Število rezultatov iskanja: 71880

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (2)
Acta historiae artis Slovenica (2)
Acta Histriae (19)
Acta neophilologica (247)
Amfiteater (Ljubljana) (4)
Annales. Series historia et sociologia (38)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (14)
Arhivi (5)
Ars et humanitas (47)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (7)
Azijske in afriške študije (15)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (11)
Carniolia (Laibach) (626)
Časopis za kritiko znanosti (64)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (28)
Čitalnica (2)
De musica disserenda (1)
Dejanje (Ljubljana) (36)
Dialogi (1143)
Didakta (3)
Dom in svet (Ljubljana) (17385)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (57)
Edinost in dialog (7)
ELOPE (Ljubljana) (42)
Emzin (Ljubljana) (2)
Etnolog (Ljubljana) (8)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (15)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski vestnik (1)
Glasnik (1869) (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (14)
Glasnik slovenskega slovstva (1)
Goriški list (1944) (84)
Illyrisches Blatt (1842)
Jašubeg en Jered (41)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (1331)
Jezikoslovni zapiski (5)
Kakovostna starost (14)
Kaplje (Idrija) (366)
Keria (Ljubljana) (20)
Kmetijske in rokodelske novice (16)
Književnost (1932) (31)
Knjižnica (21)
Krajnska čbelica (5)
Kres (Celovec) (70)
Kritika (1925-1927) (16)
Kronika (Ljubljana) (20)
Laibacher Wochenblatt (302)
Lepa Vida (1)
Linguistica (Ljubljana) (16)
Liter jezika (8)
Literarna pratika (1)
Literatura (Ljubljana) (731)
Lives journal (12)
Ljubljanski zvon (11964)
Loški razgledi (22)
Meddobje (Entresiglo) (124)
Medicine, law & society (1)
Mentor (Ljubljana. 1908) (235)
Mladost (Zagreb) (5)
Modra ptica (143)
Monitor ISH (43)
Most (Trst) (50)
Muzikološki zbornik (14)
Narodni dnevnik (1)
Naš glas (Trst) (33)
Naš rod (142)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (1)
Naša sodobnost (2253)
Nerazvrščeno - članki (1)
Neskončnost (10)
Nova obzorja (Maribor) (1)
Novi svet (Ljubljana) (1192)
Novi zvon (57)
Odmevi (Ljubljana) (9)
Otrok in knjiga (1057)
Pedagoška obzorja (1)
Perspektive (Ljubljana) (36)
Phainomena (Ljubljana) (14)
Piramida (1936-1937) (9)
Planinski vestnik (334)
Pod lipo (2)
Poetikon (2)
Pomladni glasi (10)
Pravnik (1)
Prepihi (3)
Primerjalna književnost (956)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Problemi. Eseji (21)
Problemi. Literatura (41)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Ptujski list (35)
Rast (98)
Raziskave in razprave (1)
Razpotja (36)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (5)
Revija SRP (Online) (36)
Revija za elementarno izobraževanje (17)
Scopolia (1)
Slavia Centralis (39)
Slavistična revija (637)
Slovan (Ljubljana. 1884) (129)
Slovan (Ljubljana. 1902) (228)
Slovenka (1004)
Slovenska bčela (110)
Slovenska čbela (13)
Slovenska mladina (14)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (5)
Slovenski glasnik (1858) (162)
Slovenski gospodar (18)
Slovenski jezik (1997) (3)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (2)
Sodobnost (1933) (1045)
Sodobnost (1963) (9770)
Stati inu obstati (18)
Studia mythologica Slavica (16)
Studia universitatis hereditati (4)
Svet ptic (2)
Svoboda (1919) (13)
Svobodna misel (38)
Svobodna mladina (6)
Svobodna Slovenija (Eslovenia libre) (89)
Šolska kronika (4)
Šolsko polje (2)
Štajerc (22)
Štampihar (4)
Štampiharski glas (14)
Tank (2)
Teorija in praksa (8)
Torbica (12)
Traditiones (Ljubljana) (38)
Trije labodje (2)
Učiteljski tovariš (962)
Urbani izziv (2)
Vedež (1848) (134)
Verba hispanica (299)
Vertec (1871) (1)
Vestnik (1873) (29)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Vestnik za tuje jezike (31)
Vzgoja (Ljubljana) (13)
Zbor občanov (1)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zdravniški vestnik (2)
Zgodovinski časopis (19)
Zora (1872) (150)
Zora (Ljubljana) (169)
Zrnje (Maribor) (32)
Zvon (1870) (144)
Zvonček (Ljubljana) (7313)
Železne niti (21)
Leto izida
1472 (1)
1501 (1)
1519 (1)
1520 (1)
1537 (1)
1550 (1)
1561 (1)
1577 (2)
1579 (1)
1584 (1)
1585 (1)
1589 (1)
1612 (1)
1625 (1)
1654 (2)
1676 (1)
1682 (1)
1687 (1)
1688 (3)
1689 (1)
1690 (1)
1691 (2)
1696 (2)
1699 (4)
17?? (1)
1700 (3)
1701 (2)
1707 (1)
1711 (1)
1713 (1)
1715 (1)
1725 (1)
1727 (1)
1728 (1)
1729 (1)
1730 (2)
1737 (1)
1738 (1)
1739 (1)
1740 (2)
1745 (1)
1750 (1)
1757 (1)
1760-1762 (1)
1760-1769 (1)
1763 (2)
1764 (2)
1765 (1)
1766 (1)
1769 (3)
1770 (2)
1772 (2)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (4)
1776 (1)
1776-1777 (1)
1777 (2)
1779 (2)
1779-1781 (1)
1780 (2)
1781 (2)
1783 (3)
1784 (2)
1785 (1)
1786 (1)
1787 (1)
1788 (1)
1789 (1)
1790 (4)
1791 (1)
1792 (3)
1793 (1)
1794 (1)
1795 (4)
1795-1797 (1)
1796 (1)
1798 (1)
1798-1803 (1)
1799 (1)
18-- (1)
18?? (9)
1801 (2)
1802 (1)
1804 (44)
1805 (45)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (1)
1809 (6)
1811 (1)
1814 (10)
1815 (52)
1816 (52)
1817 (54)
1818 (54)
1819 (54)
1820 (52)
1820? (1)
1821 (52)
1822 (53)
1823 (52)
1824 (54)
1825 (52)
1826 (55)
1827 (55)
1828 (58)
1829 (56)
183? (19)
1830 (54)
1830-1831 (1)
1831 (57)
1832 (56)
1833 (57)
1834 (55)
1835 (58)
1835-1836 (1)
1836 (61)
1837 (53)
1838 (58)
1838/1839 (104)
1839 (54)
1839/1840 (104)
184? (11)
1840 (66)
1840/1841 (105)
1841 (59)
1841/1842 (104)
1842 (54)
1842/1843 (104)
1843 (56)
1844 (164)
1845 (55)
1846 (107)
1847 (107)
1848 (140)
1849 (164)
1850 (78)
1850-1853 (1)
1851 (26)
1851-1853 (1)
1852 (58)
1853 (37)
1854 (5)
1855 (4)
1855-1856 (1)
1856 (5)
1856-1857 (1)
1857 (56)
1858 (23)
1859 (20)
1860 (72)
1861 (91)
1861-1862 (1)
1862 (76)
1863 (86)
1864 (83)
1865 (84)
1865-1868 (1)
1866 (21)
1867 (33)
1867-1874 (1)
1868 (17)
1869 (13)
1870 (33)
1871 (5)
1872 (33)
1873 (44)
1874 (36)
1875 (38)
1876 (64)
1877 (51)
1878 (39)
1878-1879 (1)
1879 (32)
188? (1)
1880 (31)
1880-1891 (1)
1881 (272)
1882 (294)
1882/1888 (1)
1883 (273)
1884 (221)
1884/1887 (1)
1885 (235)
1885/1887 (1)
1886 (233)
1886/1887 (1)
1887 (239)
1887/1888 (1)
1888 (365)
1888/1889 (3)
1888-1892 (1)
1889 (387)
1889/1894 (1)
1890 (419)
1891 (761)
1891-1899 (1)
1892 (716)
1892/1893 (1)
1892-1894 (1)
1893 (606)
1893/1894 (1)
1894 (836)
1894-1898 (1)
1894-1910 (1)
1895 (729)
1895/1896 (1)
1895-1896 (2)
1896 (601)
1897 (925)
1897/1900 (1)
1898 (973)
1899 (920)
1899-1901 (1)
19-- (3)
1900 (920)
1900-1914 (1)
1901 (1018)
1901/1902 (1)
1902 (1200)
1902-1903 (1)
1903 (1291)
1904 (1193)
1905 (1286)
1905/1906 (1)
1906 (1188)
1906-1909 (1)
1907 (1133)
1907/1908 (13)
1908 (954)
1908/1909 (11)
1909 (1012)
1909/1910 (24)
1909-1911 (1)
191? (1)
1910 (1017)
1910/1911 (24)
1910-1911 (1)
1911 (780)
1911/1912 (22)
1912 (923)
1912/1913 (23)
1913 (829)
1913/1914 (18)
1914 (728)
1914/1915 (8)
1914-1914 (1)
1915 (596)
1915/1916 (6)
1915/1918 (1)
1915/1920 (1)
1916 (578)
1917 (581)
1917/1918 (7)
1918 (469)
1918/1919 (11)
1919 (647)
1919/1920 (4)
1920 (640)
1920/1921 (8)
1920/1940 (1)
1921 (543)
1921/1922 (6)
1922 (624)
1922/1923 (5)
1923 (633)
1923-1924 (1)
1923-1945 (1)
1924 (600)
1924-1926 (1)
1925 (548)
1925-1940 (1)
1926 (575)
1926/1927 (7)
1926-1928 (1)
1927 (690)
1927/1928 (8)
1928 (590)
1928/1929 (9)
1928-1933 (1)
1929 (698)
1929/1930 (17)
1929-1938 (1)
1930 (680)
1930/1931 (17)
1930-1931 (1)
1931 (540)
1931/1932 (15)
1932 (491)
1932/1933 (29)
1933 (687)
1933/1934 (18)
1933-1934 (1)
1934 (596)
1934/1935 (18)
1935 (579)
1935/1936 (18)
1936 (568)
1936/1937 (18)
1937 (352)
1937/1938 (162)
1937-1939 (2)
1938 (543)
1938/1939 (25)
1938-1940 (1)
1939 (729)
1939/1940 (27)
194? (1)
1940 (522)
1940/1941 (19)
1941 (222)
1941/1942 (11)
1942 (135)
1942/1943 (10)
1943 (151)
1943/1944 (11)
1944 (217)
1945 (25)
1946 (161)
1946-1960 (1)
1947 (136)
1948 (180)
1948/1950 (1)
1949 (198)
1950 (201)
1950-1951 (1)
1951 (152)
1952 (196)
1953 (177)
1954 (165)
1955 (183)
1955/1956 (31)
1956 (202)
1957 (310)
1958 (288)
1959 (288)
1959/1960 (1)
196? (2)
1960 (293)
1960/1961 (11)
1961 (288)
1961/1962 (11)
1961-1962 (1)
1962 (314)
1962/1963 (9)
1963 (235)
1963/1964 (5)
1964 (245)
1965 (240)
1966 (329)
1967 (282)
1967/1969 (1)
1968 (308)
1969 (268)
1970 (288)
1971 (280)
1972 (279)
1973 (252)
1974 (219)
1974/1975 (1)
1975 (263)
1975-1976 (1)
1976 (238)
1976-1977 (2)
1977 (261)
1977/1978 (9)
1978 (241)
1979 (235)
1980 (246)
1981 (269)
1982 (232)
1983 (242)
1984 (248)
1984/1985 (1)
1985 (232)
1986 (227)
1987 (250)
1988 (251)
1989 (303)
1989/1990 (2)
1990 (311)
1991 (320)
1991/1992 (4)
1992 (391)
1993 (403)
1994 (407)
1995 (445)
1996 (518)
1997 (491)
1998 (471)
1999 (547)
2000 (437)
2001 (490)
2002 (445)
2003 (421)
2004 (493)
2005 (408)
2006 (414)
2007 (208)
2008 (330)
2008-2009 (2)
2009 (331)
201? (1)
2010 (403)
2011 (599)
2012 (746)
2012-2014 (1)
2013 (1025)
2014 (853)
2015 (725)
2016 (742)
2017 (599)
2017-2016 (1)
2018 (405)
2019 (63)
30.09.2017 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (5)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (36)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (13)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Družina d.o.o. (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (375)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (43)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (14)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (14)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Intelyway webmedia (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Književno društvo Hiša poezije (2)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož (1)
Knjižnica Ivana Potrča (95)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (21)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (3)
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Lenart (2)
Knjižnica Makse Samsa (1)
Knjižnica Mirana Jarca (100)
Knjižnica Velenje (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (42)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9769)
Lud Literatura (5)
Mariborska knjižnica (1057)
Mariborska literarna družba (2)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (13)
Mestna knjižnica Kranj (11)
Mestna knjižnica Ljubljana (7352)
Mestni muzej Radovljica (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (24)
Muzejsko društvo Železniki (21)
Narodna in univerzitetna knjižnica (49650)
Osrednja knjižnica Celje (44)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (58)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (334)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prizma, društvo ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije (10)
Revija SRP (48)
Rokodelski center Ribnica (1)
Slavistično društvo Slovenije (684)
Slovenian Museum and Archives - Slovenski muzej in arhiv (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (4)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (718)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (18)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Študentska založba (48)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (649)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (64)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (18)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (47)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (17)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod za kreativno produkcijo - Emzin (2)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zedinjena Slovenija (91)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (28)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (39)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (85)
ZRC SAZU (63)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (30)
Založnik
(37)
(Rupnik) (1)
... stampe Gasparo Weis (1)
121 Marketing (3)
1A internet (38)
5. razred mestne ženske realne gimnazije (1)
A. Bonniers (1)
A. Dollisch (1)
a. Gabršček (2)
A. Gabršček (1)
A. Hölder (1)
A. Holzhausen (1)
A. Kosi (4)
A. Ocvirk (1)
A. Reiss & P. Horn (1)
A. Scholz (1)
A. Stele (1)
A. Svěcený (1)
A. Trstenjak (2)
A. Turk (15)
ABV (5)
Addenda (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Akademska založba (3)
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Amalietti & Amalietti (8)
Amikum (1)
Annales ZRS (1)
Anton Janežič (163)
Anton Jeretič (1)
Anton Turk (4)
Appolonio (1)
appresso Bernardo Basa (1)
appresso Christoforo Zane (1)
Appresso Gabriel Giolito de Ferrari e fratelli (1)
Appresso Giorgio Greco (1)
appresso il Turrini (2)
appresso la Compagnia de gli Uniti (1)
appresso Pietro Farri (1)
apud haeredes Viviani (1)
Arhivsko društvo Slovenije (5)
Aristej (1)
Armenskiga samostana tiskarnica (1)
Art Party (1)
Artius (5)
Artizan (5)
Asociacija Velenika (1)
Association des Slovenes a Paris (1)
Association of the Slovene Literary Translators (3)
Atelje Doria (1)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
author (4)
autor (1)
autor T. Orter (3)
Aventinum (1)
avtor T. Orter (1)
B. Cigoj (1)
B. Kos (4)
B. Mavrel (1)
B. Paternu (1)
Bamb. (2)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Begunska tiskarna (1)
bei Johann Georg Heptner ... (1)
Beletrina (214)
Beletrina Academic Press (1)
Belo-modra knjižnica (1)
bey Gabriel Nicolaus Raspe (1)
bey Georg Schlüter (1)
bey Magnus Swederus (1)
bey Matthias Sischowitz ... (1)
bey Orell, Gessner, Füssli und Kompagnie (1)
bey Vlrich Morharts Wittib. (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bird Publisher (162)
Blasnik (1)
Borec (1)
Brat Frančišek (1)
Bratko Kreft (31)
Bratstvo-Jednota (2)
Brodhag (1)
Buča (1)
C. E. Kollmann (1)
C. Manz (1)
Cankarjeva založba (135)
Celjsko literarno društvo (6)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (39)
Ces. kralj. zaloga šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
chez Chretien Theoph. Schmieder (1)
chez François Changuion (1)
chez Jean George Fleischhauer (1)
chez Nourse (1)
chez Ruault (1)
Costenoble (1)
Cotta (1)
Českoslovanská sociálná demokratická strana dělnická (1)
Čista pozitiva (2)
D. del Bianco (1)
D. Gelt (1)
D. Hribar (6)
D. Pirjavec (1)
dal Pinelli (1)
Das Dürerbund für Österreich (1)
Dashöfer (1)
de L'' Imprimerie de La Société Typograph. (1)
de l'imprimerie de Samuel Fauche, libraire du roi (1)
Dedal (2)
Delavska izobraževalna zveza Svobode (13)
Delavska založba (2)
Delniška Tiskarna (1)
Delo (2)
Demat (1)
Denicke (1)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (1)
Didakta (37)
DigitPen (11)
Dijaški dom Tabor (1)
Dionička Tisk (5)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
Dr. Köhler (1)
Dragotin Hribar (7)
Dramatično društvo (6)
Dramatično društvo v Ljublani (3)
Dramatično društvo v Ljubljani (1)
Dramatiško društvo v Ljublani (1)
Dreambook Studio (2)
Druck und Verlag von George Westermann (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo Ekologi brez meja (1)
Društvo Festival Sanje (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (36)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (13)
Društvo prijateljev zmernega napredka, Mladinski kulturni center (1)
Društvo psihologov Slovenije (15)
Društvo Slovencev v Parizu (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slovenskih pisateljev (27)
Društvo slovenskih srednješolcev v Italiji (33)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo za domače raziskave (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (23)
Društvo za razširjanje obzorij Mavrica (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (21)
Družba Jezusova (13)
Družba sv. Cirila in Metoda (5)
Družba Sv. Moh. (1)
Družba sv. Mohora (25)
Družba Sv. Mohora (2)
Družba sv. Mohorja (72)
Družba Sv. Mohorja (1)
Družba sv. Mohorja v Celovcu (1)
Družina (62)
Družtvo sv. Mohora (1)
Družtvo Sv. Mohora (2)
Državna štamparija (1)
Državna založba Slovenije (13072)
Dürr (1)
Dyk (3)
DZS (40)
E. Beaufort (2)
E. Beauforta (1)
E. de Schönfeld (1)
E. Flammarion (1)
E. Hölzel (1)
E. Liegel (1)
E. Piersons Verlag (1)
E. Weber (1)
Ebook (10)
Ed. Janžič (1)
Edinost (2)
édition aux frais de l'auteur (2)
Ekslibris (2)
emzin Zavod za kreativno produkcijo (2)
Eno (22)
Epistola (1)
EPOS (2)
Etnografski muzej (13)
Euroteh (1)
Evalit (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex aedibus Thomae Anshelmi Badensis (1)
ex Hieronymo Albricio in vico D. Iuliani (1)
ex officina Ioannis Manlij (1)
ex officina Iohannis Manlij (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex typographeo Joannis Baptistae Mayr ... (1)
ex Typographéo Mayriano (3)
ex Typographéo Mayriano ... (1)
Ex Typographia Jacobi Raillard (1)
F. A. Brochaus (1)
F. A. Brockhaus (2)
F. B. Geitler (1)
F. Bernik (1)
F. K. Meško (3)
F. Suppan (1)
F. Zupanc (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (90)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Felix Stegnar (1)
Filološki fakultet beogradskog univerziteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (247)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (15)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo (47)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (39)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (15)
Fit media (1)
Folkwang-Verlag (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
formis J. Georgij Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (2)
Fotospring (3)
Frančišek Kralj (10)
Frančišek Pavletič (169)
G. Fischer (1)
G. Wigand (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (2)
gedruckt bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
gedruckt bey Leopold Eger ... (1)
gedruckt mit Egerschen Schriften (1)
gedruckt mit Scarbina'schen Lettern (1)
gedruckt und verlegt bey ... Thomas von Wierings (1)
gedruckt von Adam Fridrich Reichardt (1)
gedruckt von Joseph von Bacho (1)
gedruct mit Tedeschischen Schriften (1)
Genija (188)
Gimnazija (1)
Gioani Georgio Heptner (1)
Giontini (7)
Goga (63)
Goriška matica (3)
Goriška Matica (2)
Goriška Mohorjeva družba (4)
Goriška Mohorjeva Družba (1)
goriška Tiskarna (1)
Goriška tiskarna (2)
Goriška tiskarna A. Gabršček (28)
Goriška tiskarna 'A. Gabršček' (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Goriška Tiskarna A. Gabršček (2)
'Goriška Tiskarna' A. Gabršček (1)
Gozdno gospodarstvo (1)
GOZMS (1)
Grafiti studio (1)
H. Costenoble (2)
H. Ledóchowski (1)
H. Ničman (1)
H. Slovák (1)
Hallberger'sche Verlagshandlung (2)
Hamburger (1)
Handicraft Centre Public Institute (1)
Hartleben (1)
Herder (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (12)
Hof und- Staatsdrukcerei (1)
Hram (2)
Hrvatska dionička tiskara (1)
Huannes (2)
I. Gruntar (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (12)
I. Orožen (1)
I. Papš (1)
I. pl. Kleinmayr& F. Bamberg (1)
I. Tavčar (1)
I. Tomažič (1)
I. Tomšić (1)
I. v. Kleinmayer in F. Bamberg (1)
Ibis (1)
Ico (12)
ICO (2)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (3)
Ign. Merk, Stampadore (1)
Ignaz Alois Kleinmayer (1)
Ignaz Aloys Kleinmayer (2)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
Ilir. nar. tiskarna dra. Ljudevita Gaja (2)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (1)
in aedibus Thomae Anshelmi ... (1)
in Kommision bey Anton Doll (1)
Infomedia (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (55)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (43)
Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (14)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za likovno umetnost (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (5)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (57)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2)
Intelyway webmedia (22)
Ipavska čitavnica (1)
ISSV Inc. (1)
Istros Books (1)
Ivan Gršak (2)
izdal kot rokopis Anton Klodič (1)
izdatelj (2)
Izvršni odbor Jadranske straže (1)
J. & F. Leon (1)
J. B. i. e. K. Jeretin (1)
J. Blasnik (632)
J. Blasnika Nasledniki (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blasnik-ovi nasledniki (2)
J. Blaznik (7)
J. Bláznik (1)
J. Blaznikovi nasledniki (2)
J. Bleiweis (3)
J. Cherbuliez (1)
J. Cimperman (1)
J. F. Buček (3)
J. G. Vrdélski (2)
J. Giontini (62)
J. Godina (1)
J. Gointini (1)
J. Gorup (2)
J. Imme (1)
J. J. Giontini (12)
J. Jurančič (1)
J. K. Jeretin (13)
J. Kleinmayr (1)
J. Krajec (43)
J. Krajec nasl. (6)
J. Leon (7)
J. Leon etc. (1)
J. M. Heberle (1)
J. Naumann (1)
J. Otto (1)
J. Otty (1)
J. Pospišil (1)
J. Putrich (1)
J. R. Milic (3)
J. Robnik-Šikonja (3)
J. Rotar (1)
J. Rubinstein (1)
J. Rud. Milic (1)
J. Stanonik (1)
J. Stoka (1)
J. Stritar (1)
J. Stritar in J. Jurčič (1)
J. Špicar (30)
J. Tomažič (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (962)
Janez Friderik Eger (1)
Janez Giontin (1)
Janez Giontini (3)
Janko M. Pajk (150)
Joann. Georg. Heptner (1)
Joannes Baptista Mayr (1)
Joannes Gymnicus excudebat (1)
Joannis Georgij Mayr (1)
Johann Friderich Eger (2)
Jos. R. Vilímek (1)
Josip Furlan (1)
Josip Jurčič (1)
Josip Pavliček (2)
Josip Stritar (144)
Josip Vidmar (16)
Jožef Blaznik (19)
Jožef R. Milic (1)
Jug (1)
Jugoslovanska knjigarna (19)
Jugoslovanska tiskarna (2)
Jugoslovenska kultura (1)
Jurij Stadelmann (302)
Jutro (2)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
K. Gantar (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. W. Krüger (1)
Kamnotis Jožefa Blaznika (5)
Karantanija (1)
Karel Albrecht (1)
Karis (1)
Karl Linhart (22)
Kat. Tisk. (2)
Kat. tiskovno društvo (1)
Katol. bukvarna (4)
Katol. Bukvarna (1)
Katol. Tisk. (1)
Katol. Tiskarna (2)
Katol. Tiskov. Društvo (1)
Katoliška bukvarna (17)
Katoliška Bukvarna (4)
Katoliška tiskarna (2)
Katoliško društvo detoljubov (1)
Katoliško tiskovno društvo (17388)
KDG Reciklaža (1)
KGD Reciklaža (1)
Kienreich (1)
Klein & Kovač (1)
Klein in Kovač (Egerjeva tiskarna) (1)
Kleinm. (1)
Kleinmayr (1958)
Kleinmayr & Bamberg (9)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Kleinmeier & Bamberg (1)
Kmečki glas (3)
Kmetijska tiskovna zadruga (1)
Knjigarna Schwentner (1)
Knjigca (1)
Književna družina Luč (1)
Književna družina Luč i. e. Tiskarna Edinost (1)
Književno društvo Hiša poezije (51)
Knjižna zadruga (1)
Knjižnica (1)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Knjižnica Josipa Vošnjaka (2)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Makse Samsa (1)
Komisijska založba L.Schwentnerjeve knjigarne (1)
Kongregacija misijonarjev sv. Vincencija Pavljanskega (1)
Konzorcij (456)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (1002)
Konzorcij 'Jutra' (1)
Konzorcij Križa (1)
Konzorcij Slovenca (1)
Konzorcij Svobodne mladine (6)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Krajec (1)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Kraljek in Vežič (1)
KUD Logos (12)
KUD Sodobnost International (17)
Kultúregyesületek községi szövetsége (1)
Kulturni center (18)
Kulturni center Ivan Napotnik (2)
Kulturno društvo Franc Bogovič, Literarna sekcija Beseda (1)
Kulturno umetniško društvo Dramšpil (1)
Kulturno umetniško društvo DramŠpil (1)
Kulturno umetniško društvo Poiesis (4)
Kulturno-gledališko društvo Reciklaža (4)
Kulturno-umetniško društvo Poiesis (8)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (37)
L. Cappelli (1)
L. Kordež (2)
L. Pesjak-ova (2)
L. Pessiack (1)
L. Prenner (1)
L. Schwentner (41)
L. Trevisini (1)
lastna založba (1)
l'auteur T. Orter (1)
l'autore T. Orter (1)
LDS (731)
Liberty (1)
Lieglova knjigarnica (1)
Linguarus (3)
Lipa (1)
Litera (81)
Literarni krožek 'Lepa Vida' (1)
Literarnica, zavod za izobraževanje, kulturo in založništvo (3)
Literarno društvo IA (3)
Literarno-umetniško društvo Literatura (1)
Littera picta (1)
Ljub. M. Romanović (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (2)
Ljubljanski Zvon (1)
Ljudska knjigarna (3)
Ljudska tiskarna (1)
Ljudski oder (1)
Lud Literatura (1)
LUD Literatura (41)
M. Blažić (2)
M. Gerber (2)
M. Jeršič (1)
M. Jurak (1)
M. Klemenčič (2)
M. Lendovšek (3)
M. Pungartnik (1)
M. Vrtovec (1)
Maat Entertainment (3)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Malinc (13)
Manični poet (4)
Margarana (1)
Mariborska knjižnica (1057)
Mariborska literarna družba (10)
Math (2)
Matica hrvatska (4)
Matica Hrvatska (1)
Matica slovenska (5)
Matica Slovenska (3)
Matica srpska (1)
Mavrično gledališče (1)
Mehitar. Tisk. (1)
Mestna knjižnica (1)
Mestna občina (1)
Mestna občina Novo Mesto (98)
Meyer et Zeller (1)
Miha Kastelic (5)
Miha Mazzini (1)
Milic (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Miš (4)
Miš založba (1)
mit Egerschen Schriften (1)
Mladika (20)
Mladinska knjiga (485)
Mladinska knjiga Založba (1)
Mladinska matica (6)
Mladinska Matica (2)
Mladinska založba (2)
Mladinski center (1)
Modra ptica (143)
Mohorjeva družba (4)
Moje sanje (2)
Moksha (1)
MTM Press (1)
Multicultural History Society of Ontario (1)
Multicultural Women's Association of Sunraysia (1)
Multima (38)
Municipality (1)
Murenček (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (23)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (21)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (1)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Paternolli (1)
na prodaj v bukvárnizi sa ljudske shole Ljublanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' Fr. Ferstl'vi knigarnji, Janesa Lovrenza Greinera (1)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (2)
Naprej (1)
Nar. Tisk. (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna knjigarna (2)
Narodna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (142)
Narodna Tiskarna (2)
Narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (7)
Narodna tiskarnica Dra. Ljudevita Gaja (1)
Narodna založba (5)
Narodne tiskarne (29)
'Narodne tiskarne' (1)
Naša gruda (2)
Naša knjiga (1)
Naši zapiski (1)
Nat. Joshef Blasnik (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
natisnene per Kleinmajerji skusi saklado Andrea Gassler na tergi Nro. 190 (1)
natisnenu per Leopold Egerju (1)
Natisnil a. Slatnar V Kamniku (1)
Natisnil Blaznik (1)
natisnil in saloshil Paternolli (1)
natisnil ino na prodaj imá Janes Leon (1)
Natisnil J. R. Milic (1)
Natisnil J. R. Milliz (1)
Natisnil J. Rud. Millic (1)
natisnil Janes Leon (3)
Natisnil Janez Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (2)
Natisnil Jož. Blaznik (1)
natisnil Jožef Blaznik (2)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil N. od Kleinmayr (1)
natisnil Paternolli v' Gorizi (2)
natisnil Peter de Valerji ... (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnila in založila Kleinmayr & Bamberg (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (1)
nella Stamparia di Adamo Frid. Reichardt (1)
nella stamparia di Adamo Frid. Reichhardt (1)
nella Stamparia di Giov. Federico Eger ... (1)
Nella Tipigr. Del Seminaris (1)
Neo koncept (1)
Ničman (1)
Nova Domovina (1)
Nova obzorja (1)
Nova revija (15)
Nova založba (8)
Nova Založba (1)
NUK (1)
Nyugat (1)
O. Fischer (2)
O. Harrassowitz (2)
O. Purfüst (1)
O. Wagner (1)
O. Wigand (1)
Občina (1)
Obzorja (1213)
Ocean (3)
Odbor za izdajo pesmi (1)
Odbor za Jurčičev spomenik (5)
Odbor za proslavo stoletnice Aškerčevega rojstva (1)
Ognjišče (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
Okaši (2)
Omladina (2)
Oprecht (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Osebna rast, Robert Goreta (2)
Osnovna šola (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
OŠ Tončke Čeč (3)
P. Bizjak (1)
Papirnica Vera Remec (1)
Partizanska knjiga (1)
Paš - Deviza (1)
Paternolli (1)
Pavelhaus (1)
Pavlova hiša (1)
PeBook (70)
pečatano u slaveno-serbskoj i vostočny proči jazyka pečatij kralevskago Vseučilišča Peštanskago (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (1079)
Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (5)
per Ignaz Kremshari (1)
per Ignazi od Kleinmayerja (1)
per Ignaziu Kleinmajerju ... (1)
per Iohannem Schüssler (1)
per Joan. Fr. Eger, natiskavzi (1)
per Joanesu Leonu, shtamparju (1)
per Joannesu Rezerju ... (2)
per la stamperia del Nob. di Kleinmayer (1)
per Marie Theresie Heptnerze (2)
per Simonem Papiensem, dictum Bivilaquam (1)
per Vincenzu Ruziczku mejstn. buqvavęszu pod Tranzho (1)
per Widmanstadianskih Erbizhah (1)
PikicaPikaPok (2)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (155)
Piramida (Maribor) (9)
pisatelj (8)
Pisateljsko društvo (1)
Pivčanin (1)
Pivec (46)
Planinska matica (1)
Planinska zveza Slovenije (334)
po brattih Gallicichih (2)
po Brattih Murero (1)
Pobratimstvo (1)
Pokrajinska šolska založba (6)
Poverjeništvo PNOO za Slovensko Primorje v Ajdovščini (1)
Prava beseda, društvo za kulturo jezika (1)
Pravna fakulteta (1)
Prešernova družba (3)
Prešernovo gledališče Kranj (2)
Prežihov V. (4)
Prežihova ustanova (1)
pri Alojzji Wajcingeri, knigari (1)
Prijatelj (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
Primary School (1)
printed and sold by Allin and Ridge; sold also by G.G.J. and J. Robinson ... and J. Stockdale ... London (1)
printed at the Logographic press; and sold by J. Walter (1)
printed by J.G.A. Stoupe and sold by J.N. Pissot and Barrois, junior (1)
printed for A. Strahan, and T. Cadell Jun. and W. Davies (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson (1)
printed for Stanfield Parkinson, the editor (1)
printed for the editor (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell (1)
printed for William Lane (1)
Pripravniški dom (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prizma (10)
Propagandni odsek IX. korpusa NOV in POJ (1)
Prosvetna matica (1)
published by B. Kos (1)
Quark (5)
R. Decker (1)
R. Milic (1)
R. Promberger (1)
Rad (1)
Radivoj Peterlin-Petruška (Ljubljana) (9)
Rainbow Theater (1)
Regionalni odbor Društva Slovenskih pisateljev (2)
Revija SRP (62)
RIC - Anglunipe (1)
RK ZSMS, Ljubljana (41)
Robinson (1)
Rokus (1)
Rokus Klett (10)
Rosula, društvo za promocijo znanosti in umetnosti (1)
Rozalija Eger (135)
Rümpeler (1)
Ruslica (132)
S. Baraga (1)
S. Ermacora (1)
S. Hirzel (1)
S. Kugli (1)
s. n. (156)
S. Trdina (1)
s.n (1)
s.n. (3)
saloshil Franz Ferstl v' Gradzi ... (1)
Salve (4)
samizdat (2)
samoizd. (1)
samozal. (82)
samozal. A. Kokot (1)
samozal. A. Paulič (1)
samozal. A. Rose (1)
samozal. A. Žitnik (1)
samozal. B. Ekselenski (54)
samozal. B. Krošelj (1)
samozal. B. Pejković (1)
samozal. B. Pintar (2)
samozal. D. Hribar (1)
samozal. D. Ladič (1)
samozal. E. Jazbinšek (1)
samozal. F. Celestin in J. Jurčič (1)
samozal. F. Haderlap (1)
samozal. F. Mohorič (1)
samozal. G. Jezernik Ovca (11)
samozal. G. Podržaj (5)
samozal. GolKerKavč (10)
samozal. GolKerKavčLot (9)
samozal. GorKerKavč (2)
samozal. GorKerKavčLot (3)
samozal. I. Jurgec (1)
samozal. I. Pangeršič (5)
samozal. J. Aléšovec (2)
samozal. J. Jurčič (7)
samozal. J. Krajec (1)
samozal. J. Srečkar (4)
samozal. J. Stritar (1)
samozal. J. Tominšek (1)
samozal. J. Železnikar (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. M. Belec (1)
samozal. M. Brajer (1)
samozal. M. Jensterle (1)
samozal. M. M. Pavićević (1)
samozal. M. Mazzini (4)
samozal. M. Rojko (1)
samozal. M. Tepeš (2)
samozal. Maja M. Taron (1)
samozal. Miha Mazzini (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. P. Semolič (1)
samozal. pisatelj (2)
samozal. pisateljica (1)
samozal. prevajalca (3)
samozal. R. Hrast (1)
samozal. študentke in študenti Filozofske fakultete Univerze (8)
samozal. T. Orter (1)
samozal. V. Ravnjak (2)
samozal. V. Stanič (1)
samozal., pisatelj (1)
samozaložba (55)
Samsara (1)
Sanje (148)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (39)
Scriptio (1)
se najde per Ignaz. Merku (1)
se najde per Wilhel. Heinrihu Kornu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
şe vdobe, per V. Stanig ... (1)
Seguro (9)
Selbstverlag T. Orter (1)
self published (1)
self-published by author (1)
self-publisher (1)
selfpublisher T. Horvat (5)
self-publisher T. Orter (1)
selfpublishing (1)
self-publishing (2)
selfpublishing J. Srečkar (3)
Setev, kulturno društvo gimnazijcev (1)
Sigma (1)
Sigmundova bukvarnica (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
skusi Iansha Mandelza (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (1968)
Slavjanskij mir" (1)
Slomškova družba (2)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slov. Knjižni Zavod (1)
Slovene P. E. N. (2)
Slovene P.E.N. (1)
Slovene Writers' Association (6)
Slovenian Library Baraga House (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (40)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenska begunska tiskarna (2)
Slovenska izseljenska matica (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1045)
Slovenska kulturna akcija (124)
Slovenska matica (8)
Slovenska Matica (17)
Slovenska straža (1)
Slovenski bogoslovci (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski knjižni zavod (1)
Slovenski šolski muzej (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo učiteljev španščine (1)
Slovensko društvo za angleške študije (29)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (933)
Slovensko etnološko društvo (14)
Slovensko filozofsko društvo (14)
Slovensko narodno gledališče (2)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (18)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo et. (1)
Slovensko-avstralski literarno-umetniški krožek(SALUK) Slovenian-Australian Literary & Art Circle (SALAC) (1)
slovotisctem Tomme Parisa ... (1)
Slowenische Schriftstellerverband (1)
Slowenischen Schriftstellerverband (1)
SNG (2)
SO (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (39)
Sodalizio S. Ermacora (2)
Sodobnost International (4)
Sofos (1)
sold by J. Robson ... I. Owen ... and Balfour (1)
sold by Richardson [et al.] (1)
Soliris (1)
sous le direction de Née (1)
St. Kugli (1)
stampata apresso Giovanni Battista Mayr (1)
stampato da Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
Steinbrener V Vimperku (1)
Steps (1)
stiskan per Jan. Fridr. Egerju (1)
stiskana per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane per Joan. Frideriku Egerju... (1)
Studio print (4)
sumptibus & typis Melchioris Haan ... (1)
Svet za prosveto in kulturo okraja Celje (1)
Svetovni detektiv (1)
Svobodna misel (1)
ŠENT (1)
ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje (1)
Št. obod (1)
Štamparija Marinković (1)
Štrancar.com (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (414)
Študentska založba Litera (2)
T. Ackermann (1)
T. Cmok (1)
T. D. Weigel (1)
T. Štanglerové (1)
Tancer (1)
Tehnika Slovenske armade (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tehniški muzej Slovenije (1)
Teološka fakulteta (2)
Tipografia consorziale (1)
Tipografia Consorziale (2)
Tipografia del patronato (1)
Tiskal D. Hribar (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (71)
Tiskarna sv. Cirila (23)
Tiskarnica družbe sv. Mohorja (1)
tiskem Trattner-Károlyho (1)
Tiskovna zadruga (12021)
Tiskovna Zadruga (1)
Tiskovna založba (1)
Tiskovno društvo (1)
Trpinac (1)
Tržaška čitalnica (1)
Typ. Tiskarn. Družbe Sv. Mohora V Celovcu (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
typis Joannis Georgij Mayr ... (1)
typis Josephi Thaddaei Mayr ... (2)
typis, Leopoldi Joannis Kaliwoda ... (2)
Učiteljska tiskarna (11)
Učiteljska Tiskarna (1)
Učiteljske tiskarne (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (142)
Umco (1)
UMco (4)
Umetniška propaganda (3)
Unione editoriale Goriziana (1)
Unione Editoriale Goriziana (2)
Universidad Nacional, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (1)
Universita Ca'Foscari, Dipartimento di Studi Linguistici e Comparati (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (16)
Universita degli Studi, Trieste (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University of Nova Gorica Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University Press, Faculty of Arts (13)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (4)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (1)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Unrra D. P. Camp (1)
Uprava Slovenskega narodnega gledališča, konzorcij Zrnja (32)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Urbankod (2)
Uredništvo Slovenskega doma (1)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (3)
Ústrední delnické knihkupectví nakladatelství a antikvariat (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigisi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v ces. kralj. zalogi bukev (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' salogi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani ... (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (1)
v samozal. (1)
v samozaložbi (1)
V samozaložbi (1)
V' Tipografii V. Plavil' ščikova (1)
v zalogi izdajatelja (1)
v zalogi izdajateljevi (1)
V Založbi J. Giontini (1)
V Založbi Jon. Giontini (1)
V. Brumen (1)
V. Pfeifer (1)
V. Požgaj (1)
V. Weixl (1)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Večer (1)
Vereš i drugovi (1)
Verlag bei H.R. Sauerländer (1)
Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlun (1)
Verlag von Friedrich Tempsky (1)
Verlag von Leopold Voss (1)
verlegts Johann Zieger (1)
Vieweg (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Vodnikova družba (2)
von Joh. Baptist Mayr (1)
von Johann Baptist Mayr (1)
Vrazov rod (1)
vredništvo slov. Glasnika (1)
vredništvo slovenskega Glasnika (3)
Vredništvo slovenskega Glasnika (3)
Vseočesje (1)
W. Blanke (1)
W. Söderström Osakeyhtiö (1)
Weidmannsche Buchhandlung (1)
Zadružna tiskarna (2)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (36)
Zala (21)
Zaloga ces. kralj. bukev za šole pri Sv. Ani v Janezovih ulicah (1)
zaloga pri Francu Dirnbök'u (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Založ. O. Fischer (1)
Založ. Pisatelj. (1)
Založba Aristej (1)
Založba 'Domači glasovi' (1)
Založba Goga (1)
Založba Litera (1)
Založba Narodne tiskarne (1)
Založba Obzorja (12)
Založba Ocean, d.o.o. (1)
Založba Pivec (19)
Založba 'Sila' (1)
Založba Tiskarne Merkur (1)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (11)
Založba ZRC, ZRC SAZU (17)
Založil Dr. Sohar (1)
Založil In Natisnil a. Keiss (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini (1)
Založil In Prodaja Janez Giontini. (1)
založil izdajatelj (1)
Založil J. Giontini (1)
Založil Janez Giontini (1)
Založil L. Sehwenter (1)
Založila Katol. Bukvarna (1)
založili izdavatelji (1)
Založništvo Šaleških razgledov (1)
Zaveza avstr. jugoslov. učiteljskih društev (1)
Zavod Baja (1)
Zavod Marianum (1)
Zavod Opus Institute (2)
Zavod Partizanka (1)
Zavod RS za šolstvo (1)
Zavod Sv. Stanislava (235)
Zavod Tolovaj (2)
Zavod za kulturo (2)
Zavod za kulturo Delavski dom (1)
Zavod za kulturo madžarske narodnosti (1)
Zavod za razvijanje ustvarjalnosti (3)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zedinjena Slovenija (88)
Zemědělské knjihkupectví A. Neubert (1)
Zen+ (1)
Zgodba.net (10)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (39)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (19)
Znanje (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (340)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (39)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (16)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
znayduia sie w Wilhelma Bogumiłego Korna, ksiegarni (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
zu finden bey Johann Friderich Eger ... (1)
zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (21)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza kulturnih društev (6)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (2)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella-Dežnik, Anglunipe-RIC (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (17)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Zvezda 11 (1)
Zvezna tiskarna (230)
Zvezna tiskarna in knjigarna (3)
Zvezna trgovina (4)
Ž. Borak (1)
Ženska sekcija Jadranske straže (1)
Ženska založba Belo-modre knjižnice (1)
Išči med rezultati (71880)