Število rezultatov iskanja: 9160

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acta carsologica (21)
Acta chimica slovenica (2)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta Histriae (99)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta neophilologica (10)
Akademija MM (7)
Amfiteater (Ljubljana) (19)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (130)
Annales. Series historia naturalis (35)
Anthropological notebooks (97)
Anthropos (Ljubljana) (40)
AR. Arhitektura, raziskave (22)
Arheo (12)
Arheološki vestnik (81)
Arhivi (389)
Ars et humanitas (41)
AS. Andragoška spoznanja (87)
Asian studies (6)
Bogoslovni vestnik (117)
CEPS journal (10)
Communio (Ljubljana) (3)
Časopis za kritiko znanosti (207)
Časopis za zgodovino in narodopisje (64)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (45)
Delavci in delodajalci (23)
Dialogi (300)
Didakta (8)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (1)
Družboslovne razprave (68)
Dve domovini (76)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (198)
Filozofski vestnik (47)
Fizika v šoli (6)
Geodetski vestnik (5)
Geografija v šoli (3)
Geografski obzornik (26)
Geografski vestnik (197)
Geologija (19)
Glasba v šoli in vrtcu (116)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (331)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (5)
Hacquetia (2)
Hladnikia (2)
Hladnikia (Ljubljana) (3)
IB revija (Ljubljana) (2)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (578)
Jezikoslovni zapiski (108)
Kakovostna starost (207)
Keria (Ljubljana) (27)
Knjižnica (22)
Kronika (Ljubljana) (254)
Les (Ljubljana) (2)
Lexonomica (4)
Linguistica (Ljubljana) (51)
Literatura (Ljubljana) (225)
Ljubljanski zvon (1514)
Loški razgledi (52)
Management (7)
Matematika v šoli (1)
Monitor ISH (4)
Muzikološki zbornik (11)
Naše gospodarstvo (5)
Natura Sloveniae (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (6)
Organizacija (Kranj) (11)
Organizacija znanja (77)
Otrok in knjiga (196)
Phainomena (Ljubljana) (7)
Planinski vestnik (247)
Pravnik (17)
Primerjalna književnost (89)
Prispevki za novejšo zgodovino (42)
Projektna mreža Slovenije (1)
Proteus (38)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (40)
Razpotja (36)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (11)
Retrospektive (3)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (3)
Revus (Ljubljana) (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (86)
Slavistična revija (117)
Slovenski čebelar (40)
Slovenski etnograf (9)
Slovenski jezik (1997) (16)
Slovenščina 2.0 (11)
Slovenščina v šoli (26)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (47)
Sodobna pedagogika (12)
Sodobnost (1963) (637)
Stati inu obstati (11)
Studia mythologica Slavica (31)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (54)
Šolsko polje (21)
Šolsko svetovalno delo (3)
Šport (Ljubljana) (4)
Teorija in praksa (223)
Traditiones (Ljubljana) (175)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Vakuumist (4)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (4)
Ventil (Ljubljana) (7)
Verba hispanica (46)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (46)
Vzgoja (Ljubljana) (18)
Vzgoja in izobraževanje (20)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (19)
Zdravniški vestnik (5)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovina v šoli (21)
Zgodovina za vse (95)
Zgodovinski časopis (388)
Zgodovinski zapisi (5)
Železne niti (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (389)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (27)
Botanično društvo Slovenije (5)
Čebelarska zveza Slovenije (40)
Didakta (8)
Društvo antropologov Slovenije (97)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (36)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (16)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (6)
Društvo psihologov Slovenije (40)
Društvo za marketing Slovenije (7)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družina d.o.o. (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Geološki zavod Slovenije (19)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (207)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (7)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (23)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (42)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (19)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (77)
Knjižnica Ivana Tavčarja (15)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (637)
Mariborska knjižnica (196)
Medijski partner d.o.o. (7)
Muzejsko društvo Škofja Loka (52)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (3046)
Planinska zveza Slovenije (247)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (38)
Slavistično društvo Slovenije (214)
Slovenski etnografski muzej (148)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (19)
Slovenski šolski muzej (54)
Slovensko arheološko društvo (12)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (21)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (76)
Slovensko etnološko društvo (331)
Slovensko filozofsko društvo (16)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (11)
Slovensko sociološko društvo (68)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (191)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (11)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (7)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (103)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (72)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (163)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (118)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (117)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (11)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (89)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (4)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zavod RS za šolstvo (196)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (3)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo Celje (95)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (64)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (165)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (94)
ZRC SAZU (363)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (19)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (12)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (223)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (617)
Vsebina
Arheologija (93)
Arhitektura (85)
Astronomija, astrofizika (11)
Bibliografije (23)
Bibliotekarstvo (211)
Biografije (294)
Biologija (29)
Botanika (33)
Cerkvena glasba. Religiozna glasba. Liturgična glasba (2)
Civilizacija (7)
Demografija (81)
Domoznanstvo (107)
Družabne pesmi. Pesmi določenih socialnih slojev, poklicev itd. Otroške pesmi (5)
Družbene vede (52)
Ekonomija (151)
Etnologija (432)
Filozofija, psihologija (326)
Fizika (14)
Fotografija (43)
Geografija (238)
Geologija (83)
Glasba (115)
Glasba za posamezne inštrumente (7)
Gledališče (162)
Gospodinjstvo (13)
Gradbeništvo (6)
Grafična industrija, tiskarstvo, založništvo, knjigotrštvo (26)
Grafična umetnost (4)
Industrija, obrt, rokodelstvo (16)
Informatika (13)
Instrumentalna glasba. Simfonična glasba. Komorna glasba. Godbe. Jazz (13)
Inženirstvo, tehnologija (38)
Javna uprava (42)
Jezikoslovje in jeziki (638)
Kemija (5)
Kemijska tehnologija (10)
Kinematografija (51)
Kmetijstvo (66)
Knjigovodstvo (6)
Književnost (3130)
Letopisi. Imeniki, adresarji. Almanahi. Koledarji (2)
Likovna umetnost (48)
Ljudsko slovstvo (51)
Matematika (6)
Medicina (118)
Menedžement (7)
Menedžment (23)
Naravoslovne vede (43)
Odrska glasba. Opera (4)
Oglaševanje (16)
Organizacije (116)
Paleontologija, paleobotanika, paleozoologija (3)
Pisave, knjige (9)
Politika (215)
Pomožne vede. Hermenevtika. Tekstna kritika (1)
Popularne, tradicionalne pesmi. Ljudske pesmi. Popevke (11)
Poslovni menedžment (6)
Pravo (130)
Promet (14)
Računalništvo (20)
Risanje (20)
Rokopisi (12)
Slikarstvo (28)
Socialno delo (69)
Sociologija (368)
Standardizacija (3)
Statistika (6)
Šport (162)
Telekomunikacije (3)
Tiskovine (31)
Umetnost (45)
Urbanizem (66)
Verstva. Teologija (179)
Vokalna glasba (26)
Vzgoja, izobraževanje (270)
Vzgojnoizobraževalni sistemi (1)
Zgodovina (682)
Zgodovina Slovenije (6)
Znanost (51)
Zoologija (19)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (9)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (389)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (5)
Botanično društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (165)
Didakta (8)
Društvo antropologov Slovenije (97)
Društvo arhitektov (3)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (9)
Društvo humanistov Goriške (36)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (18)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (6)
Društvo psihologov Slovenije (80)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družba Jezusova (18)
Družina (72)
Državna založba Slovenije (608)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Etnografski muzej (11)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (12)
Fakulteta za arhitekturo (22)
Fakulteta za družbene vede (68)
Fakulteta za management (7)
Fakulteta za socialno delo (47)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (208)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (12)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (86)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (47)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geološki zavod (18)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
GV Revije (2)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (69)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (207)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (23)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (38)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (16)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (108)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (76)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (10)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kemijski inštitut (1)
Klub Revus (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
LDS (225)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Mariborska knjižnica (196)
Marketing magazin (7)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Moderna organizacija (11)
Muzejsko društvo (52)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Nacionalni inštitut za biologijo (6)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Nova revija (7)
Obzorja (343)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (45)
Pedagoška fakulteta (163)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (25)
Planinska zveza Slovenije (247)
Pravna fakulteta (4)
Pravna praksa (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (38)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (165)
Slavistično društvo Slovenije (695)
Slovene Anthropological Society (38)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (277)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenski etnografski muzej (198)
Slovenski gledališki muzej (1)
Slovenski šolski muzej (54)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (21)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (88)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (331)
Slovensko filozofsko društvo (40)
Slovensko geološko društvo (19)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (11)
Slovensko sociološko društvo (68)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societa storica del Litorale (5)
Societá storica del Litorale (165)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (25)
Študentska založba (182)
Teološka fakulteta (45)
Tiskovna zadruga (1514)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (11)
Turistica (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (31)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (16)
University Press, Faculty of Arts (2)
Univerza na Primorskem (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (2)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni klinični center Maribor (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Visoka šola za politične vede (15)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Založba ZRC (111)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (175)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (22)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (3)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo (116)
Zgodovinsko društvo Ormož (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (165)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (99)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (302)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (165)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (31)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (40)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (12)
Zveza društev pravnikov Slovenije (17)
Zveza geodetov Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (223)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (417)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (195)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (30)
Išči med rezultati (9160)