Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je eno vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v Sloveniji in je povsem primerljivo z najbolj prodornimi akademskimi ustanovami v srednji in jugovzhodni Evropi. Na samostojno pot je stopil leta 1981, čeprav je večina inštitutov že desetletja prej delovala pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Delo ZRC SAZU je izrazito interdisciplinarno in temelji na sodelovanju, dopolnjevanju in sinergiji. Več kot tristo sodelavk ter sodelavcev je organiziranih v osemnajstih inštitutov, ki so samostojni, a med seboj usklajeni in povezani. Številna in različna področja raziskovanja bi lahko strnili v preučevanje kulturnih, družbenih in naravnih pojavov, procesov in praks. Rezultati dela so med drugim vidni v znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankih ter monografijah v tiskani in spletni različici.

Število rezultatov iskanja: 464

Tip gradiva
Založnik
(8)
A. Cvenkel (1)
A. Dollisch (1)
A. Hartleben (1)
A. Hartleben's Verlag (1)
A. Hölder (1)
Aerosol (1)
Appresso Domenico Padovani (1)
Arnold (1)
Arnoldische Buchhandlung (2)
Au Bureau D' Industrie (1)
au magasin de la Societé typographique (1)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
bei Keil (1)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
bey Friedrich Fleischer (1)
bey Gabriel Nicolaus Raspe (1)
bey Georg Schlüter (1)
bey Heinrich Gessner (1)
bey Kaulfuss und Krammer (1)
bey Magnus Swederus (1)
bey Orell, Gessner, Füssli und Kompagnie (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Budućnost (1)
C. E. Kollmann (1)
C. Graeser (1)
C. kr. zaloga šolskih bukev (1)
C. Manz (1)
C. Reisser''s Söhne (1)
C. Rümpler (1)
C.F. Winter (1)
Calcutta printed, and London reprinted for Geo. Kearsley (1)
chez Desaint (1)
chez François Changuion (1)
chez François Des Ventes (1)
chez J. Brenkhorst (1)
chez J. Pierre Heubach (2)
chez Jean Catuffe (1)
chez Jean-Louis de Lorme (1)
chez Jules Henri Pott et comp. (1)
chez La société typographique (1)
chez Marc Michel-Rey (1)
chez Merlin (1)
chez N. M. Tilliard (1)
chez Ruault (1)
Chez Saillant (1)
chez Saillant & Nyon (3)
chez Saillant & Nyon ... [et] Pissot ... (1)
chez Saillant ... Delormel ... Desaint ... Panckoucke (1)
chez Saillant et Nyon ... [et] Panchauche ... (1)
chez Samuel Fauche (1)
chez Samuel Pitra (1)
D. del Bianco (1)
D. Reimer (E. Vohsen) (1)
Debrett (1)
Denicke (1)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (2)
Druck Und Verlag Des Ig. V. Kleinmayr U. Ferd. Bamberg (1)
Druck und Verlag des Verlags-Comptoirs (1)
Druck und Verlag von George Westermann (1)
Društvo mladih geografov Slovenije (3)
Društvo učiteljev geografije Slovenije (1)
Družba sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družtvo slovensko (1)
Duncker & Humblot (2)
Dürr (2)
Dyk (4)
DZS (2)
E. Flammarion (1)
E. Hölzel (1)
Edizioni Universita del Litorale (1)
Extrade (1)
F. A. Brochaus (1)
F. A. Brockhaus (3)
F. Dümmler (1)
F. Duncker (1)
F. Fleischer (1)
F. Hirth (1)
F. Kadilnik (1)
F. L. Herbig (1)
F. Rasch (2)
F. W. Grunow (1)
Faesy & Frick (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fotospring (1)
Franckh'she Verlagsbuchhandlung (1)
G. Grote (1)
G. Mayer (1)
G. Senf (7)
G. Westermann (1)
G. Wigand (1)
Gedr. Bei Leykom''schen Erben (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
gedruckt bey der Kayserlichen Academie der Wissenschaften (1)
gedruckt und verlegt bey ... Thomas von Wierings (1)
gedruckt von Joseph von Bacho (1)
Gornjesavinjska turistična zveza (1)
Gosse, Fils (1)
H. Costenoble (5)
H. Fries (1)
H. Ledóchowski (1)
H. W. Schmidt (1)
Hallberger'sche Verlagshandlung (1)
Hartleben (1)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
Heinrich Steiner (1)
Herder (1)
Hinko Badiura (1)
Hof und- Staatsdrukcerei (1)
Hofbuchdrukerei (1)
Hótel de Thou (1)
Hrvatska dionička tiskara (1)
I. A. v. Kleinmayr (1)
I. v Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayer in F. Bamberg (1)
Ig. Kleinmayer & Fed. Bamberg (1)
Im Selbstverlage (1)
im Verlage der Johann Paul Krausischen Buchhandlung (1)
im Verlage des Landesverbandes für Fremdenverkehr in Krain (1)
in der akadem. Buchhandlung von J. C. B. Mohr (1)
in der Arnoldischen Buchhablung (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
in Kommision bey Anton Doll (2)
J. Blaznik (1)
J. Cherbuliez (1)
J. G. Cotta (2)
J. Giontini (3)
J. Imme (1)
J. Jesenko (1)
J. M. Heberle (1)
J. Naumann (1)
J. Perthes (1)
J. R. Vilímek (1)
K. P. Geuter (2)
Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei (1)
Kajon (1)
Katoliška bukvarna (1)
Klainmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr (1)
Klub českých turistu (1)
Leykam-Josefstahl (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Logatec : Občina (7)
M. Frisch (1)
Matica Slovenska (1)
Meyer et Zeller (1)
Michaelis (1)
Mladinska knjiga (1)
Modrijan (4)
National Geographic Slovenija (1)
Natisnila Katoliška Tiskarna (1)
O. Fischer (1)
O. Janke (1)
O. Purfüst (1)
Olepševalno in tujsko prometno društvo (1)
pečatano u slaveno-serbskoj i vostočny proči jazyka pečatij kralevskago Vseučilišča Peštanskago (1)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
Per Li Fratelli Gallici Alla Fontana (1)
Philips (1)
Plon (1)
Pr. For The Author''s Widow (1)
presso Alvise Milocco (1)
printed at the Logographic press; and sold by J. Walter (1)
printed by and for W. Richardson ... also for J. Robson ... and N. Conant (1)
printed by G. Scott; and sold by J. Robson (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell (1)
printed by J. Ruthven, for G.G.J. and J. Robinson (1)
printed by J.G.A. Stoupe and sold by J.N. Pissot and Barrois, junior (1)
printed by James and Johnson (1)
printed by W. and A. Strahan: for G. Nicol ... and T. Cadell ... (1)
printed by W. Mowbray, and sold by Mr. Jordan (1)
printed for A. Strahan and T. Cadell: and sold by T. Cadell jun. and W. Davies (1)
printed for A. Strahan, and T. Cadell Jun. and W. Davies (1)
printed for B. White ... J. Robson ... P. Elmsly ... and G. Robinson (1)
printed for C. Dilly (1)
printed for Charles Stalker (1)
printed for Cullen and company (1)
printed for E. and C. Dilly ... and J. Almon (1)
printed for G. G. J. and J. Robinson (2)
printed for G. Nicol (1)
printed for G. Robinson (1)
printed for G. Robinson ... and Pearson and Rollason (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson (2)
printed for J. Debrett (3)
printed for J. Johnson (3)
printed for John Stockdale (2)
printed for R. Blamire (1)
printed for R. Morison and son ... G. Mudie ... and T. Vernor ... London (1)
printed for Richard Phillips ... by J.G. Barnard (1)
printed for T. Cadell (3)
Printed For The Author (1)
printed for the author and sold by J. Edwards (1)
printed for the author by C. Clarke (1)
printed for the author by Robert and Andrew Foulis (1)
printed for the author, and sold by E. & C. Dilly (1)
printed for the editor (1)
printed for the proprietor; sold by H. D. Symonds (1)
printed for W. Faden ... J. Robson ... and R. Sewell (2)
printed for W. Lowndes (1)
printed for W. Strahan, and T. Cadell (1)
printed for W. Strahan; and T. Cadell (1)
printed for William Lane (1)
printed for, and sold by the editor; J. Ridgway ... and W. Button ... (1)
R. Decker (1)
Robinson (2)
Rokus Klett (7)
Rudolf Milic (1)
Rümpeler (1)
s. n. (1)
samozal. M. Tepeš (2)
samozal. pisatelj (1)
samozaložba (1)
Selbstverlag Gravosa (1)
Slovenska Sokolska Zveza (1)
Slovensko planinsko društvo (2)
sold by G. Nicol ... and J. Sewell (1)
sold by J. Robson ... I. Owen ... and Balfour (1)
sold by Richardson [et al.] (1)
Städtebilder-Verlag K. P. Geuter (1)
Städtenbiler-Verlag (1)
Steirischen Radfahrer-Gauverbande (1)
Svet za kulturo in znanost Skupščine občine celje (1)
T. Cook & Son (1)
T. D. Weigel (1)
Th. Thomas (1)
Tilliard (1)
tiskem Trattner-Károlyho (1)
tiskom Dragutina Laubnera (1)
Tourist-Office (1)
typis haeredum Widmanstadii (1)
typis Joannis Friderici Eger ... (1)
U. Mentzel (1)
University of Primorska Press (1)
Univerzitetna založba Annales (2)
Univerzitetna založba Univerze (3)
Uprava Krajevnega leksikona dravske banovine (1)
Uradni list LRS (1)
Vandenhoeck und Ruprecht (1)
Velhagen & Klasing (1)
Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses (1)
Verlag der J.G. Cotta'scen Buchhandlung (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Verlag von Leopold Voss (1)
Verlag von Peter Rohrmann ... (1)
verlegts Abram Vandenhoeck (1)
verlegts Johann Christian Koppe (1)
verlegts Johann Zieger ... (1)
W. Braumüller (1)
W. S. Orr (1)
Wagner (1)
William Clowes and sons (1)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (81)
Založba ZRC, ZRC SAZU (7)
Zavod IRC (1)
Zavod RS za šolstvo (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (28)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Založba ZRC, Anton Melik Geographical Institute (1)
Zveza za tujski promet v Sloveniji (1)
Išči med rezultati (464)