Število rezultatov iskanja: 20200

Tip gradiva
Časopisje in članki - naslov
2. šola o sarkomih (2)
AB. Arhitektov bilten (10)
Acrocephalus (61)
Acta agriculturae Slovenica (19)
Acta biologica Slovenica (7)
Acta carsologica (47)
Acta chimica slovenica (9)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (7)
Acta geographica Slovenica (11)
Acta geotechnica Slovenica (4)
Acta historiae artis Slovenica (9)
Acta Histriae (25)
Acta hydrotechnica (3)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta neophilologica (4)
Acta silvae et ligni (4)
Advances in production engineering and management (6)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (1)
Alternativa (1)
Amfiteater (Ljubljana) (13)
Anali PAZU HD (1)
Analiza (Ljubljana) (2)
Angeljček (35)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (63)
Annales. Series historia naturalis (11)
Anthropos (Ljubljana) (111)
AR. Arhitektura, raziskave (11)
Arheo (17)
Arheološki vestnik (40)
Arhivi (105)
Ars et humanitas (14)
Ars mathematica contemporanea (10)
AS. Andragoška spoznanja (50)
Asian studies (2)
Atlanti (7)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Blejske delavnice iz fizike (2)
Bogoslovni vestnik (59)
Bolnik z rakom na zdravljenju doma (1)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (7)
Clotho (2)
Communio (Ljubljana) (7)
Časopis za kritiko znanosti (103)
Časopis za zgodovino in narodopisje (44)
De musica disserenda (6)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (16)
Delavci in delodajalci (47)
Delo in varnost (30)
Deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (Grm pri Novem mestu) (5)
Dialogi (198)
Didakta (13)
Dileme (2)
Divji kozel (1)
Documenta Praehistorica (1)
Dogovori (47)
Dojke - okras ženske in njena bolečina (1)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (32)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (51)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (5)
Dolenjski list (3)
Dolžnosti in pravice v zvezi z zdravjem - pravice bolnikov z rakom (1)
Dom in svet (Ljubljana) (1813)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (24)
Družboslovne razprave (21)
Državna meščanska šola - Jesenice (1)
Državna meščanska šola - Rakek (1)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Dve domovini (62)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Economic and business review (3)
Edinost in dialog (23)
Elektrotehnika (4)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (5)
Erjavecia (3)
Etnolog (Ljubljana) (23)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (220)
Fabrikacija železa (1)
Farmacevtski vestnik (10)
Filozofski vestnik (34)
Fizika v šoli (12)
Fizioterapija (Ljubljana) (4)
Folia biologica et geologica (12)
Geodetski vestnik (35)
Geografija v šoli (13)
Geografski obzornik (6)
Geografski vestnik (58)
Geologija (91)
Glas naroda (New York) (1)
Glasba v šoli in vrtcu (24)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (93)
Glasnik sreče (2)
Gledališki list SNG. Drama (1)
Glej, netopir! (7)
Golj`fiva kača (1)
Gozdarski vestnik (36)
Gradbeni vestnik (16)
Gradnja železnic, cest in mostov (1)
Grafičar (Ljubljana) (6)
Hacquetia (3)
Hladnikia (3)
Hladnikia (Ljubljana) (3)
Hmeljar (Žalec) (4)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (8)
Igra ustvarjalnosti (7)
Image analysis and stereology (2)
Industrija za obleke, razen za klobuke in za obutev (1)
Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji (15)
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji (15)
Informacija o poslovanju nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji v letu (13)
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji (15)
Informacije MIDEM (10)
Informatica Medica Slovenica (8)
Instrumenti (1)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (21)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (147)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (43)
Javna uprava (1)
Javno zdravje (3)
Javnost (Ljubljana) (16)
Jezičnik (6)
Jezik in slovstvo (582)
Jezikoslovni zapiski (75)
Journal of energy technology (2)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kaj mora medicinska sestra vedeti o sistemskem zdravljenju raka in zdravstveni negi? : zbornik predavanj (11)
Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba (1)
Kakovostna starost (75)
Kaplje (Idrija) (10)
Kemija v šoli in družbi (3)
Keria (Ljubljana) (14)
Kinesiologia Slovenica (7)
Kmetijske in rokodelske novice (916)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (2)
Knjižnica (190)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Komunikacija in njene vrzeli pri delu z onkološkim pacientom (4)
Kovine zlitine tehnologije (8)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (2)
Kronika (Ljubljana) (228)
Kronika slovenskih mest (6)
Kula (Ljubljana) (2)
La nostra lotta (1)
Lepša bodočnost (8)
Les (Ljubljana) (9)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (5)
Lex localis (2)
Lexonomica (6)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (1)
Linguistica (Ljubljana) (4)
Listi (68)
Literatura (Ljubljana) (105)
Livarski vestnik (1)
Ljubljanski zvon (3098)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola - Gorica (1)
Ljudska šola - Postojna (3)
Ljudska šola - Višnja Gora (1)
Loški razgledi (70)
Management (6)
Matematika v šoli (15)
Materiali in tehnologije (24)
Med bolnišnico in domom (4)
Medicinski razgledi (4)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mednarodna revija za javno upravo (1)
Mednarodno inovativno poslovanje (6)
Melanom in nemelanomski kožni raki (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (35)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mestni dekliški licej (10)
Meščanska šola - Ljutomer (1)
Meščanska šola - Novo mesto (1)
Monitor ISH (10)
Muzikološki zbornik (47)
Narodna sloga (4)
Naša komuna - delegatska priloga (98)
Naša komuna - delegatsko gradivo (31)
Naša komuna (Ljubljana) (92)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (1)
Naša skupnost (Grosuplje) (38)
Naša skupnost (Jugoslavija) (13)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (18)
Naša skupnost (Ljubljana) (97)
Naša sodobnost (307)
Naše delo (Ptuj) (18)
Naše gospodarstvo (11)
Naše novine - slovenske strani (94)
Natura Sloveniae (11)
Negovanje zdravja (1)
Nerazvrščeno - članki (4)
Notarski vestnik (1925-1927) (4)
Novi akordi (6)
Novi svet (Ljubljana) (153)
Ob Soči (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (34)
Obzornik zdravstvene nege (44)
Okužbe in rak (1)
Onkologija (Ljubljana) (8)
Onkološki vikend (4)
Organizacija (Kranj) (3)
Organizacija znanja (8)
Otrok in knjiga (174)
Pacienti in pljučni rak - trendi in novosti (1)
Papir (Ljubljana) (8)
Pedagoška obzorja (3)
Perfectus AC (1)
Phainomena (Ljubljana) (57)
Planinska siratka (1)
Planinski vestnik (52)
Plavžarstvo (1)
Podjetje in delo (239)
Poligrafi (10)
Pomen prehrane pri nastanku in zdravljenju malignih obolenj (1)
Poročilo - Statistični urad Republike Slovenije (1)
Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani (18)
Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v Sloveniji (1)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Poročilo o razvoju (19)
Poročilo o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. (2)
Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji (17)
Pravni letopis (12)
Pravnik (21)
Prečiščenje in pripravljanje rud, rudnin (predelovanje blata in izgorkov) (1)
Presek (169)
Preventivni pregledi dojk in edukacija žena (1)
Primerjalna književnost (74)
Primorski dnevnik (2)
Priprave za kontrolo, priprave za registriranje in avtomatske blagajne (1)
Priročnik iz onkološke zdravstvene nege in onkologije (1)
Prispevki za novejšo zgodovino (21)
Problemi (Ljubljana) (8)
Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit (1)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (24)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (42)
Ptujski list (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Rak jajčnikov (1)
Rak materničnega vratu (1)
Raziskave in razprave (3)
Razpotja (27)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (39)
Razredni pouk (13)
Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta (4)
Regljač (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (16)
Res novae (3)
Retrospektive (5)
Revija za ekonomske in poslovne vede (7)
Revija za elementarno izobraževanje (10)
Revija za javna naročila in javne finance (7)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (8)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (23)
RMZ-materials and geoenvironment (26)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (1)
Scopolia (2)
Scopolia. Supplementum (2)
Sejni zapisi Državnega zbora (6)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (2)
Signalizacija (razen železniških priprav te vrste) (1)
Skupaj odstiramo tančice upanja : zbornik (2)
Slavia Centralis (39)
Slavica Tergestina (1)
Slavistična revija (172)
Slovenian veterinary research (4)
Slovenka (67)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (2)
Slovenske novice (1)
Slovenski čebelar (36)
Slovenski etnograf (59)
Slovenski gospodar (792)
Slovenski jezik (1997) (6)
Slovenski pravnik (9)
Slovenščina 2.0 (11)
Slovenščina v šoli (12)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (15)
Socialno delo (92)
Sodobna pedagogika (42)
Sodobni trendi v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Sodobnost (1933) (87)
Sodobnost (1963) (428)
Standardi onkološke zdravstvene nege (2)
Stati inu obstati (44)
Statistično gradivo LR Slovenije (2)
Statistično gradivo SR Slovenije (1)
Strelno orožje, municija, obrana (2)
Stridon (1)
Strojniški vestnik (14)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia Historica Slovenica (19)
Studia mythologica Slavica (41)
Studia universitatis hereditati (1)
Svet ptic (32)
Svobodna misel (Ljubljana) (1)
Šolska knjižnica (18)
Šolska kronika (47)
Šolsko polje (22)
Šolsko svetovalno delo (6)
Šport (Ljubljana) (9)
Štajerc (24)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (171)
Traditiones (Ljubljana) (106)
Trdoživ (22)
Tretja šola pljučnega raka (2)
Trgovska akademija - Maribor (1)
Učiteljev glas (4)
Učiteljski tovariš (1139)
Ukrepajmo danes, da bomo živeli jutri (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uradni vestnik Zasavja (9)
Urbani izziv (12)
Urbani izziv. Posebna izdaja (4)
Vakuumist (14)
Varnost bolnikov in osebja v onkologiji in onkološki zdravstveni negi (1)
Varstvo narave (17)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (8)
Ventil (Ljubljana) (9)
Verba hispanica (10)
Vertec (1871) (74)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (7)
Vestnik za tuje jezike (5)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (10)
Vrhunski dosežek (129)
Vzgoja (Ljubljana) (18)
Vzgoja in izobraževanje (36)
Z dokazi v prakso - obvladovanje simptomov v onkološki zdravstveni negi (1)
Z znanjem in izkušnjami do kakovostne paliativne oskrbe : zbornik (1)
Zbor občanov (24)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 8 (2)
Zbornik - Izobraževalni dan programa ZORA 9 (1)
Zbornik (Slovenska matica) (1)
Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (9)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (22)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (6)
Zdravniški vestnik (28)
Zdravstveno varstvo (38)
Zemonski cajtng (6)
Zgodovina v šoli (5)
Zgodovina za vse (54)
Zgodovinski časopis (100)
Zgodovinski zapisi (5)
ZPM mrežnik (8)
Zrakoplovstvo (1)
Zvonček (Ljubljana) (28)
Železarski zbornik (41)
Železne niti (9)
Leto izida
???? (7)
1000-1100 (1)
1150-1200 (6)
1245-1255 (1)
1270-1330 (1)
1275-1300 (1)
1300-1335 (1)
1300-1400 (1)
1300-1500 (2)
1330-1370 (2)
1347 (1)
1350 (1)
1350-1400 (1)
1352 (1)
1380-1450 (1)
1390-1410 (2)
1397 (1)
1400-1500 (3)
1401 (1)
1415 (1)
1423 (2)
1438-1449 (3)
1450 (1)
1450-1500 (4)
1455-1500 (2)
1470 (3)
1472 (1)
1473 (2)
1474 (1)
1475 (1)
1479 (1)
1481 (1)
1482-1485 (1)
1482-1497 (1)
1483-1484 (1)
1489 (1)
1490-1500 (2)
1491 (2)
1497 (1)
1499 (2)
1500 (1)
1515 (1)
1525-1550 (2)
1535 (1)
1557 (1)
1561 (1)
1562 (1)
1566 (1)
1567 (1)
1574 (1)
1580-1590 (1)
1594 (1)
1600-1620 (1)
1638 (1)
1680-1720 (1)
1680-1750 (1)
1690 (1)
1700 (1)
1701-1800 (1)
1707 (1)
1710 (1)
1739 (1)
1752 (1)
1765 (1)
1771 (1)
1775/1825 (1)
1776 (1)
1777 (1)
1778- (1)
1785 (3)
1786 (2)
1799/1810 (1)
1800/1840 (1)
1800-1820 (3)
1800-1900 (115)
1811 (1)
1812 (2)
1817 (2)
1818 (1)
1828 (1)
1829 (1)
1833 (1)
1836 (2)
1836—1844 (1)
1837-1847 (1)
1843 (1)
1844 (3)
1845 (14)
1846 (11)
1847 (7)
1848 (13)
1849 (5)
1850 (9)
1851 (13)
1852 (21)
1853 (19)
1854 (14)
1855 (19)
1855-1856 (1)
1856 (7)
1857 (27)
1858 (30)
1859 (16)
1860 (22)
1861 (38)
1862 (44)
1863 (57)
1864 (55)
1865 (20)
1866 (32)
1867 (27)
1867-1957 (1)
1868 (18)
1869 (26)
187? (1)
1870 (40)
1871 (31)
1872 (24)
1873 (52)
1873/1945 (1)
1874 (21)
1875 (32)
1876 (33)
1876/1877 (1)
1877 (46)
1877/1878 (1)
1878 (30)
1878/1879 (1)
1879 (39)
1879/1880 (1)
1880 (49)
1880/1881 (1)
1880-1881 (1)
1880-1918 (8)
1880-9999 (1)
1881 (137)
1881/1882 (1)
1882 (150)
1882/1883 (2)
1882/1888 (1)
1883 (122)
1883/1884 (2)
1884 (58)
1884/1885 (2)
1885 (85)
1885/1886 (1)
1885/1887 (1)
1886 (87)
1886/1887 (1)
1887 (88)
1887/1888 (3)
1888 (117)
1888/1889 (4)
1889 (120)
1889/1890 (3)
189? (1)
1890 (143)
1890/1892 (1)
1891 (208)
1892 (193)
1892/1893 (1)
1892/1993 (1)
1892-1920 (1)
1893 (80)
1893/1894 (1)
1893-1895 (1)
1894 (174)
1894/1896 (1)
1895 (150)
1895/1896 (1)
1896 (115)
1896/1897 (2)
1897 (198)
1897/1898 (1)
1898 (136)
1898/1899 (1)
1899 (142)
1899/1900 (1)
1899-1929 (1)
1899-2006 (1)
19?? (106)
19??-1928 (1)
190? (1)
1900 (166)
1900- (1)
1900/1901 (1)
1900/1906 (1)
1900-1909 (1)
1900-1910 (1)
1900-1915 (1)
1901 (133)
1901/1902 (2)
1901-1904 (1)
1902 (188)
1902/1903 (1)
1903 (212)
1903/1904 (3)
1904 (172)
1904/1905 (4)
1904-1908 (1)
1904-1919 (1)
1905 (166)
1905/1906 (4)
1905/1925 (1)
1906 (159)
1906/1907 (2)
1906-1926 (1)
1907 (138)
1907/1908 (3)
1908 (122)
1908/1909 (2)
1908-1920 (1)
1909 (104)
1909/1910 (2)
1909-1916 (1)
191? (4)
1910 (154)
1910/1911 (2)
1910/1925 (8)
1910/1930 (5)
1910-1920 (1)
1911 (91)
1911/1912 (2)
1911-1912 (2)
1911-1914 (1)
1912 (83)
1912/1913 (2)
1913 (85)
1913/1914 (3)
1914 (116)
1914-1918 (1)
1915 (76)
1915/1916 (1)
1915/1925 (2)
1916 (90)
1916/1917 (1)
1916/1918 (1)
1917 (112)
1917/1918 (1)
1917-1918 (1)
1918 (74)
1918-1919 (3)
1919 (116)
1919-195? (1)
192? (7)
1920 (100)
1920/1923 (2)
1920/1940 (1)
1920-1930 (2)
1920-1933 (1)
1920-1940 (5)
1920-1950 (1)
1921 (93)
1922 (108)
1922/1930 (1)
1923 (106)
1924 (102)
1924-1925 (1)
1925 (116)
1925/1926 (9)
1925/1929 (1)
1926 (98)
1927 (123)
1927/1928 (1)
1928 (113)
1928-1929 (1)
1928-1930 (1)
1929 (143)
1929/1930 (1)
1929-1930 (1)
1929-1939 (1)
193? (1)
1930 (209)
1930/1931 (1)
1930-1931 (2)
1930-1934 (1)
1930-1935 (1)
1930-1936 (1)
1930-1939 (1)
1930-1940 (3)
1930-1944 (1)
1931 (124)
1931/1932 (2)
1932 (148)
1932/1933 (1)
1933 (149)
1933/1934 (2)
1934 (98)
1934-1953 (1)
1935 (118)
1935/1936 (1)
1935-1939 (1)
1935-1940 (1)
1935-1950 (1)
1936 (156)
1936/1937 (2)
1937 (128)
1937/1938 (18)
1937-1938 (1)
1937-1939 (7)
1938 (133)
1938/1939 (2)
1938-1939 (1)
1939 (154)
1939/1940 (1)
194? (4)
1940 (163)
1940-1950 (1)
1941 (44)
1941-1945 (2)
1942 (23)
1943 (19)
1944 (27)
1945 (9)
1945-1949 (1)
1945-1995 (3)
1946 (20)
1946-1955 (1)
1947 (19)
1948 (43)
1949 (48)
195? (1)
1950 (39)
1950/1960 (1)
1950-1951 (7)
1950-1957 (1)
1950-1959 (4)
1950-1960 (1)
1951 (23)
1952 (41)
1953 (47)
1953-1954 (5)
1954 (43)
1954-1937 (1)
1955 (42)
1955/1956 (25)
1955-1965 (54)
1956 (45)
1957 (80)
1958 (70)
1959 (57)
196? (4)
1960 (87)
1960/1961 (1)
1960-1962 (1)
1960-1964 (2)
1960-1965 (2)
1960-1969 (2)
1961 (65)
1962 (67)
1963 (70)
1963-1964 (3)
1964 (76)
1965 (70)
1965-1966 (1)
1965-1967 (1)
1965-1968 (2)
1966 (65)
1967 (61)
1968 (63)
1968-1969 (2)
1969 (83)
197? (2)
1970 (65)
1970-1979 (3)
1970-1980 (1)
1971 (84)
1972 (51)
1972-1973 (1)
1973 (58)
1974 (113)
1974-1975 (2)
1975 (91)
1976 (87)
1977 (100)
1977/1978 (6)
1978 (164)
1979 (177)
1980 (88)
1980-1989 (1)
1981 (102)
1982 (111)
1982/1986 (1)
1983 (113)
1983-1987 (1)
1984 (110)
1984/1985 (1)
1985 (114)
1985/1986 (1)
1985-1987 (1)
1986 (140)
1987 (128)
1987-1992 (1)
1988 (135)
1988/1989 (1)
1988-1990 (1)
1989 (194)
199? (3)
1990 (173)
1990-1995 (1)
1990-1999 (1)
1991 (158)
1992 (157)
1993 (205)
1994 (149)
1994/1995 (4)
1995 (164)
1995-1996 (2)
1996 (180)
1997 (180)
1998 (167)
1999 (170)
20.2.2015 (1)
2000 (140)
2001 (148)
2002 (117)
2003 (150)
2004 (146)
2005 (148)
2006 (176)
2007 (160)
2008 (171)
2009 (208)
2010 (200)
2011 (269)
2012 (261)
2012/2013 (1)
2012-2014 (1)
2013 (315)
2013/2014 (1)
2013-2014 (1)
2014 (363)
2015 (316)
2016 (307)
2017 (334)
2018 (316)
2019 (335)
2020 (328)
2021 (330)
2022 (78)
podatka (3)
s. d. (57)
Izvor
Acroni, d. o. o. (68)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (58)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (105)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (32)
Biteks d.o.o. (1)
Botanično društvo Slovenije (28)
Center za kartografijo favne in flore (2)
Čebelarska zveza Slovenije (36)
DELO, d.d. (6)
Didakta (13)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (8)
Društvo biologov Slovenije (7)
Društvo humanistov Goriške (27)
Društvo inženirjev in tehnikov papirništva (8)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (15)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (206)
Društvo Medicinski razgledi (4)
Društvo psihologov Slovenije (42)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (22)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (93)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (22)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (14)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Družina d.o.o. (7)
Državni zbor Republike Slovenije (6)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (16)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (5)
Geološki zavod Slovenije (13)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (11)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (22)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (75)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (57)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (47)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (27)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (9)
Inštitut za narodnostna vprašanja (40)
Inštitut za novejšo zgodovino (21)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (12)
Inštitut za varovanje zdravja RS (12)
IUS SOFTWARE d.o.o. (116)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (8)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (7)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (66)
Knjižnica Ivana Tavčarja (45)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (2)
Knjižnica Litija (1)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (5)
Knjižnica Radlje ob Dravi (2)
Knjižnica Velenje (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (44)
Kulturno društvo Grad Dolnji Zemon (6)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (428)
Lexpera d. o. o. (131)
Mariborska knjižnica (174)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (7)
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (2)
Mestna knjižnica Kranj (74)
Mestna knjižnica Ljubljana (840)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (7)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (22)
Muzejsko društvo Škofja Loka (72)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Nacionalni inštitut za biologijo (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (30)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (13925)
Občinska knjižnica Jesenice (68)
Onkološki inštitut Ljubljana (66)
Osrednja knjižnica Celje (12)
Osrednja knjižnica Mozirje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (4)
Pedagoška obzorja (3)
Penca in drugi, Novo mesto (129)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
Petrol d.d. (1)
Planinska zveza Slovenije (52)
Podiplomska šola ZRC SAZU (1)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (1)
Primorski dnevnik (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (10)
Prirodoslovno društvo Slovenije (24)
Rokodelski center Ribnica (1)
SIB d.o.o. (8)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (50)
Slavistično društvo Slovenije (164)
Slovenian Media House (94)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (12)
Slovenska sekcija IEEE (1)
Slovenski etnografski muzej (124)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (13)
Slovenski šolski muzej (47)
Slovensko arheološko društvo (17)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (22)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (56)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (29)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (22)
Slovensko etnološko društvo (93)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (10)
Slovensko filozofsko društvo (17)
Slovensko kemijsko društvo (9)
Slovensko odonatološko društvo (25)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (44)
Slovensko sociološko društvo (21)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (22)
Slovensko zdravniško društvo (28)
Slovensko združenje za projektni management (9)
Statistični urad Republike Slovenije (28)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Škofijski arhiv Koper (2)
Šola za ravnatelje (11)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (84)
Študijski center za narodno spravo (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
Universita degli Studi di Trieste (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (6)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (38)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (32)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (40)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (23)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (17)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (140)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (71)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (86)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (8)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (39)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (6)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (4)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (16)
Uprava RS za jedrsko varnost (22)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (27)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (16)
Zavod RS za šolstvo (158)
Zavod RS za varstvo narave (17)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (30)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (44)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (2)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (5)
Združenje za socialno pedagogiko (14)
Zgodovinsko društvo Celje (54)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (19)
Zgodovinsko društvo Ormož (6)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (44)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (74)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (29)
ZRC SAZU (321)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (7)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (14)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (117)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (9)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (16)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (42)
Zveza geodetov Slovenije (35)
Zveza geografov Slovenije (64)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (36)
Zveza lesarjev Slovenije (9)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (151)
Vsebina
Založnik
(55)
"Automat" Hartwig (1)
... Gio. Giac. Rossi in Roma (1)
[Friedrich Reichardt] (1)
= Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia etc. (1)
= Institute for Ethnic Studies (2)
= Institute of Oncology (1)
= Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
= University of Ljubljana Press (1)
1A internet (3)
A. Berthold (1)
A. Buturović (1)
A. Huber (1)
A. Jerkič (1)
A. Kansky (1)
A. L. P. Peca (1)
A. Prinčič (2)
A. Slatnar (1)
A. Trstenjak (1)
A. Turk (2)
A. Vengar (1)
Academia scientiarum et artium slv. merid. (1)
Ad Pirum - Zavod za intelektualne dejavnosti (2)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (42)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 2018 (1)
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, AJPES (15)
Agencija RS za okolje (1)
AK Gorica (1)
Akad. društvo 'Slovenija' (1)
Akad. društvo Triglav (1)
Akademija za glasbo (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (10)
Aksioma - zavod za sodobne umetnosti (1)
Alchemical Playgrounds (1)
Alojzijevišče (1)
AMD (1)
Amministrazione comunale (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (12)
Ansambel Simona Gajška (1)
Anton Krempl (1)
Apostolstvo sv. Cirila in Metoda pod zavetjem Device Marije (1)
apresso Gio. Giorgio Mayr (1)
Arhiv Republike Slovenije (5)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (105)
Aristej (1)
arte et ingenio Iacobi de Rubeis ... (1)
Arthea (1)
Artur Kollitsch (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (9)
Association of Radiology and Oncology (2)
Audibook (9)
August Cesarec (1)
Augustae Vindelicorum (1)
Aura (1)
Aventinum (1)
B. Flajšman (2)
B. Pleničar (2)
Bamb. (1)
Banka Slovenije (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (2)
Beletrina (20)
Beltinci : Konzorcij (1)
bey Ignaz Aloys Kleinmayr (1)
Biotehnički fakultet, Odjel za biologiju (1)
Biotehniška fakulteta (21)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (5)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (5)
Bird Publisher (5)
Biteks (4)
Blancourt-les-Précy (1)
Bolnišnični šolski oddelki OŠ Ledina (1)
Borba poslovnica (1)
Borec (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (6)
Botanično društvo Slovenije (2)
Bralno društvo Slovenije (2)
Brat Frančišek (3)
Brat Frys and Good Times (1)
C. kr. dež. šolski svet (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. kmetijska družba kranjska (1)
C. Pleško (1)
Cankarjev dom (11)
Cankarjeva založba (16)
Cecilijino društvo (2)
Celjsko literarno društvo (4)
Celjsko pevsko društvo (1)
Centennial Records (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Center Motus (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (4)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (13)
Center za kartografijo favne in flore (2)
Centralna tehniška knjižnica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (74)
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp (1)
CNVOS (1)
Coda (1)
CODA (2)
Comando Superiore Ff. Aa. 'slovenia-Dalmazia' (1)
Coro maschile Matajur (1)
Corona (4)
Creativ d. o. o. (1)
Csesarsko kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Čebelarski muzej (1)
Čebelarsko društvo (1)
Čitalnica (5)
D. Hribar (1)
D. Jeruc (1)
D. Kuščer (1)
D. Stober (1)
Dalmacijaturist (1)
Dashöfer (9)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (1)
Delavska založba (1)
Delavska zbornica (1)
Delavska zbornica za Slovenijo (1)
Delo (2)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Deželni odbor kranjski (7)
Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem (1)
Didakta (20)
Didakta d. o. o. (1)
Direction Fédérale du Service Hydrométéorologique aupres du Gouvernement de la R.P.F. de Yougoslavie (1)
DLUM (2)
DMFA, založništvo (2)
DMFA-založništvo (19)
Doba Epis (6)
Dokumentarna (3)
Dolenjski list (3)
Dom upokojencev (1)
Don Juan (1)
DPD Svoboda, Zgodovinska sekcija Matej Slekovec (1)
Dramatično društvo (6)
Drava (1)
Dream studio Krt (1)
Dream Studio Krt (1)
Drogerija A. Kanc sinova (1)
Druck des J. Blasnik (1)
Druga godba (1)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo arhitektov (10)
Društvo biologov Slovenije (7)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (3)
Društvo ekonomistov (2)
Društvo ekonomistov Maribor (11)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (4)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (10)
Društvo humanistov Goriške (27)
Društvo informacijski center Legebitra (2)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (6)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (18)
Društvo Knof (1)
Društvo livarjev Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (7)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (184)
Društvo mladih geografov Slovenije (1)
Društvo novinarjev Slovenije (1)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo Pravnik (10)
Društvo 'Pravnik' (2)
Društvo psihologov Slovenije (153)
Društvo Slovenska akademija za management (1)
Društvo Slovenska sekcija IEEE (1)
Društvo Slovenski lik (1)
Društvo slovenskih izobražencev (1)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (2)
Društvo slovenskih pisateljev (1)
Društvo slovenskih skladateljev (1)
Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (1)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo učiteljev glasbe (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo Urbani čebelar (1)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (2)
Društvo za izobraževanje in raziskovanje v medicini (1)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za nenasilno komunikacijo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (61)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (32)
Društvo za oskrbo ran Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (8)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (14)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (2)
Društvo za zgradbo učit. konvikta (1)
Društvo Združeni ob Lipi sprave (1)
Družabna pravda (1)
Družba Jezusova (18)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družba Sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (14)
Družba Sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (2)
Družina (75)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (1)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (1)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna založba Slovenije (891)
Državni izpitni center (8)
Državni program ZORA, Onkološki inštitut (1)
Državni sekretariat za notranje zadeve LRS (1)
Državni zbor (1)
Državni zbor Republike Slovenije (6)
durch Vrban Gaubisch ... (1)
Duvan (1)
DZS (1)
E. Kodrič-Dačić (1)
Ebook (1)
Edinost (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (3)
Ekonomska fakulteta (2)
Ekonomska fakulteta, Založništvo (1)
Ekonomski center Maribor (11)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (11)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Elektroton (1)
Emonica (2)
Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave (1)
Eno (3)
'Epoha' (1)
Esperantsko društvo (1)
Etnografski muzej (82)
Evangeličanska cerkev (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (16)
Evropski parlament, Informacijska pisarna v Sloveniji (1)
ex tpographia Rev. Cam. Apostol. (1)
expensis providi Johannis Rymman) per industrium Henricum Gran ... (1)
F. Juvan (1)
F. Mavec (1)
F. Pavlin (1)
F. Žumer (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of Maritime Studies and Transport (1)
Fakulteta za arhitekturo (18)
Fakulteta za družbene vede (24)
Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (8)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (10)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (4)
Fakulteta za logistiko (2)
Fakulteta za management (9)
Fakulteta za medije (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za organizacijske vede (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (3)
Fakulteta za poslovne vede (3)
Fakulteta za socialno delo (92)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (155)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (6)
Fakulteta za šport (4)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (9)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za telesno kulturo (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (2)
Fakulteta za varnostne vede (2)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko (2)
Fantje na vasi (1)
Fantje od Male Nedelje (1)
Fenomenološko društvo etc. (3)
Festival (7)
Filovske pevke (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (17)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (29)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (39)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (34)
Fotogrupa M (2)
Fotolik (5)
Fr. Hovnik (1)
Fr. Vesel (25)
Franc Leskovšek (1)
Francoski institut (1)
Frančiškanski samostan (3)
Fritz Rasch, Celje (1)
G I J A (1)
G. Kernel (1)
'Galanterija - Papir' (1)
Galerija Ars Sacra (1)
Gasilsko društvo (1)
GEC (3)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (1)
Genija (8)
Geološki zavod Ljubljana (78)
Geološki zavod Slovenije (13)
GIJNA (1)
Gimnazija (3)
Giontini (1)
Glas Istre (1)
Glas naroda (1)
Glasbena matica (41)
Glasbena Matica (20)
Glasbena mladina (1)
Glasbena založba MiMik (3)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Glavni odbor društva Rdečega križa kraljevine Jugoslavije (1)
Glej (3)
Goga (2)
gojenci kmetijske šole v Spittalu ob Dravi (8)
Gorenje Commerce (1)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška matica (1)
Goriška Matica (1)
Goriška Mohorjeva družba (2)
Goriška tiskarna (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (4)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Goriški muzej (2)
Gospel media (1)
Gospodarski vestnik (3)
Gostilničarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (4)
Gozdno gospodarstvo (1)
GPZ Sraka (6)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
Guardians of the Earth tribe (2)
Gunther Zainer (2)
Günther Zainer (1)
GV Revije (8)
GV Založba (22)
GZS - Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (1)
GZS - Združenje papirne in papirno predelovalne industrije (8)
H. Gosak (1)
Handicraft Centre Public Institute (1)
Hans Aurl (1)
Hans Korner (1)
Helidon (52)
Helodin (1)
Hermagoras (2)
Herpetološko društvo - Societas Herpetologica Slovenica (1)
His master´s voice (1)
Histria Editiones (2)
Hiša knjig, Založba KMŠ (2)
hoc opus exactum divina arte Joannis Amerbacensis ... (1)
Hrvaški muzej naivne umetnosti (1)
Hubadova župa J. P. S. (1)
I. Jerič (1)
I. Kleinmayr & & F. Bamberg (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. Kleinmayr u. F. Bamberg (1)
I. Kvas (1)
I. Lapajne (1)
I. Predan (3)
I. Raišp (1)
Ibis (1)
Ico (12)
ICO (16)
Idrija Tourism Board (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
II. državna gimnazija (17)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (3)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (13)
Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana (1)
Institute for Ethnic Studies (10)
Institute for Slovene Emigration Research (52)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Antona Trstenjaka (75)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (5)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (47)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (22)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (9)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za javno upravo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (33)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (43)
Inštitut za novejšo zgodovino (22)
Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za proučevanje enakosti spolov (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (26)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (72)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (62)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (24)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Intelyway webmedia (5)
International Institute for Archival Science (4)
Ipavska čitavnica (1)
IPCGP - Inštitut za civilno, primerjalno in gospodarsko pravo (1)
IPCGP, Inštitut za primerjalno, civilno in gospodarsko pravo (1)
IPoP - Inštitut za politike prostora (1)
IPSOS (9)
IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (1)
is buqvalisha P.P. Augushtinar. Diskalceatov per S. Joshefu v' Lublani (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
IUS Software (4)
IUS SOFTWARE (58)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca Ljubljana (1)
IZUM (1)
Izvestja c. kr. postaje za varstvo rastlin (1)
Izvor (2)
Izvršni odbor Slovenske pravde (1)
J. Artman (1)
J. Blasnik (1)
J. Blasnika Nasl. (3)
J. Blasnikovi Nasl. (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blasnik-ovi nasledniki (1)
J. Giontini (1)
J. Jenko (1)
J. K. Seitz (1)
J. Krajec (2)
J. Oražem (1)
J. Pelikan (1)
J. R. Milic (1)
J. Rakusch (1)
J. Rudolf Milic (6)
J. Senegačnik (1)
J. Šiftar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1139)
Jakopičev paviljon (3)
Janko Glazer (1)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava (2)
'Joakim Rakovac' (1)
Jodler Lojz in njegov trio (1)
Johann Schüssler (1)
Johannes Antonius Birreta; Franciscus Girardengus (1)
Josip Bezjak (2)
Jožef Blaznik (916)
Jug (1)
Jugosl. Tisk. (1)
Jugoslavenska komisija (1)
Jugoslovanska knjigarna (7)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
Jugoslovanski center za teorijo za teorijo in prakso samoupravljanja Edvard Kardelj (2)
Jugoslovansko-češkoslovaška liga (1)
Jugoslovenska matica (1)
Jugoslovenski Novinski d. d. (Ivan Malinar) (1)
Jugoslovensko novinarsko udruženje, Sekcija Ljubljana (1)
Jugoton (1)
Jugoturist (1)
Jürjovške ljudske pevke (1)
Jutro (2)
Južni sokol (1)
Južnoameriška Baragova zveza (1)
JZ Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (1)
K. Eler (1)
'Kaja' (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (3)
Kancerološko združenje SZD (1)
Kantadori (1)
Karl Linhart (24)
Karmeličanski samostan (1)
Kartuzija (1)
Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete (1)
Katedra za onkologijo (1)
Katol. bukvarna (1)
Katol. Tiskarna (1)
Katoliška bukvarna (10)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliška knjigarna (1)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško društvo detoljubov (1)
Katoliško tiskovno društvo (1813)
Kemijski inštitut (2)
Kinematografi (6)
Kisovec: Multima (1)
Klein & Kovač (2)
Kleinmayr (1)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Klub Revus (5)
Kmečki glas (1)
Kmetijska družba za Slovenijo (1)
Kmetijska zbornica Dravske banovine (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Kn. šk. ordinariat (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Knezoškofijski ordinarijat (1)
Knezoškofijstvo (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (3)
Knjižnice Rakovnik (2)
Kobariški muzej (1)
Komisija za pogozdovanje Krasa (1)
Komorni moški zbor Območne obrtne zbornice Ruše (1)
Kompas (1)
Komunalna banka (1)
Konsorcij Slov. Branika (1)
Konzorcij (7)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (67)
Kopija-nova (1)
Koroška osrednja knjižnica (2)
Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (1)
Krajevna skupnost (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
Kranjski kvintet (1)
Krščanska kulturna zveza - KKZ (4)
KS (1)
KUD (2)
KUD Bogenšperk (1)
KUD Jože Stupnik (1)
KUD Logos (5)
KUD Maks Henigman (1)
KUD Sodobnost International (2)
KUD Šmartin (1)
Kulturna skupnost Slovenije (1)
Kulturni center (6)
Kulturni center Ivan Napotnik (1)
Kulturni dom (6)
Kulturni odsek "Našega doma" (1)
Kulturno društvo (1)
Kulturno društvo Borovnica (1)
Kulturno društvo Grad (6)
Kulturno društvo Mariborska literarna družba (2)
Kulturno društvo Trebanjski oktet (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (3)
Kvarkadabra, društvo za tolmačenje znanosti (5)
L. Bolha (1)
L. Čepon (1)
L. Novak (1)
L. Puš (1)
L. Schwentner (19)
Lander Inn (1)
Landeshilfsverein für Lungenkranke in Krain (1)
Landwirtschaft-Gesellschaft (1)
lastina skladavcova (1)
lastna založba (1)
Lastna založba Narodne čitalnice (1)
LDS (105)
Lek (2)
Lexpera (171)
Lichtenthurnovi zavod sirotih deklic (1)
Lipa (1)
Litera (6)
Literarno društvo (1)
Literarno društvo IA (1)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (3)
Ljubljana: Intelyway webmedia (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (1)
Ljubljanska borza (1)
Ljubljanski oblastni odbor Rdečega Križa (1)
Ljudska šola v Gorici (1)
Ljudska tiskarna (1)
Ljudska univerza (2)
Ljudske pevke (3)
Ljudske pevke KD (1)
Ljudski pevci Društva upokojencev (1)
Lovski pevski zbor (1)
LUD Literatura (2)
Lutkovno gledališče (1)
LYNX (1)
M. Brzin (1)
M. Gaspari (1)
M. Kovič (1)
M. Müller (1)
M. O. Vol'f" (1)
M. Repa (1)
Madžarska samoupravna narodna skupnost občine (1)
Malinc (1)
Mandarina (7)
Manični poet (2)
MANZ''ova c. k. dvorna založna in vseučiliška knjigarna I. Kohlmarkt (1)
Marianum (1)
Mariborska knjižnica (175)
Mariborski škofijski ordinariat (1)
Marjon International Records (1)
Marjon Sound Productions (1)
Marketing 013 ZTP (1)
Marketing magazin (1)
Marksistični center Univerze Edvarda Kardelja (1)
Math (1)
Matica Hrvatska (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (4)
Mavec (1)
Mavrica (1)
Medicinska fakulteta (4)
Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko (1)
Medicinski razgledi (4)
Medijski partner (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Medobčinska gospodarska zbornica (1)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
Melopoja (5)
Merkur (2)
Mestna glavna šola (35)
Mestna hranilnica ljubljanska (1)
Mestna občina (6)
Mestna občina ljubljanska (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Mestni dekliški licej (10)
Mestni magistrat (2)
Mestni muzej (1)
Mestno načelstvo ljubljansko (1)
Mešani pevski zbor Anton Foerster (1)
Metalurški inštitut el at. (39)
Metalurški inštitut et al. (2)
Metulj (1)
Milic (1)
Milič (1)
Mimik (3)
MiMik (3)
Ministrstvo Republike Slovenije za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (2)
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (1)
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (4)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1)
Ministrstvo za kulturo (2)
Ministrstvo za notranje zadeve (5)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (6)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (2)
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija (1)
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad RS za meroslovje (1)
Ministrstvo za zdravje (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (7)
Miš (5)
Mladika (1)
Mladina (2)
Mladinska knjiga (57)
Mladinska matica (1)
Mladinska založba (1)
Mladinski center (1)
Mladinski kulturni center (1)
Moderna organizacija (4)
Mohorjeva (4)
Mohorjeva družba (7)
Mohorjeva založba (1)
Moški oktet Podpeč-Preserje (1)
Moški pevski zbor (1)
Moški pevski zbor DU (1)
Moški pevski zbor Matajur (1)
Moški pevski zbor Slavnik (1)
MPZ skladateljev Ipavcev (1)
Muck Blažina (3)
Multima (3)
Muzej (1)
Muzej krščanstva na Slovenskem (1)
Muzej revolucije (1)
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (1)
Muzejsko društvo (70)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (2)
Muzejsko društvo Železniki (9)
Muzika Viva (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (6)
N. Brumen (1)
N. Rupena (1)
N. Weber (1)
na prodaj per Leopoldu Kremsherji ... (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (10)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (44)
nákl. vl. (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (26)
Narodna banka Slovenije (1)
Narodna čitalnica (1)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (33)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - Cezar (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic - CeZaR (3)
Narodna in univerzitetna knjžinica (2)
Narodna Tiskarna (2)
Národna tiskarna (1)
Narodno gledališče (1)
Naša kniga (1)
Naša obramba (1)
Naše delo (18)
Natisnil J. R. Milic (1)
Natisnil Janez Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
neznan (1)
neznano (najverjetneje Ciril Žebot) (2)
Nika Records (1)
Notarska zbornica Slovenije (4)
Nova obzorja (1)
Nova revija (58)
Nova univerza (1)
noviter impressa per Bernardinum de Tridino de Monte Ferrato ... (1)
NUK (1)
O. Dasch (1)
O. Fischer (16)
O. Harrassowitz (3)
O. Janke (1)
O. Maass (2)
O. Oppeln (1)
O. Petrovič (1)
O. Poljšak Škraban (1)
O. Purfüst (1)
O. Sadar (2)
O. Sterle (1)
O. T. P. (1)
O. Thurm (1)
O. Wagner (2)
O. Wigand (2)
O. Z. (1)
O. Zubčević (1)
Obalne galerije (3)
Občina (4)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Občinski odbor SZDL (9)
Občinski sindikalni svet (1)
Občinski svet zveze sindikatov (2)
Obl. organizacija ptt. uslužbencev (1)
Obzorja (216)
Odbor za pohod po poteh partizanske Ljubljane (1)
Odbor za Slovensko hišo (1)
Odbor za zaščito človekovih pravic etc. (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (16)
Ognjišče (2)
Ogranak Matice hrvatske (1)
OK SZDL Bežigrad (24)
OK SZDL Ljubljana Center (47)
Okrajni odbor za proslavo 40-letnice KPJ (1)
Oktet Valvasor (1)
Onkološki inštitut (36)
Onkološki inštitut Ljubljana (9)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (4)
opera et impensis Reinaldi Novimagii ... (1)
opera Iohanis Bergman de Olpe (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Ormoška posojilnica (1)
Orton (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Oslobođenje (1)
Osnovna šola (3)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Jela Janežiča (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Ost-Dienst (1)
OŠ (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ Jožeta Krajca (1)
P. Bizjak (1)
P. Drobež (1)
P. Ramovš (1)
P. Raspor Lainšček (1)
Pan Records (1)
Panika (1)
Panika Records (1)
PeBook (1)
pečatano pismenki Kral: vseučilišča peštanskago (1)
Pedagoška fakulteta (171)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (4)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (13)
Penca in drugi, Novo mesto (129)
per Iohannem Schüssler (1)
per Lovrenzu Bernabacherju pod Tranzho (1)
per Vizenzu Ruziczku meistn. buquaveszu (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Petazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Pevke z Brinjeve gore (1)
Pevski zbor Glasbene matice (1)
Pevsko društvo Krakovo-Trnovo (1)
Pevsko društvo Slavec (2)
Pevsko društvo 'Slavec' (1)
PGD (2)
Pihalni orkester Bežigrad (1)
Pioneer Records (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (36)
Pipinova knjiga (1)
pisatelj (3)
Pivec (10)
Pizzicato (1)
PKP, RTV (3)
Planinska zveza Slovenije (53)
Plavalni klub Celulozar (1)
Plesni teater (1)
Plesno-akrobatska skupina Flip (1)
Plus rešitve (1)
Pokrajinski arhiv (1)
Pokrajinski muzej (2)
Polavon (1)
Pomurska založba (1)
Pomurski tisk (1)
Posavski muzej (1)
POSEV (1)
Potovanje duše (2)
Pravna fakulteta (6)
Pravna Fakulteta, Založba Pravne fakultete (1)
Pravna praksa (8)
presso Hoffmeister (1)
Prešernova družba (1)
Primož Ramovš (5)
Pripravljalni odbor ob 60-letnici ustanovitve moravške godbe (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (11)
Prirodoslovno društvo Slovenije (24)
prodaja Katoliška bukvarna (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Prospektbiro (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (2)
Prosvetno društvo (1)
Protect (1)
Providio (2)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
PTT Slovenije (1)
Publications Office of the European Union (1)
Putnik (2)
R. Jamnik (1)
R. Milic (2)
R. Pahor (1)
R. Pavlin (1)
R. Smola (2)
Radio televizija Beograd, PGP (1)
Radio-Tednik (1)
RAI - Radiotelevisione italiana, Radio Trst A (1)
Ravnateljstvo (3)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (21)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Republiški odbor Združenja vzgojiteljev za Slovenijo (1)
Revija Rikoss (1)
Revija SRP (2)
Rikoss (1)
Rokus (1)
Romar (1)
RTB (14)
RTB, PGP (1)
RTV (77)
RTV Ljubljana (2)
RTV Slovenija (7)
RTV Slovenija, Založba kaset in ploš (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (20)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč RTV Slovenija (1)
RTV Slovenija, ZKP (1)
Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah (1)
Ruslica (9)
RY Records (1)
s. n. (230)
S. Novak (1)
S. Svetina (1)
S.K.A.D. (1)
s.n. (2)
Salezijanski inšpektorat (1)
Salezijanski zavod Rakovnik (1)
Salve (1)
samozal. (30)
samozal. A. Rozman (4)
samozal. A. Rupnik (1)
samozal. A. Vesel (1)
samozal. F. Juvan (1)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. GolKerKavčLot (1)
samozal. I. Kiferle (1)
samozal. I. Pangeršič (4)
samozal. J. Habbe (1)
samozal. J. Kenda (7)
samozal. J. Rain, Asanti Group International (1)
samozal. J. Sraka (2)
samozal. M. Gvozdenac (1)
samozal. O. Ivanovska (1)
samozal. P. Bratina (1)
samozal. P. Suhodolčan (5)
samozal. P. Uršič-Kunej (1)
samozal. pisca (1)
samozal. R. Bovhan (2)
samozal. skladatelj (4)
samozal. T. Caserman (1)
samozal. T. Gros (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozal. T. Zrnec (1)
samozaložba (14)
Sanje (10)
Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu (1)
Savezna uprava Hidrometeorološke službe pri Vladi FNRJ (1)
Schering-Plough CE (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (74)
SEG, Inštitut za klimatske spremembe (1)
Seitz (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (6)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (5)
Sekcija medicinskih sester v onkologiji pri Zbornici zdravstvene nege Slovenije - Zvezi društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Sekcija za internistično onkologijo (1)
Sekcija za onkološko kirurgijo pri SZD (2)
Selbstverlag (1)
self-publisher (1)
SEM, Institute for Climate Change (1)
SHKSH Migjeni (1)
SIB (2)
Sij (1)
Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Simon Magniagus (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (108)
Skupščina občine Radovljica (1)
Skupščine občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi (9)
SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (1)
Slavistično društvo Slovenije (754)
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (2)
Slov. plan. društvo (1)
Slov. šolska matica (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (218)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (7)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska begunska založba (1)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska hiša (1)
Slovenska kapucinska provinca (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (87)
Slovenska kulturna akcija (3)
Slovenska ljudska stranka (1)
Slovenska matica (5)
Slovenska Matica (3)
Slovenska pravda (1)
Slovenska prosvetna matica (1)
Slovenska šolska Matica (1)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenski etnografski muzej (220)
Slovenski gledališki in filmski muzej (32)
Slovenski gledališki inštitut (4)
Slovenski gledališki muzej (57)
Slovenski misijonarji sv. Vincencija Pavelskega (1)
Slovenski šolski muzej (47)
Slovensko bogoslovno semenišče (1)
Slovensko bogoslovno semenišče v tujini (1)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Hospic (1)
Slovensko društvo Informatika (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (22)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (8)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (74)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (7)
Slovensko dušno pastirstvo (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (7)
Slovensko etnološko društvo (93)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (10)
Slovensko filozofsko društvo (111)
Slovensko geološko društvo (78)
Slovensko glasbeno društvo Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (9)
Slovensko ljudsko gledališče (1)
Slovensko narodno gledališče Drama (1)
Slovensko odonatološko društvo (3)
Slovensko odonatološko društvo etc. (22)
Slovensko planinsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (44)
Slovensko sociološko društvo (21)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (22)
Slovensko zdravniško društvo (28)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (2)
Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, SZD (3)
Slovensko združenje paliativne medicine (2)
Slovensko združenje za projektni management (8)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Slovensko združenje za urgentno medicino (1)
SNG Drama (2)
SNG Maribor (2)
SO (38)
so na prudej per Lovrenzu Bernbacharju mejstn. buqvaveszu pod Tranzho (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (13)
Societa cooperativa editrice Dom (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (74)
Sožitje - Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju (1)
SPD 'Danica' (1)
Spes (3)
Splošna bolnišnica (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Sraka (9)
Srednja glasbena in baletna šola (1)
SŠTS Šiška (1)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (4)
Statistični urad Republike Slovenije (12)
Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci (1)
Staut (1)
stiskanu per Joh. Frideriku Egerju (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Studia humanitatis (1)
Studio Muzikant (3)
Studio print (1)
Styria (1)
sumptibus auctoris (3)
sumptibus Conventus O. M. (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (6)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Svobodna misel (1)
Svobodna Slovenija (2)
svojina kompoziterova (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (11)
SŽ Železarna Jesenice (68)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Šola za ravnatelje (38)
Št. Marinković (1)
Št. Mlada Srbija (1)
Štamparija Marinković (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (16)
Študentska organizacija Univerze, Študentska založba (1)
Študentska založba (98)
Študijska knjižnica (2)
Študijski center za narodno spravo (2)
T D (1)
T. H. Sax (1)
t. Jadran (1)
Tehniška založba Slovenije (1)
Tehniški muzej Slovenije (2)
Teološka fakulteta (35)
Terlep (1)
Tipografia Consorziale (1)
Tisk J. Blasnika Naslednikov (1)
Tiskarna sv. Cirila (794)
Tiskovna zadruga (3105)
Tiskovna založba (1)
Tiskovno društvo Ognjišče (1)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
TKM Records (1)
Točka osveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI (2)
Tonstudio Weikert (1)
Transcendentalni svet (1)
Trbovlje, Weiss (1)
Tribuna (1)
Triglav film (2)
Trirazredna ljudska šola v Višnji Gori (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
Turistička štampa (2)
Turistički savez Srednje Dalmacije (1)
Turističko društvo (1)
Turistična zveza Slovenije (1)
Turistično društvo (7)
Turistično društvo Bohinj - jezero (2)
Turistkomerc (1)
typis Sacrae congreg. de propag. fide (1)
Učit. Tisk. (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (2)
Učiteljski fakultet Sveučilišta (1)
Učiteljski pevski zbor (1)
Učiteljski pevski zbor Slovenije Emil Adamič (1)
Učiteljski pevski zbor, Odsek JUU (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Udruženje jugoslovanskih narodnih železničarjev in brodarjev (1)
Udruženje zdravstvenih radnika Srbije (1)
Ulrich Morhart (1)
Umanotera (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Umco (1)
UMco (9)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (41)
Universita degli Studi di Trieste (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
University of Maribor, University Press (3)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (23)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (7)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (3)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru (37)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (5)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzalno življenje (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Univerze (7)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (16)
Univerzum (3)
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (22)
Uprava Sokola I. (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (16)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (19)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urad RS za mladino (2)
Urad za cene pri predsedstvu vlade LRS (1)
Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije (1)
Uradni list FLRJ (1)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (16)
Uradni list SR Slovenije (1)
Uradni list SRS (2)
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (18)
Uredništvo Kmečkega glasa (1)
v samozal. (1)
V. Braumiller" (1)
V. Simončič (7)
V. Zupanc (1)
V/0 Mezhdunarodnaya kniga (1)
V/O Mezhdunarodnaya kniga (3)
Vaščani pojo (1)
Vaški fantje iz Ključarovec (1)
Vekoslav Spindler (1)
Verlag D. O. U. Revue. (1)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
verlegts Johann Christian Koppe (1)
Vesna film (28)
Veterinarska fakulteta (4)
Viba film (1)
Victor (1)
Viharnik (2)
Viktor Vrbnjak (1)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače »Mihailo Palov« (1)
Visoka šola (1)
Visoka šola za politične vede (13)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (6)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Vladarska tiskarnica (1)
Vladavina Kraljestva, zavod za družbeni napredek (1)
Vodnikova družba (1)
vodstvo Dejanja sv. Detinstva (1)
vodstvo šole (3)
Vojnogeografski institut (1)
Vokalni sekstet Vigred (1)
von Thoman Ansshelm (1)
W. Blanke (1)
W. Helfer (1)
Zadružna zveza (1)
Zakonski in družinski inštitut (2)
Zaliv (2)
Založ. O. Fischer (1)
Založba /*cf (4)
Založba /*cf. (1)
Založba Audibook (5)
Založba Avsenik, T. Avsenik (2)
Založba FE (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba kaset in plošč RTV Slovenija (3)
Založba kaset in plošč, RTV (1)
Založba Obzorja (2)
Založba Otona Fischerja (1)
Založba PEF, Pedagoška fakultete Univerze (1)
Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Založba Umetniške propagande (1)
Založba Univerze (9)
Založba Univerze na Primorskem (10)
Založba Univerze v Ljubljani (1)
Založba Zadružne knjigarne (2)
Založba ZRC (85)
Založba ZRC, ZRC SAZU (23)
Založništvo tržaškega tiska (2)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (2)
Zaveza avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih društev (1)
Zavod Jnana Bhakti Prada Trust (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (5)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (10)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (162)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (21)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (17)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (18)
Zavod RS za šolstvo (13)
Zavod SR Slovenije za statistiko (9)
Zavod SRS za varstvo pri delu (12)
Zavod TransAkcija (1)
Zavod za dušo (1)
Zavod za pravično trgovino, 3MUHE (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (4)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji (1)
Zbornica zdravstvene nege (44)
Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Sekcija medicinskih sester v onkologiji (1)
Zdravniška zbornica Slovenije (1)
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje DrogArt (1)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (2)
Združenje nadzornikov Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje splošnih knjižnic (1)
Združenje trgovcev (1)
Združenje umetnikov (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (5)
Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD (2)
Združenje za socialno pedagogiko (15)
Združenje za žilne bolezni, Slovensko zdravniško društvo (2)
Združenje žensk v zobozdravstvu Slovenije - Društvo WDS (1)
ZDSSS (1)
Zemědělské knjihkupectví A. Neubert (1)
Zgodba.net (1)
Zgodovinska sekcija Matej Slekovec, Delavsko prosvetno društvo (DPD) Svoboda (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinski odsek pri zvezi DSPB Tabor (4)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo Celje (54)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (19)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (44)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (74)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (25)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (88)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (21)
ZKO (1)
ZKP RTV (1)
ZKP RTV Slovenija (9)
ZKP, RTV (7)
Zlati zvoki (28)
Znanstvena založba FF (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (136)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (74)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (41)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (8)
Znanstveno-raziskovalno središče , Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS (3)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Annales ZRS (2)
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales ZRS (1)
Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (190)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (36)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (16)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (24)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (42)
Zveza društev pravnikov Slovenije (21)
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (2)
Zveza ekonomistov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (35)
Zveza geografskih društev Slovenije (64)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (20)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza kulturno prosvetnih organizacij (2)
Zveza lovskih družin Gorenjske (1)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza Slovencev na Madžarskem (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (9)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza slovenskih kulturnih društev (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (5)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (5)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (170)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (49)
Zvezna gimnazija za Slovence (1)
Zvezna trgovina (1)
Žebot (1)
Železarna Jesenice (8)
Železarna Ravne (8)
Železarna Štore (8)
Železniško gospodarstvo (2)
Ženski učiteljski pevski zbor (1)
župnija (1)
Župnija (1)
Išči med rezultati (20200)