Število rezultatov iskanja: 298

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (16)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Acta hydrotechnica (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropological notebooks (4)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (1)
Atlanti (9)
Bogoslovni vestnik (1)
CANSTAT statistical bulletin (5)
Central European Public Administration Review (1)
Časopis za kritiko znanosti (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
De musica disserenda (2)
Dejanje (Ljubljana) (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Delavci in delodajalci (1)
Documenta Praehistorica (4)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Družboslovne razprave (1)
Edinost in dialog (1)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (7)
Hacquetia (26)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (9)
Jezikoslovni zapiski (2)
Journal of energy technology (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1)
Lex localis (1)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (78)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naše gospodarstvo (1)
Organizacija (Kranj) (4)
Otrok in knjiga (6)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Research in social change (1)
Revija za geografijo (6)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Slavia Centralis (2)
Slavistična revija (6)
Slovenski gospodar (2)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1963) (11)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolska kronika (1)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (4)
Zvonček (Ljubljana) (2)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (11)
Mariborska knjižnica (6)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (9)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (110)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (55)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (7)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
(2)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (2)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biotehniška fakulteta (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (11)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Glasbena matica (1)
Helidon (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (7)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
International Institute for Archival Science (7)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
J.O.Z. (1)
Jožef Blaznik (1)
Karlinger Károly (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Mariborska knjižnica (6)
Moderna organizacija (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (6)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Press Foto (1)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (28)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Statistični urad Republike Slovenije (5)
Študentska založba (3)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (78)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
VPL (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba ZRC (6)
Zavod LRS za zdravstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (26)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Išči med rezultati (298)