Število rezultatov iskanja: 1796

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (28)
Annales. Series historia et sociologia (29)
Anthropological notebooks (3)
Anthropos (Ljubljana) (3)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (3)
Asian studies (2)
Beseda slovenske skupnosti (13)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (9)
Dialogi (1)
Družboslovne razprave (9)
Dve domovini (18)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Filozofski vestnik (1)
Geografija v šoli (3)
Geografski vestnik (7)
Geografski zbornik (2)
Geographica Slovenica (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (35)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (8)
Jezik in slovstvo (18)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kažipot (Rijeka) (71)
Knjižnica (9)
Kredarica (Novi Sad) (52)
Kronika (Ljubljana) (17)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (12)
Muzikološki zbornik (7)
Naša sodobnost (1)
Novi glas (21)
Novi list (13)
Novi razgledi (1)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (1)
Porabje (947)
Primerjalna književnost (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (6)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (196)
Research in social change (1)
Revija za geografijo (1)
Revus (Ljubljana) (4)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (2)
Slovenika (5)
Slovenščina 2.0 (2)
Slovenščina v šoli (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (7)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1963) (28)
Sopotja (35)
Studia mythologica Slavica (1)
Šolska kronika (2)
Teorija in praksa (23)
Traditiones (Ljubljana) (25)
Vestnik za tuje jezike (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zgodovina v šoli (1)
Zgodovina za vse (3)
Zgodovinski časopis (13)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Slovencev "Kredarica" (Novi Sad) (52)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (8)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (12)
Inštitut za narodnostna vprašanja (198)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (28)
Mariborska knjižnica (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (119)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (947)
Slavistično društvo Slovenije (8)
Slovenski dom - Kulturno prosvetno društvo Bazovica (35)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (35)
Slovensko sociološko društvo (9)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (76)
Študentska založba (5)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (28)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (7)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (19)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Zadruga Goriška Mohorjeva (47)
Zavod RS za šolstvo (5)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (29)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (24)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (7)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (16)
Založnik
A. Zorn (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
author R. DiRicchardi (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (29)
Cya (1)
Društvo antropologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo Slovencev "Kredarica" (52)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Državna založba Slovenije (29)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (8)
Fakulteta za družbene vede (10)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za socialno delo (7)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (22)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Frančiškanski samostan (1)
Goriška Mohorjeva (21)
GV Revije (4)
Hrvaški muzej naivne umetnosti (1)
Imprimerie de la cour (1)
Institute for Ethnic Studies (74)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (12)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (209)
Inštitut za novejšo zgodovino (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (18)
J. Pleterski (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Klub Revus (4)
Kulturni center Maribor (1)
L. Čermelj (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
L'imprimerie S. Cyrillus (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mariborska knjižnica (1)
Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine (5)
Obzorja (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pravna fakulteta (2)
Pravna praksa (4)
R. Bordon (1)
samozal. A. Budja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (29)
Science and Research Centre, Annales ZRS (1)
Slavistično društvo Slovenije (20)
SLORI (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (25)
Slovenska skupnost (13)
Slovenska skupnost, Sekcija Devin-Nabrežina (13)
Slovenski dom (1)
Slovenski dom KPD Bazovica (106)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (4)
Slovenski raziskovalni inštitut (5)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovenski znanstveni inštitut (4)
Slovensko etnološko društvo (35)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko kulturno središče Planika Kanalska dolina (1)
Slovensko kulturno-prosvetno društvo Snežnik (3)
Slovensko sociološko društvo (9)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (29)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (2)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta Reke (71)
Svet slovenske narodne manjšine PGŽ (71)
Svet slovenske narodne manjšine Primorsko-goranske županije (2)
Svobodna misel (1)
Š. Urh (1)
Študentska založba (5)
Teološka fakulteta (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Uradni list Republike Slovenije (4)
V. Bevc (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (7)
Zavod Burja (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (29)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (28)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (29)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (7)
Zveza Slovencev na Madžarskem (947)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (16)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (1796)