Število rezultatov iskanja: 4312

Založnik
Albin Prepeluh (187)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (5)
Demokratska stranka (1)
Društvo humanistov Goriške (7)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Državna založba Slovenije (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (13)
Fakulteta za družbene vede (9)
Fakulteta za družbene vede, Center za politično teorijo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (70)
Fakulteta za upravo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Gorenjski muzej (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (28)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (3)
International Institute for Archival Science (1)
IO Komunistične stranke Italije (253)
J. Blasnik (392)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (2)
Komunist (1677)
Konzorcij (1048)
Konzorcij Edinosti (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Mlada liberalna demokracija (7)
Mladinska knjiga (1)
Nova obzorja (244)
Obzorja (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Organizacija Slovenskih republikancev (32)
Pokrajinsko načelstvo SSJ za Slovenijo (127)
Rdeči prapor (Ljubljana, Trst) (43)
Revija SRP (2)
Rudolf Vaupotič (16)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (5)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko sociološko društvo (8)
SLS (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (5)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (23)
Tisk Lavoratore (4)
Tucović (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba ZRC (1)
Zares etc. (1)
Združena lista (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (5)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (5)
ZKMI (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (36)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (4312)