Število rezultatov iskanja: 285

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (4)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (112)
Pedagoška obzorja (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Šola za ravnatelje (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (19)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (12)
Zavod RS za šolstvo (27)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
ZRC SAZU (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (24)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
A. Sajovic (1)
Andragoški center Republike Slovenije (1)
Andragoški center Slovenije (3)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B. Jordan Fleten (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (47)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Didakta (4)
Doba Epis (2)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (8)
Družba Jezusova (3)
Državni izpitni center (1)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Faculty of management (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (4)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
GZS CPU (1)
I. Lorger (1)
i2 (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut Lila (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Moderna organizacija (6)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
Pedagoška fakulteta (14)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (7)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
SMAK printtisk (2)
Societá storica del Litorale (5)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Šola za ravnatelje (12)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (29)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (20)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (24)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (285)