Število rezultatov iskanja: 174

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Andragoški center Slovenije (1)
Biotehniška fakulteta (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Didakta (8)
Društvo arhitektov (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Družba Jezusova (4)
Faculty of management (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
International Institute for Archival Science (2)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Moderna organizacija (1)
Obzorja (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (20)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (11)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Societá storica del Litorale (4)
Šola za ravnatelje (16)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (2)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod Voluntariat (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (29)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (174)