Število rezultatov iskanja: 662

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Didakta (8)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (25)
Narodna in univerzitetna knjižnica (535)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Pedagoška obzorja (5)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Statistični urad Republike Slovenije (11)
Šola za ravnatelje (12)
Tehniški šolski center Maribor (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (4)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (8)
Zavod RS za šolstvo (13)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (20)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Arhiv Republike Slovenije (4)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (6)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (8)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Družba Jezusova (3)
DZS (7)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
GZS CPU (1)
i2 (1)
II. mestna osemrazredna deška ljudska šola in strokovna nadaljevalna šola za stavbne obrti v Ljubljani (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (9)
Katoliško tiskovno društvo (2)
M. Japelj (1)
M. Pogačnik (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna glavna šola (37)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (41)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (77)
Ministrstvo za šolstvo in šport (158)
Mladinska knjiga (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (1)
Naše delo (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
Pedagoška fakulteta (15)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (5)
Pedagoški inštitut (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Rokus Klett (1)
samozal. F. Humski (8)
samozal. M. Hladnik (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (1)
Šola za ravnatelje (18)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (1)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Tečaj za zvezo oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (1)
Tečaj za zvezo Oficirske šole Glavnega štaba NOV in POS (2)
Tehniški šolski center, Višja strokovna šola (1)
Tiskovna zadruga (1)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola Academia (4)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (12)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Zavod IRC (27)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (8)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (85)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zavod RS za šolstvo (278)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zbornica zdravstvene nege (20)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (13)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (662)