Število rezultatov iskanja: 1125

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (1)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta Histriae (8)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (2)
Anali PAZU HD (2)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (9)
Arhivi (3)
Ars et humanitas (6)
AS. Andragoška spoznanja (4)
Atlanti (1)
Bogoslovni vestnik (10)
Časopis za kritiko znanosti (58)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Delavci in delodajalci (5)
Dialogi (2)
Dogovori (1)
Družboslovne razprave (38)
Dve domovini (8)
Edinost in dialog (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (17)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (1)
IB revija (Ljubljana) (2)
Informatica Medica Slovenica (1)
Javnost (Ljubljana) (34)
Jezik in slovstvo (2)
Kakovostna starost (1)
Keria (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Kronika (Ljubljana) (3)
Lexonomica (3)
Ljubljanski zvon (76)
Management (1)
Managing global transitions (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (3)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naše gospodarstvo (8)
Onkološki vikend (1)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (2)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Podjetje in delo (8)
Poligrafi (7)
Pravni letopis (11)
Pravnik (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Proteus (2)
Ptujski list (1)
Razpotja (5)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (7)
Res novae (3)
Revija za elementarno izobraževanje (2)
Revus (Ljubljana) (12)
Slavistična revija (1)
Slovenska država (495)
Slovenski gospodar (16)
Socialno delo (15)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (3)
Sodobnost (1963) (10)
Stati inu obstati (1)
Šolsko polje (4)
Štajerc (3)
Teorija in praksa (93)
Učiteljski tovariš (8)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (2)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (12)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (34)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (11)
IUS SOFTWARE d.o.o. (23)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (3)
Knjižnica Dušana Černeta Trst (77)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (10)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (718)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (38)
Študentska založba (55)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (15)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (41)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (14)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (23)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Založnik
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Banovinsko tajništvo JRZ (1)
Beletrina (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (8)
Društvo humanistov Goriške (5)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Družba Jezusova (1)
Družina (7)
Državna založba Slovenije (10)
Ekonomski center Maribor (8)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (34)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (39)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (15)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (85)
Fakulteta za upravo (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (17)
Gorenjski muzej (1)
Gospodarski vestnik (6)
GV Revije (12)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (3)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (6)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (5)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (7)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za primerjalno pravo (11)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (8)
International Institute for Archival Science (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (8)
Jožef Blaznik (4)
Kancerološko združenje SZD (1)
Karl Linhart (3)
Klub Revus (10)
Marketing magazin (2)
Mavrica (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (3)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
Nova revija (6)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Obzorja (2)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoški inštitut (3)
Pravna fakulteta (5)
Pravna praksa (12)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
samozal. (1)
samozal. R. Kušej (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenian National Federation of Canada (495)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (3)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (38)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
SO (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (4)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Šifco Music (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (6)
Študentska založba (51)
Teološka fakulteta (5)
Tiskarna sv. Cirila (17)
Tiskovna zadruga (77)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Uradni list Republike Slovenije (10)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (8)
Založba /*cf (2)
Založba FDV (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod RS za šolstvo (4)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (8)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza društev pravnikov Slovenije (3)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (1125)