Število rezultatov iskanja: 169

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (7)
Društvo biologov Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Geološki zavod Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (44)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pro anima, d.o.o. (14)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo Informatika (28)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (1)
ZRC SAZU (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Založnik
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (8)
Biotehniška fakulteta (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Državni izpitni center (5)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (4)
Fakulteta za upravo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Geološki zavod (1)
GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica (1)
GRSOFT Structural Engineering (1)
GV založba (1)
i2 (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (9)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
International Institute for Archival Science (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (1)
Ljudska univerza (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (2)
Moderna organizacija (5)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pro Anima (14)
samozaložba (2)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovene Society Informatika (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo Informatika (27)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (10)
Študentska založba (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Založba Univerze na Primorskem (2)
Zavod IRC (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (8)
Železarna Jesenice (9)
Železarna Ravne (9)
Železarna Štore (9)
Išči med rezultati (169)