Število rezultatov iskanja: 151

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (10)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (19)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (23)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (1)
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (3)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (10)
Faculty of management (1)
Fakulteta za družbene vede (58)
Fakulteta za družbene vede, Center za varnejši internet, Spletno oko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (15)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institute for Social Sciences (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
K. Tučič (1)
M. Javornik (1)
Marketing magazin (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (3)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Sociological Association (1)
Slovenian academy of management (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (22)
Societá storica del Litorale (1)
Šolski center (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (1)
Turistica (2)
UMco (1)
University of Primorska Press (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (151)