Število rezultatov iskanja: 1688

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (2)
Acta agriculturae Slovenica (28)
Acta biologica Slovenica (8)
Acta carsologica (251)
Acta chimica slovenica (46)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (11)
Acta geotechnica Slovenica (5)
Acta hydrotechnica (34)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (2)
Acta silvae et ligni (3)
Advances in production engineering and management (2)
Annales. Series historia et sociologia (4)
Annales. Series historia naturalis (15)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (1)
Barvila, pokosti, laki, pleskala, lim (10)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delo in varnost (1)
Dialogi (12)
Didakta (1)
Dogovori (6)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (1)
Dom in svet (Ljubljana) (30)
Elektrotehnika (29)
Elektrotehniški vestnik (3)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (1)
Fizika v šoli (3)
Geodetski vestnik (12)
Geografija v šoli (14)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (25)
Geografski zbornik (1)
Geologija (83)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (2)
Gorivo (4)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (34)
Hmeljar (Žalec) (4)
Hmeljarski bilten (7)
IB revija (Ljubljana) (3)
Igra ustvarjalnosti (1)
Image analysis and stereology (2)
Industrija maščob, sveče, mila, mineralna olja (3)
Informacije MIDEM (7)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (3)
Jezik in slovstvo (2)
Jezikoslovni zapiski (3)
Journal of energy technology (2)
Kakovostna starost (2)
Kemija v šoli in družbi (11)
Kemijski postopki in aparati, v kolikor niso navedeni v posebnih razredih (7)
Kemikalije v okolju in rak (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Klik (Ljubljana) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (45)
Kovine zlitine tehnologije (12)
Kronika (Ljubljana) (4)
Les (Ljubljana) (9)
Lex localis (1)
Literatura (Ljubljana) (8)
Ljubljanski zvon (18)
Loški razgledi (2)
Materiali in tehnologije (49)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (10)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (3)
Naša sodobnost (2)
Naše delo (Ptuj) (3)
Naše gospodarstvo (2)
Natura Sloveniae (16)
Novi svet (Ljubljana) (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (2)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkološki vikend (3)
Organizacija (Kranj) (1)
Otrok in knjiga (3)
Parni kotli s pripremo (razen kurišč, razred 24) (65)
Parni stroji (stalni, lokomotive in stroji za ladje) (2)
Planinski vestnik (5)
Polet (2002) (1)
Prečiščenje in pripravljanje rud, rudnin (predelovanje blata in izgorkov) (1)
Prehrana in rak (1)
Presek (7)
Pripravljanje umetnega gnoja (1)
Proteus (3)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za geografijo (2)
Revija za univerzalno odličnost (2)
RMZ-materials and geoenvironment (47)
Sanitarno inženirstvo (11)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (4)
Slovenski gospodar (28)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (24)
Strojniški vestnik (29)
Studia Historica Slovenica (3)
Studia mythologica Slavica (6)
Svet ptic (6)
Šport (Ljubljana) (2)
Štajerc (1)
Tekstilec (5)
Teorija in praksa (4)
Tiskarstvo, pisalni stroji, štampilje (1)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Učiteljski tovariš (20)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (5)
Urbani izziv. Posebna izdaja (3)
Vakuumist (1)
Varstvo narave (4)
Ventil (Ljubljana) (5)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Vzgoja in izobraževanje (2)
Zbor občanov (7)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (6)
Zdravstveno varstvo (5)
Zgodovina za vse (5)
Zgodovinski časopis (4)
Zvonček (Ljubljana) (1)
Železarski zbornik (10)
Železne niti (1)
Leto izida
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (30)
Biteks d.o.o. (5)
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DELO, d.d. (1)
Didakta (1)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (8)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (9)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (8)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (3)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (2)
Geološki zavod Slovenije (74)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (11)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (54)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (11)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
Knjižnica Ivana Potrča (4)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (5)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (24)
Mariborska knjižnica (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (35)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (6)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (633)
Onkološki inštitut Ljubljana (6)
Planinska zveza Slovenije (5)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Pro anima, d.o.o. (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (8)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (46)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Študentska založba (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (43)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (47)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (34)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehni��ka fakulteta (52)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (8)
Zavod RS za šolstvo (19)
Zavod RS za varstvo narave (4)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (19)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (273)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (14)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (34)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografov Slovenije (28)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza lesarjev Slovenije (9)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Vsebina
Založnik
(5)
A. Jurše (1)
A. Koroša (1)
A. Štraser (1)
A. Torkar (1)
Alea (1)
Arhel (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (21)
Association of Radiology and Oncology (3)
B. Čerček (1)
B. Kolar (1)
B. Naglič (1)
B. Podobnik (1)
Biotehniška fakulteta (24)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo in Oddelek za zootehniko (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (4)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Biotehniški izobraževalni center (1)
Biteks (10)
Biteks d.o.o. (1)
C. k. kranjska kmetijska družba (1)
C. Pleško (1)
Cankarjeva založba (2)
Center vojaških šol (1)
Center za kartografijo favne in flore (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (19)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
Chicago Slovene Button Box Club (1)
CODA (1)
Conan (1)
Č. Lucu (1)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
D. Istenič (1)
D. Kozelj (1)
Dallas Records (1)
Delo (1)
Didakta (14)
Dnevnik (1)
Doba Epis (2)
Dramatično društvo (2)
Dream Studio Krt (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo biologov Slovenije (8)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (1)
Društvo DOVES FEE Slovenia (2)
Društvo ekonomistov Maribor (2)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (9)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo Vodna agencija (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (6)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Jezusova (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (27)
Ekonomski center Maribor (2)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Etnografski muzej (4)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za energetiko (2)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (35)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (5)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za organizacijske študije (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (2)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Fr. Vesel (1)
G. Požek (1)
gedruckt bey Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (2)
Geološki zavod Ljubljana (9)
Geološki zavod Slovenije (82)
GeoZS (1)
Glasbena matica (6)
Glasbena mladina (1)
Glasbena založba MiMik (1)
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU (1)
Glaxo Wellcome (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
Helidon (11)
Hermagoras (1)
Hiša knjig, Založba KMŠ (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (2)
Institut Jožef Stefan (10)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Inštitut Antona Trstenjaka (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hidravlične raziskave (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (8)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (61)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (47)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (11)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Center za zdravstveno ekologijo (1)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (2)
J. J. Giontini (1)
J. Smolar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (20)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (4)
Jezikovno društvo barve jezika (4)
Jezikovno društvo Barve jezika (8)
Jožef Blaznik (45)
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoton (2)
K. Bitenc (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (2)
Karl Linhart (1)
Katoliško tiskovno društvo (30)
Kemijski inštitut (5)
Kompas (1)
Komunist (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Kopališče (1)
Krščanska kulturna zveza (1)
KS (1)
L. Schwentner (1)
LDS (8)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (2)
l'Institut national de biologie (1)
Litera (3)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Ljubljana: M. Bistan (1)
Ljudske pevke (1)
Ljudske pevke iz Rogatca (1)
Ljudske pevke Urbančanke (2)
M. Čehovin (1)
M. Hrovat (1)
M. Kolar (1)
M. Konec (1)
M. Kovač Viršek (1)
M. Ulčar (1)
Mariborska knjižnica (3)
Medicinska fakulteta (1)
Megaton Records (1)
Metalurški inštitut el at. (10)
Metulj (1)
Ministrstvo za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (3)
Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenian Environmental Agency (1)
Mladinska knjiga (1)
Moderna organizacija (1)
Mohorjeva (2)
MOP - Agencija RS za okolje (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
N. Kodre (1)
N. Koron (1)
N. Mehle (1)
N. Verdel (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (11)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (47)
Naše delo (3)
National Institute of Biology (6)
Nationalen Institut für Biologie (1)
Nova založba (1)
Obalne galerije (1)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (12)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
OK SZDL Bežigrad (7)
OK SZDL Ljubljana Center (6)
Onkološki inštitut (2)
Ozeha (1)
Pedagoška fakulteta (3)
Permanent Secretariat of the Alpine Convention (1)
Pevska zveza (2)
Pevsko društvo Prekmurke (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Pizzicato (1)
PKP, RTV (1)
Planinska zveza Slovenije (5)
Pravna fakulteta (1)
preživeli slovenski domobranci (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (3)
Pro Anima (1)
Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko (1)
Providio (1)
R. Šiling (1)
Radio-Tednik Ptuj (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
RTV (12)
RTV Slovenija, ZKP (3)
S. Kač (1)
s. n. (13)
S. Strassberger (1)
Salonit (1)
samozal. (1)
samozal. B. Jenko (1)
samozal. D. Butinar (1)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. M. Kamnik (1)
samozal. pisatelj (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (19)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenian Chemical Society (7)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (265)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski gledališki in filmski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za zaščito voda (3)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (46)
Slovensko pevsko društvo Krakovo-Trnovo (1)
Slovensko ribarsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (6)
SO (1)
Societá storica del Litorale (19)
Splošno združenje tekstilne industrije (5)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (2)
Statistični urad Republike Slovenije (2)
Steinbrener V Vimperku (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (7)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
T. Eleršek (1)
T. Prešeren (1)
Th. Kaltenbrunner (1)
Tiskarna sv. Cirila (28)
Tiskovna zadruga (18)
TKS Slovenije (1)
Tomić (1)
Tone Volume Production (1)
Trio Franje Marguč (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Uprava za zaštitu industriske svojine (123)
Uradni list Republike Slovenije (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Vesna film (2)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za gradbeno inženirstvo (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes (1)
Založba FE (2)
Založba kaset in plošč, RTV (1)
Založba Ljudske tehnike (1)
Založba ZRC (22)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založil tretji red sv. Frančiška (1)
Zavod IRC (2)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (19)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (4)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod RS za zaštitu prirode (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
Zbornica sanitarnih inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Zgodovinsko društvo Celje (5)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (19)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zlati zvoki (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (19)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (19)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (6)
ZTKO (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (34)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (11)
Zveza geodetov Slovenije (12)
Zveza geografskih društev Slovenije (28)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (5)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (4)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku etc. (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (22)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (7)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (10)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Zvezna knjigarna (1)
Železarna Jesenice (12)
Železarna Ravne (12)
Železarna Štore (12)
Išči med rezultati (1688)