Število rezultatov iskanja: 214

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (22)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (52)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (12)
Študentska založba (21)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (8)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Doba Epis (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo Svet za vse (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (22)
Faculty of management (3)
Fakulteta za družbene vede (14)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (49)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofska fakulteta (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Komisija za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS (1)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Muzejsko društvo (1)
Obzorja (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (12)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (214)