Število rezultatov iskanja: 368

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Acta medico-biotechnica (2)
Anthropological notebooks (1)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (2)
AS. Andragoška spoznanja (5)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delo in varnost (9)
Didakta (12)
Farmacevtski vestnik (1)
Geografski obzornik (2)
Geologija (2)
Gozdarski vestnik (1)
Hmeljar (Žalec) (2)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Kakovostna starost (7)
KPK vestnik (47)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Letno poročilo KPK (12)
Lex localis (1)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (1)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (7)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naše gospodarstvo (2)
Obzornik zdravstvene nege (18)
Onkologija (Ljubljana) (11)
Organizacija (Kranj) (5)
Pedagoška obzorja (2)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (5)
Poročilo o delu Združenja proti spolnemu zlorabljanju (1)
Pravni letopis (1)
Pravnik (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (4)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Sanitarno inženirstvo (1)
Slovenski čebelar (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (2)
Strojniški vestnik (1)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (3)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (27)
Zdravniški vestnik (35)
Zdravstveno varstvo (14)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (11)
Čebelarska zveza Slovenije (4)
Didakta (12)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (27)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (4)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (7)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (14)
IUS SOFTWARE d.o.o. (8)
Komisija za preprečevanje korupcije (59)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (60)
Onkološki inštitut Ljubljana (12)
Pedagoška obzorja (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (35)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (5)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (9)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (18)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Založnik
A. Krvavica, Š. Likar (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Murovec (1)
Bird Publisher (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (4)
Didakta (12)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (27)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo študentov medicine Slovenije (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (2)
Društvo za oskrbo ran Slovenije - DORS (2)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (4)
Družba Jezusova (27)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
F. Novak (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Geološki zavod (2)
Gospodarski vestnik (5)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (7)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (5)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (15)
IVK - Inštitut za varnostno kulturo (1)
J. Pečar (1)
K. Bezek (1)
Katoliška bukvarna (1)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
Komisija za preprečevanje korupcije (59)
Krka (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
M. Ambrožič (1)
Medicinska fakulteta (2)
Medicinski razgledi (7)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Moderna organizacija (5)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (15)
National Institute of Public Health (1)
National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Onkološki inštitut (12)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
P. Jančič (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (2)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pomursko društvo za boj proti raku (1)
Pravna fakulteta (1)
RIC (1)
RSS (2)
samozaložba (2)
Sekcija za preventivno medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (4)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (35)
Slovensko združenje paliativne medicine (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (3)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (2)
Urad RS za mladino, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (4)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod SRS za varstvo pri delu (5)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju (1)
Zbornica zdravstvene nege (18)
Zdravstveni odsek za Slovenijo (1)
Združenje proti spolnemu zlorabljanju (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (368)