Število rezultatov iskanja: 751

Časopisje in članki - naslov
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (7)
Annales. Series historia et sociologia (1)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (32)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (24)
Dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (10)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (7)
Deška ljudska šola - Kamnik (15)
Didakta (5)
Dom in svet (Ljubljana) (12)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Državna ljudska in meščanska deška šola v Trstu (1)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Franc Jožefova ljudska šola - Ljutomer (1)
Glasba v šoli in vrtcu (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (10)
Jezik in slovstvo (4)
Kmetijske in rokodelske novice (4)
Kronika (Ljubljana) (4)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Ljubljanski zvon (26)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (5)
Ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (2)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola - Cerknica (1)
Ljudska šola - Dolenjske Toplice (1)
Ljudska šola - Idrija (12)
Ljudska šola - Komen (1)
Ljudska šola - Kranj (18)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola - Mengeš (3)
Ljudska šola - Metlika (3)
Ljudska šola - Mokronog (2)
Ljudska šola - Postojna (32)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Ljudska šola - Radeče (1)
Ljudska šola - Ribnica (1)
Ljudska šola - Senožeče (3)
Ljudska šola - Šmartno pri Litiji (4)
Ljudska šola - Tržič (15)
Ljudska šola - Videm Dobrepolje (1)
Ljudska šola - Vipava (7)
Ljudska šola - Višnja Gora (1)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Izlake (1)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Loški razgledi (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (60)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (28)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (21)
Slovenski gospodar (9)
Slovenščina v šoli (1)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (5)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (20)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Trorazredna dekliška ljudska šola v Novem Mestu (1)
Učiteljski tovariš (95)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (50)
Zgodovina za vse (1)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
13?? (1)
1535 (1)
1829 (1)
1830 (1)
1831 (2)
1834 (1)
1836 (1)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (2)
1847 (2)
1848 (1)
1854 (1)
1856 (1)
1857 (1)
1858 (2)
1859 (1)
1860 (2)
1861 (6)
1862 (15)
1863 (17)
1864 (15)
1865 (5)
1866 (4)
1867 (4)
1868 (7)
1869 (3)
1870 (6)
1871 (10)
1872 (11)
1873 (8)
1874 (7)
1875 (5)
1876 (6)
1876/1877 (1)
1877 (6)
1877/1878 (2)
1878 (4)
1878/1879 (3)
1879 (3)
1879/1880 (3)
1880 (12)
1880/1881 (4)
1881 (9)
1881/1882 (6)
1882 (3)
1882/1883 (8)
1883 (5)
1883/1884 (10)
1884 (4)
1884/1885 (10)
1885 (5)
1885/1886 (12)
1886 (7)
1886/1887 (11)
1887 (2)
1887/1888 (12)
1887/18888 (2)
1888 (2)
1888/1889 (10)
1889 (1)
1889/1890 (9)
1889/1990 (1)
1890 (2)
1890/1891 (11)
1891 (7)
1891/1892 (12)
1892 (12)
1892/1893 (12)
1892-1894 (1)
1893 (4)
1893/1894 (10)
1893/1984 (1)
1894 (14)
1894/1895 (13)
1895/1896 (12)
1896 (2)
1896/1897 (11)
1897 (6)
1897/1898 (15)
1898 (3)
1898/1899 (10)
1899 (4)
1899/1900 (10)
1900 (1)
1900/1901 (15)
1901 (4)
1901/1902 (16)
1902 (4)
1902/1903 (12)
1903 (2)
1903/1904 (9)
1904 (1)
1904/1905 (6)
1905 (3)
1905/1906 (5)
1906 (1)
1906/1907 (8)
1906-1908 (1)
1907 (1)
1907/1908 (11)
1908 (6)
1908/1909 (11)
1909/1910 (11)
1910 (7)
1910/1911 (12)
1911 (2)
1911/1912 (4)
1912 (3)
1912/1913 (3)
1913 (3)
1913/1914 (3)
1914 (3)
1914/1915 (1)
1914-1918 (1)
1915 (2)
1915/1916 (2)
1916 (7)
1916/1917 (2)
1917 (3)
1917/1918 (2)
1918 (3)
1918/1919 (1)
1919 (1)
1919/1920 (1)
1920 (9)
1920/1921 (1)
1921 (1)
1922 (1)
1923 (6)
1925 (1)
1927 (1)
1929 (1)
1934 (1)
1937 (1)
1938 (1)
1940 (1)
1944 (1)
1956 (1)
1984 (1)
1987 (1)
1989 (1)
1990 (1)
1992 (1)
1996 (1)
2000 (1)
2001 (3)
2004 (1)
2006 (2)
2007 (1)
2008 (1)
2009 (1)
2012 (1)
2013 (2)
2014 (6)
2015 (5)
2016 (3)
2017 (1)
2018 (1)
2019 (3)
2020 (1)
Založnik
4 razredna ljudska šola Postojnska (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (1)
Blasnik (1)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. kr. okr. šolski svet (1)
C. kr. rudniška direkcija v Idriji (3)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (3)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Četerorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Četveroazredna ljudska šola v Cerknici (1)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna deška in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
Čveterorazredna deška šola v Kamniku (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Metliki (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (14)
Čveterorazredna ljudska šola v Senožečah (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Čveterorazredna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
Dekliška obertniška šola v Kamniku (4)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Didakta (5)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (1)
Družba sv. Cirila in Metoda (8)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Dvorazredna ljudska šola v Višnji gori (1)
F. Praprotnik (1)
Farna šola v Šmartnem pri Litii (2)
Franc Jožefova ljudska šola v Ljutomeru (1)
I. Kleinmayr & & F. Bamberg (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (9)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Ipavska glavna šola (4)
IV razredna ljudska šola Postojnska (1)
J. Papš (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (95)
Jožef Blaznik (4)
Jug (5)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (3)
K. k. Montanärars zu Idria (6)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
Karola Gerolda sin (1)
Katoliško tiskovno društvo (12)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kleinmayer & Bbg. (1)
Krajni šolski svet (67)
L. Cappelli (1)
L. Trevisini (2)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Licinio Cappelli (3)
Ljudska in k tej pripadajoča obrtno-nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Ljudska in obrtna nadaljevalna šola v Toplicah pri Zagorju (1)
Ljudska knjigarna (1)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola v Kranji (9)
Ljudska šola v Kranju (2)
Ljudska šola v Radečah (1)
Ljudska šola v Senožečah (2)
Ljudska tiskarna (1)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Llooyd (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Mestna glavna šola (60)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljudska šola (1)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (2)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Muzejsko društvo (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva ... (1)
na pródaj vę bukvárnęcę za ljúdske šóle Ljubljánskęga poglavárstva, vę šólah (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Obertniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obrtniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obzorja (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
Panika Records (1)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna deška in trirazredna (s paralelko) dekliška ljudska šola v Ribnici (1)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (5)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (3)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (2)
Petrazredna ljudska šola v Postojni (2)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
R. Milic (1)
Ravnateljstvo (10)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Rokus (1)
RTV (1)
Rudolf Milic (1)
s. n. (5)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Haupt - schule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (1)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (3)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Silvio Spazzal (2)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenska farna šola v Šmartnem pri Litiji (2)
Slovenska mestna dekliška ljudska šola (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (3)
Slovenski šolski muzej (5)
Slovensko etnološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (1)
St. Veit a. d. Glan (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
SZK Oktatási Intézete (2)
SZK Oktatási, Tudományos és Sportminisztériuma (2)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Šestrazredna mešana ljudska šola na Vidmu v Dobrépoljah (1)
Štirirazreda ljudska šola v Mokronogu (2)
Štirirazredna deška in štirirazredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška in štiriraztredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (12)
Štirirazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (2)
Štirirazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (5)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola pri D. M. v Polji (1)
Štirirazredna ljudska šola v Komnu (1)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (7)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Štirirazredna ljudska šola v Vipavi (3)
Tiskarna sv. Cirila (9)
Tiskovna zadruga (26)
trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Trirazredna ljudska šola in ponavljalna šola v Toplicah (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengši (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengšu (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Trorazedna ljudska šola v Mengšu (1)
Učiteljska tiskarna (3)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (20)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v c. kr. zalogi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (2)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve (1)
Vierklassigen knaben- und vierklassigen mädchenvolksschule und der gewerblichen fortbildungsschule in Neumarktl (1)
vodstvo šole (3)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (11)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zasebna četverorazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Zasebna petrazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (2)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (2)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna trorazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod RS za šolstvo (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (751)