Število rezultatov iskanja: 1639

Časopisje in članki - naslov
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta Histriae (2)
Acta neophilologica (2)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (17)
Arheološki vestnik (9)
Ars et humanitas (4)
Asian studies (1)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (59)
Communio (Ljubljana) (30)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dialogi (2)
Dom in svet (Ljubljana) (5)
Družboslovne razprave (1)
Edinost in dialog (20)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (4)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Jezik in slovstvo (4)
Jezikoslovni zapiski (6)
Keria (Ljubljana) (2)
Kronika (Ljubljana) (4)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (5)
Ljubljanski škofijski list (699)
Ljubljanski zvon (1)
Marijikin ograček (96)
Marijin list (1)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (1)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Nevtepeno poprijéta Devica Marija (116)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Otrok in knjiga (1)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Poligrafi (5)
Primerjalna književnost (8)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Razpotja (12)
Res novae (1)
Revija katoliške akcije (19)
Rimski katolik (41)
Slavistična revija (1)
Slovenski gospodar (8)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (3)
Stati inu obstati (26)
Studia mythologica Slavica (4)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (2)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (1)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (15)
Izvor
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina d.o.o. (30)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (3)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (24)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1129)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (213)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (7)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (26)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Študentska založba (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (82)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (22)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
A. M. Strgačić (1)
Anton Mahnič (41)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
Beletrina (3)
Bird Publisher (3)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Chrio (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (12)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (18)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (3)
Družba Jezusova (4)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (90)
Državna založba Slovenije (3)
F. Gnidovec (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Gabriele-Založba Beseda, zavod za zavestno življenje (1)
gedruckt bei J.B. Jeretin (1)
H. Ničman (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (20)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (6)
J. Oražem (1)
J. Vodopivec (1)
Karis (1)
Karl Linhart (1)
Katoliška akcija (19)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Katološko tiskovno društvo v Slovenski Krajini (97)
Klekl Jožef (116)
Krščanski center Slovenija (1)
KUD Logos (14)
LDS (5)
Leonova družba (224)
Ljudska knjigarna (2)
Logos (1)
Lotter (1)
M. Turnšek (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
natisnil J.K. Jeretin (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova revija (8)
Obzorja (4)
Paternolli (1)
Pedagoška fakulteta (1)
per Adam Heinrich Hohn ... (1)
samozal. (1)
Sanje (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
Slavistično društvo Slovenije (5)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (17)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (26)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Slowatch (1)
Societá storica del Litorale (4)
sumptibus & typis Joan. Baptistae Mayr, typographi aulico-accademici (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (30)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Škofijski ordinariat (699)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (20)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
Tiskarna sv. Cirila (8)
Tiskovna zadruga (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (3)
Verlag der Propstei (1)
Založba knjižnice Naprej! (1)
Založba ZRC (7)
založil J. Majciger (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (1639)