Število rezultatov iskanja: 341

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (14)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (9)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (28)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (8)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (57)
Narodna in univerzitetna knjižnica (67)
Pedagoška obzorja (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Šola za ravnatelje (9)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (13)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (14)
Združenje za socialno pedagogiko (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (19)
Založnik
1A internet (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (14)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo psihologov Slovenije (36)
Družba Jezusova (14)
Družba Sv. Mohora (1)
Družina (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (11)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Gospodarski vestnik (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (8)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (10)
Krt (1)
Leila (2)
Ljudska univerza (2)
Medicinski razgledi (1)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naše delo (1)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Pedagoška fakulteta (19)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (11)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (9)
Pedagoški inštitut (1)
Pivec (1)
Pravna fakulteta (1)
S. Rajgl (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (12)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko filozofsko društvo (8)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SO (4)
Societá storica del Litorale (1)
Šola za ravnatelje (10)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Založba /*cf (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (14)
Združenje za socialno pedagogiko (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (20)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Išči med rezultati (341)