Število rezultatov iskanja: 624

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1300-1335 (1)
1484 (1)
1550 (1)
1562 (1)
1563 (1)
1566 (1)
1643 (1)
1700 (1)
1750 (1)
1764 (1)
1765 (1)
1768 (1)
1773 (2)
1777 (2)
1783 (1)
1789 (3)
1790 (1)
1794 (1)
1796 (1)
1798 (1)
1799 (1)
18?? (1)
1800 (1)
1800-1900 (34)
1808 (1)
1810 (1)
1812 (1)
1813 (1)
1816 (1)
1818 (1)
1825 (1)
1826 (1)
1828 (1)
1848 (5)
1849 (3)
1850 (2)
1852 (1)
1855 (1)
1856 (1)
1857 (1)
1859 (1)
1862 (1)
1863 (1)
1866 (1)
1867 (2)
1870 (1)
1871 (1)
1872 (1)
1874 (1)
1875 (1)
1876 (1)
1877 (1)
1879 (1)
1880 (1)
1882 (4)
1885 (3)
1886 (1)
1887 (3)
1888 (2)
1889 (3)
1890 (3)
1891 (5)
1892 (4)
1893 (2)
1894 (5)
1895 (3)
1896 (3)
1898 (3)
1899 (1)
19?? (10)
190? (1)
1900 (2)
1900-1910 (1)
1901 (7)
1902 (3)
1903 (1)
1904 (2)
1905 (8)
1906 (2)
1907 (6)
1908 (3)
1909 (3)
1910 (6)
1910-1930 (1)
1911 (6)
1911-1912 (1)
1912 (3)
1913 (2)
1914 (3)
1915 (13)
1916 (13)
1917 (4)
1918 (1)
1918-1919 (1)
1919 (2)
192? (2)
1920 (4)
1921 (5)
1922 (4)
1923 (4)
1924 (3)
1925 (4)
1926 (8)
1927 (4)
1928 (7)
1929 (4)
1930 (3)
1931 (10)
1932 (3)
1933 (7)
1934 (3)
1936 (7)
1937 (3)
1938 (3)
1938/1939 (1)
1939 (4)
1940 (2)
1941 (1)
1945 (2)
195? (1)
1950 (2)
1950/1960 (1)
1951 (4)
1953 (1)
1958 (1)
1961 (1)
1963 (3)
1964 (1)
1966 (2)
1968 (1)
197? (6)
1970 (1)
1970-1980 (2)
1971 (2)
1972 (1)
1973 (4)
1974 (2)
1975 (3)
1976 (3)
1978 (3)
1979 (4)
1980 (3)
1981 (2)
1982 (3)
1983 (4)
1984 (2)
1985 (4)
1986 (6)
1987 (5)
1988 (7)
1989 (11)
1990 (7)
1991 (7)
1992 (7)
1993 (11)
1995 (5)
1996 (4)
1997 (7)
1998 (2)
1999 (3)
2000 (5)
2001 (4)
2002 (3)
2003 (1)
2004 (4)
2005 (3)
2006 (2)
2007 (4)
2008 (1)
2009 (4)
2010 (1)
2011 (7)
2012 (9)
2013 (16)
2014 (10)
2015 (6)
2016 (11)
2017 (7)
2018 (8)
2019 (12)
2020 (5)
2021 (2)
2022 (1)
podatka (1)
s. d. (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (7)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (2)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mariborska knjižnica (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (22)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (518)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (34)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Založnik
[s. n.] (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Audibook (2)
Bird Publisher (1)
Borec (1)
Brat Frančišek (7)
Brat Frys and Good Times (1)
Brata Rode in Martinčič (1)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
DMFA - založništvo (1)
Dramatično društvo (1)
Drava (1)
Druck von J. Rud. Millits, vorm. Sassenberg (1)
drukanu per Ignaziu Klainmajerju (1)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
drukanu, inu se najde per Joan. Frideriku Egerju (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (3)
Družina (6)
Državna založba Slovenije (6)
durch Jernei Skuryaniz i. e. Ulrich Morhart (1)
DZS (2)
Eno (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (2)
formis Adami Friderici Reichardt (1)
Fr. Vesel (1)
Frančiškanski družinski center (1)
Frančiškanski družinski inštitut (1)
GEC (1)
gedruckt und volendt von Anna Rügerin ... (1)
Genija (2)
Glasbena matica (4)
Gloria (1)
Goriška Matica (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
GPZ Sraka (1)
Helidon (25)
Helodin (1)
I. Škorjanc (1)
Ico (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (9)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Artman (1)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (16)
Jezuitski kolegij (1)
Jožef Blaznik (18)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoton (3)
Kaliwoda (1)
Karl Linhart (6)
Katol. bukvarna (1)
Katoliška bukvarna (4)
Katoliško tiskovno društvo (67)
KFD (1)
Kinematografi (3)
Kinoteka (1)
Kobariški muzej (1)
Krščanska kulturna zveza (1)
KUD Sodobnost International (1)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
L. Schwentner (3)
lastina skladavcova (1)
LDS (4)
Ljubljanski sokol (1)
M. Gerber (1)
M. Klemenčič (1)
Mandarina (2)
Mariborska knjižnica (3)
Matica Slovenska (1)
Mavrica (1)
Medicinski razgledi (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Miš (1)
Mladika (1)
Mladinska knjiga (7)
Mohorjeva družba (1)
Mohorjeva založba (1)
Multima (1)
Muzejsko društvo (1)
Narodna galerija (1)
Naša obramba (1)
natisnena per J. Nep. Prettner''ju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
Nova revija (1)
Obzorja (6)
Obzorja, Helidon (7)
Odbor za Jurčičev spomenik (2)
Ognjišče (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Okaši (1)
PD Svoboda bratov Milavcev (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Heptnerju (1)
per Marie Theresie Heptnerze (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Pevsko društvo Ljubljanski zvon (1)
Pilatova ustanova (1)
PKP, RTV (1)
Poseidon (1)
pri Widmanstätterskih erbih (2)
Radio-Tednik (1)
RTV (14)
RTV Slovenija (2)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (9)
Ruslica (2)
s. n. (36)
samozal. (5)
samozal. E. Jazbinšek (1)
samozal. F. Juvan (1)
samozal. H. Volarič (1)
samozal. P. Suhodolčan (2)
samozal. skladatelj (1)
samozal. V. Vaupotič (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
Setr Kurent (1)
Skupnost internirancev Dachau-a za Slovenijo (1)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Sloveniana (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (2)
Slovenska kulturna akcija (2)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
Societá storica del Litorale (2)
Sraka (3)
stiskane per Christianu Grosserju (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (2)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
Studio Muzikant (1)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (2)
Tiskarna sv. Cirila (29)
Tiskovna zadruga (44)
Ulrich Morhart (3)
Univerza na Primorskem (5)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
V Založbi L. Kremžarja (1)
Vesna film (5)
Viba film (1)
Victor (1)
Vredništvo slovenskega Glasnika (1)
v'tisnjene per Joshefu Şhotterju şhtamparju 1790, per katirem se tudi na prude naidejo (1)
Zala (2)
Založba kaset in plošč RTV (2)
Založila Zadruga Slomškov dom v Petrovčah (1)
Založništvo tržaškega tiska (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (6)
Zavod Risa (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (1)
ZKP RTV Slovenija (2)
ZKP, RTV (1)
Zlati zvoki (2)
Zlatomašni mirovni sklad (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza tel. odsekov "Orel" (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Išči med rezultati (624)