Število rezultatov iskanja: 13402

Časopisje in članki - naslov
2. državna meščanska šola - Ljubljana (5)
2. mestna ljudska šola - Ljubljana (7)
AB. Arhitektov bilten (3)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta biologica Slovenica (1)
Acta carsologica (4)
Acta chimica slovenica (3)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta Histriae (100)
Acta linguistica asiatica (2)
Acta neophilologica (10)
Acta silvae et ligni (1)
Akademija MM (7)
Amfiteater (Ljubljana) (10)
Annales kinesiologiae (Koper) (4)
Annales. Series historia et sociologia (122)
Annales. Series historia naturalis (40)
Anthropological notebooks (97)
Anthropos (Ljubljana) (40)
AR. Arhitektura, raziskave (22)
Arheološki vestnik (79)
Arhivi (378)
Ars et humanitas (29)
AS. Andragoška spoznanja (76)
Asian studies (4)
Bogoslovni vestnik (110)
CEPS journal (10)
Civica scuola reale di San Giacomo - Trst (3)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (10)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Časopis za kritiko znanosti (202)
Časopis za zgodovino in narodopisje (43)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (32)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (24)
Dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Dekliška ljudska šola - Kamnik (11)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (44)
Delo in varnost (1)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Deška ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Škofja Loka (7)
Deška ljudska šola - Kamnik (15)
Dialogi (301)
Didakta (5)
Dogovori (4)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (10)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (36)
Družboslovne razprave (1)
Državna dekliška meščanska šola - Celje (6)
Državna deška meščanska šola - Ribnica (5)
Državna deška meščanska šola (Celje) (6)
Državna dvorazredna trgovska šola (Celje) (8)
Državna II. dekliška meščanska šola v Ljubljani. Trgovska smer (6)
Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani (7)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Državna ljudska in meščanska deška šola v Trstu (1)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna meščanska šola - Brežice (5)
Državna meščanska šola - Jesenice (6)
Državna meščanska šola - Kranj (1)
Državna meščanska šola - Lendava (6)
Državna meščanska šola - Litija (2)
Državna meščanska šola - Mežica (4)
Državna meščanska šola - Ormož (3)
Državna meščanska šola - Ptuj (7)
Državna meščanska šola - Rakek (4)
Državna meščanska šola - Slovenska Bistrica (6)
Državna meščanska šola - Škofja Loka (4)
Državna meščanska šola - Šoštanj (6)
Državna meščanska šola - Trbovlje (2)
Državna meščanska šola - Tržič (3)
Državna meščanska šola - Vojnik (6)
Državna meščanska šola - Zagorje ob Savi (1)
Državna meščanska šola - Žalec (4)
Državna meščanska šola na Viču - Ljubljana (3)
Državna meščanska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija - Maribor (3)
Državna realna gimnazija - Murska Sobota (10)
Državna trgovska akademija - Ljubljana (9)
Državno učiteljišče - Maribor (14)
Dve domovini (71)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (195)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (47)
Franc Jožefova ljudska šola - Ljutomer (1)
Gea (Ljubljana) (1)
Geodetski vestnik (7)
Geografski obzornik (25)
Geografski vestnik (189)
Geologija (81)
Gimnazija - Celje (49)
Gimnazija - Celovec (3)
Gimnazija - Gorica (24)
Gimnazija - Kranj (44)
Gimnazija - Maribor (60)
Gimnazija - Novo mesto (66)
Gimnazija (italijanska) - Koper (50)
Gimnazija (nemška) - Kočevje (26)
Gimnazija (nemška) - Trst (17)
Ginnasio comunale superiore - Trst (15)
Glasbena šola - Kranj (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (303)
Glavna deška šola - Škofja Loka (30)
Glavna šola - Idrija (30)
Glavna šola - Kamnik (28)
Glavna šola - Kočevje (23)
Glavna šola - Kranj (34)
Glavna šola - Novo mesto (16)
Glavna šola - Postojna (19)
Glavna šola - Tržič (16)
Glavna šola in nižja realka - Trst (3)
Gospodinjska šola v Ljubljani - Ljubljana (1)
Gozdarski vestnik (2)
Gradbeni vestnik (5)
Gymnasio (Rudolphswertensi) (1)
Gymnasium (Rudolfswert) (2)
Hacquetia (2)
Handels Lehranstalt - Ljubljana (5)
Hladnikia (Ljubljana) (3)
IB revija (Ljubljana) (3)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (151)
Izvestje Druge državne dekliške meščanske šole v Mariboru (6)
Izvestje Državne deške meščanske šole v Mariboru (8)
Izvestje Državne druge deške meščanske šole viteškega kralja Aleksandra I. Zedinitelja (3)
Izvestje državne meščanske šole Antona Janežiča - Mežica (1)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (28)
Izvestje Državne realne gimnazije kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Gymnasiums in Pettau (5)
Jahresbericht des Kaiser Franz Josef-Landesgymnasiums in Pettau (3)
Jahresbericht des Steiermärkisch-Landschaflichen Realgymnasiums zu Pettau (1)
Javna tribuna - Delegatska priloga (4)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (4)
Jezik in slovstvo (576)
Jezikoslovni zapiski (93)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (2)
Kakovostna starost (165)
Katoliška ljudska šola - Trst (1)
Keria (Ljubljana) (17)
Klasična gimnazija - Ljubljana (119)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Kmetijske in rokodelske novice (8)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava - Ljubljana (24)
Knjižnica (24)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (10)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (5)
Krekova višja gospodinjska šola - Ljubljana (4)
Kronika (Ljubljana) (227)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (2)
Les (Ljubljana) (2)
Letno poročilo državne mešane meščanske šole na Viču pri Ljubljani (5)
Letno poročilo Ljubljanskega Sokola (5)
Letno poročilo trirazredne meščanske in čveterorazredne ljudske šole (1)
Lexonomica (4)
Lichtenthurnov zavod (dekliška meščanska šola) - Ljubljana (8)
Linguistica (Ljubljana) (49)
Literatura (Ljubljana) (225)
Ljubljanski zvon (1545)
Ljudska in meščanska dekliška šola - Trst (1)
Ljudska in obrtno nadaljevalna šola - Metlika (5)
Ljudska in obrtno-nadaljevalna šola - Ribnica (3)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola - Cerknica (1)
Ljudska šola - Dolenjske Toplice (1)
Ljudska šola - Gorica (1)
Ljudska šola - Idrija (16)
Ljudska šola - Komen (1)
Ljudska šola - Kranj (18)
Ljudska šola - Ljubljana (Trnovo) (1)
Ljudska šola - Mengeš (3)
Ljudska šola - Metlika (3)
Ljudska šola - Mokronog (2)
Ljudska šola - Novo mesto (4)
Ljudska šola - Postojna (37)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Ljudska šola - Radeče (1)
Ljudska šola - Ribnica (1)
Ljudska šola - Senožeče (4)
Ljudska šola - Šmartno pri Litiji (5)
Ljudska šola - Tržič (33)
Ljudska šola - Videm Dobrepolje (1)
Ljudska šola - Vipava (18)
Ljudska šola - Višnja Gora (2)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Ljudska šola (nemška) - Trst (1)
Ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola - Izlake (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu - Trst (1)
Ljudska šola v Križah - Tržič (2)
Ljudska šola v Polju - Ljubljana (1)
Ljudska šola v spodnji Šiški - Ljubljana (1)
Ljudska šola v Šentvidu - Ljubljana (4)
Loški razgledi (33)
Mädchen Institut der Ursulinen - Škofja Loka (1)
Mädchenlyzeum der armen Schulschwestern de Notre Dame in Görz (Gorica) (1)
Management (7)
Management (Spletna izd.) (1)
Maschinengewerbliche Fachschule - Celovec (5)
Mestna nemška dekliška ljudska šola - Ljubljana (13)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (62)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mestni dekliški licej (10)
Meščanska šola - Ljutomer (4)
Meščanska šola - Novo mesto (5)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (2)
Narodna šola - Ljutomer (3)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Naša skupnost (Grosuplje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (7)
Naše gospodarstvo (5)
Natura Sloveniae (1)
Nemška deška ljudska šola - Ljubljana (15)
Normalka - Gorica (1)
Normalka - Ljubljana (50)
Novi akordi (1)
Novi svet (Ljubljana) (14)
Obrtna šola za lesno industrijo - Kočevje (4)
Obzornik za matematiko in fiziko (3)
Onkologija (Ljubljana) (5)
Organizacija (Kranj) (11)
Organizacija znanja (127)
Otrok in knjiga (170)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Phainomena (Ljubljana) (8)
Planinski vestnik (248)
Podjetje in delo (3)
Podnebne spremembe in zdravje v Sloveniji (1)
Pomorska trgovska akademija - Trst (2)
Poročilo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (6)
Poročilo o mestnih ljudskih šolah (3)
Pravnik (18)
Primerjalna književnost (88)
Prispevki za novejšo zgodovino (30)
Projektna mreža Slovenije (1)
Prva državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (7)
Prva državna dekliška meščanska šola v Mariboru (7)
Prva državna deška meščanska šola Kralja Petra I. osvoboditelja v Ljubljani (7)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (45)
Razpotja (37)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (14)
Realka - Celovec (1)
Realka - Gorica (13)
Realka - Idrija (20)
Realka - Ljubljana (69)
Realka - Maribor (26)
Realka (italijanska) - Piran (8)
Realka (nemška) - Trst (11)
Realna gimnazija - Ptuj (33)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (3)
Rudarska nadaljevalna šola - Trbovlje (1)
Salezijanski zavod na Rakovniku - Ljubljana (1)
Slavia Centralis (35)
Slavistična revija (109)
Slovenska dvorazredna trgovska šola - Trst (8)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (31)
Slovenska trgovska šola - Ljubljana (10)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda - Trst (21)
Slovenski čebelar (32)
Slovenski etnograf (11)
Slovenski gospodar (379)
Slovenski jezik (1997) (16)
Slovenski pravnik (2)
Slovenščina 2.0 (12)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (34)
Sodobna pedagogika (10)
Sodobnost (1963) (592)
Stati inu obstati (6)
Steiermärkisch-landschaftliche Bürgerschule (Cilli) (1)
Strojniški vestnik (1)
Studia mythologica Slavica (28)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (51)
Šolska poročila (7)
Šolsko polje (21)
Šport (Ljubljana) (4)
Štajerc (9)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Štirirazredna deška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola (Kranj) (20)
Tehniška srednja šola - Ljubljana (16)
Tekstilna šola - Kranj (15)
Teorija in praksa (217)
Traditiones (Ljubljana) (175)
Tretja državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
Tretja državna realna gimnazija v Ljubljani (18)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Trgovska akademija - Maribor (11)
Trgovski učni zavod - Ljubljana (4)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod - Ljubljana (4)
Trivialka - Tržič (4)
Trorazredna dekliška ljudska šola v Novem Mestu (1)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester - Trst (1)
Učiteljišče - Koper (1)
Učiteljišče - Kranj (1)
Učiteljišče - Ljubljana (20)
Učiteljišče šolskih sester - Maribor (11)
Učiteljski tovariš (4)
Univerza - Ljubljana (43)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Uprava (Ljubljana) (3)
Urbani izziv (4)
Urbani izziv. Posebna izdaja (5)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (50)
Vakuumist (4)
Ventil (Ljubljana) (7)
Verba hispanica (42)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (2)
Vestnik za tuje jezike (32)
Vinarska in sadjarska šola - Maribor (4)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vojaška realka - Maribor (1)
Vzgoja (Ljubljana) (12)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Ljubljani (6)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester - Maribor (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame - Novo mesto (1)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu - Kočevje (2)
Zasebna dvorazredna trgovska šola Združbe trgovcev - Murska Sobota (1)
Zasebna meščanska šola v Celju - Celje (2)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola - Škofja Loka (5)
Zasebna ženska realna gimnazija Uršulink - Ljubljana (10)
Zasebni učni in vzgojni zavod za dečke - Ljubljana (4)
Zasebno žensko učiteljišče in z njim združena vadnica pri Uršulinkah - Ljubljana (2)
Zasebno žensko učiteljišče Uršulink - Škofja Loka (4)
Zasebno žensko učiteljišče z vadnico pri uršulinkah - Ljubljana (5)
Zavod za gluhoneme - Ljubljana (2)
Zbor občanov (4)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (20)
Zdravniški vestnik (5)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (355)
Ženska realna gimnazija - Ljubljana (8)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
09.2006/10.2008 (1)
1722-1773 (1)
1777 (1)
1778 (2)
1779 (1)
1779-10 (1)
1780-05 (1)
1780-10 (1)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782-04 (1)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792 (2)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796 (2)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
1801 (2)
1802 (2)
1803 (2)
1804 (2)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1808 (2)
1810 (1)
1811 (1)
1812 (1)
1813 (1)
1814 (3)
1815 (2)
1816 (2)
1817 (2)
1818 (2)
1819 (2)
1820 (2)
1821 (3)
1822 (3)
1823 (4)
1824 (4)
1825 (4)
1826 (5)
1827 (4)
1828 (3)
1829 (4)
1830 (4)
1831 (4)
1832 (2)
1833 (2)
1834 (4)
1835 (4)
1836 (4)
1837 (4)
1838 (3)
1839 (2)
1840 (4)
1841 (6)
1842 (6)
1843 (5)
1844 (4)
1845 (4)
1846 (6)
1847 (4)
1848 (3)
1849 (4)
1850 (2)
1851 (4)
1852 (4)
1853 (8)
1854 (12)
1855 (11)
1856 (19)
1857 (17)
1858 (21)
1859 (19)
1860 (24)
1861 (27)
1862 (19)
1863 (20)
1864 (21)
1864/1865 (1)
1865 (27)
1866 (24)
1867 (23)
1867/1868 (1)
1868 (23)
1868/1869 (1)
1869 (21)
1869/1870 (2)
1870 (18)
1870/1871 (2)
1871 (17)
1871/1872 (2)
1872 (17)
1872/1873 (1)
1873 (20)
1873/1874 (2)
1874 (17)
1874/1875 (2)
1875 (14)
1875/1876 (2)
1876 (13)
1876/1877 (4)
1877 (16)
1877/1878 (6)
1877/1888 (1)
1878 (12)
1878/1879 (6)
1879 (13)
1879/1880 (6)
1880 (8)
1880/1881 (8)
1881 (21)
1881/1882 (10)
1882 (30)
1882/1883 (12)
1883 (32)
1883/1884 (12)
1884 (15)
1884/1885 (14)
1885 (23)
1885/1886 (18)
1886 (16)
1886/1887 (15)
1887 (15)
1887/1888 (17)
1887/18888 (2)
1888 (23)
1888/1889 (19)
1889 (15)
1889/1890 (16)
1889/1990 (1)
1890 (22)
1890/1891 (18)
1890/1892 (1)
1891 (46)
1891/1892 (24)
1892 (40)
1892/1893 (22)
1892/1993 (1)
1893 (34)
1893/1894 (22)
1893/1984 (2)
1894 (49)
1894/1895 (22)
1894/1896 (1)
1895 (33)
1895/1896 (21)
1896 (30)
1896/1897 (19)
1897 (35)
1897/1898 (25)
1898 (27)
1898/1899 (17)
1899 (28)
1899/1900 (24)
19?? (3)
1900 (34)
1900/1901 (26)
1901 (12)
1901/1902 (29)
1902 (13)
1902/1903 (24)
1902-1903 (1)
1903 (52)
1903/1904 (21)
1904 (51)
1904/1905 (19)
1905 (38)
1905/1906 (18)
1906 (40)
1906/1907 (23)
1907 (50)
1907/1908 (29)
1908 (29)
1908/1909 (28)
1909 (31)
1909/1910 (34)
1910 (49)
1910/1911 (36)
1911 (52)
1911/1912 (29)
1912 (35)
1912/1913 (24)
1913 (37)
1913/1914 (23)
1914 (49)
1914/1915 (12)
1914/1916 (1)
1915 (62)
1915/1916 (13)
1916 (62)
1916/1917 (11)
1916/1918 (1)
1917 (57)
1917/1918 (10)
1918 (20)
1918/1919 (7)
1918/1930 (1)
1918-1928 (1)
1919 (28)
1919/1920 (5)
1920 (32)
1920/1921 (3)
1921 (36)
1921/1922 (2)
1922 (37)
1922/1923 (3)
1923 (43)
1923/1924 (2)
1923/1933 (1)
1924 (42)
1924/1925 (2)
1925 (25)
1925/1926 (1)
1926 (61)
1926/1927 (2)
1927 (68)
1927/1928 (2)
1928 (70)
1928/1929 (5)
1929 (46)
1929/1930 (20)
1929/2930 (1)
1930 (51)
1930/1931 (21)
1931 (65)
1931/1932 (24)
1932 (70)
1932/1933 (25)
1933 (52)
1933/1934 (35)
1934 (24)
1934/1935 (42)
1934/1936 (1)
1935 (29)
1935/1936 (45)
1936 (20)
1936/1937 (53)
1937 (23)
1937/1938 (59)
1937-1939 (1)
1938 (23)
1938/1939 (63)
1939 (26)
1939/1940 (67)
1939/1952 (1)
1940 (21)
1940/1941 (1)
1941 (4)
1941/1942 (1)
1942 (1)
1942/1943 (1)
1943 (1)
1943/1944 (2)
1945/1946 (1)
1946/1947 (1)
1947/1948 (1)
1948 (1)
1950 (6)
1950-1951 (1)
1952 (8)
1953 (5)
1953/1954 (1)
1954 (2)
1955 (5)
1955/1956 (10)
1956 (4)
1957 (12)
1958 (26)
1959 (14)
1960 (17)
1961 (8)
1962 (14)
1963 (8)
1964 (7)
1965 (11)
1965-1966 (3)
1966 (11)
1967 (9)
1968 (7)
1968-1969 (1)
1969 (16)
1970 (12)
1971 (23)
1972 (24)
1973 (13)
1974 (18)
1975 (15)
1976 (12)
1977 (23)
1977/1978 (4)
1978 (18)
1979 (15)
1980 (9)
1981 (19)
1982 (13)
1983 (13)
1984 (18)
1985 (10)
1985/1986 (1)
1986 (6)
1987 (11)
1988 (21)
1988/1989 (1)
1989 (22)
1989/1990 (1)
1990 (49)
1991 (46)
1992 (94)
1993 (150)
1994 (237)
1994/1995 (1)
1995 (235)
1995-1996 (3)
1996 (245)
1997 (202)
1998 (230)
1998-1999 (1)
1999 (190)
1999-2000 (1)
2000 (172)
2001 (129)
2002 (210)
2003 (151)
2004 (185)
2005 (161)
2006 (230)
2007 (210)
2008 (768)
2009 (515)
2010 (487)
2011 (681)
2012 (780)
2013 (576)
2014 (792)
2015 (407)
2016 (314)
2017 (145)
2018 (52)
2019 (1)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (378)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2284)
Botanično društvo Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (32)
Didakta (5)
Društvo antropologov Slovenije (97)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (37)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (10)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo psihologov Slovenije (45)
Društvo za marketing Slovenije (7)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (4)
Geološki zavod Slovenije (38)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (165)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (14)
Inštitut za novejšo zgodovino (30)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (21)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (127)
Knjižnica Ivana Potrča (21)
Knjižnica Logatec (2)
Knjižnica Mirana Jarca (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (592)
Mariborska knjižnica (170)
Medijski partner d.o.o. (7)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (74)
Mestna občina Ljubljana (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (6)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (33)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5692)
Onkološki inštitut Ljubljana (5)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Planinska zveza Slovenije (248)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (198)
Slovenski etnografski muzej (142)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (10)
Slovenski šolski muzej (51)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (21)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (75)
Slovensko etnološko društvo (303)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (16)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (20)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (189)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (12)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (104)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (65)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (34)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (147)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (96)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (110)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (11)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (38)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (4)
Univerzitetna knjižnica Maribor (116)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (9)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (43)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (162)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (65)
ZRC SAZU (321)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (20)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografov Slovenije (214)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (556)
Založnik
(1)
4 razredna ljudska šola Postojnska (1)
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (4)
Achtklassige atädtische deutsche Mädchenvolksschule in Laibach (1)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (8)
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (2)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (4)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (2)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (2)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (3)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (2)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
Andragoški center Slovenije (4)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (2)
Archiducali academia Labacensi (1)
Archiducali gymnasio Labacensi (1)
Archiducali lycaeo Labacensi (2)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (378)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. (1)
Banovinska vinarska in sadjarska šola v Mariboru (2)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (2)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (8)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o., Ljubljana, Tugomerjeva 2 (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (2)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Bischoflaker Hauptschule (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (3)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (3)
BUTINAR, veterinarske storitve, d.o.o. (1)
C. k. glavna šola Postojnska (5)
C. k. mestna glavna šola v Loki (1)
C. kr. drž. realka (1)
C. kr. državna gimnazija na Kranjskem (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
C. kr. državna višja realka (2)
C. kr. gimnazija (3)
C. kr. realka (6)
C. kr. rudniška direkcija v Idriji (3)
C. kr. Slovenska državna gimnazija v Gorici (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (4)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Cankarjeva založba (1)
CBS INŠTITUT, celovite gradbene rešitve, d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (10)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - Nanocenter, Ljubljana (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (4)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (162)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Christofov učni zavod v Ljubljani (1)
Cilier Gymnasiums in Cilli (1)
Cillier Gymnasium (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (2)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (6)
Civica scuola reale superiore (10)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
Civica scuola reale superiore di San Giacomo Trieste (3)
COLLEGIUM Labacense S. I. (1)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (2)
Četerorazredna ljudska šola v Postojni (1)
Četveroazredna ljudska šola v Cerknici (1)
Četverorazredna ljudska šola v Trnovem (1)
Čveterorazrdena ljudska šola v Postojni (1)
Čveterorazredna deška in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (1)
Čveterorazredna deška ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Kamniku (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem mestu (Rudolfswert) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novem Mestu (Rudolfswert) (9)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (6)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem - Rudolfswert (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novo mestu) (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (Novomestu) (1)
Čveterorazredna deška šola v Kamniku (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Metliki (3)
Čveterorazredna ljudska šola v Postojni (14)
Čveterorazredna ljudska šola v Senožečah (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Čveterorazredna šola v Kamniku (2)
Čveterorazredne ljudske šole v Postojni (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenthurnovem zavodu v Ljubljani (1)
Dekliška meščanska šola v Lichtenturnovem zavodu v Ljubljani (2)
Dekliška obertniška šola v Kamniku (4)
Dekliška šola v Kamniku (1)
Deška osnovna šola v Celju (1)
Deutschen Knaben - Volksschule des deutschen Schulvereines (4)
Deželni odbor kranjski (9)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
Didakta (5)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
Dopisna trgovska šola, trgovski učni zavod (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola (1)
Dr. Krekova višja gospodinjska šola Ljubljana VII. (3)
Druga državna realna gimnazija v Mariboru (1)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Društvo antropologov Slovenije (97)
Društvo arhitektov (3)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo humanistov Goriške (37)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (12)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo Pravnik (3)
Društvo psihologov Slovenije (85)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (4)
Družba Jezusova (12)
Družba sv. Cirila in Metoda (6)
Družba Sv. Cirila in Metoda (1)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
Družina (76)
Drž. dvorazredna trg. šola v Mariboru (1)
Drž. meščanska šola Dr. Janeza Ev. Kreka v Vojniku (3)
Drž. meščanska šola Mihaela Vošnjaka v Šoštanju (5)
Drž. meščanska šola v Slovenski Bistrici (1)
Drž. moško učiteljišče v Mariboru (1)
Drž. real. gimnazija v Novem mestu (2)
Drž. realna gimnazija v Novem mestu (7)
Drž. trgovska akademija v Mariboru (1)
Drž. trgovska akademije v Mariboru (1)
Državna dekliška meščanska šola (7)
Državna dekliška meščanska šola v Celju (6)
Državna deška meščanska šola (6)
Državna deška meščanska šola Primoža Trubarja v Ribnici (2)
Državna deška meščanska šola v Ribnici (3)
Državna dvorazredna tgovska šola v Ljubljani (1)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani (5)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in združena šola v Ljubljani (2)
Državna dvorazredna trgovska šola v Ljubljani in Združena šola v Ljubljani (1)
Državna gimnazija v Kočevju (2)
Državna gimnazija v Kranju (1)
Državna gimnazija v Novem mestu (1)
Državna I. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
Državna II. dekliška meščanska šola (6)
Državna II. deška meščanska šola (7)
Državna in samoupravna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna klasična gimnazija v Ljubljani (11)
Državna klasična gimnazija v Mariboru (11)
Državna mešana meščanka šola v Kranju (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Dr. Ivana Tavčarja v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (3)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja Tržič (1)
Državna mešana meščanska šola Kraljeviča Andreja v Tržiču (3)
Državna mešana meščanska šola na Viču (1)
Državna mešana meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna mešana meščanska šola v Žalcu (2)
Državna mešana meščanske šole na Viču (1)
Državna meščanska šola (8)
Državna meščanska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola Andreja Bitenca v št. Vidu nad Ljubljano (3)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na jesenicah (1)
Državna meščanska šola dr. Franceta Prešerna na Jesenicah (4)
Državna meščanska šola dr. Radoslava Razlaga v Brežicah (4)
Državna meščanska šola Ivana Cankarja v Trbovljah (2)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Kreka v Vojniku (1)
Državna meščanska šola Janeza Evangelista Krek-a v Vojniku (2)
Državna meščanska šola Janeza Trdine v Novem mestu (5)
Državna meščanska šola Josipa Stritarja v Slovenski Bistrici (2)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (5)
Državna meščanska šola Miroslava Vilharja na Rakeku (3)
Državna meščanska šola na Jesenicah (1)
Državna meščanska šola na Rakeku (1)
Državna meščanska šola Stanka Vraza v Ormožu (3)
Državna meščanska šola v Brežicah (1)
Državna meščanska šola v Litiji (2)
Državna meščanska šola v Ljutomeru (3)
Državna meščanska šola v Mežici (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna meščanska šola v Škofji Loki (1)
Državna meščanska šola v Šoštanju (1)
Državna meščanska šola v št. Vidu nad Ljubljano (1)
Državna meščanska šola v Zagorju ob Savi (1)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna nepopolna mešana realna gimnazija v Mariboru (2)
Državna realka (1)
Državna realka z realnogimnazijskimi oddelki v Ljubljani (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim 7. in 8. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija Kneza Koclja s samoupravnim VIII. razredom v Murski Soboti (1)
Državna realna gimnazija kralja Aleksandra I. Zedinitelja v Kranju (4)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Državna realna gimnazija s klasičnimi vzporednicami v Celju (2)
Državna realna gimnazija s samoupravnimi višjimi razredi v Murski Soboti (2)
Državna realna gimnazija v Celju (11)
Državna realna gimnazija v Kočevju (11)
Državna realna gimnazija v Kranju (5)
Državna realna gimnazija v Murski Soboti (3)
Državna realna gimnazija v Novem mestu (3)
Državna srednja tehnika šola v Ljubljani (1)
Državna tehniška srednja šola Ljubljana (3)
Državna tehniška srednja šola v Ljubljani (3)
Državna tekstilna šola in tekstilni tehnikum v Kranju (1)
Državna tekstilna šola v Kranju (11)
Državna trgovska akademija v Ljubljani (9)
Državna trgovska akademije v Mariboru (8)
Državna učiteljska šola v ljubljani (5)
Državna učiteljska šola v Ljubljani (3)
Državna učiteljska šola v Mariboru (8)
Državna višja realka in nižja gimnazija v Idriji (1)
Državna višja realka ter nižja gimanzija v Idriji (1)
Državna višja realka v Idriji (1)
Državna založba Slovenije (585)
Državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska relna gimnazija v Ljubljani (1)
Državna ženska učiteljska šola v Mariboru (2)
Državne meščanske šole v Žalcu (2)
Državni tekstilni tehnikum v Kranju (2)
Državno moško učiteljišče in državno žensko učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Ljubljani (1)
Državno moško učiteljišče v Mariboru (2)
Državno žensko učiteljišče v Ljubljani (3)
Državno žensko učiteljišče v Mariboru (1)
Dvorazredna ljudska šola v Višnji gori (1)
Dvorazredna zasebna Slovenska trgovska šola v Trstu (6)
Ecologists Without Borders Association (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (5)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (7)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (3)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (8)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (3)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (2)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (9)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov (1)
Etnografski muzej (13)
European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources - ERFP (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (4)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (13)
Fakulteta za arhitekturo (22)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za državne in evropske študije (2)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za management (8)
Fakulteta za socialno delo (34)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (208)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (7)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (6)
Fakulteta za upravo (3)
Farna šola v Šmartnem pri Litii (2)
Farna učilnica v Šmartnim pri Litii (1)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (35)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (47)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (3)
Franc Jožefova ljudska šola v Ljutomeru (1)
Fünfclassigen städtischen deutschen Knaben - Volksschule (3)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (2)
gedruckt bei Konstantin Tandler (2)
GENERA celostne tehnične rešitve d.o.o. (1)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (4)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geološki zavod (79)
Geološki zavod Slovenije (29)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Gimnazijsko ravnateljstvo (10)
Ginnasio comunale superiore di Trieste (10)
Ginnasio superiore comunale di Trieste (2)
Ginnasio superiore comunale Francesco Petrarca Trieste (1)
Gl. šola v Skofjiloki (1)
Gl. šola v Škofjiloki (1)
Glana šola v Kranji (1)
Glasbena šola v Kranju (1)
Glavna šola v Krajni (3)
Glavna šola v Kranji (2)
Glavna šola v Loki (1)
GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (1)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (4)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gospodarski vestnik (3)
Gospodinjska šola, društvo za ustanovo in vzdrževanje gospodinjskih šol v Ljubljani (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (62)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (1)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (3)
Gymnasii academici Labacensis (28)
Gymnasii academici Labaci (5)
Gymnasii Labacensis (3)
Gymnasio Marburgensi (36)
Gymnasiums (3)
Handels - Lehranstalt in Laibach (5)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
Hauptschule in Gottschee (12)
Hauptschule in Krainburg (3)
Hauptschule in Neumarktl (9)
Hauptschule in Wippach (5)
Hauptschule zu Gottschee (9)
Hauptschule zu Krainburg (2)
Hauptschule zu Neumarktl (1)
Hauptschule zu Wippach (6)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (2)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
HIDRIA INŠTITUT KLIMA - klimatizacija, gretje in hlajenje d.o.o. (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (7)
I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani (2)
I. državna dekliška meščanska šola v Ljubljani (3)
I. državna realna gimnazija z realčnimi oddelki v Ljubljani (10)
I. R. accademia di commercio e nautica (1)
I. R. Accademia di commercio e nautica in Trieste (1)
I. r. ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio superiore di Capodistria (1)
I. r. Ginnasio Superiore di Capodistria (2)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (42)
I. R. ginnasio superiore governativo liceo Ginnasio Carlo Combi di Capodistria (1)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (8)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (4)
IDS integrirani in diskretni sistemi, d.o.o. (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (2)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (2)
IGMAT Inštitut za gradbene materiale, d.d. (1)
II. drž. mešana meščanska šola Valentina Vodnika v Ljubljani (5)
II. državna gimnazija (17)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola na Cojzovi cesti in obrtna pripravljanica v Ljubljani (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (2)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. mestna šestrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (1)
III. državna mešana meščanska šola Frana Levstika v Ljubljani (4)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Im Selbstverlage der Anstalt (2)
Imp. Reg. ginnasio superiore in Capodistria (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (4)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (3)
Institut "Jožef Stefan" (10)
Institut Jožef Stefan (266)
Institut 'Jožef Stefan' (114)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (3)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (69)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (5)
Inštitut Antona Trstenjaka (165)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (6)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (3)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (32)
Inštitut za fizikalno biologijo (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (4)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (35)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (18)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (13)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (37)
Inštitut za metalne konstrukcije (2)
Inštitut za mikrobiološke znanosti in tehnologije d.o.o. (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (31)
Inštitut za neionizirna sevanja (3)
Inštitut za novejšo zgodovino (48)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (4)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (6)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (4)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (16)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (93)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (71)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (28)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (2)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
Ipavska glavna šola (4)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o. (2)
ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d. (1)
ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o. (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (2)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (3)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (3)
IV razredna ljudska šola Postojnska (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (2)
IZUM (6)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (4)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (4)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (5)
Josephi de Bacho (2)
Jožef Blaznik (8)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. allg. Volks- und Bürgerschule für Mädchen und des Fortbildungskurles in Triest (1)
K. k. allgem. Knaben- und Mädchenvolksschule in Triest (1)
K. k. Bildungsanstalt für Lehrerinnen zu Laibach (1)
K. k. ersten Staatsgymnasiums (1)
K. k. Fachschule für Holzbearbeitung in Gottschee (3)
K. k. Fachschule für Holzindustrie in Gottschee (1)
K. k. Gimnasium in Triest (5)
k. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Gymnasium in Novomesto (Neustadtl) (1)
K. k. Gymnasium in Triest (3)
K. k. Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Gymnasium zu Neustadtl (4)
K. k. Gymnasiums (6)
K. k. Gymnasiums zu Cilli (1)
K. k. Haupt- und Unter - Realschule in der Neustadt zu Triest (2)
K. k. Haupt- und Unter-Realschule in der Neustadt zu Triest (1)
K. k. Haupt- und Unterrealschule und Lehrerbildungs-Unstalt zu Marburg (1)
K. k. Hauptschule in Krainburg (9)
K. k. Hauptschule zu Adelsberg (13)
K. k. Hauptschule zu Krainburg (1)
K. k. Hauptschule zu Neustadtl (1)
K. k. Hauptschule zu Rudolfswerth (2)
K. k. I. Staatsgymnasiums (17)
K. k. Kaiser Franz Jospeh-Staatsgymnasiums (7)
K. k. Kaiser-Franz-Joseph-Gymnasiums in Krainburg (11)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lack (1)
K. k. Knaben - Hauptschule zu Lak (4)
K. k. Knaben- Hauptschule zu Lak (6)
K. k. Lehrerbildungs-Anstalt in Capodistria (1)
K. k. Lehrerbildungsanstalt zu Laibach (2)
K. k. maschinengewerbliche Fachschule in Klagenfurt (2)
K. k. maschinen-gewerblichen Fachschule in Klagenfurt (1)
k. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (5)
K. k. Montanärars in Idria (2)
K. k. Montanärars zu Idria (9)
K. K. Muster - Haupt - Schule zu Laibach (2)
K. K. Muster - Hauptschule zu Laibach (17)
k. k. Musterhauptschule (1)
K. k. Musterhauptschule (5)
K. K. Musterhauptschule zu Görz (1)
K. k. Ober - Gymnasium in Rudolfswert (18)
K. k. Ober - Realschule in Görz (4)
K. k. Ober und Unter - Gymnasiums in Cilli (1)
K. k. Obergymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Obergymnasium zu Laibach (2)
K. k. Obergymnasiums (26)
K. k. Ober-Gymnasiums in Görz (5)
K. k. Obergymnasiums in Rudolfswert (2)
K. k. Oberrealschule (17)
K. k. Ober-Realschule in Görz (2)
K. k. Real- u. Obergymnasiums zu Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswert (1)
K. k. Real- und Obergymnasium in Rudolfswerth (1)
K. k. Real- und Obergymnasiums in Rudolfswert (3)
K. k. Real-Gymnasiums (1)
K. k. Realschule (6)
K. k. selbstständigen Unterrealschule in Laibach (3)
K. k. Staats - Gymnasium in Cilli (4)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (8)
K. k. Staats - Gymnasiums (19)
K. k. Staats - Ober - Gymnasium in Trieste (1)
K. k. Staats - Obergymnasiums (3)
K. k. Staats - Oberrealschule (3)
K. k. Staats - Untergymnasiums (1)
K. k. Staats Untergymnasium zu Krainberg (2)
K. k. Staatsgewerbeschule in Klagenfurt (1)
K. k. Staatsgewerbeschule zu Klagenfurt (1)
K. k. Staatsgymnasium (65)
K. k. Staatsgymnasium in Cilli (5)
K. k. Staats-gymnasium in Cilli (4)
K. k. Staats-Gymnasium in Cilli (16)
k. k. Staatsgymnasium in Marburg (1)
K. k. Staats-Gymnasium in Marburg (3)
K. k. Staatsgymnasium in Rudolfswert (7)
K. k. Staats-Gymnasium in Triest (6)
K. k. Staatsgymnasiums (9)
K. k. Staats-Gymnasiums (5)
K. k. Staatsgymnasiums Gottschee (3)
K. k. Staatsgymnasiums in Görz (12)
K. k. Staats-Gymnasiums in Görz (7)
K. k. Staatsgymnasiums in Gottschee (8)
K. k. Staatsgymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache (8)
K. k. Staats-Obergymnasiums (6)
K. k. Staats-Oberrealschule (34)
K. k. Staats-Oberrealschule in Görz (6)
K. k. Staats-Oberrealschule in Laibach (1)
K. k. Staats-Oberrealschule in Marburg (3)
K. k. Staats-Realgymnasiums (2)
K. k. Staatsrealschule (5)
K. k. Staats-Untergymnasium in Cilli (1)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K. k. Untergymnasiums zu Gottschee (1)
K. k. Unter-Gymnasiums zu Krainberg (1)
K. k. Unterrealschule zu klagenfurt (1)
K. k. vollständigen Staatsgymnasium in Marburg (2)
K. k. vollständigen Unterrealschule in Laibach (2)
K.k. Lehrerbildungsanstalt (2)
Kaiferlichen königlichen Hauptschule in Stein (2)
Kaiferlichen königlichen Hauptschule zu Stein (18)
Kaiferlichen königlichen Knaben - Hauptschule in Stein (1)
Kaiferlichen königlichen Knaben - Hauptschule zu Stein (2)
Kais. kön. Gymnasium in Marburg (2)
Kais. kön. Hauptschule zu Krainburg (2)
Kais. kön. Unter - Realschule in Laibach (1)
Kais. königl. Bildungsanstalten (1)
Kais. königl. Gymnasium in Marburg (2)
kais. königl. Hauptschule in Idria (1)
Kais. königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kais. konigl. Obergymnasium zu Laibach (2)
Kais. königl. Real- und Obergymnasium zu Rudolfswert (1)
Kais. Königl. Staats - Unter - Gymnasiums zu Krainburg (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasium in Pettau (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasiums in Pettau (1)
Kaiser Franz Josef - Landesgymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium in Pettau (2)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (6)
Kaiserl. konigl. academischen Gymnasium zu Laibach (2)
Kaiserl. königl. Gymnasium in Marburg (1)
Kaiserl. königl. Gymnasiums zu Neustadtl (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule in Idria (3)
Kaiserl. königl. Hauptschule in Stein (3)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Idria (7)
Kaiserl. Königl. Hauptschule zu Krainburg (1)
Kaiserl. konigl. Hauptschule zu Lack (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Neustadtl (9)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Rudolfswerth (1)
Kaiserl. königl. Hauptschule zu Stein (2)
Kaiserl. konigl. Knaben - Hauptschule zu Lak (2)
Kaiserl. konigl. Knaben- Hauptschule zu Lak (1)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach (8)
Kaiserl. Königl. Muster - Hauptschule zu Laibach in Krain (1)
Kaiserl. Königl. Normal - Hauptschule in Laibach (1)
Kaiserl. konigl. Obergymnasium zu Laibach (3)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (3)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Idria (10)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule in Krainburg (2)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Idria (2)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Neustadtl (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfsmerth (1)
Kaiserlichen königlichen Hauptschule zu Rudolfwerth (1)
Kaiserlichen königlichen Muster - Hauptschule in Laibach (14)
Kaiserlichen königlichen Normal - Hauptschule in Laibach (4)
Kaiserlichen königlichen Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Karl Linhart (9)
Katolischen Volkschulen Triest´s (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kemijski inštitut (129)
Kmetijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (83)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (9)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (8)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
Knaben - und Mädchen - Hauptshule zu Gottschee (1)
Knezoškofijska privatna gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (12)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (5)
KOLEKTOR SINABIT avtomatizacija, informatizacija, inženiring d.o.o. (1)
KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (1)
Kr. univerza v Ljubljani (5)
Kr. vojaška realka v Mariboru (1)
Krainischen Taubstummen - Stiftungsanstalt in Laibach (1)
Krajni šolski svet (67)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola (8)
Kranjski ustanovni zavod za gluhoneme v Ljubljani (1)
Kuratorij Slovenske trgovske šole v Ljubljani (1)
L. Schwentner (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
Laibach (1)
Landwirtschaft-Gesellschaft (1)
LDS (225)
Lehrerbildungsanstalt Krainburg (1)
Lek farmacevtska družba d.d. (6)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Lichtenthurnov zavod v Ljubljani (5)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (6)
Literis Schütz (39)
Litostroj E.I., podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (5)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (1)
Ljubljanski Sokol (5)
Ljudska in k tej pripadajoča obrtno-nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Ljudska in obrtna nadaljevalna šola v Toplicah pri Zagorju (1)
Ljudska šola (1)
Ljudska šola v Dolini in v Boljuncu (1)
Ljudska šola v Gorici (1)
Ljudska šola v Kranji (9)
Ljudska šola v Kranju (2)
Ljudska šola v Radečah (1)
Ljudska šola v Senožečah (3)
Ljudske šole novomeškega okraja (1)
Llooyd (1)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
Loška deška glavna šola (3)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (2)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Mariborska knjižnica (170)
Marketing magazin (7)
Marktgemeinde Neumarktl (1)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (6)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (2)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (3)
Mestna glavna šola (62)
Mestna nižja realka (4)
Mestna občina (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudsak šola v Ljubljani (1)
Mestna osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (5)
Mestna peterorazredna dekliška ljubljanksa šola v Ljubljani (1)
Mestna peterorazredna dekliška ljudska šola (1)
Mestna poglavitna šola v Loki (1)
Mestna raziskovalna skupnost (1)
Mestna realka (4)
Mestna slovenska 8 razredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna slovenska osemrazredna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (3)
Mestna slovenska osemrazredna ljudska šola v Ljubljani (2)
Mestna slovenska osemrazredna redna dekliška ljudska šola pri Sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna šestrazredna dekliška ljudska šola (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (9)
MEstna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Mestne ljudske šole v Ljubljani (3)
Mestni dekliški licej (10)
Meščanska šola v Ljutomeru (1)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (2)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (6)
Mirovni inštitut (8)
MKS Elektronski sistemi d.o.o., Ljubljana (1)
Mladinska knjiga (2)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
Moderna organizacija (11)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Muzejsko društvo (33)
Nacionalni inštitut za biologijo (62)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (4)
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (9)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (4)
Nar. Tisk. (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (3)
Narodna šola v ljutomerskem glavarstvu (1)
Narodna šola v ljutomerskem okraju (2)
Narodni muzej (2)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (4)
National Education Institute Slovenia (1)
Neumarktler Hauptschule (4)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (2)
Nova revija (8)
Občinska gospodarska zbornica (2)
Občinska konferenca ZSMS (2)
Občinska raziskovalna skupnost (1)
Obertniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obrtniška dekliška šola v Kamniku (1)
Obzorja (344)
Očitna glavna šola v Postojni (1)
Odbor za proslavo petdesetletnice II. mestne deške osnovne šole v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (44)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
OK SZDL Bežigrad (4)
OK SZDL Ljubljana Center (4)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (2)
Onkološki institut Ljubljana (1)
Onkološki inštitut (5)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (38)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (5)
Osemrazredna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Osemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (4)
P. Zore v Križan (1)
PAN-NUTRI, Kmetijsko živilski tehnološki center d.o.o (1)
Pedagoška fakulteta (173)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (10)
Pedagoški inštitut (13)
Pertrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Petazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna deška in trirazredna (s paralelko) dekliška ljudska šola v Ribnici (1)
Petrazredna deška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (2)
Petrazredna deška ljudska šola in obrtno-nadaljevalna šola v Škofji Loki (5)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola (1)
Petrazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (3)
Petrazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Petrazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (3)
Petrazredna ljudska šola v Postojni (2)
Petrzaredna ljudska šola in obrtno nadaljevalna šola v Postojni (1)
Pettau : Kaiser Franz Josef-Landesgymnasium (2)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (25)
PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. (1)
Planinska zveza Slovenije (248)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Popolna državna ženska realna gimnazija v Ljubljani (1)
Popolna državna ženska relana gimnazija v Ljubljani (1)
Pravna fakulteta (4)
Predstojništvo uršulinskega samostana (6)
Premogovnik Velenje, d.d. (3)
Primo ginnasio superiore comunale di Trieste (1)
printed for J. Johnson (1)
printed for T. Cadell (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (2)
Privat- Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (3)
Privat- Lehr- und Erziehungs-Anstalt für Knaben des Dr. Josef Waldherr in Laibach (1)
Privatna dvorazredna trgovska šola zbornice za TOI (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums Cilli (1)
Programm des k. k. Ober und Unter - Gymnasiums zu Cilli (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (9)
R. ginnasio - liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
R. Ginnasio-Liceo Carlo Combi in Capodistria (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (38)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Ravnateljstvo Državne dvorazredne trgovske šole (8)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
Realgymnasium tu Pettau (1)
Realgymnasium zu Pettau (5)
Renata Šribar (1)
Republiška konferenca ZSMS (1)
Rudarska nadaljevalna šola v Trbovljah (1)
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. Idrija (1)
S AND T SLOVENIJA, Informacijske rešitve in storitve, d.d. (1)
Salezijanski dijaški konvikt na Rakovniku v Ljubljani (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (2)
Samozaložba (1)
Samozaložba Državne gimnazije (8)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (3)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Haupt - schule bei den W. W. E. E. F. F. Ursulinerinnen zu Laibach (1)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinerinnen zu Laibach (3)
Schülerinnen an der Mädchen - Industrial - Hauptschule bei den Ursulinnen zu Laibach (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (162)
Secondo ginnasio comunale superiore Trieste (1)
Sedemrazredna mestna dekliška ljudska šola v Ljubljani (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (3)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (3)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (3)
Slavistično društvo Slovenije (685)
Slovene Anthropological Society (38)
Slovenian Chemical Society (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (258)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (2)
Slovenska farna šola v Šmartnem pri Litiji (2)
Slovenska mestna dekliška ljudska šola (1)
Slovenska trgovska šola v Trstu (2)
Slovenske ljudske in meščanske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (2)
Slovenske ljudske šole Družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (3)
Slovenski etnografski muzej (200)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (4)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (51)
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju - Slowenisches Wissenschafts Institute in Wien (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (21)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (88)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (303)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (40)
Slovensko geološko društvo (81)
Slovensko kemijsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (6)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (20)
Slovensko zdravniško društvo (5)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SMM proizvodni sistemi d.o.o. (1)
SO (2)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (162)
Sophia (1)
Splošna bolnišnica Celje (2)
Srednja vinarska in sadjarska šola ter dvoletna in enoletna vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
Srenja Tržiška (1)
Sržavna realna gimnazija v Kranju (1)
Staats - Oberrealschule (1)
Staats-Obergymnasium zu Klagenfurt (3)
Staats-Oberrealschule (6)
Staats-Ober-Realschule (11)
Stadt - Hauptschule in Krainburg (3)
Stadt - Hauptschule zu Krainburg (1)
Städtischen deutschen Knaben - Volksschule (6)
Städtischen deutschen Knabenvolksschule (2)
Städtischen deutschen Mädchen - Volksschule (10)
Städtischen deutschen Mädchenvolksschule (2)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (2)
Städtischen vierklasigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (3)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule in Laibach (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Steiermärkisch-landschafliche Bürgerschule (1)
Steiermärkisch-Landschaftlichen Realgymnasium (1)
Šestrazredna ljudska šola v spodnji Šiški (1)
Šestrazredna mešana ljudska šola na Vidmu v Dobrépoljah (1)
Škofijska gimnazija v zavodu sv. Stanislava v Št. Vidu nad Ljubljano (3)
Škofijska klasična gimnazija v Št. Vidu nad Ljubljano (9)
Šola za ravnatelje (3)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (3)
Štirirazreda ljudska šola v Mokronogu (2)
Štirirazredna deška in štirirazredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška in štiriraztredna dekliška ljudska šola in obrtna nadaljevalna šola v Tržiču (1)
Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem (12)
Štirirazredna deška, dvorazredna dekliška ljudska in obrtno-nadaljevalna šola v Ribnici (2)
Štirirazredna ljudska in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska in obrtno nadaljevalna šola v Metliki (5)
Štirirazredna ljudska šola in obrtno - nadaljevalna šola v Postojni (1)
Štirirazredna ljudska šola in z njo združena obrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola in z no združena obnrtno - nadaljevalna šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (1)
Štirirazredna ljudska šola pri D. M. v Polji (1)
Štirirazredna ljudska šola v Komnu (1)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (7)
Štirirazredna ljudska šola v Šent-Vidu nad Ljubljano (2)
Štirirazredna ljudska šola v Vipavi (3)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (3)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (16)
Študentska založba (186)
Študijski center za narodno spravo (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (5)
Tehniška srednja šola Ljubljana (1)
Tehniška srednja šola v Ljubljani (7)
Tehniška tekstilna šola v Kranju (1)
Tehnišla srednja šola v Ljubljani (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (2)
Teološka fakulteta (34)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
The Center of Excellence in Finance (1)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
Tiskarna sv. Cirila (379)
Tiskovna zadruga (1545)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov Srpenica ob Soči d.d. (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Trgovski Učni Zavod (1)
Trgovski učni zavod v Ljubljani (1)
Trgovsko učilišče Christofov učni zavod v Ljubljani (3)
trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola nekaj s poludnevnim, nekaj s celodnevnim poukom v Kamniku (2)
Trirazredna dekliška ljudska šola v Rudolfovem (1)
Trirazredna ljudska šola in ponavljalna šola v Toplicah (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengši (1)
Trirazredna ljudska šola v Mengšu (1)
Trirazredna ljudska šola v Višnji Gori (1)
Trirazredna meščanka in čveterorazredna ljudska šola v Krškem (1)
Trivialschule zu Neumarktl (4)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (14)
Trorazedna ljudska šola v Mengšu (1)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (2)
Turistica (1)
typis Henrici Tandler typographi Circuli (1)
Učilišče in vzgojevališče šolskih sester v Trstu (1)
Učiteljski dom (1)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (28)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (16)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza kralja Alkesandra I. v Ljubljani (19)
Univerza kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (1)
Univerza kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (4)
Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (14)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (8)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (19)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (25)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (4)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (18)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (10)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (19)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (24)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (33)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (258)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (91)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (84)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (62)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (42)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (63)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (15)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (122)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (112)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (28)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (36)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (12)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (16)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (29)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (18)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (24)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (39)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (22)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (49)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (10)
Univerza v Novi Gorici (66)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (13)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (122)
Univerzitetni klinični center Maribor (25)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (7)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Untergymnasium tu Pettau (1)
Untergymnasium zu Pettau (9)
Upraviteljstvo (7)
Upraviteljstvo državne mešane meščanske šole (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (29)
Ursulinen - Mädcheninstitutes in Bischoflack (1)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (20)
Uršulinka ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (1)
Uršulinksi samostan v Ljubljani (1)
Uršulinska učiteljska šola (1)
Uršulinska ženska realna gimnazija z internatom v Ljubljani (2)
Uršulinski samostan (7)
Uršulinski samostan v Ljubljani (2)
Uršulinski samostan v Škofji Loki (4)
Uršulinsko učiteljišče (1)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (2)
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d. (1)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Vierklassigen Knaben- u. vierklassigen Mädchenvolksschule und der gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (2)
Vierklassigen knaben- und vierklassigen mädchenvolksschule und der gewerblichen fortbildungsschule in Neumarktl (1)
Vierklassigen Knaben- und zwei- klassigen Mädchenvolksschule zu Gottschee (1)
Vierklassigen Volksschule in Adelsberg (2)
Vierklassigen Volksschule in Neumarktl (7)
Vierklassigen Volksschule zu Rudolfswerth (4)
Vinarska in sadjarska šola v Mariboru (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za politične vede (9)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (3)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
vodstvo šole (3)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerbl. Fortbildungsschule in Neumarktl (4)
Volksschule und der mit derselben in Verbindung stehenden gewerblichen Fortbildungsschule in Neumarktl (14)
von dem Lehrkörper des k. k. Gymnasiums zu Marburg (3)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (4)
Založba Druge državne dekliške meščanske šole sv. Cirila in Metoda (6)
Založba Državne deške meščanske šole (8)
Založba državne II. deške meščanske šole (3)
Založba ZRC (109)
Zasebna četverorazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu (1)
Zasebna dekl. meščanska šola šolskih sester v Mariboru (2)
Zasebna dekliška meščanska šola pri uršulinkah v Škofji Loki (2)
Zasebna dekliška meščanska šola šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu (1)
Zasebna dekliška meščanska šola v Marijinem domu v Kočevju (2)
Zasebna dvorazr. trgovska šola Združbe trgovcev za srez. Murska Sobota v Murski Soboti (1)
Zasebna petrazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (2)
Zasebna raziskovalka Lea Kužnik (1)
Zasebna raziskovalka Manja Klemenčič (1)
ZAsebna realna gimnazija uršiulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (2)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda pri sv. Jakobu v Trstu (1)
Zasebna štirirazredna deška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna trorazredna dekliška šola s pravico javnosti družbe sv. Cirila in Metoda v Trstu pri sv. Jakobu (1)
Zasebna uršulinska dekliška meščanska šola v Škofji Loki (3)
Zasebna ženska realna gimnazija uršulink z internatom v Ljubljani (1)
Zasebna ženska učiteljska šola šolskih sester v Mariboru (8)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (3)
Zasebno žensko učiteljišče šolskih sester v Mariboru (3)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (13)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (7)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Mednarodni center za trajnostni razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (18)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod šolskih sester v Celju (2)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (14)
Zavod za ribištvo Slovenije (4)
Zavod za zdravstveno varstvo (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (4)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (13)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA - ZDRAVSTVO d.o.o. (1)
Zdravstveni dom Ljubljana (2)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (162)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (100)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (237)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (162)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (164)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (28)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (5)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (24)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (32)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (5)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (10)
Zveza društev pravnikov Slovenije (18)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (7)
Zveza geografskih društev Slovenije (214)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (356)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (196)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (30)
Išči med rezultati (13402)