Število rezultatov iskanja: 61

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Botanično društvo Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (1)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (4)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (1)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (16)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (4)
Slovensko društvo za prou��evanje in varstvo netopirjev (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko odonatološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (3)
Založnik
Agencija za fotodokumentaciju (1)
Association of Radiology and Oncology (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
Kulturno umetniško društvo Pianissimo (1)
Lexpera (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (1)
Miš (1)
Mladinska knjiga (1)
Muzejsko društvo (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
RTV (1)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (1)
RTV Slovenija, ZKP (1)
samozal. I. Kiferle (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenski gledališki inštitut (3)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko odonatološko društvo etc. (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Splošno združenje tekstilne industrije (5)
Spomen muzej 1. zasedanja AVNOJ-a (1)
Statistični urad Republike Slovenije (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Zala (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (5)
Ženski pevski zbor KD KŽ KZ (1)