Število rezultatov iskanja: 131

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (4)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (9)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Medijski partner d.o.o. (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (22)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
Slovensko etnološko društvo (1)
Študentska založba (1)
University of Primorska Press (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (25)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (10)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (1)
Založnik
Biteks (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (1)
Doba Epis (4)
Doba Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (25)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (25)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (25)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Faculty of management (3)
Faculty of Social Sciences (3)
Fakulteta za management (6)
Fakulteta za organizacijske študije (9)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (5)
Filozofska fakulteta (1)
Gospodarski vestnik (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti - IRDO (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
IRDO- Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
Marketing magazin (5)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna knjižnica (7)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Moderna organizacija (10)
Obzorja (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Študentska založba (1)
Turistica (4)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Išči med rezultati (131)