Število rezultatov iskanja: 1367

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1711-1712 (1)
1715 (1)
1739 (1)
1767 (2)
1768 (1)
1777 (1)
1779 (1)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (1)
1789 (1)
1791 (1)
1794 (1)
1796 (2)
1800 (1)
1808 (2)
1809 (1)
1810 (1)
1811 (3)
1812 (4)
1813 (3)
1814 (1)
1816 (2)
1818 (1)
1823 (1)
1824 (1)
1825 (2)
1826 (3)
1829 (2)
1830 (2)
1831 (1)
1832 (2)
1833 (2)
1834 (1)
1843 (2)
1845 (1)
1846 (1)
1847 (5)
1848 (1)
1849 (3)
1850 (5)
1851 (1)
1853 (1)
1855 (1)
1856 (2)
1857 (2)
1858 (3)
1859 (1)
1860 (2)
1861 (1)
1862 (6)
1863 (2)
1864 (3)
1865 (2)
1866 (2)
1867 (3)
1867-1869 (1)
1870 (2)
1871 (1)
1872 (2)
1873 (3)
1874 (3)
1876 (4)
1877 (2)
1878 (3)
1879 (1)
1880 (6)
1881 (5)
1882 (2)
1883 (2)
1884 (2)
1885 (4)
1886-1889 (1)
1887 (2)
1888 (4)
1889 (2)
1890 (2)
1891 (3)
1892 (2)
1893 (4)
1894 (3)
1894-1893 (1)
1895 (2)
1895-1907 (1)
1896 (1)
1897 (4)
1898 (2)
1900 (3)
1901 (6)
1902 (3)
1903 (2)
1904 (2)
1906 (2)
1906-1908 (1)
1907 (1)
1908 (5)
1909 (4)
1910 (3)
1911 (3)
1912 (6)
1913 (3)
1915 (3)
1917 (1)
1918 (3)
1920 (2)
1921 (3)
1922 (2)
1923 (7)
1924 (2)
1925 (2)
1927 (1)
1929 (1)
1932 (1)
1933 (1)
1934 (3)
1935 (1)
1936 (1)
1937 (1)
1938 (4)
1939 (3)
1940 (1)
1941 (2)
1943 (2)
1944 (2)
1945 (2)
1946 (2)
1948 (2)
1949 (1)
1955/1956 (1)
1958 (1)
1959 (1)
1961 (1)
1963 (1)
1967 (1)
1969 (1)
1970 (1)
1971 (3)
1972 (4)
1973 (2)
1975 (1)
1976 (2)
1976-1977 (1)
1977 (2)
1977/1978 (1)
1978 (3)
1979 (2)
1981 (1)
1982 (3)
1983 (1)
1984 (2)
1986 (1)
1989 (2)
1989/1990 (1)
1990 (3)
1991 (1)
1992 (2)
1992-1999 (1)
1993 (5)
1994 (5)
1995 (2)
1996 (4)
1997 (6)
1998 (4)
1999 (1)
2000 (4)
2001 (2)
2002 (5)
2003 (5)
2004 (2)
2005 (7)
2006 (4)
2007 (7)
2008 (28)
2009 (68)
2010 (102)
2011 (128)
2012 (131)
2012-2013 (1)
2013 (119)
2014 (98)
2015 (70)
2016 (72)
2017 (78)
2018 (42)
2019 (41)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Mestna knjižnica Kranj (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1239)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Pedagoška obzorja (3)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
ZRC SAZU (8)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Andrée (2)
apresso Gasparo Weis (1)
Banovinska zaloga šolskih knjig in učil (6)
bey Aloys Tusch (1)
Bey Johann Friedrich Gleditsch (1)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo (1)
Biotehniška šola (8)
Biotehniški center (1)
Biotehniški izobraževalni center (15)
Biteks (2)
C. Gerold's Sohn (10)
C. K. Zaloga Šolskih Knjig (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. kr. naklada školskih knjiga (1)
C. Kr. Zaloga Šol. Knjig (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
C. kr. zaloga šolskih knjig (4)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kr. Založba Šolskih Knjig (1)
Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (4)
Center vojaških šol (1)
Centerkontura (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (3)
Ces.kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (2)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Cesarska kraljevska zalóga šolskih knjig (1)
Chez Saillant (1)
cv salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Doba Epis (4)
Domus (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni (4)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohorja (4)
Družina (1)
Državna zaloga šolskih knjig in učil (2)
Državna založba Slovenije (4)
DZS (243)
DZS, založništvo in trgovina, d. d. (1)
E. Liegel (1)
E. Liegl (1)
Ekonomska fakulteta Borisa Kidriča (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija (4)
Evropska pravna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
ex typographia Hertziana ... (1)
F. Tempsky (11)
Fakuleta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za družbene vede (7)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (7)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za ekonomijo in informatiko (1)
Fakulteta za elektrotehniko (1)
Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko (LOEE) (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo (1)
Fakulteta za farmacijo (4)
Fakulteta za gradbeništvo (5)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (7)
Fakulteta za logistiko (8)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Fakulteta za poslovne vede (2)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za strojništvo (5)
Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini (1)
Fakulteta za šport, Inštitut za šport (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Fakulteta za upravo (13)
Fakulteta za varnostne vede (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
formis J.G. Mayr ... (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (1)
Franc Leskovšek (1)
G. Blaž (1)
G. Freytag (1)
Gea College (1)
Gedr. In Konigl. Uniwersität (1)
gedruckt bei Josef Blasnik (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Kleinmayer ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Giontini (1)
Glasbena matica (3)
Goričar & Leskovšek (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gostilničarski vestnik (1)
Grm - center biotehnike in turizma (8)
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola (1)
GS1 Slovenija (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (23)
Hermagoras (1)
I. Kleinmayr & & F. Bamberg (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. Papš (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (12)
I. r. deposito dei libri scolastici (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (8)
i2 (1)
IBS Mednarodna poslovna šola (1)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za poslovodno računovodstvo pri VŠR (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
J. Blasnik (1)
J. Fridl (1)
J. Giontini (1)
J. Jesenko (1)
J. Leon (1)
J. Pavlin (1)
J. R. Milic (2)
Johann Lorenz Greiner (1)
Jožef Blaznik (1)
Jug (3)
Jugoslovanska knjigarna (5)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovanska Tiskarna (1)
K. Graeser (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. k. Schulbücher-Verlag (2)
K. K. Schulbücherverlag (1)
K. K. Schulbücher-Verlag (2)
K. k. Schulbücher-Verlage (2)
Kaiserlich-königlich Schulbücher-Verlag (1)
Kaiserlich-königlicher Schulbücher-Verlag (21)
Kaiserlich-Königlicher Schulbücher-Verlag (1)
Karola Gerolda sin (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete (1)
Katedra za psihiatrijo Medicinske fakultete (1)
Katoliška Bukvarna (1)
Katoliška knjigarna (1)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (3)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Konzorcij šolskih centrov Slovenije (6)
Kr. zaloga šolskih knjig in učil (2)
Krško : Fakulteta za energetiko (1)
L. Schwentner (4)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Licinio Cappelli (1)
Limnos (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (1)
Ljudska knjigarna (1)
M. Majar (1)
Matica Slovenska (1)
Matica slovenska, (1)
Max Heuber (1)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Medicinska fakulteta (3)
Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo (4)
MeritUM (1)
Merkur (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (2)
mit Fr. Jos. Jenko'schen Schriften (1)
Mladinska knjiga (4)
Moderna organizacija (1)
Modrijan (31)
Mohorjeva založba (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (2)
na prodaj per Vilhelmu Korn (1)
na prodaj v' sholah (1)
na pródaj vę kralj. bukvárnęcę za šóle per St. Anna (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narava (1)
National Education Institute Slovenia (1)
natis in zaloga Jožefa Blaznika (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natisnil Jur Ueberreuter (1)
natisnil Leopold Eger (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta (1)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (3)
Onkološki inštitut (3)
papir in natis od Lajkamovih naslednikov (1)
Paternolli (1)
Paternolli'schen Buchhandlung und Buchdruckerey (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (13)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (3)
Pedagoški inštitut (3)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
pertisneno pri Ignatiusu Dunsheggi (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinska šolska založba (2)
Pravna fakulteta (1)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
Prodajnica šolskih knjig (1)
R. Milic (2)
Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (1)
Republic of Slovenia Ministry for Foreign Affairs, Office of the Republic of Slovenia for Slovenes Abroad (1)
Rokus (2)
Rokus Klett (47)
s. n. (1)
S.n. (1)
samozal. (5)
samozal. A. Foerster (3)
samozal. A. Vavpetič (1)
samozal. avtor (1)
samozal. F. Humski (8)
samozal. J. Prezelj (1)
samozal. J. Zavrl (1)
samozal. K. Cvetko Vah (1)
samozal. M. Hladnik (1)
samozal. M. Krnc (1)
samozal. T. Bačič etc. (1)
samozaložba (7)
Schulbücher Verlag (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
se najde per vsih mestaunih bukvivesarjih, ino natisnen per gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
Selbstverlag (1)
Silvio Spazzal (1)
Simsal (2)
Slavistično društvo Slovenije (57)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian National Council of Victoria (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Ss Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenska kinoteka (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski ameriški inštitut (1)
Slovenski šolski muzej (7)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko versko in kulturno središče sv. Cirila in Metoda (2)
so stiskane, inu se dobe naprodej per Jan. Fridrihu Egerju (1)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (2)
SPH - Scientific Publishing Hub (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
Strajnar Publishing (1)
sze najde v-Radgoni pri Weitzinger J.A. (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (2)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola (1)
Šolski center v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije (6)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Tehniška založba Slovenije (2)
Teološka fakulteta (2)
The National Education Institute Slovenia (2)
Tilliard (1)
Tiskarna Amerikanskega Slovenca (1)
Tiskarna Slovenija (1)
typis Egerianis (1)
Učiteljska tiskarna (6)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (1)
Univerzitetna založba Univerze (7)
Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Avdiovestibulološki center (1)
Uradni list Republike Slovenije (2)
v c. k. založbi šolskih bukev (2)
v c. kr. zalogi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve (1)
v salógi zes. kralj. bukvárnize sa Shólske Bukve per Sv. Ani v' Janesovih ulizah (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Verlag der J. Sigmund'schen Buchhandlung (1)
Veterinarska fakulteta (10)
Visoka pravna šola (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem (1)
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled (1)
Visoka šola za management (2)
Visoka šola za tehnologijo polimerov (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
Visoka šola za varstvo okolja (1)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visoka zdravstvena šola (4)
VIST - Visoka šola za storitve (1)
Višja strokovna šola Academia (4)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (9)
Weis (1)
Zadružna tiskarna (1)
Založba Audibook (1)
Založba Fakulete za računalništvo in informatiko (1)
Založba Fakultete za gradbeništvo (1)
Založba FE (7)
Založba FE in FRI (11)
Založba šolskih bukev (1)
Založba Univerze (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Založil In Prodaja J. Giontini (1)
Zavod IRC (185)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (14)
Zavod RS za šolstvo (16)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod Tipka (1)
Zdravstvena fakulteta (5)
Združenje gorskih vodnikov Slovenije (2)
Zeschko & Till (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (47)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
zu finden bei Johann Michael Promberger ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (1367)