Število rezultatov iskanja: 163

Časopisje in članki - oblika
Založnik
A. Knoll (1)
A. Ogrin (1)
A. Olenšek (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (38)
B. Blažič (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Dj. Kalčov (2)
dLib distributer (4)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (11)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
F. Jenko (1)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geološki zavod (3)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (29)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (4)
J. Virant (1)
M. Bombač (1)
Metalurški inštitut el at. (4)
Metalurški inštitut et al. (1)
Moderna organizacija (1)
N. Pavšelj (1)
N. Sirnik (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (4)
S. Kač (1)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko geološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (9)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (4)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Z.Petkovšek (1)
Založba ZRC (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (39)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Železarna Jesenice (13)
Železarna Ravne (13)
Železarna Štore (13)
Išči med rezultati (163)