Število rezultatov iskanja: 323

Časopisje in članki - oblika
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (9)
Čebelarska zveza Slovenije (6)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (3)
Društvo za marketing Slovenije (112)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Medijski partner d.o.o. (112)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (71)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (10)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (23)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (13)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (19)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (1)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
Adriatikus (3)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
Andrejdrapal.com (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Biotehniška fakulteta (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Biotehniški izobraževalni center (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (4)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Covirias (1)
Doba Epis (3)
Društvo ekonomistov Maribor (13)
Ekonomski center Maribor (13)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (14)
Faculty of management (11)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za management (12)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (7)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (3)
Fakulteta za upravo (1)
FB&Marketing, spletna prodaja (2)
Filozofska fakulteta (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Jožef Blaznik (25)
Kemijski inštitut (3)
Marketing magazin (112)
Medicinska fakulteta (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Meritum (1)
Moderna organizacija (19)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
Perfectus, svetovanje in izobraževanje (1)
samozal. (1)
samozal. B. Petučnik (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Habbe (1)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (3)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zavarovalno združenje (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
Succeed Project Team (1)
Študentska založba (3)
Turistica (10)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Zavod IRC (9)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (6)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (11)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (323)