Število rezultatov iskanja: 246

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Domus (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (1)
Državna založba Slovenije (2)
DZS (54)
Edinost (1)
F. Tempsky (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Goričar & Leskovšek (1)
I. r. deposito dei libri scolastici (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
K. k. Schulbücher-Verlag (1)
K. K. Schulbücherverlag (1)
K. K. Schulbücher-Verlag (2)
Kaiserlich-königlich Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königlicher Schulbücher-Verlag (21)
Kaiserlich-Königlicher Schulbücher-Verlag (1)
Karola Gerolda sin (1)
Kleinmayer & Bbg. (1)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (1)
Modrijan (31)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva, vę šólah (1)
Narava (1)
Obzorja (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
Rokus (1)
Rokus Klett (40)
samozal. T. Bačič etc. (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Tehniška založba Slovenije (1)
Učiteljska tiskarna (2)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
v c. kr. zalogi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve (1)
Založba FE (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (15)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Zavod RS za šolstvo (15)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (246)