)