Število rezultatov iskanja: 404

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (1)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (9)
AS. Andragoška spoznanja (13)
Bogoslovni vestnik (5)
CEPS journal (15)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Delavci in delodajalci (4)
Dialogi (1)
Didakta (22)
Dogovori (6)
Družboslovne razprave (3)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Izzivi prihodnosti (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (12)
Jezik in slovstvo (1)
Kakovostna starost (10)
Kinesiologia Slovenica (1)
Lexonomica (1)
Loški razgledi (1)
Medicinski razgledi (1)
Metodološki zvezki (1)
Naša komuna - delegatska priloga (5)
Naša komuna (Ljubljana) (11)
Naša skupnost (Grosuplje) (4)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (10)
Naše delo (Ptuj) (1)
Obzornik zdravstvene nege (14)
Pedagoška obzorja (9)
Podjetje in delo (1)
Pravni letopis (2)
Pravnik (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (27)
Razpotja (4)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (4)
Revija za elementarno izobraževanje (9)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (5)
Slovenski gospodar (13)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (13)
Socialno delo (14)
Sodobna pedagogika (19)
Šolsko polje (3)
Šolsko svetovalno delo (7)
Teorija in praksa (7)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (10)
Urbani izziv (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (10)
Vzgoja (Ljubljana) (18)
Vzgoja in izobraževanje (12)
Zbor občanov (7)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (22)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (13)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (27)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (10)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (3)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (57)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (72)
Pedagoška obzorja (9)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Šola za ravnatelje (10)
Študentska založba (2)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (13)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (16)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (19)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (14)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (19)
Založnik
1A internet (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (22)
Didakta d. o. o. (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (18)
Društvo psihologov Slovenije (36)
Družba Jezusova (18)
Družba Sv. Mohora (1)
Družina (4)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (14)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (5)
Gospodarski vestnik (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute Vezal (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (10)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za delo, Pravna fakulteta (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za varovanje zdravja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (10)
Krt (1)
Kulturni center (1)
Leila (2)
Ljudska univerza (2)
Medicinski razgledi (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naše delo (1)
O. Poljšak Škraban (1)
Obzorja (1)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Pedagoška fakulteta (19)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (11)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (3)
Pedagoška obzorja (9)
Pedagoški inštitut (1)
Pivec (1)
Pravna fakulteta (1)
S. Rajgl (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Selbstverl. des Verfassers (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (12)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (3)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (3)
SO (4)
Societá storica del Litorale (1)
Šola za ravnatelje (11)
Študentska založba (2)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna sv. Cirila (13)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Založba /*cf (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (19)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (14)
Združenje za socialno pedagogiko (13)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (20)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Išči med rezultati (404)