Število rezultatov iskanja: 300

Časopisje in članki - naslov
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (74)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Mestna knjižnica Ljubljana (8)
Narodna in univerzitetna knjižnica (38)
Onkološki inštitut Ljubljana (7)
Planinska zveza Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (34)
Slovensko zdravniško društvo (18)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (7)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (18)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (3)
Zveza geografov Slovenije (5)
Založnik
AMEU - ECM, Alma Mater Press (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (34)
Fakulteta za socialno delo (12)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta (8)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (74)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (6)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Katedra za javno zdravje, Medicinska fakulteta (1)
Kulturni center (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinski razgledi (7)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Onkološki inštitut (4)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovene Welding Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (34)
Slovensko zdravniško društvo (19)
SO (1)
Societá storica del Litorale (1)
Spago (2)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Študentska založba (3)
Teološka fakulteta (1)
Turistica (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Visoka šola za politične vede (5)
YHD, Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (1)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod LRS za zdarvstveno varstvo, Republiški zdravstveni center (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (18)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča (1)
Zveza društev upokojencev Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (1)
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Išči med rezultati (300)