Število rezultatov iskanja: 337

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (7)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (4)
Didakta (3)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (9)
Družba Jezusova (2)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
HASA (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (28)
Jožef Blaznik (2)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Konzorcij Edinosti (4)
Mestna občina (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (13)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (2)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (5)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (4)
Slavistično društvo Slovenije (11)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (2)
Slovenska šolska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski šolski muzej (64)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (36)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (4)
Šola za ravnatelje (1)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Tiskovna zadruga (26)
Učiteljski dom (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Založba ZRC (2)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod RS za šolstvo (14)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (4)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (12)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (13)
Išči med rezultati (337)