Število rezultatov iskanja: 10667

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Academica turistica (2)
Acrocephalus (61)
Acta agriculturae Slovenica (98)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta carsologica (24)
Acta chimica slovenica (6)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (33)
Acta geotechnica Slovenica (2)
Acta historiae artis Slovenica (7)
Acta Histriae (1183)
Acta hydrotechnica (49)
Acta linguistica asiatica (3)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (2)
Acta silvae et ligni (14)
Agricultura (Maribor) (3)
Alkohol in rak (1)
Amfiteater (Ljubljana) (13)
Anali PAZU (11)
Angeljček (6)
Annales kinesiologiae (Koper) (172)
Annales. Series historia et sociologia (161)
Annales. Series historia naturalis (38)
Anthropos (Ljubljana) (9)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (Ljubljana) (2)
Arheološki vestnik (22)
Arhivi (12)
Ars et humanitas (22)
Ars mathematica contemporanea (662)
AS. Andragoška spoznanja (126)
Asian studies (12)
Atlanti (1)
Barvila, pokosti, laki, pleskala, lim (1)
Beljenje, barvanje, tiskanje tkanin, apretura (4)
Bogoslovni vestnik (29)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (4)
Central European Public Administration Review (3)
CEPS journal (22)
Clotho (2)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (53)
Časopis za zgodovino in narodopisje (8)
De musica disserenda (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (30)
Delavci in delodajalci (4)
Delo & dom (1)
Delo (Ljubljana) (3)
Delo in varnost (4)
Dialogi (27)
Didakta (9)
Dogovori (65)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (106)
Domači odzivi na globalne izzive (13)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (51)
Dvigala (1)
Economic and business review (21)
Edinost in dialog (12)
Eksplozijski in toplotni motorji, plinovi presijski motorji, motorji na vzmeti in utežni motorji (21)
Elektrotehnika (28)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (12)
Endoskopska revija (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (34)
Fabrikacija plina in razsvetljava s plinom (1)
Fabrikacija železa (2)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (20)
Fizika v šoli (1)
Fizioterapija (Ljubljana) (3)
Folia biologica et geologica (1)
Fotografija (4)
Fotografija in kinematografija (2)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (281)
Geografija v šoli (2)
Geografski vestnik (1)
Geografski zbornik (2)
Geologija (136)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasbeni instrumenti (1)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (236)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (22)
Glej, netopir! (2)
Gorivo (5)
Gospodarska gibanja (3)
Gozdarski vestnik (11)
Gradbeni vestnik (4)
Gradnja železnic, cest in mostov (2)
Grafičar (Ljubljana) (2)
Hacquetia (3)
Handausgabe der Gesetze und Verordnungen für Krain (1)
Hmeljar (Žalec) (2)
Hmeljarski bilten (2)
IB revija (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (7)
Industrija maščob, sveče, mila, mineralna olja (5)
Industrija za obleke, razen za klobuke in za obutev (4)
Informacije MIDEM (10)
Informatica (Ljubljana) (4)
Informatica Medica Slovenica (3)
Instrumenti (4)
Izdelki iz papirja, podelovanje papirja in reklama (8)
Izdelovanje in obdelovanje usnja (1)
Izdelovanje papirja (1)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (22)
Izzivi prihodnosti (6)
Javna tribuna - Delegatska priloga (6)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (69)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (65)
Journal of energy technology (1)
Kakovostna starost (5)
Kaplje (Idrija) (3)
Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja na Univerzi na Primorskem (2)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kemijski postopki in aparati, v kolikor niso navedeni v posebnih razredih (38)
Keramična industrija, industrija kamenja in cementa (4)
Keria (Ljubljana) (3)
Kinesiologia Slovenica (8)
Ključavničarski proizvodi in blagajne (1)
Kmetijske in rokodelske novice (87)
Knjižnica (9)
Kolarstvo, velocipedi in motorna vozila (10)
Kovine zlitine tehnologije (39)
Kronika (Ljubljana) (21)
Kronika slovenskih mest (3)
Les (Ljubljana) (22)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (5)
Literatura (Ljubljana) (28)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski zvon (99)
Loški razgledi (20)
Management (149)
Managing global transitions (114)
Matematika v šoli (1)
Materiali in tehnologije (75)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (30)
Mehanično obdelovanje kovin (razen valjarn vobče) (4)
Mesečna obvestila (1)
Mlini (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (79)
Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost (1)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (34)
Naša komuna - delegatsko gradivo (1)
Naša komuna (Ljubljana) (121)
Naša skupnost (Grosuplje) (173)
Naša skupnost (Jugoslavija) (5)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (22)
Naša skupnost (Ljubljana) (95)
Naša sodobnost (3)
Naše delo (Ptuj) (89)
Naše gospodarstvo (3)
Natura Sloveniae (35)
Negovanje zdravja (2)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obdelovanje in konserviranje lesa (2)
Obzornik zdravstvene nege (13)
Ogrevanje (vobče) (3)
Onkologija (Ljubljana) (58)
Onkološki vikend (53)
Organizacija znanja (1)
Orodje in priprave, ki niso posebej imenovane (16)
Otrok in knjiga (19)
Parni kotli s pripremo (razen kurišč, razred 24) (3)
Parni stroji (s krožnim in nihajočim betom in z valji, ki se obračajo) (1)
Pasijonski doneski (3)
Phainomena (Ljubljana) (6)
Pika na si (4)
Planinski vestnik (151)
Plavžarstvo (4)
Podjetje in delo (8)
Poligrafi (11)
Poljedelstvo in gozdarstvo, vrtnarstvo in vinogradništvo, mlekarstvo, zootehnika (1)
Pomurska obzorja (13)
Posode in priprave za gospodinjstvo (7)
Pravnik (1)
Prečiščenje in pripravljanje rud, rudnin (predelovanje blata in izgorkov) (1)
Predenje (4)
Presek (15)
Primerjalna književnost (3)
Priprave za kontrolo, priprave za registriranje in avtomatske blagajne (3)
Priprave za točenje (2)
Prispevki za novejšo zgodovino (67)
Projektna mreža Slovenije (5)
Proteus (10)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (31)
Ptujski tednik (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Rak na črevesju (1)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (3)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (4)
Razredni pouk (6)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Res novae (1)
Reševalne in gasilne priprave (1)
Retrospektive (3)
Revija za elementarno izobraževanje (49)
Revija za geografijo (1)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (16)
RMZ-materials and geoenvironment (6)
Roževina, slonova kost, kavčuk, gutaperča in druge plastične mase (1)
Rudarstvo (1)
Scopolia (1)
Sesaljke in druga črpala za tekočine (2)
Signalizacija (razen železniških priprav te vrste) (1)
Slavia Centralis (1)
Slavica Tergestina (6)
Slavistična revija (123)
Slovenec (Celovec) (254)
Slovenka (1)
Slovenske novice (1)
Slovenski čebelar (7)
Slovenski čebelar in sadjerejec (67)
Slovenski gospodar (104)
Slovenski jezik (1997) (5)
Slovenščina 2.0 (14)
Slovenščina v šoli (4)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (6)
Socialno delo (8)
Sodobna pedagogika (9)
Sodobnost (1963) (79)
Sport, igre, narodne zabave (1)
Stati inu obstati (148)
Steklo (2)
Stiskalnice (1)
Strelno orožje, municija, obrana (15)
Strojni deli (5)
Strojniški vestnik (9)
Studia Historica Slovenica (5)
Studia mythologica Slavica (3)
Studia universitatis hereditati (69)
Svet ptic (7)
Šolska knjižnica (2)
Šolska kronika (4)
Šolsko polje (4)
Šolsko svetovalno delo (1)
Šport (Ljubljana) (4)
Štajerc (16)
Tekstilec (67)
Teorija in praksa (13)
The art of discrete and applied mathematics (17)
Tiskarstvo, pisalni stroji, štampilje (2)
Tkanje (4)
Tobak (2)
Tomšičev glas (1)
Traditiones (Ljubljana) (11)
Trdoživ (2)
Učiteljev glas (2)
Učiteljski tovariš (61)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (4)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (74)
Vakuumist (7)
Varstvo narave (2)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (27)
Ventil (Ljubljana) (12)
Verba hispanica (2)
Vertec (1871) (12)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (8)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vrhutalno stavbarstvo (3)
Vzgoja (Ljubljana) (5)
Vzgoja in izobraževanje (4)
Zbor občanov (96)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 3 (1)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (6)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (11)
Zdravniški vestnik (35)
Zdravstveno varstvo (101)
Zgodovina v šoli (4)
Zgodovina za vse (97)
Zgodovinski časopis (10)
Zgodovinski zapisi (5)
Zrakoplovstvo (9)
Zvonček (Ljubljana) (16)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (5)
Železniški promet (1)
Živila (3)
Leto izida
???? (7)
????-1935 (1)
100 (1)
1000-1100 (1)
1100-1200 (1)
1150-1180 (1)
1150-1200 (8)
1180-1200 (1)
1200-1300 (1)
1250-1275 (1)
1270-1330 (1)
1275-1300 (1)
1290-1310 (1)
1300-1335 (1)
1300-1350 (1)
1300-1400 (3)
1300-1500 (1)
1330-1370 (2)
1347 (1)
1350-1400 (2)
1352 (1)
1380-1420 (1)
1380-1450 (1)
1390-1410 (2)
1397 (1)
1400-1450 (3)
1400-1500 (4)
1415 (1)
1423 (1)
1428-1450 (1)
1435 (1)
1438-1449 (1)
1445-1455 (1)
1450-1475 (1)
1450-1500 (3)
1455-1500 (1)
1465-1480 (1)
1470 (3)
1472 (1)
1473 (2)
1474 (3)
1475 (2)
1476 (2)
1479 (2)
1480 (3)
1481 (3)
1482 (1)
1482-1485 (1)
1482-1497 (1)
1483 (1)
1483-1484 (1)
1484 (1)
1485 (1)
1485-1488 (1)
1486 (1)
1488 (1)
1489 (1)
1490-1491 (1)
1490-1500 (5)
1491 (2)
1492 (2)
1494 (1)
1497 (1)
1497-1498 (1)
1497-1499 (1)
1498 (1)
1499 (1)
1500-1600 (1)
1505 (1)
1510-1525 (1)
1525-1575 (1)
1533 (1)
1535 (1)
1539 (1)
1550-1575 (1)
1557 (1)
1558 (1)
1560 (1)
1560-1600 (1)
1566 (1)
1567 (1)
1574 (1)
1578 (1)
1580-1590 (1)
1586 (1)
1594 (1)
1595-1716 (1)
1600-1620 (1)
1600-1625 (1)
1625/1675 (1)
1643 (1)
1659 (1)
1667 (1)
1675-1790 (1)
1680-1720 (1)
1684 (1)
1688 (1)
17.09.2015 (1)
1700 (1)
1700-1875 (1)
1729 (1)
1730/1760 (1)
1733 (1)
1739 (1)
1740 (1)
1764 (1)
1768 (2)
1770 (1)
1770-1780 (1)
1771 (1)
1773 (3)
1774 (2)
1775 (3)
1775/1825 (1)
1777 (2)
1778- (1)
1780 (1)
1780-1785 (1)
1780-1830 (1)
1782-1800 (1)
1783 (1)
1784 (1)
1787 (2)
1789 (2)
1790 (1)
1792 (2)
1794 (1)
1795 (2)
1796 (1)
1797 (1)
1798 (1)
18?? (3)
1800 (5)
1800-1820 (3)
1800-1900 (14)
1801-1919 (1)
1804 (1)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (1)
1810 (3)
1812 (2)
1813 (2)
1814 (1)
1817 (2)
1818 (1)
1820 (1)
1821 (1)
1823 (1)
1824 (2)
1825 (1)
1826 (2)
1827 (1)
1828 (3)
1829 (2)
1830 (1)
1831 (4)
1832 (2)
1833 (2)
1834 (4)
1835 (5)
1836 (5)
1837 (1)
1838 (4)
1838-1840 (1)
1839 (2)
1839-1844 (1)
1842 (1)
1843 (1)
1844 (1)
1845 (3)
1846 (9)
1847 (7)
1848 (8)
1849 (4)
1850 (5)
1851 (2)
1852 (2)
1852-1862 (1)
1854 (1)
1854-1864 (1)
1855 (1)
1855, (1)
1856 (2)
1857 (7)
1858 (5)
1858- (1)
1859 (6)
1860 (6)
1861 (5)
1862 (9)
1863 (8)
1864 (1)
1865 (102)
1866 (109)
1867 (49)
1868 (2)
1869 (2)
1869/1887 (1)
1869-70 (5)
1870 (4)
1871 (2)
1871-1881 (1)
1872 (1)
1873 (7)
1874 (5)
1875 (3)
1876 (3)
1877 (6)
1878 (3)
1879 (6)
1880 (2)
1880-1918 (19)
1881 (4)
1882 (8)
1883 (7)
1883-1890 (1)
1884 (19)
1885 (18)
1886 (20)
1887 (17)
1888 (19)
1889 (7)
1890 (13)
1891 (12)
1892 (15)
1893 (5)
1894 (8)
1895 (4)
1896 (8)
1897 (8)
1898 (12)
1898-19?? (1)
1899 (7)
1899-1905 (1)
1899-2006 (1)
19?? (127)
190? (1)
1900 (9)
1900- (1)
1900/1925 (1)
1901 (8)
1901-1904 (1)
1901-1909 (1)
1902 (5)
1903 (8)
1904 (15)
1905 (13)
1905-1908 (1)
1906 (11)
1907 (4)
1908 (10)
1908/1935 (1)
1909 (8)
191? (4)
1910 (14)
1910/1925 (8)
1910/1930 (1)
1911 (18)
1911-1912 (2)
1912 (15)
1913 (21)
1913/1923 (1)
1914 (12)
1914-1918 (1)
1914-1919 (3)
1915 (18)
1915/18 (1)
1916 (7)
1917 (2)
1918 (3)
1918-1919 (3)
1919 (10)
1919-1922 (1)
192? (1)
1920 (26)
1920/1940 (2)
1920-1933 (1)
1920-1940 (1)
1921 (9)
1922 (19)
1923 (19)
1924 (19)
1925 (48)
1925-1935 (1)
1926 (24)
1927 (33)
1928 (4)
1929 (25)
193? (8)
1930 (30)
1930-1932 (2)
1930-1934 (1)
1930-1935 (3)
1930-1936 (1)
1930-1937 (1)
1930-1939 (1)
1930-1940 (1)
1931 (30)
1932 (47)
1933 (20)
1934 (22)
1935 (26)
1935-1937 (1)
1936 (32)
1937 (23)
1937/1938 (1)
1938 (16)
1939 (18)
194? (1)
1940 (34)
1940-1950 (1)
1941 (10)
1941-2015 (1)
1942 (3)
1942-1952 (1)
1943 (5)
1944 (8)
1945 (7)
1945-1949 (1)
1946 (2)
1947 (2)
1948 (10)
1948/1950 (1)
1948-1949 (1)
1949 (54)
1950 (38)
1950/1960 (1)
1950-1953 (1)
1950-1955 (1)
1950-1956 (1)
1950-1959 (1)
1950-1960 (1)
1951 (3)
1952 (1)
1954 (4)
1955 (3)
1955-1959 (1)
1955-1960 (2)
1955-1965 (4)
1955-1966 (1)
1956 (1)
1957 (8)
1958 (3)
1958-1959 (1)
1959 (4)
196? (9)
1960 (3)
1960-1961 (4)
1960-1962 (2)
1960-1963 (1)
1960-1964 (2)
1960-1965 (1)
1960-1966 (1)
1960-1968 (1)
1960-1969 (10)
1960-1970 (7)
1960-1980 (1)
1961 (2)
1961-1969 (1)
1962 (9)
1964 (9)
1964-1965 (1)
1965 (4)
1965-1970 (1)
1965-1975 (1)
1966 (3)
1967 (8)
1967-1977 (1)
1968 (8)
1969 (9)
197? (3)
1970 (6)
1970-1971 (1)
1970-1979 (3)
1970-1980 (1)
1971 (12)
1972 (13)
1973 (19)
1974 (25)
1975 (22)
1975-1978 (1)
1975-1990 (1)
1976 (43)
1977 (34)
1978 (43)
1978-1980 (1)
1979 (105)
1980 (49)
1980-1983 (1)
1980-1990 (3)
1981 (52)
1982 (54)
1983 (82)
1984 (77)
1984/1985 (1)
1985 (139)
1985-1992 (1)
1986 (119)
1986-1987 (2)
1987 (82)
1988 (93)
1989 (124)
199? (4)
1990 (93)
1990-1991 (5)
1990-1992 (1)
1990-1995 (2)
1991 (109)
1991-1992 (2)
1991-1993 (1)
1992 (112)
1993 (140)
1994 (131)
1995 (87)
1996 (101)
1997 (114)
1997-1992 (1)
1998 (139)
1999 (156)
20.2.2015 (1)
2000 (136)
2000-2005 (1)
2001 (119)
2002 (107)
2003 (132)
2004 (130)
2005 (103)
2006 (137)
2006-2012 (1)
2007 (145)
2008 (157)
2008-2009 (3)
2009 (159)
2010 (204)
2011 (229)
2012 (259)
2012-2013 (1)
2012-2014 (1)
2013 (290)
2014 (376)
2015 (444)
2016 (439)
2017 (470)
2018 (454)
2018- (1)
2019 (565)
2020 (469)
2021 (401)
2022 (119)
podatka (1)
s. (2)
s. d. (77)
Izvor
(4)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Čebelarska zveza Slovenije (7)
DELO, d.d. (6)
Didakta (9)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (30)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (15)
Društvo psihologov Slovenije (31)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo slovenskih skladateljev (2)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (68)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (7)
Družina d.o.o. (1)
EIPF, Ekonomski inštitut d.o.o. (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (22)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (16)
Geološki zavod Slovenije (133)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (14)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (10)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (6)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (104)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (4)
Inštitut za novejšo zgodovino (67)
Inštitut za varovanje zdravja RS (34)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (5)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (125)
Knjižnica Ivana Tavčarja (9)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (3)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (110)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (79)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (3)
Lexpera d. o. o. (5)
Mariborska knjižnica (20)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (736)
Mladinska knjiga (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (2)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (23)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Nacionalni inštitut za biologijo (14)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (67)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3318)
Območna obrtno-podjetniška zbornica Metlika (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (124)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (2)
Planinska zveza Slovenije (151)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (13)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (10)
SIB d.o.o. (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (196)
Slavistično društvo Slovenije (97)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovenski etnografski muzej (28)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (13)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (4)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (2)
Slovensko etnološko društvo (22)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko odonatološko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (148)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (35)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za projektni management (5)
SNG Opera in balet Ljubljana (2)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (49)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (11)
Universita degli Studi di Trieste (6)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem (71)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (263)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (679)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1366)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (106)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (235)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (137)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (73)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (41)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (27)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (49)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerzitetna knjižnica Maribor (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (74)
Založba Univerze na Primorskem (236)
Zavod RS za šolstvo (28)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (13)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (11)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (4)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
Zgodovinsko društvo Celje (97)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (5)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (199)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (54)
ZRC SAZU (249)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (98)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (17)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (7)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (281)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (11)
Zveza lesarjev Slovenije (22)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (25)
Vsebina
Založnik
(47)
"Automat" Hartwig (1)
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
[Friedrich Reichardt] (1)
= Institute for Slovene Emigration Research (1)
= Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (148)
= Societa storica del Litorale (1)
= University of Primorska Press (2)
A. L. P. Peca (2)
A. Turk (1)
Agencija Plahutnik (1)
Agencija za fotodokumentaciju (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko (71)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (11)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (154)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (8)
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (4)
Ansambel Grešniki (1)
Ansambel Rž (1)
Anton Sorg (1)
Apud Christianum Egenolphum (1)
APZ Tone Tomšič (1)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (12)
Aria Records (2)
arte et ingenio Iacobi de Rubeis ... (1)
Arthea (1)
Artizan (1)
Artur Kollitsch (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (7)
Association of Radiology and Oncology (3)
Augustae Vindelicorum (1)
aus der kaiserlich=königlichen Hof- und Staatsdruckerei (1)
AVF Studio (1)
B. Borko (1)
Beletrina (6)
Biotehniška fakulteta (91)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (13)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (17)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (28)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Biteks (2)
Bogoslovni vestnik (1)
Borec (1)
Bos. Pošta (2)
Bralno društvo Edinost (1)
Brat Frančišek (1)
Braun Electronic (1)
C. Logar (1)
C. Pleško (1)
Cankarjeva založba (5)
Casa del pensionato (1)
Cecilijansko društvo za goriško nadškofijo (1)
Centar film (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (1)
Centralgrafica (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (188)
Cerdonis (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Chicago Slovene Button Box Club (1)
Circolo culturale Rečan (1)
Classic International Records (1)
Co Libri (1)
Coda (2)
CODA (1)
Commerce (1)
Conan (1)
Coro maschile Matajur (1)
Corona (5)
ČZP Pomurski tisk (2)
D. Rovšek (1)
Dallas (1)
Dallas Records (1)
Dashöfer (1)
Delavsko bralno društvo (1)
Delo (6)
Di Tape (1)
Didakta (11)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
Diskoton (1)
distribucija Corona (2)
distributed by Slovenian Library Bagara Hous (1)
DMFA-založništvo (5)
Doba (1)
Doba Epis (42)
DOBA EPIS (1)
dobijo se per Johannesi Kaiseri, bukuvesarji (1)
dobijo se per Johannesi Kaiserji, buklivesarji (1)
Dokumentarna (1)
Dolenjska turistična zveza (1)
Dom upokojencev (1)
Don Juan (1)
Dots Records (1)
Dramatično društvo (1)
Dream studio Krt (2)
Dream Studio Krt (2)
Druga godba (2)
Druga godba-GMS (1)
drukanu per Ignaziu Klainmajerju (1)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
drukanu, inu se najde per Joan. Frideriku Egerju (1)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo Demos na Kamniškem (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (8)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (2)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (5)
Društvo Laufarji (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (400)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (10)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo psihologov Slovenije (40)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (61)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (7)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (7)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (2)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (2)
Družba Jezusova (5)
Družba sv. Mohorja (3)
Družina (9)
Državna založba Slovenije (67)
Državni izpitni center (1)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
Duvan (1)
Dynamic Records (2)
DZS (7)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Editoriale stampa Triestina (1)
Egerjeva tiskarnica (1)
Eger'sche Buchdruckerei (1)
Ekonomska fakulteta (21)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomski institut Pravne fakultete (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Emka (1)
EnaBanda (1)
Epoha (1)
Erhard Ratdolt (1)
Euro-class Musicassettes (1)
excudebat Raphael Hofhalter, Viennae (1)
F. Bračko (1)
F. K. Kos (1)
F. Ocepek (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of management (114)
Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište (1)
Fakulteta za arhitekturo (8)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (55)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za management (140)
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (17)
Fakulteta za organizacijske študije (22)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (10)
Fakulteta za šport (3)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (8)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (5)
Fancy (1)
Fantje na vasi (1)
Fantje z vasi (1)
Federalni odbor ESZDNJ za Slovenijo (1)
Festival (5)
Festival Ljubljana (1)
Filovske pevke (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (27)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (20)
Flexible - VM Records (1)
Foto Augustin (1)
Foto Mojca (2)
Foto revija Ilustracija (1)
Foto Slovenija (1)
foto Vengar (1)
Fotolik (8)
Foto-tehnika (1)
Foto-Tehnika (1)
Fr. A. Urbánek (1)
Fr. Pavlin (1)
Fr. Vesel (14)
Franc Leskovšek (1)
Franz Renner, de Heilbronn (1)
Fritz Rasch, Celje (1)
Fundacja Slawistyczna (8)
Gabriele-Založba Beseda, zavod za zavestno življenje (1)
Galeb (1)
Galerija Ars Sacra (1)
Gartner M. (1)
Gasilska godba na pihala Lovrenc na Pohorju (1)
Gec (1)
GEC (7)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
Generalturist (2)
Genija (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod Ljubljana (3)
Geološki zavod Slovenije (133)
GH Don Juan (1)
Gimnazija (2)
Glasbena matica (24)
Glasbena Matica (2)
Glasbena mladina (2)
Glasbena založba MiMik (1)
Glasbena zložba Miro Klinc (1)
Glasbeno založništvo Helidon (4)
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (2)
Glaxo (2)
Gledališka skupina Gib (1)
Gloria (1)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (14)
GPZ Sraka (8)
Greyko (1)
Gunther Zainer (2)
Günther Zainer (2)
Gutenberghaus (2)
Hans Aurl (1)
Helidon (105)
Helodin (1)
Hermagoras (2)
Hidrotehnična smer FGG (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Hmezad (1)
hoc opus exactum divina arte Joannis Amerbacensis ... (1)
Hrušiški fanti (1)
Hrvatsko geografsko društvo (1)
Hydraulics Division FGG (1)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
i2 (1)
Ico (1)
ICO (1)
Ignac Alojz Kleinmayr (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (2)
ino na komision pri A. Wajcingeri v' Radgoni (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (40)
Institute of archaeology at ZRC SAZU (3)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (10)
Inštitut Antona Trstenjaka (5)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (3)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (4)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (8)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (114)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (68)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (63)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (51)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (35)
Intelyway webmedia (2)
Ipi (1)
is buqvalisha P.P. Augushtinar. Diskalceatov per S. Joshefu v' Lublani (1)
is zherkami Dominika Biasutti (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (3)
IUS SOFTWARE (2)
iz cesarsko-kraljevske državne tiskarnice (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (1)
J. Bezjak (1)
J. Blaznik (2)
J. E. Božič (254)
J. Giontini (5)
J. Kovačič (1)
J. Levičnik (1)
J. R. Milic (1)
J. R. Miliz (1)
J. Špicar (3)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (61)
Jakopičev paviljon (1)
Janes Lavre Greiner (1)
Janez Modic (67)
Jezuitski kolegij (1)
Johann Amerbach (1)
Johann Schüssler (1)
Joško Šmuc (1)
Jožef Blaznik (87)
Jug (2)
Jugoreklam (2)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jugoton (9)
Jugoturist (3)
Kaliwoda (1)
kamnotis pri Egerji (1)
kamnotis Rozalije Eger (1)
kamnotiskarna Egerjeva (1)
Kamnotiskarnica Rozal. Eger (1)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (32)
Kancerološko združenje SZD (6)
Kantadori (1)
Kapelski kvartet (1)
Karl Linhart (16)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška bukvarna (4)
Katoliško tiskovno društvo (106)
KFD (1)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center (1)
Kmetijsko-gozdarska zadruga 'Sora' (1)
Knjižara Zorko (1)
Književne novice (1)
Komorni moški zbor Območne obrtne zbornice Ruše (1)
Kompas (4)
Kompas MTS (1)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (1)
Koroška osrednja knižnica (1)
Koroška osrednja knjižnica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3)
Kranjski kvintet (1)
Krka (12)
Krščanska kulturna zveza (3)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (3)
Krt (2)
KS (1)
KUD (1)
KUD Bogenšperk (1)
KUD Janko Živko (1)
KUD Metalka (1)
KUD Sodobnost International (11)
Kulturni center (1)
Kulturno društvo (2)
Kulturno društvo Borovnica (1)
Kulturno društvo France Prešeren (1)
Kulturno društvo Godba (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno društvo Rečan (1)
Kulturno društvo Trebanjski oktet (1)
Kulturno društvo Zvezda (1)
Kulturno prosvetno društvo (1)
Kulturno-turistično društvo (1)
Kvartet Zven (1)
L. Fajs (1)
L. Paller (1)
L. Schwentner (10)
Lander Inn (2)
lastna založba (1)
LDS (28)
Lek (1)
Lexpera (6)
Litera (7)
literis Egerianis (1)
Litografija I. Ogrin, ml. (1)
Ljudske pevke (3)
Ljudske pevke Dobrina (1)
Ljudske pevke iz Rogatca (1)
Ljudske pevke KD (1)
Ljudske pevke Urbančanke (2)
Ljudski pevci Društva upokojencev (1)
Ljudski pevci KD Stane Petrovič in DU Hajdina (1)
Ljudski pevci PD (1)
Lovska podzveza (1)
Lovski pevski zbor (1)
LPZ Dekani OKZLD (1)
M. Gerber (1)
M. Pleničar (1)
Mandarina (15)
Mariborska knjižnica (20)
Marjon Sound Productions (1)
Mavrica (1)
McMillan (1)
Meblo (3)
Medicinska fakulteta (1)
Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave (1)
Megaton Records (1)
Melopoja (10)
Menart Records (1)
MePZ Anton Foerster (1)
Mestna občina (3)
Mešani pevski zbor Radenska (1)
Metalurški inštitut el at. (1)
Metulj (1)
Milic (1)
Mimik (5)
MiMik (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (25)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (7)
Mlade lükarice (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (12)
Mohorjeva (4)
Mohorjeva družba (5)
Mohorjeva založba (2)
Moški pevski zbor (1)
Moški pevski zbor DU (1)
Moški pevski zbor Matajur (1)
Moški pevski zbor Slavnik (1)
Movit (1)
MPZ in DPS Vesela pomlad (1)
MPZ skladateljev Ipavcev (1)
Muzejsko društvo (24)
Muzejsko društvo Železniki (5)
Muzika Viva (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
na predajo se naidejo per Ant. Ferlinz (1)
na prodaj in v založbi Janeza Giontinija (1)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na prodaj per Adam Henriku Hónu ... (2)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hohn ... (1)
na prodaj per Aloysju Raabu (2)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (2)
na prodaj per Jan. Klemenzu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (12)
na pródaj per Janesu Klemensu ... (1)
na prodaj per Leopoldu Kremsherji ... (1)
Na Prodaj Per Peternolli (1)
na prodaj per Shtefanu Bittesneck v'' Gorizi (1)
na prodaj v' bukvárnizi se ludske shole Ljubljanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' duhovshnizi (1)
Nacionalen park (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (14)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (67)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (11)
Narodni svet za Koroško (3)
Naša obramba (1)
Naše delo (89)
National and University Library (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
natisnen, inu se najde per Mar. The. Egerze (1)
natisnena inu se najde per Joannesu Retzerju némshkeh shól natiskávzu (1)
natisneni, inu na prodaj per Maríi Skarbina (1)
natisneni, inu na prodaj per Maríi Skarbini (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Rezerju (1)
natisnenu inu na pródaj per Joann. Ręzerju (1)
natisnenu inu na pródaj per Joanu. Rezerju (1)
natisnil Eger (1)
natisnil in na prodaj ima J. Leon (1)
natisnil in založil J. R. Milic (1)
natisnil Janes Leon, natiskaviz (1)
natisnil jih je, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnil Jos. Blasnik (1)
natisnil Joshef Blasnik (18)
natisnil Joshef Sasenberg (1)
natisnil Joshef Sassenberg (2)
natisnil Jožef Blaznik (5)
natisnil Leopold Eger (1)
natisnil Na. od Kleinmayr (1)
natisnila Rosalja Eger (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
natisnjena per Egerji (1)
natísnjena per Egerji (1)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
neznan (1)
neznano (najverjetneje Ciril Žebot) (2)
Nika Records (1)
Nonet Vitra (2)
Nova revija (9)
Nova univerza, Graduate School of Government and European Studies (1)
Nova založba (1)
Obalne galerije (3)
Občina (1)
Občina Ljubljana-Šiška (6)
Občinski pihalni orkester (1)
Območna obrtna zbornica Metlika (1)
Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska (1)
Obzorja (44)
Ocean (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (30)
OK SZDL Bežigrad (96)
OK SZDL Ljubljana Center (65)
Okrajni odbor za proslavo 40-letnice KPJ (1)
Oktet Škofije (1)
Oktet Tosama (1)
Onkološki inštitut (40)
Onkološki inštitut Ljubljana (58)
opera atque impensa Nicolai Jenson Galici (1)
opera et impensis Reinaldi Novimagii ... (1)
opera Iohanis Bergman de Olpe (1)
Osnovna šola (1)
Otroška gledališka skupina Gib (1)
P. Kuret (1)
Pan records (1)
Pan Records (1)
Panika (1)
Panika Records (1)
Partizanska knjiga (1)
PAZU (11)
Pedagoška fakulteta (67)
Pedagoška fakulteta Univerze (4)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (18)
Pedagoški inštitut (9)
Peppermint Productions (1)
per ... Anthonium Coberger ... (1)
per A. Henriku Hohn ... (1)
per Aloisiu Raab ... (1)
per Francis Renner de Hailbrun (1)
per Ignaz Kremshari (1)
per Ignaziu Klainmajerju (1)
per Iohannem Schüssler (1)
per Joshefu od Bacho (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
per Leonardum Wild de Ratisbona (1)
per Marie Theresie Heptnerze (1)
per me Bernardino Rizo de Novara ... (1)
per novem bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
per Octavianum Scotum (1)
per Widmanstadianskih Erbizhah (1)
pertisnene per J.A. Kienreihu (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Pilatova ustanova (1)
Pioneer (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (2)
Pipinova knjiga (1)
pisatelj (1)
Pivec (1)
Pizzicato (2)
PKP, RTV (2)
Planet GV (1)
Planinska zveza Slovenije (151)
Planinsko društvo (3)
Plesno akrobatska skupina Flip (1)
Plesno-akrobatska skupina Flip (2)
po brattih Gallicichih (1)
po Brattih Murero (1)
Pomoravlje promet (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (13)
Pomurski tisk (1)
Poseidon (2)
Potovanje duše (2)
Pravna fakulteta (11)
Predsedstvo Univezitetne konference ZSMS (1)
Prežihov V. (5)
preživeli slovenski domobranci (1)
pri Alozji Wajcingeri knigari (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (10)
Prodok, Mačjidisk (1)
propriété du compositeur (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (1)
Prosvetno društvo (1)
Ptujski tednik (1)
Putnik (7)
Radio Polzela (1)
Radio Tednik (1)
Radio-Tednik (4)
Radio-Tednik Ptuj (2)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (22)
RCA Victor (2)
Ribium Records (1)
Rokus (1)
Roman Pahor (1)
RTB (19)
RTB, PGP (1)
RTV (195)
RTV Ljubljana (2)
RTV Ljubljana, Založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija (12)
RTV Slovenija, Založba kaset in ploš (1)
RTV Slovenija, založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (61)
RTV Slovenija, ZKP (4)
RTV Sovenija, Založba kaset in plošč (1)
RTV, ZKP (1)
Ruslica (1)
RY Records (1)
RY-Recording (1)
S. Fras (2)
s. n, (1)
s. n. (152)
S. n. (2)
S. Popovski (1)
saloshil A. Weiman ... (1)
samozal. (20)
samozal. A. Nipič (1)
samozal. A. Ropotar (1)
samozal. A. Rozman (1)
samozal. A. Rupnik (1)
samozal. D. Butinar (1)
samozal. D. Majkus (55)
samozal. F. Juvan (1)
samozal. I. Kiferle (1)
samozal. J. Aljaž (1)
samozal. J. Hercan (1)
samozal. J. Kenda (98)
samozal. J. Vidali (1)
samozal. J. Žvokelj (1)
samozal. M. Kamnik (1)
samozal. M. Osojnik (1)
samozal. P. Suhodolčan (1)
samozal. skladatelj (4)
samozal. T. Zrnec (1)
samozal. V. Began (1)
samozal. V. Stanič (1)
samozal. V. Vaupotič (2)
samozaložba (4)
Sanje (1)
Sava film (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (188)
se dobe per Lovrenzu Bernbacherju ... (1)
se doby v Lublani na prudej v salogi Lovrenza Berpaherja mejstnega Buqvesa pod Tranzho (1)
se najde per Adam Heinrich Hohn ... (1)
se najde per F.J. Jenko (1)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
se najdejo per Aloysio Raab ... (1)
se najdejo per Joan. Bapt. Mayerju ... (1)
se najdejo per Marii Anni Raab (2)
se najdejo per Mich. Prompergerju (1)
se najdejo per vsih bukvovesarjih, natisnjene per Joshefu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnene pri gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (2)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
se neide per bukvarju Franzu Jos. Jenko (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (4)
Sekretarijat Centralnog odbora USAOJ-a (1)
Septet Bača (1)
SIB (1)
Sij (1)
Simon Magniagus (1)
Skupnost internirancev Dachau-a za Slovenijo (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (117)
skus Ign. Kleinmajerju (1)
skus Jann. Fridrika Egerja (1)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
skusi Iosepha Tadea Mayeria ... (1)
skusi Josepha Thadea Mayerja ... (1)
SKZ (1)
SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (1)
Slavistično društvo Slovenije (124)
Slavko Fras (1)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slovene Society Informatika (2)
Slovenian Chemical Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (91)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (34)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovenski gledališki inštitut (6)
Slovenski komorni zbor (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo Informatica (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za angleške študije (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (3)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (22)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko narodno gledališče Opera in balet (2)
Slovensko odonatološko društvo etc. (2)
Slovensko pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (148)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (36)
Slovensko Združenje za projektni management (5)
SNG (1)
SO (173)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju ... (2)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju meistn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju mejstn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
Socialistična zveza (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (5)
Societa cooperativa editrice Dom (1)
Societa storica del Litorale (212)
Societá storica del Litorale (188)
Spago (3)
Splošno združenje tekstilne industrije (58)
Spomen muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (1)
Sraka (18)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Studio Jaka (1)
Studio Muzikant (4)
Studio Potrč (1)
Sunny Records (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (5)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Šifco Music (1)
Šola za ravnatelje (4)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (29)
Študentska založba (24)
Taped Pictures (1)
TD Ognjišče (2)
TD Vrtanek (1)
Teološka fakulteta (25)
Terlep (1)
Th. Kaltenbrunner (1)
The Joyce and Elizabeth Hall Center for the Humanities, University of Kansas (2)
tiskala Klein in Kovač (1)
Tiskarna sv. Cirila (104)
tiskem Trattner-Károlyho (1)
Tiskovna zadruga (99)
Tiskovna založba (1)
TKM Records (2)
Tobak (2)
ToKnowPress (2)
Tonstudio Weikert (1)
Trgopromet (1)
Trgovsko podjetje Tobak (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (11)
Turistička štampa (3)
Turističko društvo (1)
Turistično društvo (7)
Turistično društvo Vrtnica (1)
Turistkomerc (2)
typis Joannis Friderici Eger (1)
U. Kanjir (1)
U. Miklavžič (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Universita degli Studi di Trieste (6)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University of Maribor Press (3)
University of Maribor, University Press (1)
University of Primorska Press (27)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem (244)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (215)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (36)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (114)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (10)
Univerza v Mariboru (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (8)
Univerzalno življenje (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (46)
Univerzitetni klinični center, Ginekološka klinika, Klinični inštitut za medicinsko genetiko (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Univerzum (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (256)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (74)
utisnenu per Ignaz. Męrku (2)
v salógi in na prodaj per Fránzi Ferstli (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v saloshbi in na prodaj per I. Klemensu (1)
v saloshbi in na prodaj per Ignazii Klemensu ... (2)
v saloshbi in na prodaj per Janesu Giontinitu ... (3)
V. Kosovel (1)
Vakro dedo (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Vaščani pojo (1)
Vaški fantje iz Ključarovec (2)
Vejica (4)
Verlag Fritz Rasch (1)
Vesna film (5)
Victor (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Vladavina Kraljestva (1)
Vladavina Kraljestva, zavod za družbeni napredek (1)
Vodnikova domačija (1)
vtisnjene per Joshefu Schoterju shtamparju, 1795, per katirem se tudi naprude naidejo (1)
v'tisnjene per Joshefu Şhotterju şhtamparju 1790, per katirem se tudi na prude naidejo (1)
vu založbi knižne predaje pri Damian'i ino Sorge'i (1)
W. Kohlhammer (1)
Wonderland (1)
Z. Krstulović (1)
Zakonski in družinski inštitut (1)
Založba Audibook (68)
Založba Avsenik, T. Avsenik (3)
Založba Jaka (1)
Založba kaset in plošč RTV (3)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (2)
Založba kaset in plošč, RTV (1)
Založba Metka (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Otona Fischerja (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (36)
Založba škofijskega ordinariata (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (129)
Založba ZRC (81)
Založba ZRC, ZRC SAZU (27)
založil skladatelj (1)
založil urednik (1)
založnica Jera Rihar (1)
Založništvo tržaškega tiska (3)
Založništvo Tržaškega tiska (1)
Zavarovalnica Triglav (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (24)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (3)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (13)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Združenje geometrov in geodetov kraljevine Jugoslavije, Sekcija Dravske banovine (1)
Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija (1)
Združenje umetnikov (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (4)
Združenje za socialno pedagogiko (6)
ZENECA International (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo Celje (97)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (5)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (193)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1041)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
ZKP RTV (2)
ZKP RTV Ljubljana (1)
ZKP RTV Slovenija (14)
ZKP, RTV (3)
ZKP, RTV Slovenija (1)
Zlati zvoki (54)
Zlati Zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (249)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (188)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (23)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (64)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
ZRC Publishing (3)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
ZSMS (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (7)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (20)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (18)
Zveza geodetov Slovenije (281)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (5)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (58)
Zveza lovskih družin Gorenjske (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (22)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (7)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (27)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezna gimnazija za Slovence (1)
Zvezna knjigarna (1)
Zvezna tiskarna (1)
Železarna Jesenice (39)
Železarna Ravne (39)
Železarna Štore (39)
Ženski pevski zbor KD KŽ KZ (1)
Ženski učiteljski pevski zbor (1)
Župnijski urad (2)
Župnijski urad Sv. Benedikta (1)
Išči med rezultati (10667)