Število rezultatov iskanja: 357

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Beletrina (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (3)
Fakulteta za družbene vede (10)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Konzorcij Slovenke (10)
Konzorcij Ženski svet (244)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
Revija SRP (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (10)
Societá storica del Litorale (2)
Sophia (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (2)
Študentska založba (21)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod SR Slovenije za statistiko (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Znanstvena založba Annales (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (357)