Število rezultatov iskanja: 155

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (10)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Geološki zavod Slovenije (14)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (19)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (3)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (11)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (4)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (8)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
acolta Biotecnica, Dipartimento di Biologia (1)
Biotechnical faculty, Department of Biology (1)
Biotehnički fakultet, Odjel za biologiju (1)
Biotehniška fakulteta (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Didakta (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo Urbani čebelar (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (6)
Družba Jezusova (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za socialno delo (3)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geološki zavod (14)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (1)
M. Bedjanič (1)
Medicinski razgledi (2)
Medtem, zavod za kulturo in naturo (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (9)
Onkološki inštitut (2)
Planinska zveza Slovenije (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Servizio foreste sloveno (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo (14)
Slovensko sociološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
T. Šturm (1)
Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Založba ZRC (11)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod za gozdove Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (4)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (8)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (155)