Število rezultatov iskanja: 356

Časopisje in članki - naslov
Izvor
Didakta (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2)
Knjižnica Mirana Jarca (57)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (9)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (134)
Občina Tržič (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (21)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (42)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (11)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (10)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
Zavod RS za šolstvo (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Todorović (1)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Beletrina (1)
CEEMAN (2)
D. Jelić (1)
Didakta (2)
DigitPen (2)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo Novo mesto (56)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Društvo Svet za vse (3)
Družina (4)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of Economics (1)
Faculty of management (2)
Faculty of Management (2)
Faculty of Organisation Studies (1)
Faculty of Organization Studies (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (22)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (10)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (62)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (6)
FrodX (2)
Government Office for Development and European Cohesion Policy (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Lojk (1)
J. Rotar (1)
Krajevna skupnost (1)
Kulturna skupnost (1)
M. Jeršič (1)
M. Krasnići (1)
M. Vojvoda (1)
M. Žagar (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mladinska knjiga (2)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (2)
'Naš glas' (1)
Občina (1)
Občinski odbor SZDL (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (23)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (17)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
PeBook (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoški inštitut (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
RIS Dvorec (4)
samozal. (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Sloga, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko sociološko društvo (21)
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (1)
SO (1)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Statistično društvo Slovenije (2)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
ToKnowPress (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, Slovenija (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (6)
V. Lahtov (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (10)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (356)