Število rezultatov iskanja: 43867

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta chimica slovenica (4)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (4)
Acta linguistica asiatica (3)
Agricultura (1)
Agricultura (Maribor) (6)
Akademija MM (1)
Angeljček (815)
Annales kinesiologiae (Koper) (2)
Annales. Series historia et sociologia (37)
Annales. Series historia naturalis (2)
Anthropological notebooks (5)
Anthropos (Ljubljana) (44)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (3)
Arhivi (39)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (452)
Asian studies (1)
Atlanti (28)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (19)
Caesareo-gimnasium academicum Clagenfurtensis (2)
Central European Public Administration Review (1)
CEPS journal (203)
Civica scuola reale superiore (Trieste) (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (Trieste) (1)
Communio (Ljubljana) (1)
Časopis za kritiko znanosti (30)
Časopis za zgodovino in narodopisje (2)
De musica disserenda (4)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (20)
Delo in varnost (5)
Dialogi (13)
Didakta (272)
Dijaški almanah (4)
Dogovori (2)
Druga mestna petrazredna ljudska šola (Ljubljana) (20)
Druga realna gimnazija (Ljubljana) (36)
Družboslovne razprave (7)
Državna klasična gimnazija (Celje) (2)
Državna ljudska in meščanska deška šola v Trstu (1)
Državna mešana meščanska šola (Pri sv. Lenartu v Slov. Goricah) (1)
Državna meščanska šola v Brežicah (6)
Državna realna gimnazija (Maribor) (24)
Dve domovini (13)
Dvorazredna dekliška ljudska šola (Kamnik) (3)
Edinost in dialog (7)
Education system in the Republic of Slovenia (English online ed.) (1)
Ekonomska srednja šola (Murska Sobota) (1)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (7)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Filozofski vestnik (1)
Geodetski vestnik (1)
Geografski obzornik (209)
Geografski vestnik (6)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (6)
Gozdarski vestnik (1)
Gradbeni vestnik (3)
Gymnasio (Rudolphswertensi) (1)
Gymnasium (Rudolfswert) (2)
Hermes (1)
IB revija (Ljubljana) (19)
Igra ustvarjalnosti (6)
Informatica (Ljubljana) (1)
Informatica Medica Slovenica (1)
Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (Spletna izd.) (4)
Inovacijski projekti (1)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (12)
Izobraževanje odraslih v Sloveniji. Izvajalci in programi (7)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (36)
Izvestje državne meščanske šole v Krškem (1)
Izzivi prihodnosti (2)
Javna tribuna - Delegatska priloga (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (175)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kaiserlich königliche Lehrerbildungs-Anstalt (Marburg) (2)
Kaiserlich königliche Ober-Realschule (Laibach) (6)
Kaiserlich königliche selbstständige Unterrealschule (Ljubljana) (3)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Kaiserlich königliche Unter-Realschule (Laibach) (1)
Kaiserlich königliche vollständige Unterrealschule (Laibach) (2)
Kakovostna starost (8)
Kemija v šoli in družbi (11)
Keria (Ljubljana) (3)
Klasična gimnazija - Ljubljana (2)
Klasična gimnazija (Ljubljana) (8)
Knjižnica (16)
Knjižnica: odprt prostor za dialog in znanje (2)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu (Novo mesto) (2)
Kranjska deželna vinarska, sadjarska in poljedelska šola na Grmu pri Rudolfovem (Novo mesto) (5)
Kronika (Ljubljana) (83)
Landes- Wein-, Obst- und Ackerbauschule zu Stauden (Rudolfswert) (2)
Les (Ljubljana) (7)
Letno poročilo slovenskih ljudskih šol (Trst) (5)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Loški razgledi (4)
Mädchenlyzeum der armen Schulschwestern de Notre Dame in Görz (Gorica) (1)
Management (5)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (8)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna revija za javno upravo (2)
Mednarodno inovativno poslovanje (42)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Metodološki zvezki (1)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (6)
Napredna misel (10)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša misel (Zavod za slepo in slabovidno mladino) (11)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naše gospodarstvo (5)
Novi rod (66)
Obzornik za matematiko in fiziko (6)
Obzornik zdravstvene nege (50)
Oddih (5)
Omladina (1904) (89)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija (Kranj) (42)
Organizacija znanja (5)
Otrok in knjiga (40)
Pedagoška obzorja (135)
Pedagoški letnik (7)
Pedagoški letopis (18)
Pedagoški zbornik (4)
Pedagoški zbornik Slovenske šolske Matice (14)
Petrazredna dekliška šola (Kranj) (10)
Phainomena (Ljubljana) (12)
Planinski vestnik (2)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (1)
Polžek (1)
Popotnik (1880-1941) (859)
Pravni letopis (1)
Presek (14)
Primerjalna književnost (3)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit (1)
Prosveta (Ljubljana, 1924) (2)
Proteus (7)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (54)
Publikacija (Srednja medijska in grafična šola Ljubljana) (3)
Publikacija za udeležence izobraževanja odraslih (3)
Raziskave in razprave (5)
Razpotja (6)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (10)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (11)
Revija za elementarno izobraževanje (156)
Revija za geografijo (8)
Revija za javna naročila in javne finance (1)
Revija za univerzalno odličnost (8)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (22)
Savinja (3)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (2)
Slavia Centralis (4)
Slavistična revija (2)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski študent (1937) (2)
Slovenski učitelj (Maribor) (119)
Slovenščina 2.0 (4)
Slovenščina v šoli (55)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (220)
Socialno delo (13)
Sodobna pedagogika (352)
Sodobnost (1963) (5)
Staats-Oberrealschule (Klagenfurt) (4)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Stati inu obstati (2)
Statistično gradivo SR Slovenije (2)
Steiermärkisch-landschaftliche Bürgerschule (Cilli) (1)
Strojniški vestnik (9)
Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje (1)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (146)
Šolsko polje (231)
Šolsko svetovalno delo (73)
Šport (Ljubljana) (1)
Štirirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (13)
Štirirazredna deška in trirazredna dekliška ljudska šola (Kranj) (1)
Študijski vodnik (Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije) (5)
Tekstilec (2)
Teorija in praksa (41)
Tim (Ljubljana) (21)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (8)
Tretja mestna petrazredna deška ljudska šola v Ljubljani (8)
Tribuna (Ljubljana) (723)
Učiteljev glas (9)
Učiteljski tovariš (33044)
Uporabna informatika (Ljubljana) (4)
Uprava (Ljubljana) (8)
Urbani izziv (1)
Uršulinske dekliške šole v Ljubljani (26)
Varaždinski učitelj (4)
Varstvo narave (1)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (1)
Ventil (Ljubljana) (3)
Vertec (1871) (1397)
Vesna (1892) (34)
Vestnik Slovenske krščansko-socijalne zveze (154)
Vestnik za tuje jezike (11)
Vinarska in sadjarska šola (Maribor) (2)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (219)
Vzgoja (Ljubljana) (171)
Vzgoja in izobraževanje (458)
Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji (Slovenska spletna izd.) (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1920) (20)
Zdravniški vestnik (6)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovina v šoli (88)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (25)
Žar (36)
Žarki (2)
Železne niti (8)
Leto izida
1659 (1)
1735 (1)
1777 (3)
1778 (1)
1779 (3)
1780 (2)
1781-05 (1)
1781-09 (1)
1782-04 (1)
1785-04 (1)
1785-10 (1)
1786-08 (1)
1787-03 (1)
1787-07 (1)
1788-02 (1)
1789-02 (1)
1790-02 (1)
1790-07 (1)
1791-02 (1)
1791-07 (1)
1792-04 (1)
1792-09 (1)
1793-04 (1)
1793-09 (1)
1794-04 (1)
1794-09 (1)
1795-04 (1)
1796 (1)
1796-04 (1)
1796-09 (1)
1797 (1)
1797-09 (1)
1798-04 (1)
1801 (2)
1802 (2)
1803 (2)
1804 (2)
1805 (1)
1806 (1)
1807 (2)
1812 (1)
1816 (1)
1823 (1)
1824 (1)
1829 (1)
1832 (1)
1834 (2)
1836 (2)
1842 (2)
1843 (1)
1845 (1)
1846 (2)
1847 (1)
1848 (1)
1853 (1)
1853-1853 (1)
1854 (2)
1854-1856 (2)
1855 (2)
1856 (1)
1857 (4)
1858 (2)
1859 (2)
1860 (1)
1861 (146)
1862 (269)
1863 (245)
1864 (257)
1864-1864 (1)
1865 (236)
1866 (241)
1867 (225)
1868 (208)
1869 (235)
1870 (213)
1871 (234)
1872 (235)
1873 (282)
1874 (226)
1875 (262)
1876 (245)
1877 (241)
1878 (195)
1879 (180)
1880 (215)
1881 (275)
1881/1882 (1)
1882 (238)
1882/1883 (2)
1883 (199)
1883/1884 (3)
1884 (282)
1884/1885 (3)
1885 (260)
1885/1886 (1)
1886 (284)
1886/1887 (1)
1887 (298)
1887/1888 (2)
1888 (305)
1888/1889 (4)
1889 (244)
1889/1890 (3)
1890 (298)
1890/1891 (2)
1890/1892 (1)
1891 (293)
1891/1892 (5)
1892 (308)
1892/1893 (3)
1892/1993 (1)
1893 (282)
1893/1894 (3)
1894 (315)
1894/1895 (3)
1894/1896 (1)
1895 (315)
1895/1896 (2)
1895-1896 (2)
1896 (294)
1896/1897 (3)
1896-1897 (1)
1897 (240)
1897/1898 (4)
1898 (352)
1898/1899 (2)
1899 (283)
1899/1900 (4)
1900 (292)
1900/1901 (3)
1901 (258)
1901/1902 (3)
1902 (316)
1902/1903 (3)
1903 (428)
1903/1904 (2)
1903-1905 (1)
1904 (437)
1904/1905 (2)
1904-1905 (1)
1905 (594)
1905/1906 (2)
1906 (642)
1906/1907 (3)
1907 (769)
1907/1908 (4)
1907-1908 (2)
1908 (1014)
1908/1909 (4)
1908-1909 (2)
1909 (844)
1909/1910 (3)
1909-1910 (1)
1910 (1110)
1910/1911 (5)
1910-1911 (1)
1911 (729)
1911/1912 (3)
1911-1912 (1)
1912 (810)
1912/1913 (3)
1913 (949)
1913/1914 (3)
1913-1914 (1)
1914 (602)
1915 (354)
1915/1916 (2)
1916 (655)
1916/1918 (1)
1916-1917 (1)
1917 (552)
1918 (450)
1919 (656)
1920 (660)
1921 (551)
1922 (708)
1923 (786)
1923/1924 (11)
1924 (668)
1924/1925 (11)
1925 (644)
1925/1926 (43)
1926 (696)
1926/1927 (10)
1927 (645)
1927/1928 (28)
1928 (637)
1928/1929 (40)
1929 (500)
1929/1930 (37)
1930 (493)
1930/1931 (29)
1931 (536)
1931/1932 (46)
1932 (617)
1932/1933 (36)
1933 (605)
1933/1934 (27)
1934 (615)
1934/1935 (11)
1935 (725)
1935/1936 (17)
1936 (723)
1936/1937 (16)
1937 (690)
1937/1938 (11)
1938 (705)
1938/1939 (15)
1939 (752)
1939/1940 (1)
1939/1952 (1)
1940 (792)
1941 (270)
1941/1942 (8)
1942 (8)
1942/1943 (9)
1943 (7)
1943/1944 (17)
1944 (1)
1944/1945 (5)
1946 (1)
1948 (5)
1951 (1)
1951/1952 (8)
1952 (1)
1952/1953 (3)
1953 (20)
1954 (24)
1955 (24)
1955/1956 (6)
1956 (24)
1957 (23)
1958 (20)
1959 (19)
1960 (21)
1961 (16)
1962 (32)
1963 (31)
1964 (40)
1965 (25)
1965/1966 (44)
1966 (5)
1966/1967 (31)
1967 (8)
1967/1968 (7)
1968 (4)
1968/1969 (8)
1969 (8)
1969/1970 (13)
1970 (11)
1970/1971 (20)
1971 (7)
1971/1972 (23)
1972 (10)
1972/1973 (16)
1973 (5)
1973/1974 (15)
1974 (6)
1974/1975 (7)
1975 (12)
1976 (16)
1977 (8)
1977/1978 (15)
1978 (10)
1978/1979 (14)
1979 (7)
1979/1980 (14)
1980 (7)
1980/1981 (15)
1981 (6)
1981/1982 (14)
1982 (4)
1982/1983 (13)
1983 (5)
1983/1984 (8)
1984 (6)
1984/1985 (14)
1985 (7)
1985/1986 (15)
1986 (6)
1986/1987 (14)
1987 (7)
1987/1988 (16)
1988 (11)
1988/1989 (23)
1989 (25)
1989/1990 (1)
1990 (34)
1991 (32)
1992 (29)
1993 (30)
1993/1994 (7)
1994 (35)
1994/1995 (7)
1995 (30)
1995/1996 (6)
1996 (57)
1997 (86)
1998 (76)
1999 (94)
2000 (86)
2001 (82)
2002 (42)
2003 (58)
2004 (44)
2005 (85)
2006 (155)
2007 (108)
2008 (221)
2009 (211)
2009/2010 (1)
2010 (195)
2011 (311)
2011-2012 (13)
2012 (415)
2012/2013 (1)
2012-2013 (11)
2013 (463)
2013/2014 (3)
2014 (451)
2015 (481)
2016 (497)
2017 (554)
2018 (411)
2019 (317)
2020 (143)
Izvor
Andragoški center Republike Slovenije (21)
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (39)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (272)
Dnevnik (5)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (42)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (132)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (21)
Društvo Medicinski razgledi (1)
Društvo psihologov Slovenije (54)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Družina d.o.o. (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (10)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (7)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (11)
Geološki zavod Slovenije (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (8)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (12)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (10)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (5)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Mirana Jarca (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (12)
Kosovelova knjižnica Sežana (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (5)
Mariborska knjižnica (40)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (17)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (28)
Mestna knjižnica Ljubljana (2226)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (4)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (37210)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Osrednja knjižnica Celje (2)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (6)
Pedagoška obzorja (135)
Planinska zveza Slovenije (2)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
SIB d.o.o. (1)
Slavistično društvo Slovenije (76)
Slovenska študijska knjižnica Celovec (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (146)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (231)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (6)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (6)
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (1)
Statistični urad Republike Slovenije (24)
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet (1)
Šola za ravnatelje (221)
Študentska založba (29)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (14)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (7)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (34)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (465)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (188)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (42)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (189)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (58)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (19)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod RS za šolstvo (684)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (11)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (50)
Združenje za socialno pedagogiko (80)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (39)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Zoran Hercigonja (4)
ZRC SAZU (20)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (8)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (352)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (215)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (7)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (21)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (40)
Založnik
(4)
[s. n.] (2)
A. B. Starman (1)
A. Beer (1)
A. Kosi (1)
A. Sajovic (1)
A. Slatnar (1)
A. Šorgo (2)
A. Zorman (1)
Akademija za glasbo (2)
Andragoški center Republike Slovenije (19)
Andragoški center Slovenije (73)
Andragoško društvo Slovenije (2)
Annales University Press (1)
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (17)
Arhivsko društvo Slovenije (39)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (9)
bey Johann Wilhelm Schell (1)
bey Joseph Edlen von Kurzböck ... (1)
Bicero (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (1)
Biteks (12)
Buča (1)
C. kr. državna nižja gimnazija (7)
Caesareo regii gymnasium academicum (1)
Caesareo regii lyceo Labacensi (8)
Cankarjev dom (1)
CEEMAN (3)
Cent´r za obučenie i razvitie (1)
Centar za razvoj i obrazovanje (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center IRIS (1)
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (1)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (9)
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (7)
Center RS za poklicno izobraževanje (18)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti (2)
Center vojaških šol (1)
Center za idrijsko dediščino (1)
Center za korekcijo sluha in govora (1)
Center za študij edukacijskih strategij, Pedagoška fakulteta (1)
Center za uporabno epistemologijo, Pedagoški inštitut (1)
Centre biotechnique de Naklo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (39)
Centro di sviluppo e formazione (1)
CEPS - Centre for Education Policy Studies, Faculty of Education (1)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (2)
Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig (1)
Cesarska kraljeva zaloga šolskih knjig (1)
Civica scuola reale superiore (2)
Civica scuola reale superiore all'acquedotto (1)
CODEC (1)
College of Nursing (1)
COMP@S, Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (1)
D. Čatorič (1)
D. Laketić (1)
D. Popenko (1)
D. Šubic (1)
Development and Education Centre (2)
Deželni odbor kranjski (8)
Didakta (275)
Didakta d. o. o. (1)
dLib distributer (1)
DMFA - založništvo (1)
Doba Epis (42)
Dopisna delavska univerza Univerzum (1)
DOVES, program Ekošola kot način življenja (2)
Društvo Amnesty International Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (5)
Društvo arhitektov (2)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo DOVE-FEE Slovenia (2)
Društvo DOVES - FEE Slovenia (8)
Društvo DOVES FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenia (6)
Društvo DOVES-FEE Slovenija (1)
Društvo ekonomistov Maribor (5)
Društvo humanistov Goriške (6)
Društvo Humanitas (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (172)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (20)
Društvo Pekinpah (1)
Društvo Pripravniški dom (412)
Društvo psihologov Slovenije (98)
Društvo Salezijanski mladinski center (1)
Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (4)
Društvo študentov biologije (28)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (3)
Društvo učiteljev gluhih Slovenije (2)
Društvo ustvarjalnih Cita (2)
Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije (1)
Društvo za permakulturo Slovenije (1)
Društvo za tretje življenjsko obdobje (1)
Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta (1)
Družba Jezusova (171)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (12)
Državna meščanska šola (1)
Državna realka (1)
Državna založba Slovenije (6)
Državni izpitni center (22)
Državni svet Republike Slovenije (1)
DZS (8)
Eduvision (3)
EDUvision (4)
Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Ekonomski center Maribor (5)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (5)
Eksekutiva slov. narodno-radikalnega dijaštva (4)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Employment Service of Slovenia (1)
Eno (1)
Equipa ESTEAM (1)
ESTEAM partnerska skupina (1)
ESTEAM team (1)
ESTEAM-teamet (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
F. Humski (1)
F. Ocepek (1)
F. Pediček (1)
F. Praprotnik (1)
Faculty of Civil and Geodetic Engineering (1)
Faculty of Economics and Business (1)
Faculty of Education (2)
Faculty of management (8)
Faculty of Management (1)
Faculty of Social Science (1)
Faculty of Teacher Education (1)
Fakulteta za arhitekturo (9)
Fakulteta za družbene vede (12)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (4)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Fakulteta za management (13)
Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Fakulteta za organizacijske študije (10)
Fakulteta za organizacijske vede (2)
Fakulteta za poslovne in upravne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (13)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (36)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (3)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (2)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (5)
Fakulteta za upravo (11)
Fakulteta za zdravstvene vede (2)
Filozofska fakulteta (9)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (4)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Focus, društvo za sonaraven razvoj (1)
Franc Gnjezda (36)
gedruckt bei Konstantin Tandler (2)
Genija (1)
Geološki zavod (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
gimnazija (1)
Gimnazija (4)
Gimnazija Vič (1)
GO Mice (5)
Goodyear Dunlop Sava Tires (1)
Gospodarski vestnik (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica (2)
Gymnasio Marburgensi (36)
GZS CPU (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (1)
H. Ničman (1)
Hennicke (1)
Historical Association of Slovenia (1)
Hrv. pedagogijski-književni zbor (1)
I. Brenčič (1)
I. Dornik (1)
I. Lesar (1)
I. Lorger (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
IBS, Mednarodna poslovna šola (4)
ICOM (2)
ICOM - Slovenia (1)
Idrija Heritage Centre (3)
Idrija Tourism Board (2)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
II. državna gimnazija (17)
II. mestna petrazredna deška ljudska šola (20)
II. OŠ (1)
III. mestna petrazredna ljudska šola (8)
Im Selbstverlage der Anstalt (2)
Initut, institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institut informacijskih tehnologij (1)
INITUT, Institute of Information Technology (1)
Institut Jožef Stefan (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Forest Pedagogics (2)
Institute for Slovene Emigration Research (11)
Institute for Sustainable Development (1)
Institute Vezal (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Antona Trstenjaka (8)
Inštitut Lila (1)
Inštitut Logik (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (7)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno pedagogiko (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (11)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (13)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (10)
International Institute for Archival Science (11)
INV - Inštitut za narodnostna vprašanja (6)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (3)
Istituto dell'educazione della RS (3)
Istituto dell'Educazone della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) (1)
Istituto sloveno di ricerche SLORI (1)
Izobraževalni center Geoss (1)
Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca (2)
J. Fridl (1)
J. Kokole (1)
J. Papš (1)
J. R. Milic (1)
J. Sagadin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33042)
J.U.U.-Sekcija za dravsko banovino (2)
Josephi de Bacho (2)
Jugoslovanska knjigarna (1)
Jugoslovansko učiteljsko druženje (859)
Jugoslovansko učiteljsko udruženje (1)
K. k. academischen Gymnasium zu Laibach (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
K. k. Staats-Untergymnasiums (1)
K.k. Lehrerbildungsanstalt (2)
K.k. Oberrealschule (4)
Kais. kön. Ober-Realschule (6)
Kais. kön. selbstständigen Unterrealschule (3)
Kais. kön. Unter-Realschule (1)
Kais. kön. vollständigen Unterrealschule (2)
Katedra za družinsko medicino, Medicinska fakulteta (11)
Kéntro anáptyxes kai ekpaídeyses (1)
Klub radioamaterjev (1)
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (1)
Konsorcij (89)
Konzorcij (1)
Konzorcij šolskih centrov (4)
Kopija-nova (1)
Kopo (1)
Krajni šolski svet (23)
Kulturni center (1)
Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
L. Rakovec (1)
L. Trevisini (1)
La editoriale libraria (1)
La Editoriale Libraria (1)
Laibach (1)
Leila (4)
Leykam (1)
Ljubljana : DZS (2)
Ljubljana School of Business (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (2)
Ljubljana: Andragoški center Slovenije (9)
Ljubljana: Ministry of Education, Science, Culture and Sport (1)
Ljubljana: Miška (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (4)
Ljubljana: Pedagoški inštitut (2)
Ljudska šola (1)
Ljudska univerza (11)
Llooyd (1)
M. Blažić (1)
M. Čebulc (1)
M. Gerbec (1)
M. Juriševič (1)
M. Kos (1)
M. Kralj (1)
M. Langus (1)
M. Šalamon (1)
Mädchen-Industrial-Hauptschule (21)
Mädchen-Schule (2)
Mädchen-Volksschule (2)
Malinc (1)
Maribor : Pedagoška fakulteta (1)
Mariborska knjižnica (40)
Marketing magazin (1)
Matica srpska (1)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (2)
Medicinski razgledi (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (13)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (5)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (4)
Mestna glavna šola (1)
Mestna knjižnica (2)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mihajlo Rostohar (10)
Milič (1)
Minisrtsvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministero della Repubblica di Slovenia per l'educazione e lo sport (2)
Ministero dell'Istruzione, delle Scienze e dello Sport (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport (3)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo RS za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (69)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (40)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (67)
Ministrstvo za šolstvo in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (2)
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (1)
Ministry of Education, Science and Sport (1)
Ministry of Education, Sicience and Sport (1)
Miška (4)
Moderna organizacija (42)
Modrijan (3)
Movit (1)
Movit NA Mladina (1)
Murska Sobota : Ekonomska šola, Višja strokovna šola (1)
Musée régional (1)
Muzejsko društvo (4)
Muzejsko društvo Železniki (8)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
N. Bogataj (1)
na prodaj per Joshefu Gajgeru (1)
na prodaj v' nemşhkih şholah (1)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (3)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (7)
Nacionalni odbor Evropa v šoli (1)
Naši zapiski (1)
National Education Institute Slovenia (1)
National Educational Institute Slovenia (1)
National Institute for Vocational Education and Training (1)
National School for Leadership in Education (1)
Natisnila In Založila Ig. Pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (2)
Natisnila učiteljska Tiskarna (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
NEC - Notranjski ekološki center (1)
Nova revija (12)
Obzorja (15)
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (20)
OK SZDL Ljubljana Center (2)
Onkološki inštitut (1)
Osnovna šola (2)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Janka Glazerja (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osnovna šola Toma Brejca (1)
Osnovna šola Toma Brejca etc. (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ Frana Albrehta (1)
OŠ Gustava Šiliha (2)
OŠ Janka Glazerja (2)
OVI Jarše (1)
P. Erjavec (1)
Partijski komite za Univerzo (2)
pečatano pismeni Kral. Peštansk. Univers. (1)
Pedagogiško društvo (1)
Pedagoška fakulteta (375)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (115)
Pedagoška fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje (1)
Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) (1)
Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (68)
Pedagoška obzorja (135)
Pedagoški inštitut (153)
Pedagoško društvo (7)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (1)
Pia (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
pisatelj (1)
Pivec (1)
Planinska zveza Slovenije (2)
Pravna fakulteta (21)
Prirodoslovno društvo Slovenije (7)
Prosvetna zveza (154)
Prva osnovna šola (1)
Publications Office of the European Union (1)
Ravnateljistvo (1)
Ravnateljstvo (11)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Ravnateljstvo Ekonomske srednje šole (1)
Razvojno izobraževalni center (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regional Museum (1)
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology (1)
RIS Dvorec (8)
Rokus Klett (36)
Rotary klub Maribor-Lent (1)
Rudolf Milic (1)
S. Brus (1)
s. n. (16)
S. Rajgl (1)
S. Š. M. (1)
S. Žunko-Vogrinc (1)
Salezijanski zavod (1)
samozaložba (2)
Samozaložba (1)
School Centre (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (39)
Sekcija za Downov sindrom pri Društvu Sožitje (1)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
Seyring (1)
SKUD Tine Rožanc (1)
Skupnost muzejev Slovenije (1)
Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (4)
Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (7)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (4)
Slavistično društvo Slovenije (177)
Slomškova založba (1)
SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut (6)
Slovene Anthropological Society (3)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenian Chamber of Commerce (1)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenian Institute for Adult Education (1)
Slovenian Institute for Adult Education (SIAE) (2)
Slovenian Instutute for Adult Education (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (2)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenian School Museum (1)
Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (10)
Slovenska šolska matica (3)
Slovenska šolska Matica (36)
Slovenska Šolska Matica (1)
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) (1)
Slovenski raziskovalni inštitut SLORI (1)
Slovenski šolski muzej (147)
Slovensko društvo Informatika (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (231)
Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika IATEFL Slovenia (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (9)
Slovensko društvo za angleške študije (5)
Slovensko društvo za medicinsko informatiko (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (3)
Slovensko etnološko društvo (6)
Slovensko filozofsko društvo (44)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (7)
Slovensko zdravniško društvo (6)
SMAK printtisk (2)
SO (1)
Socialna akademija (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (39)
Splošno združenje tekstilne industrije (2)
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana (6)
Srednja šola tehniških strok Šiška (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
SŠTS Šiška (1)
Staats-Ober-Realschule (18)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (1)
Statistični urad Republike Slovenije (13)
Steiermärkisch-landschafliche Bürgerschule (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo (2)
Succeed Project Team (1)
sumtibus Michaelis & Joh. Friderici Endterorum (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (1)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (4)
SVIZ Slovenija (1)
SZK Oktatási és Sportminisztériuma (2)
SZK Oktatási Intézete (2)
ŠKIS - Zveza študentskih klubov Slovenije (1)
Škofijska gimnazija (2)
Šola za ravnatelje (290)
Šolski center (13)
Šolski center Ptuj (2)
Študentska organizacija Univerze (723)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (4)
Študentska založba (27)
T. Lekan Kraševec (1)
T. Mohar (1)
T. Podjavoršek (2)
T. Pristovnik (1)
Tehniška založba Slovenije (21)
Tehniški šolski center (1)
Teološka fakulteta (8)
The National Education Institute Slovenia (1)
The National School of Leadership in Education (1)
Trnovo Kindergarten (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (4)
typis Academicis, per Leopoldum Berger (1)
typis Henrici Tandler typographi Circuli (1)
U. Podobnik (1)
Učiteljska tiskarna (2)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za brežiški in sevniški okraj (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (119)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (33)
Udruženje jugoslovenskega učiteljstva, Poverjeništvo Ljubljana (1)
UL MF (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Universita del litorale, Facolta di studi educativi (1)
Universita del Litorale, Facolta di studi umanistici (1)
University of Ljubljana, Faculty of Education (1)
University of Maribor Press (9)
University of Primorska (1)
University of Primorska Press (8)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
University Press (1)
University Press, Faculty of Arts (2)
Univerza (7)
Univerza na Primorskem (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (7)
Univerzitetna založba (2)
Univerzitetna založba Univerze (18)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Upraviteljstvo Državne meščanske šole (6)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Ursulinnen-Mädchen-Schulen (1)
Ustanova Ekošola kot način življenja (1)
v c. k. založbi šolskih bukev (1)
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig (1)
V. Brumen (1)
V. Vodopivec (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Verlag der Anstalt (2)
Verlag der k. k. Oberrealschule (18)
Verlag der k. k. Staatsrealschule (5)
Verlag der steierm. Landes-Obst- und Weinbauschule zu Marburg an der Drau (2)
Verlag des krain. Landesausschusses (2)
Verlag des krainischen Landesausschusses (1)
Vesnani na Dunaji (34)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (5)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (11)
Visoka šola za zdravstvene vede (2)
Visoka šola za zdravstvo (1)
Visokošolsko središče, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Vista, zavod za razvoj vrednot (1)
Višja strokovna šola ESIC (1)
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (4)
vodstvo šole (3)
Vrtec Galjevica (1)
Vrtec Trnovo (10)
Z. Oven (1)
Zaloga šolskih knjig (1)
Zaloga šolskih knjig in učil (3)
Založba /*cf (1)
Založba Obzorja (1)
Založba UL FRI (2)
Založba Univerze na Primorskem (18)
Založba ZRC (3)
Založba ZRC, ZRC SAZU (3)
Zavod Antona Martina Slomška (2)
Zavod Bob (2)
Zavod Brina, izobraževalne storitve (1)
Zavod Movit (1)
Zavod Oloop (1)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (18)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (5)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (690)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (88)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (3)
Zavod Republike za šolstvo (1)
Zavod Risa (3)
Zavod RS za šolstvo (148)
Zavod SR Slovenije za statistiko (7)
Zavod SR Slovenije za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (2)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (1)
Zavod VISTA (1)
Zavod Voluntariat (1)
Zavod za gluhe in naglušne (1)
Zavod za slepo in slabovidno mladino (11)
Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih (1)
Zavod za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zavod za turizem (1)
Zbornica zdravstvene nege (50)
Zdravstvena fakulteta (2)
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca (1)
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (1)
Združenje za socialno pedagogiko (220)
Združenje zdravnikov družinske medicine (10)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (39)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (499)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (7)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (39)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (1)
Znanstveno-raziskovalno središče , Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerzitetna založba Annales (1)
Zoran Hercigonja (4)
ZRC Publishing House (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (16)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (354)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (1)
Zveza društev športnih pedagogov Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (215)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (2)
Zveza prijateljev mladine Slovenije (1)
Zveza slovanskih učiteljskih društev (33)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (9)
Zveza študentskih klubov Slovenije (2)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (26)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (81)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
ZZDS Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Življenje in tehnika (1)
Išči med rezultati (43867)